Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1065
Прийняття: 04.12.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2019 р. № 1065
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1065

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля

1. У пункті 7 Положення про моніторинг земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661 (ЗП України, 1994 р., № 1, ст. 5; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2397), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

2. У тексті Положення про порядок ведення державного кадастру тваринного світу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 р. № 772 (ЗП України, 1995 р., № 1, ст. 27; Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3041), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

3. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення” (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 42; Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650; 2011 р., № 79, ст. 2916) слова “Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Міністерству енергетики та захисту довкілля, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства”.

4. У пункті 4 Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. № 862 (ЗП України, 1995 р., № 3, ст. 54; 1996 р., № 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1687; 2006 р., № 22, ст. 1635), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

5. У Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 р. № 75 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 99; Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, ст. 3345; 2006 р., № 22, ст. 1635):

1) у пункті 15 слово “Мінстатом” замінити словом “Держстатом”;

2) у пунктах 17 та 19 слово “Держнаглядохоронпраці” замінити словом “Держпраці”;

3) у тексті Порядку слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

6. В абзацах другому і третьому пункту 2 Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. № 80 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 102; Офіційний вісник України, 2013 р., № 40, ст. 1426), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

7. У тексті Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

{Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 458 від 09.05.2023}

9. У пункті 6 Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 р. № 881 (ЗП України, 1996 р., № 3, ст. 90; Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2439), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

10. У тексті Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання диких тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996 р. № 123 (ЗП України, 1996 р., № 6, ст. 195; Офіційний вісник України, 2004 р., № 24, ст. 1588), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

11. У тексті Порядку забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. № 228 (ЗП України, 1996 р., № 7, ст. 226; Офіційний вісник України, 2004 р., № 24, ст. 1588; 2011 р., № 61, ст. 2439), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”, а слово “Держветфітослужба” в усіх відмінках - словом “Держпродспоживслужба” у відповідному відмінку.

12. У Порядку надання дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 288 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 250; Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2271; 2018 р., № 92, ст. 3061), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

13. В абзаці другому пункту 6 Порядку ведення державного водного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. № 413 (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 292; Офіційний вісник України, 2017 р., № 46, ст. 1428), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. № 354 “Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 433 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 34, ст. 1144) та від 10 серпня 2011 р. № 853 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2439):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерства екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерства енергетики та захисту довкілля”;

2) у Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Вилученню, утилізації, знищенню та знешкодженню підлягають непридатні або заборонені до використання пестициди і агрохімікати та тара від них, які визнані такими на основі результатів досліджень установ, які проводять токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів, визначених Держпродспоживслужбою.”;

у пункті 3:

в абзаці першому слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

в абзаці другому слова “Агентством держмайна” замінити словами “Фондом державного майна”, а слово “МНС” - словом “ДСНС”.

15. В абзаці другому пункту 5 та в абзаці першому пункту 13 Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. № 486 (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 318; Офіційний вісник України, 2002 р., № 4, ст. 136; 2012 р., № 22, ст. 834, № 81, ст. 3283; 2017 р., № 100, ст. 3082), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

16. У тексті Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 490; Офіційний вісник України, 2002 р., № 4, ст. 136; 2012 р., № 81, ст. 3283; 2018 р., № 7, ст. 265), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

17. У Порядку складання паспортів річок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 347 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 80; 2012 р., № 22, ст. 834):

1) в абзаці другому пункту 3:

слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”, а слова “та інституті “Укрводпроект” виключити;

2) пункт 6 виключити.

{Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 212 від 06.03.2022}

19. У тексті Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2013 р., № 82, ст. 3041), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

20. У пункті 4 Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 634 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 19, ст. 692; 2006 р., № 15, ст. 1080; 2010 р., № 70, ст. 2511; 2011 р., № 71, ст. 2689; 2012 р., № 73, ст. 2938; 2014 р., № 77, ст. 2188):

1) в абзаці другому слова “Міністром екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністром енергетики та захисту довкілля”;

2) слово “Мінприроди” замінити словом “Міненерго”.

21. У Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. № 1126 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 29, ст. 1099; 2011 р., № 93, ст. 3374):

1) в абзаці четвертому пункту 3 слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

“9. Вимоги щодо здійснення любительського і спортивного рибальства та застосування знарядь і способів лову (добування), норми, заборонені місця і його терміни встановлюються правилами любительського і спортивного рибальства за басейно-територіальним принципом (далі - правила рибальства), які затверджуються Мінекоенерго за поданням Держрибагентства.”;

3) у підпункті 2 пункту 11 слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

22. У тексті Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1127; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінекоенерго”.

23. В абзаці четвертому пункту 10 та пункті 17 Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 35, ст. 1307; 2013 р., № 82, ст. 3041), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

24. В абзаці третьому пункту 3 правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2024 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 51, ст. 1890; 2012 р., № 77, ст. 3120), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

25. В абзаці другому пункту 6 Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 1999 р. № 83 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 4, ст. 137; 2006 р., № 11, ст. 717; 2009 р., № 17, ст. 533), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

{Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 879 від 23.09.2020}

27. У тексті Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 р. № 2034 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 44, ст. 2191; 2013 р., № 82, ст. 3041), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

28. В абзаці другому примітки до списку № 2 таблиці III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789; 2018 р., № 44, ст. 1545), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

29. У Положенні про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217; 2013 р., № 63, ст. 2289):

1) пункт 29 викласти в такій редакції:

“29. Органи доходів та зборів забезпечують у разi потреби пломбування контейнера з небезпечними вiдходами в пунктi пропуску через державний кордон на в’їздi в Україну, а також перевіряють схороннiсть пломби в пунктi пропуску через державний кордон на виїздi з України.”;

2) у тексті Положення слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

30. У тексті Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000 р. № 1127 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1221; 2009 р., № 69, ст. 2384; 2012 р., № 26, ст. 992), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

31. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1219 “Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 32, ст. 1360; 2002 р., № 2, ст. 71; 2006 р., № 7, ст. 366):

1) у додатку до Порядку проведення моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології, затвердженого зазначеною постановою, слова “Мінпаливенерго” та “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”, а слово “МНС” - словом “ДСНС”;

2) у переліку центральних органів виконавчої влади та установ, які беруть участь у проведенні моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології, затвердженому зазначеною постановою:

позиції

“МНС

Мінпаливенерго”

замінити такими позиціями:

“ДСНС

Мінекоенерго”;

позиції “Мінекоресурсів” та “Мінагрополітики” виключити.

32. У тексті Статуту приватного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1460 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1652; 2019 р., № 59, ст. 2021), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

33. В абзаці першому пункту 2 Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2000 р. № 1689 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 1997; 2006 р., № 12, ст. 805), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

34. У пункті 1 та абзаці першому пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. № 1822 “Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 50, ст. 2163) слова “Міністерство екології та природних ресурсів” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля” у відповідному відмінку.

35. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 “Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 4, ст. 131) слова “Міністерством екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерством енергетики та захисту довкілля”.

36. У пункті 5 Порядку розроблення та затвердження спеціальних методик щодо економічного обґрунтування проектів розвитку курортів та економічної оцінки їх природних лікувальних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 452 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 858; 2012 р., № 77, ст. 3120), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

{Пункт 37 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 719 від 14.07.2023}

{Пункт 38 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 694 від 07.07.2023}

39. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1603 “Про утворення Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2192; 2012 р., № 62, ст. 2519; 2013 р., № 38, ст. 1340):

1) додаток до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. № 1603
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1065)

СКЛАД
Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі

Міністр енергетики та захисту довкілля, голова Ради

Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля, заступник голови Ради

Представник Мінекоенерго, секретар Ради

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Заступник Міністра юстиції

Заступник Голови Держлісагентства

Заступник Голови Держводагентства

Заступник Голови Держгеокадастру

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Голови ДСНС

Заступник Міністра розвитку громад та територій

Заступник Голови Держенергоефективності

Заступник Міністра культури, молоді та спорту

Заступник Голови Держрибагентства

Заступник Голови ДКА

Представник Мінекоенерго

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (за згодою)

Представник президії Національної академії наук (за згодою)

Представник президії Національної академії аграрних наук (за згодою)

Заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Заступник керівника органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища

Голова правління Всеукраїнської громадської організації “Чиста хвиля” (за згодою)

Заступник Голови Національного екологічного центру (за згодою)”;

2) у Положенні про Координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці третьому пункту 7 слова “Міністр екології та природних ресурсів” змінити словами “Міністр енергетики та захисту довкілля”;

у пункті 11 слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

40. У тексті Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1655 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2274; 2004 р., № 24, ст. 1588; 2013 р., № 82, ст. 3041), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

41. У тексті Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1780 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 9; 2004 р., № 24, ст. 1588), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

42. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1781 “Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 10; 2009 р., № 69, ст. 2384; 2012 р., № 77, ст. 3120; 2013 р., № 53, ст. 1934):

1) в абзаці першому пункту 2 постанови слова “Міністерству екології та природних ресурсів України” замінити словами “Міністерству енергетики та захисту довкілля”;

2) в абзаці другому пункту 2 та пункті 4 Положення про регіональні кадастри природних ресурсів, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

43. У Порядку розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 299 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 571; 2004 р., № 24, ст. 1588):

1) абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

“Мінекоенерго визначає перелік забруднюючих речовин, фізичних та біологічних факторів, для яких розробляються нормативи.”;

2) у тексті Порядку слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

44. У тексті Порядку розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 300 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 572; 2004 р., № 24, ст. 1588; 2013 р., № 82, ст. 3041), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

45. У пунктах 3 та 6 Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 301 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 573; 2004 р., № 24, ст. 1588), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

46. У тексті Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 302 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 574; 2004 р., № 24, ст. 1588; 2013 р., № 82, ст. 3041):

1) слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) слово “Держсанепідслужба” в усіх відмінках замінити словом “Держпродспоживслужба” у відповідному відмінку.

47. У Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 303 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 575; 2004 р., № 24, ст. 1588):

1) у пункті 5 слово “Мінтрансом” замінити словом “Мінінфраструктури”, а слова “, Мінпромполітики та Держстандартом” - словами “та Мінекономіки”;

2) у тексті Порядку слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

48. В абзаці шостому пункту 4 і останньому абзаці пункту 5 Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 590; 2016 р., № 4, ст. 239; 2018 р., № 7, ст. 265), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

{Пункт 49 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1135 від 08.10.2022 - застосовується з 1 січня 2024 року}

50. У тексті Положення про Зелену книгу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1692; 2009 р., № 69, ст. 2384), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

51. У тексті Порядку надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1287 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1693; 2004 р., № 24, ст. 1588; 2013 р., № 82, ст. 3041), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

52. У переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) позицію

“Енергетичне співтовариство:

Міненерговугілля, НКРЕ, Держенергоефективності, МЗС, Мін’юст, Мінприроди, Мінекономіки”

замінити такою позицією:

“Енергетичне співтовариство

Мінекоенерго, НКРЕКП, Держенергоефективності, МЗС, Мін’юст, Мінекономіки”;

2) позицію

“Форум ОБСЄ з питань економіки та довкілля, координатор ОБСЄ з питань економіки та довкілля

Мінекономіки, Мінприроди, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, МЗС”

замінити такою позицією:

“Форум ОБСЄ з питань економіки та довкілля, координатор ОБСЄ з питань економіки та довкілля

Мінекономіки, Мінекоенерго, Мінінфраструктури, МЗС”;

3) позицію

“Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)

МЗС, Мінекономіки, Мінінфраструктури, Мінкультури, МОН, МОЗ, Мінприроди, Міненерговугілля, ДСНС, Мінфін, МВС, ДФС, Нацдержслужба”

замінити такою позицією:

“Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)

МЗС, Мінекономіки, Мінінфраструктури, Державне агентство розвитку туризму, МКМС, МОН, МОЗ, Мінекоенерго, ДСНС, Мінфін, МВС, ДФС, НАДС”;

4) позицію

“Центральноєвропейська ініціатива

МЗС, Мінекономіки, Мінкультури, МОН, Мінприроди, Міненерговугілля, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Держкомтелерадіо, Нацдержслужба”

замінити такою позицією:

“Центральноєвропейська ініціатива

МЗС, Мінекономіки, МКМС, МОН, Мінекоенерго, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Державне агентство розвитку туризму, Держкомтелерадіо, НАДС”;

5) позицію

“Зустріч Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо)

Мінприроди, МЗС, Мінінфраструктури, Міненерговугілля, ДСНС, Мінекономіки, Мінрегіон, Мін’юст”

замінити такою позицією:

“Зустріч Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо)

Мінекоенерго, МЗС, Мінінфраструктури, ДСНС, Мінекономіки, Мінрегіон, Мін’юст”;

6) позицію

“Організація з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО)

Держрибагентство, Мінагрополітики, МЗС”

замінити такою позицією:

“Організація з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО)

Держрибагентство, Мінекоенерго, МЗС”;

7) позицію

“Комісія по збереженню морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР)

Держрибагентство, Мінагрополітики, МЗС, Мінприроди, МОН”

замінити такою позицією:

“Комісія по збереженню морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР)

Держрибагентство, Мінекоенерго, МЗС, МОН”;

8) у тексті переліку у графі “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи” слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

53. В абзацах другому і четвертому підпункту 11 пункту 6 Порядку виконання Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 421 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 14, ст. 620; 2005 р., № 29, ст. 1711; 2012 р., № 55, ст. 2213), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

54. У переліку галузей економіки, щодо яких розробляється прогноз на п’ять років, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 834; 2019 р., № 34, ст. 1215):

1) у графі “Відповідальні виконавці” слово “Міненерговугілля” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) позицію

“Лісопромисловий комплекс

-“-


Мінприроди”

замінити такою позицією:

“Лісопромисловий комплекс

Мінекоенерго”.

55. У пункті 4 Методики обчислення розміру збитків від забруднення нафтою, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 631 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 844; 2013 р., № 82, ст. 3041), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

56. У тексті Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 813 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1049, № 51, ст. 2675; 2010 р., № 43, ст. 1413; 2012 р., № 71, ст. 2870), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

57. У Порядку встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 416 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 13, ст. 900; 2013 р., № 41, ст. 1477):

1) у пункті 2 слова “Мінпаливенерго”, “Мінтрансом, Держводгоспом” замінити відповідно словами “Мінекоенерго”, “Мінінфраструктури, Держводагентством”;

2) у пункті 12 слова “Мінпаливенерго”, “Мінтрансом” замінити відповідно словами “Мінекоенерго”, “Мінінфраструктури”, а слово “Мінприроди” виключити.

58. У пункті 3 Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 576 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 18, ст. 1286; 2016 р., № 18, ст. 735):

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Мінекоенерго - проведення моніторингу стану водних об’єктів, які є джерелами питного водопостачання в цілому по Україні та в окремих регіонах, а також щодо реформування водного сектору підприємств, що перебувають у сфері управління Мінекоенерго і належать до містоутворюючих;”;

2) абзац шостий виключити.

59. У пункті 6 Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 681 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1429; 2018 р., № 22, ст. 727; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

60. У тексті Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1373 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 2771; 2007 р., № 76, ст. 2820; 2016 р., № 56, ст. 1942), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

61. У пункті 3 Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативів якості та режимів надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2005 р. № 481 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 25, ст. 1432), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

62. У тексті Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1631; 2012 р., № 22, ст. 834; 2015 р., № 65, ст. 2154), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

63. В абзаці другому пункту 4 Порядку використання коштів державного бюджету, які виділяються на створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 р. № 578 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1649), слова “територіальних органів Мінприроди” замінити словами “структурних підрозділів екології та природних ресурсів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій”.

64. В абзаці першому пункту 6 Порядку обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. № 119 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 6, ст. 304), слова “з територіальними органами Мінприроди” замінити словами “із структурними підрозділами екології та природних ресурсів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій”.

65. У підпункті другому пункту 6 Порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 182 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 440), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

66. У Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 195 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 452):

1) у пункті 5 слова “його територіальними органами в областях, мм. Києві та Севастополі, Республіканським комітетом Автономної
Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “структурними підрозділами екології та природних ресурсів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища”;

2) в абзаці першому пункту 8 слова “його територіальних органів, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “структурними підрозділами екології та природних ресурсів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища”;

3) у тексті Порядку слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

67. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2006 р. № 468 “Про порядок координації заходів щодо виконання зобов’язань України за Рамковою конвенцією Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до зазначеної Конвенції” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 15, ст. 1085; 2011 р., № 51, ст. 2025; 2015 р., № 69, ст. 2264):

1) у пункті 1:

в абзаці другому слова “Міністерству екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерству енергетики та захисту довкілля”;

в абзаці другому підпункту 1 слова “Міністерство екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля”;

2) пункт 2 виключити.

68. У пункті 6 Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2006 р. № 554 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 17, ст. 1266; 2011 р., № 51, ст. 2025; 2015 р., № 69, ст. 2264):

1) в абзацах першому - третьому слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) в абзаці сьомому слова “Міністром екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністром енергетики та захисту довкілля”.

69. В абзаці першому пунктів 2 і 3 Порядку збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 998 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 29, ст. 2096), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

70. У складі представників Української частини Спільного Комітету “Україна - Європейський банк реконструкції та розвитку”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2006 р. № 1274 (Офіційний вісник України, 2006 p., № 36, ст. 2499; 2013 р., № 42, ст. 1502):

1) позиції

“Міністр економічного розвитку і торгівлі

Міністр екології та природних ресурсів”

замінити такими позиціями:

“Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Міністр енергетики та захисту довкілля”;

2) позицію

“Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства”

замінити такою позицією:

“Міністр розвитку громад та територій”.

71. У тексті Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 313), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

72. У пункті 51 Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 589; 2013 р.. № 82, ст. 3041), слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”, а слова “погодженим з Мінприроди” виключити.

73. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 337 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 619; 2011 р., № 11, ст. 486), слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” в усіх відмінках замінити словом “Мінекоенерго”, а слова “Державне агентство рибного господарства” в усіх відмінках - словом “Держрибагентство” у відповідному відмінку.

74. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 352 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 624; 2011 р., № 11, ст. 486), слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” в усіх відмінках замінити словом “Мінекоенерго”, а слова “Державне агентство рибного господарства” в усіх відмінках - словом “Держрибагентство” у відповідному відмінку.

75. У Правилах поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1478):

1) у пунктах 5 та 54 слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”, а слова “, погодженим з Мінприроди” виключити;

2) у пункті 53 слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”, а слова “Мінприроди та” виключити.

76. У пункті 17 Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 733 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1483), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

77. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1550):

1) у тексті Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”, а слова “, погодженим з Мінприроди” виключити;

2) у пункті 17 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”, а слова “Мінприроди та” виключити.

78. У Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 848 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 46, ст. 1885; 2012 р., № 1, ст. 21; 2013 р., № 53, ст. 1934; 2017 р., № 100, ст. 3082):

1) у пункті 3 слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”, а слова “, погодженим з Мінприроди” виключити;

2) в абзаці другому пункту 10 слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

79. В абзаці першому пункту 3 та в останньому абзаці пункту 6 Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 953 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 55, ст. 2211; 2016 р., № 4, ст. 239), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

80. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1126 “Про створення системи оперативного обміну між органами державного нагляду (контролю) інформацією про виявлення небезпечної та фальсифікованої продукції” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 69, ст. 2640; 2011 р., № 79, ст. 2916):

1) у пункті 3 слова “Міністерству екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерству енергетики та захисту довкілля”;

2) у пункті 3 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

81. У тексті Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 221 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 695; 2010 р., № 68, ст. 2447; 2011 р., № 51, ст. 2025; 2015 р., № 7, ст. 163, № 89, ст. 2974), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

82. У Положенні про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. № 295 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 27, ст. 843, № 69, ст. 2326; 2011 р., № 10, ст. 470, № 28, ст. 1192; 2018 р., № 49, ст. 1709):

1) у пункті 6 слова “Міністром екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністром енергетики та захисту довкілля”;

2) у тексті Положення слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

3) додаток до Положення викласти в такій редакції:


“Додаток
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1065)

СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті

Міністр енергетики та захисту довкілля, голова Міжвідомчої ради

Заступник Міністра закордонних справ, заступник голови Міжвідомчої ради

Представник Мінекоенерго, секретар Міжвідомочої ради

Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Голови ДСНС

Заступник Міністра розвитку громад та територій

Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук.”.

83. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 392 “Про забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 31, ст. 1000; 2015 р., № 36 ст. 1063):

1) у пункті 1 слова “Міністерство екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля”;

2) у пункті 2 слова “Міністерством екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерством енергетики та захисту довкілля”.

84. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 504 “Про формування і ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 40, ст. 1327; 2011 р., № 51, ст. 2025):

1) у пункті 1 слова “Міністерство екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля”;

2) у пунктах 3 та 4 Положення про Національний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, затвердженого зазначеною постановою слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

85. У пункті 4 Порядку проведення індексації такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами, установами, організаціями та громадянами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 665 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1868), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

86. В абзаці першому пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1571 “Про схвалення Концепції підвищення рівня хімічної безпеки” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 98, ст. 3247) слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

{Пункт 87 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 595 від 08.07.2020}

88. Пункт 10 Порядку державної реєстрації косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. № 114 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 12, ст. 373; 2013 р., № 82, ст. 3041), викласти в такій редакції:

“10. У разі виявлення під час здійснення державного екологічного та/або санітарно-епідеміологічного нагляду і контролю або проведення передбаченого законом моніторингу, післяпроектного моніторингу раніше невідомих властивостей продукції, небезпечних для здоров’я людини та/або для біологічних об’єктів природного середовища, МОЗ і Мінекоенерго приймають протягом 10 днів у межах своїх повноважень рішення про призначення повторної оцінки впливу на довкілля та/або санітарно-епідеміологічної експертизи продукції. Таке рішення також приймається у разі надходження інформації, зазначеної в абзаці четвертому пункту 5 цього Порядку.

Якщо повторно оформлено висновок з оцінки впливу на довкілля про недопустимість провадження планованої діяльності або негативний висновок повторної санітарно-епідеміологічної експертизи, МОЗ приймає рішення про скасування державної реєстрації продукції та виключення її з Реєстру, про що у десятиденний строк повідомляє у письмовій формі заявникові.

Зазначене рішення може бути оскаржено в установленому порядку.”.

89. У Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 308 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 24, ст. 810; 2011 р., № 79, ст. 2916):

1) у тексті Порядку слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) у додатках до Порядку:

у додатку 1:

слова “Міністерство екології та природних ресурсів України” замінити словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля України”;

слова “Відмітка Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього середовища або відповідної Державної екологічної інспекції в областях, мм. Києві та Севастополі про проведення державної апробації (випробовування)” замінити словами “Відмітка структурного підрозділу екології та природних ресурсів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища”;

у додатку 2 слова “Міністерство екології та природних ресурсів України” замінити словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля України”.

90. У Порядку видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 423 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1139; 2011 р., № 79, ст. 2916):

1) у тексті Порядку слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) у додатках 1 і 2 до Порядку слова “Міністерство екології та природних ресурсів України” замінити словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля України”.

91. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 598 “Про затвердження Порядку забезпечення підтримки з боку України міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки та навчань” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 45, ст. 1510; 2013 р., № 33, ст. 1158; 2018 р., № 58, ст. 2023):

1) у пункті 3 слова “Міністерством екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерством енергетики та захисту довкілля”;

2) у підпункті 4 пункту 11 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

92. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. № 808 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2071; 2019 р., № 20, ст. 678, № 90, ст. 3000):

1) у тексті Порядку проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) у пункті 7 Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

{Пункт 93 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 212 від 06.03.2022}

{Пункт 94 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 438 від 28.04.2021}

95. В абзаці третьому пункту 21 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 751 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2265; 2012 р., № 45, ст. 1761; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

96. У Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 919 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 78, ст. 2752; 2011 р., № 61, ст. 2439):

1) у пунктах 13 і 14 слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) у тексті Порядку слово “Держветфітослужба” в усіх відмінках замінити словом “Держпродспоживслужба” у відповідному відмінку.

97. У Державній цільовій науково-технічній програмі проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2951; 2018 р., № 45, ст. 1574):

1) в абзаці дев’ятому розділу “Шляхи і способи розв’язання проблеми” слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) у додатках до Програми:

у пункті 5 додатка 1 слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

у графі “Головний розпорядник бюджетних коштів” додатка 2 слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

98. У переліку кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 508; 2015 р., № 100, ст. 3441):

1) позицію

“Мінприроди

19010100, 19010200, 19010300, 19010400, 19050100, 19050200, 19050300, 21080500, 22012100, 24062100, 24062400”

замінити такою позицією:

“Мінекоенерго

19010100, 19010200, 19010300, 19010400, 19050100, 19050200, 19050300, 21080500, 22012100, 24062100, 24062400, 17060000, 19010400, 21081600, 21090000, 24063100, 24110800, 24130000, 24130100, 24130200, 24130300”;

2) виключити позицію

“Міненерговугілля

17060000, 19010400, 21081600, 21090000, 24063100, 24110800, 24130000, 24130100, 24130200, 24130300”.

99. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 137 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 575; 2012 р., № 15, ст. 558; 2014 р., № 54, ст. 1448; 2015 р., № 50, ст. 1605), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

100. В абзацах першому і шостому пункту 2 та пункті 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 143 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 581; 2014 р., № 64, ст. 1771; 2016 р., № 26, ст. 1028), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

101. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 202 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 17, ст. 711; 2013 р., № 98, ст. 3605; 2014 р., № 78, ст. 2235), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

102. У пункті 4 та абзаці третьому пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 771; 2012 р., № 13, ст. 480; 2013 р., № 98, ст. 3605; 2014 р., № 34, ст. 907; 2019 р., № 24, ст. 860), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

103. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 651; 2012 р., № 20, ст. 749; 2018 р., № 40, ст. 1405; 2019 р., № 39, ст. 1362):

1) у пункті 10 слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінекономіки”;

2) у тексті Порядку слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

104. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 301 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 920; 2012 р., № 10, ст. 377; 2012 р., № 58, ст. 2340):

1) в абзаці другому пунктів 1 та 10 слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) в абзаці третьому пункту 6 слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінекономіки”.

105. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва комплексу “Вектор” та експлуатації його об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 196 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 684; 2013 р., № 16, ст. 558, № 98, ст. 3605; 2015 р., № 16, ст. 415), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

106. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 348 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1056; 2012 р., № 38, ст. 1424; 2015 р., № 7, ст. 163, № 89, ст. 2974; 2017 р., № 84, ст. 2572), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

107. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо очищення стічних вод в м. Одесі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 453 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1353; 2011 р., № 53, ст. 2104), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

108. В абзаці п’ятому пункту 13 Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1673; 2012 р., № 77, ст. 3120; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2015 р., № 46, ст. 1472; 2017 р., № 44, ст. 1368), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

{Пункт 109 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 993 від 23.09.2020}

110. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 621 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1838; 2012 р., № 38, ст. 1422; 2015 р., № 69, ст. 2264), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

111. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для зміцнення матеріально-технічної бази і методологічного забезпечення Державної екологічної інспекції та її територіальних органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 808 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 57, ст. 2300; 2013 р., № 87, ст. 3217), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

112. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 1136 “Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації зношених шин” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3140) слова “Міністерство екології та природних ресурсів” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля” у відповідному відмінку.

113. У плані заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 733:

1) у пунктах 7 і 8 у складі виконавців слово “Міненерговугілля” виключити;

2) у пунктах 9, 12 і 38 у складі виконавців слово “Міненерговугілля” замінити словом “Мінекоенерго”, а слово “Мінприроди” виключити;

3) у тексті плану заходів у складі виконавців слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

114. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 877 “Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми “Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 63, ст. 2499; 2016 р., № 47, ст. 1703):

1) у пункті 1 постанови слова “Міністерство екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля”;

2) у пункті 4, абзаці другому пункту 5 та абзаці другому пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

115. В абзаці першому пункту 25 Правил санітарної охорони території України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 р. № 893 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 65, ст. 2538), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

116. У додатку 1 до Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3139), у графі “Відповідальні за виконання”:

1) у пунктах 15 та 18 слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”, а слово “Міненерговугілля” виключити;

2) у пункті 19 слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

117. У пункті 58 Правил транспортування тварин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1402 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 8, ст. 294), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

118. У пункті 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо селекції у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 206 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 765), слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”.

119. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 470 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 42, ст. 1603), слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”.

120. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 “Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 56, ст. 2237; 2019 р., № 39, ст. 1374) позицію “Державний секретар Мінприроди” замінити позицією “Державний секретар Мінекоенерго”.

121. В абзаці другому пункту 3 та пункті 8 Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3257; 2014 р., № 5, ст. 142), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

122. В абзаці третьому розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 931 “Про здійснення продажу коштів в іноземній валюті, отриманих від продажу одиниць (частин) установленої кількості викидів парникових газів” - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 594, слова “Міністерству екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерству енергетики та захисту довкілля”.

123. У тексті Порядку установлення лімітів спеціального використання та визначення прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1149 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 95, ст. 3850), слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”.

124. У пункті 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1221 “Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 44, ст. 1575; 2016 р., № 26, ст. 1019) слова “Міністерству екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерству енергетики та захисту довкілля”.

{Пункт 125 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

{Пункт 126 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 572 від 02.06.2021}

127. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 2, ст. 35):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерство енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля”;

2) у Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 22 слово “Міненерговугілля” замінити словом “Мінекоенерго”;

в абзаці другому пункту 24 слово “Міненерговугілля” замінити словом “Мінекоенерго”;

3) у плані заходів із застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому зазначеною постановою, у графі “Відповідальні за виконання” слово “Міненерговугілля” замінити словом “Мінекоенерго”, а слово “Мінприроди” виключити.

128. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 569 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 65, ст. 2355), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

129. У пункті 50 та абзаці першому пункту 54 Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 71, ст. 2615; 2015 р., № 46, ст. 1472; 2017 р., № 22, ст. 615; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

130. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 756 “Питання проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3049):

1) у додатку до постанови:

позиції

“Міністр екології та природних ресурсів, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Начальник відділу координації екологічних фондів Мінприроди, секретар Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра екології та природних ресурсів”

замінити такими позиціями:

“Міністр енергетики та захисту довкілля, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Начальник відділу координації екологічних фондів Мінекоенерго, секретар Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля”;

позицію

“Директор департаменту стратегічного планування, економіки та фінансів Мінприроди”

замінити такою позицією:

“Директор департаменту стратегічного планування, економіки та фінансів Мінекоенерго”;

2) у тексті Порядку проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

3) у пунктах 8 і 9 Положення про Міжвідомчу робочу групу з проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

131. У додатках до Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 800 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3213):

1) у додатку 1 слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) у додатку 2 слово “Minagropolicy” замінити словом “Minecoenergy”.

132. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 р. № 838 “Деякі питання виконання діючих та нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 91, ст. 3346; 2015 р., № 33, ст. 968; 2018 р., № 24, ст. 855):

1) у Порядку відбору та затвердження нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 9 слово “Мінприроди” виключити;

у тексті Порядку слово “Міненерговугілля” в усіх відмінках замінити словом “Мінекоенерго” у відповідному відмінку;

2) у пункті 6 Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних проектів (програм), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводної сировини, затвердженого зазначеною постановою, слово “Міненерговугіллю” замінити словом “Мінекоенерго”.

133. В абзаці другому пункту 1 Порядку видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката зазначеного дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 982 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 10, ст. 322), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

134. У додатках до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 8, ст. 245):

1) у додатку 1:

позицію “Мінприроди” викласти в такій редакції:

“Мінекоенерго

підсистема моніторингу навколишнього природного середовища


підсистема запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення (через ДАЗВ)


підсистема протипаводкових заходів (через Держводагентство)


підсистема охорони і захисту лісів (через Держлісагентство)


підсистема запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у сфері рибного господарства (через Держрибагентство)


підсистема безпеки електроенергетичного та
ядерно-промислового комплексів


підсистема безпеки нафтогазового комплексу


підсистема безпеки вугільно-промислового комплексу”;

виключити таку позицію:

“Міненерговугілля

підсистема безпеки електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів


підсистема безпеки нафтогазового комплексу


підсистема безпеки вугільно-промислового комплексу”;

2) у додатку 2 у графі “Найменування центрального органу виконавчої влади” слово “Міненерговугілля” замінити словом “Мінекоенерго”.

135. У тексті додатка 4 до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966; 2018 р., № 7, ст. 267), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

{Пункт 136 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 111 від 17.02.2021}

137. У пункті 14 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2232; 2016 р., № 68, ст. 2296), у графі “Найменування органу ліцензування” слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

138. В абзаці третьому пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 80, ст. 2675; 2017 р., № 78, ст. 2399; 2018 р., № 37, ст. 1295; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) слова “Мінагрополітики (через Держлісагентство),” та “Міненерговугіллям” виключити;

2) слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”, а слово “Держводагентство” - словами “Держводагентство, Держлісагентство”.

139. У пункті 60 додатка 2 Порядку проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 88, ст. 2926), у графі “Відповідальні за подання даних” слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

140. У додатку до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850; 2019 р., № 43, ст. 1484):

1) розділ “Міненерговугілля” виключити;

2) у розділі “Мінприроди”:

у назві та тексті розділу слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

доповнити розділ такими позиціями:

“Екологічна та радіаційна обстановка в зоні розташування атомних електростанцій

Національний звіт у рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей

Видобуток рядового вугілля державними підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями, що належать до сфери управління Мінекоенерго, та господарськими товариствами, щодо яких Мінекоенерго здійснює управління корпоративними правами держави (за шахтами, марками продукції)

Видобуток та переробка уранової сировини

Виробництво електроенергії атомними електростанціями (за блоками)

Графік ремонтів енергоблоків атомних електростанцій

Показники стану активів підприємств державного сектору економіки

Інформація про вугільну товарну продукцію

Оплата підприємствами комунальної теплоенергетики і теплоелектроцентралями поставок природного газу з ресурсів НАК “Нафтогаз України” (у розрізі підприємств, за областями)

Переробка вугілля (у розрізі підприємств)

Прогнозний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

Рух палива на енергетичних підприємствах (оперативні дані)

Фактичний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

Прогноз розвитку нафтогазового комплексу, атомно-промислового комплексу на наступний рік

Показники роботи атомних електростанцій

Експлуатаційна безпека атомних електростанцій

Недовиробництво електроенергії атомними електростанціями

Інформація про атомні електростанції

Розрахунки за електроенергію, відпущену державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” на оптовий ринок

Загальна інформація про підприємства державного сектору економіки

Коефіцієнтний аналіз діяльності підприємств державного сектору економіки

Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки

Показники виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки

Показники фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки

Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб’єкта управління Мінекоенерго

Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб’єкта управління Мінекоенерго

Довідник вугледобувних підприємств України

Інформація про сертифіковані ліси підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства

Інформація про лісові пожежі

Дані моніторингу лісів”;

3) у розділі “Мінекономіки” виключити такі позиції:

“Інформація про сертифіковані ліси підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства

Інформація про лісові пожежі

Дані моніторингу лісів”.

141. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 971 “Про затвердження переліку органів державної влади, що підлягають безоплатній охороні Національною гвардією” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3292):

1) у графі “Найменування органу державної влади” слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) виключити таку позицію:

“Міненерговугілля

37471933”.

142. У тексті Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 992 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 97, ст. 3321), слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”.

{Пункт 143 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 858 від 23.09.2020}

144. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1057 “Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3519; 2018 р., № 8, ст. 305) у графі “Найменування центрального органу виконавчої влади” слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

145. У тексті Порядку включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1196 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 17, ст. 684), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

146. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 50 “Про утворення Координаційної ради з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 504; 2017 р., № 15, ст. 431):

1) позицію “Міністр екології та природних ресурсів, співголова Координаційної ради” замінити позицією “Міністр енергетики та захисту довкілля, співголова Координаційної ради”;

2) позицію “Заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції, заступник співголови Координаційної ради” замінити позицією “Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції, заступник співголови Координаційної ради”;

3) позицію “Перший заступник Міністра екології та природних ресурсів” замінити позицією “Перший заступник Міністра енергетики та захисту довкілля”.

{Пункт 147 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 556 від 07.05.2022}

148. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 271 “Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням”:

1) у пункті 2 розпорядження слова “Міністерству екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерству енергетики та захисту довкілля”;

2) у Національному плані дій, затвердженому зазначеним розпорядженням:

у графі “Відповідальні за виконання” слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”, а слова “Мінагрополітики” та “Мінекономрозвитку” - словом “Мінекономіки”;

у пункті 5 слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”;

у пункті 39 слово “Мінагрополітики” виключити;

у пунктах 41 і 42 слово “Мінекономрозвитку” виключити;

у пунктах 2, 3 і 5 цифри “2018” та “2016” замінити цифрами “2021”;

у пунктах 6, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 38, 40 і 42 цифри “2020” замінити цифрами “2025”.

149. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 446 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 57, ст. 1975), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

{Пункт 150 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1009 від 22.09.2021}

151. У тексті заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803 “Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”, а слова “Міністерство екології та природних ресурсів” - словом “Мінекоенерго”.

152. У постанові Кабінету Міністрів України “Про утворення Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням” від 18 січня 2017 р. № 20 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 10, ст. 304):

1) у додатку до постанови:

позиції

“Міністр екології та природних ресурсів, голова Координаційної ради

Заступник Міністра екології та природних ресурсів, заступник голови Координаційної ради

Представник Мінприроди, секретар Координаційної ради”

замінити такими позиціями:

“Міністр енергетики та захисту довкілля, голова Координаційної ради

Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля, заступник голови Координаційної ради

Представник Мінекоенерго, секретар Координаційної ради”;

позиції

“Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства”

замінити такими позиціями:

“Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Заступник Міністра розвитку громад та територій України”;

виключити таку позицію:

“Заступник Міністра аграрної політики та продовольства”;

позиції

“Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою)

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (за згодою)”

замінити такими позиціями:

“Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (за згодою)

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики (за згодою)”;

2) у Положенні про Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 цифри “2021” замінити цифрами “2025”;

у пункті 11 слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

153. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 205 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 30, ст. 881; 2018 р., № 45, ст. 1577), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

154. У тексті додатка до Порядку прийняття в експлуатацію об’єкта “Пусковий комплекс 1 нового безпечного конфайнменту”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 305 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 40, ст. 1258), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

155. У тексті Порядку розроблення плану управління річковим басейном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 336 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 43, ст. 1342), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

{Пункт 156 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 81 від 03.02.2021}

157. У підпунктах 2 та 7 пункту 2 плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 560, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

{Пункт 158 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 992 від 23.09.2020}

159. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 773 “Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 84, ст. 2573) слова “Міністерства екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерства енергетики та захисту довкілля”, а слово “Мінприроди” - словом “Мінекоенерго”.

160. У тексті плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 24, ст. 852), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

161. У тексті Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 94, ст. 2859):

1) слово “Мінприроди” замінити словами “Мінекоенерго”;

2) слова “Міністр екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністр енергетики та захисту довкілля”.

162. У плані заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 878, у тексті графи “Відповідальні за виконання” слова “Мінприроди”, “Мінекономрозвитку” замінити відповідно словами “Мінекоенерго”, “Мінекономіки”, а слова “Міненерговугілля” і “Мінагрополітики” виключити.

163. У тексті Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 2, ст. 58), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

164. У пункті 5 додатка до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 6, ст. 248; 2019 р., № 34, ст. 1203), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

165. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1016 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 2, ст. 66), слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекоенерго”.

166. У тексті плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України (“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1017 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 11, ст. 398), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

167. У пункті 7 плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 16, ст. 560), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

168. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 148 “Деякі питання виконання положень Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 802; 2019 р., № 49, ст. 1662):

1) в абзаці третьому пункту 3 постанови слова “Міністерство екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля”;

2) у додатку до постанови:

позицію

“Заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції, голова Української частини Комісії”

замінити такою позицією:

“Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля, голова Української частини Комісії”;

позицію

“Два представники Мінприроди”

замінити такою позицією:

“Три представники Мінекоенерго”;

виключити таку позицію:

“Представник Міненерговугілля”;

3) у пункті 11 Положення про Українську частину Комісії зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Міекоенерго”.

169. У розділі 1 додатка 1 до Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 223 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 29, ст. 1018):

1) підрозділ “Мінприроди” викласти в такій редакції:

Мінекоенерго

Моніторинг навколишнього природного середовища

Здійснення заходів з відтворення та охорони навколишнього природного середовища

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення (через ДАЗВ)

Здійснення протипаводкових заходів (через Держводагентство)

Спостереження, контроль, прогнозування та ліквідація геологічних і геофізичних процесів та забруднення підземних вод (через Держгеонадра)

Забезпечення заходів з реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, оцінки впливу на навколишнє природне середовище та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (через Держводагентство)

Створення, раціональне збереження і використання відомчого резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (через Держлісагентство)

Охорона і захист лісів (через Держлісагентство)

Проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідація надзвичайних ситуацій на об’єктах гірничих підприємств незалежно від форми власності в період їх будівництва, реконструкції, експлуатації, ліквідації або консервації

Пошук та рятування людей у разі виникнення аварій у шахтах та надшахтних будівлях і спорудах, на розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, а також інших об’єктах, що обслуговуються, надання невідкладної медичної допомоги потерпілим унаслідок аварій або нещасних випадків безпосередньо на місці виникнення аварії та під час евакуації до закладу охорони здоров’я

Гасіння підземних пожеж, ліквідація наслідків вибухів, раптових викидів вугілля і газу, проривів води і затоплень, гірничих ударів, обвалень гірничих порід та інших аварій і аварійних ситуацій на шахтах та в надшахтних будівлях і спорудах, на збагачувальних та брикетних фабриках, у небезпечних умовах

Забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання об’єктів, що належать до сфери управління Міненерговугілля

Інформування населення щодо ліквідації наслідків аварій на вугледобувних підприємствах, що належать до сфери управління Міненерговугілля

Забезпечення безпеки електроенергетичного, ядерно-промислового, нафтогазового та вугільно-промислового комплексів

Залучення та використання відомчого резерву для локалізації наслідків надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у паливно-енергетичному комплексі”;

2) підрозділ “Міненерговугілля” виключити.

170. В абзаці першому пункту 3 та пункті 9 Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 247 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 32, ст. 1116), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

171. У додатку 2 до Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 33, ст. 1165), у тексті графи “Головний розпорядник бюджетних коштів” слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

172. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 313 “Про утворення Координаційної ради з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1298):

1) додаток до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 313
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1065)

СКЛАД
Координаційної ради з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року

Міністр енергетики та захисту довкілля, голова Координаційної ради

Міністр розвитку громад та територій, заступник голови Координаційної ради

Керівник структурного підрозділу з питань поводження з відходами Мінекоенерго, секретар Координаційної ради

Міністр фінансів

Міністр інфраструктури

Міністр охорони здоров’я

Міністр освіти і науки

Перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Перший заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра культури, молоді та спорту

Заступник Міністра цифрової трансформації

Голова Держкомтелерадіо

Заступник Голови ДРС

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (за згодою)

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства (за згодою)

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представник Національної академії наук (за згодою)

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” (за згодою)”;

2) у пункті 12 Положення про Координаційну раду з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

173. У пункті 5 Порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 330 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1310), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

174. У плані заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 292 “Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року”, у тексті графи “Відповідальні за виконання” слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

175. У тексті порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 401 “Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1577), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

176. У пункті 27 плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 617:

1) слова “Міністра екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністра енергетики та захисту довкілля”;

2) у складі виконавців слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

177. У тексті плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 733 “Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 75, ст. 2513; 2019 р., № 66, ст. 2266), у тексті графи “Відповідальні за виконання” слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

178. У Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 76, ст. 2537):

1) у тексті Порядку здійснення державного моніторингу вод слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) у додатках 1 і 3 до Порядку у тексті графи “Найменування суб’єкта моніторингу” слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

179. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 939 “Питання розпорядження геологічною інформацією” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 91, ст. 3019):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерством екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерством енергетики та захисту довкілля”;

2) у тексті Порядку розпорядження геологічною інформацією, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

180. У пункті 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 825 “Про схвалення Концепції створення загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 90, ст. 2989) слова “Міністерству екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерству енергетики та захисту довкілля”.

181. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 1006 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 97, ст. 3202):

1) у назві та пункті 1 постанови слова “Міністерством екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерством енергетики та захисту довкілля”;

2) у назві критеріїв, затверджених зазначеною постановою, слова “Міністерством екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерством енергетики та захисту довкілля”.

182. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 1007 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 97, ст. 3203):

1) у назві та пункті 1 постанови слова “Міністерством екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерством енергетики та захисту довкілля”;

2) у назві критеріїв, затверджених зазначеною постановою, слова “Міністерством екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерством енергетики та захисту довкілля”.

183. У плані дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2018-2020 роках, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1088:

1) у розділі “Забезпечення переходу на електронне впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей з розкриттям даних у режимі он-лайн” у графі “Відповідальні за виконання” слово “Мінприроди” виключити;

2) у тексті плану дій слова “Мінприроди” та “Міненерговугілля” замінити словом “Мінекоенерго”.

184. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1136 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2019 рік” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 125):

1) в абзаці третьому підпункту 2 пункту 4 та підпункті 2 пункту 5 постанови слова “Міністерство екології та природних ресурсів” у всіх відмінках замінити словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля” у відповідному відмінку;

2) у примітках до додатків до постанови:

у пункті 1 приміток до додатка 2 слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”;

у примітці до додатка 3 слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

185. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 61 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 18, ст. 615):

1) у пункті 2 слово “Міненерговугілля” замінити словом “Мінфін”;

2) у пункті 3 слова “ПАТ “Магістральні газопроводи України” замінити словами “АТ “Магістральні газопроводи України”;

3) у пункті 4:

в абзаці другому слова “виконання товариством функцій оператора газотранспортної системи” замінити словами і цифрами “функціонування оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 р.”;

абзац третій виключити;

4) у пункті 5 слово “Міненерговугілля” в усіх відмінках замінити словом “Мінфін” у відповідному відмінку, а слова і цифри “для її узагальнення і подання Мінфіну до 30 числа зазначеного місяця” виключити.

186. Підпункт 3 пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 80 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 18, ст. 616), після слова “здійснення” доповнити словами і цифрами “у 2019 р.”.

187. У тексті плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 83, слово “Міненерговугілля” замінити словом “Мінекоенерго”.

188. У тексті плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 86, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

189. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117 “Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 22, ст. 783):

1) у тексті розпорядження слова “Міністерство екології та природних ресурсів” у всіх відмінках замінити словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля” у відповідному відмінку;

2) у Національному плані, затвердженому зазначеним розпорядженням, у графі “Відповідальні за виконання”:

у пунктах 1, 2, 6, 25, 43, абзаці п’ятому пункту 92, пунктах 93, 103 слово “Мінагрополітики” виключити;

в абзацах другому, шостому та дванадцятому пункту 92, пунктах 94-102 слово “Мінагрополітики” замінити словом “Мінекономіки”;

у тексті графи:

слова “Мінприроди”, “Мінекономрозвитку” та “МІП” замінити відповідно словами “Мінекоенерго”, “Мінекономіки” та “МКМС”;

слово “Міненерговугілля” виключити.

190. У тексті Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 26, ст. 903), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

191. У тексті плану державних статистичних спостережень на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 283 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 38, ст. 1337), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

{Пункт 192 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 992 від 23.09.2020}

193. У порядках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 2019 р. № 379 “Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державних інвестиційних проектів у сфері управління водними ресурсами” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 39, ст. 1365):

1) у тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області”, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”, а слово “Мінекономрозвитку” - словом “Мінекономіки”;

2) у тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області”, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”, а слово “Мінекономрозвитку” - словом “Мінекономіки”;

3) у тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ”, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”, а слово “Мінекономрозвитку” - словом “Мінекономіки”.

194. У плані заходів з організації виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)”, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 337, у графі “Відповідальні за виконання”:

1) в абзаці четвертому пункту 3 слово “Міненерговугілля” замінити словом “Мінекоенерго”;

2) у пунктах 4, 5 та 14 слово “Міненерговугілля” виключити;

3) у тексті графи слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

195. У тексті Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 402 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 1677), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

196. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відновлення об’єктів транспортної інфраструктури зони відчуження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 472 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 47, ст. 1609), слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

197. У пункті 1 плану заходів з імплементації положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 444, у графі “Відповідальний за виконання” слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

198. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 827 “Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2451):

1) в абзаці третьому підпункту 1 та підпункті 3 пункту 4 постанови слова “Міністерству екології та природних ресурсів” замінити словами “Міністерству енергетики та захисту довкілля”;

2) у тексті Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.

199. У підпункті 1.1.3 пункту 1.1 та підпункті 1.2.9 пункту 1.2 плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 691, у графі “Відповідальні за виконання” слово “Мінприроди” замінити словом “Мінекоенерго”.