Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 998
Прийняття: 19.07.2006
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 19 липня 2006 р. N 998 Київ

Про затвердження Порядку збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 N 797 ( 797-2017-п ) від 18.10.2017 N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 N 489 ( 489-2021-п ) від 19.05.2021 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель, що додається.

Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 998

ПОРЯДОК збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель

{ У тексті Порядку слова "Держкомзем", "Держкомлісгосп", "Державна геологічна служба", "Держводгосп" і "Мінбуд" замінено відповідно словами "Держземагентство", "Держлісагентство", "Держгеонадра", "Держводагентство" і "Мінрегіон" згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

1. Цей Порядок визначає механізм збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель (далі-інформація) з метою підвищення ефективності використання та охорони земель, запобігання і недопущення негативних природних процесів та явищ.

2. Для забезпечення збирання інформації органи виконавчої влади подають Міндовкіллю такі відомості: { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

1) ДСНС щороку: { Абзац перший підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 797 ( 797-2017-п ) від 18.10.2017 }

до 30 квітня:

- про особливості гідрометеорологічних процесів в Україні;

- про забруднення ґрунтів за даними базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;

- про вміст забруднювальних речовин;

до 30 липня - узагальнені відомості про гідрологічний режим поверхневих вод;

{ Підпункт 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

2) Держгеокадастр: { Абзац перший підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

щороку до 25 березня - про кількість земель, зокрема зрошених і осушених, в розрізі власників землі, землекористувачів, а також угідь та видів економічної діяльності;

кожні п'ять років до 25 березня наступного періоду:

- характеристику земель за товщиною гумусового горизонту, вмістом гумусу і рухомих поживних речовин, гранулометричним складом ґрунтів, крутизною схилів, еродованістю, кам'янистістю, засоленістю, солонцюватістю, кислотністю, перезволоженістю, заболоченістю, забрудненням як продуктами хімізації сільського господарства, так і техногенним, включаючи радіонуклідне;

- характеристику культуртехнічного стану природних кормових угідь;

3) Мінагрополітики: { Абзац перший підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019, N 489 ( 489-2021-п ) від 19.05.2021 }

щороку до 30 квітня - агрохімічну характеристику ґрунтів земель, які використовуються у сільському господарстві, та відомості про стан їх забруднення токсичними речовинами і радіонуклідами, а також про застосування органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів, урожайність, валовий збір та посівні площі сільськогосподарських культур;

кожні п'ять років до 1 листопада наступного періоду - про агрохімічну паспортизацію орних земель, сіножатей, пасовищ та багаторічних насаджень;

{ Підпункт 4 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

5) Держлісагентство:

щороку до 30 квітня - про радіологічні показники ґрунтів земель лісового фонду;

кожні п'ять років до 1 листопада наступного періоду - про правовий режим лісових ділянок, розподіл їх між користувачами, якісний стан лісів, їх поділ за категоріями;

6) Держгеонадра щороку:

до 30 квітня - про видові та просторові характеристики активності прояву ендогенних та екзогенних геологічних процесів;

до 30 липня - про обсяг, режим, якість та використання підземних вод;

7) Держводагентство щороку до 30 квітня - про спеціальне використання водних ресурсів за даними державного обліку водокористування;

8) Мінрегіон щороку до 30 квітня - про підтоплення міст і селищ міського типу (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод).

У разі потреби зазначені органи виконавчої влади подають пропозиції щодо запобігання і недопущення негативних природних процесів та явищ, які спричиняють опустелювання та деградацію земель, мінімізації їх наслідків.

3. Міндовкілля на основі відомостей, що надходять згідно з пунктом 2 цього Порядку: { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

проводить аналіз, узагальнює його результати, готує та затверджує зведений оперативний щорічний і розширений п'ятирічний звіти про опустелювання та деградацію земель, публікує і розміщує їх на своєму веб-сайті для використання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час прийняття відповідних рішень з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також для інформування громадськості;

забезпечує включення необхідної інформації до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища;

подає інформацію Постійному секретаріату Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці;

подає узагальнену інформацію для підготовки та видання Національного атласу України.

4. Збирання, використання та поширення інформації здійснюється за рахунок та в межах призначень, що передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік органам виконавчої влади, зазначеним у пункті 2 цього Порядку.