Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 621
Прийняття: 09.06.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 червня 2011 р. № 621
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 389 від 07.05.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 389 від 07.05.2012
№ 616 від 12.08.2015
№ 1065 від 04.12.2019
№ 769 від 02.09.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій, що додається.

{Постановляюча частина в редакції Постанови КМ № 389 від 07.05.2012}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. № 621

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у  державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 389 від 07.05.2012}

{У тексті Порядку слово “Держекоінвестагентство” в усіх відмінках замінено словом “Мінприроди” згідно з Постановою КМ № 616 від 12.08.2015}

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 389 від 07.05.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міндовкілля.

3. Бюджетні кошти спрямовуються Міндовкілля на:

сплату внесків до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 389 від 07.05.2012}

сплату заборгованості до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій, зокрема відповідно до графіків її реструктуризації;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 389 від 07.05.2012}

оплату банківських послуг та послуг з письмового перекладу рахунків і повідомлень секретаріатів міжнародних організацій та конвенційних органів.

4. Сплата внесків до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій здійснюється на підставі рахунків секретаріатів міжнародних організацій та конвенційних органів в установленому порядку.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 389 від 07.05.2012}

5. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 389 від 07.05.2012}

6. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому порядку.

7. Міндовкілля подає щокварталу до 20 числа наступного місяця та до 20 січня наступного року Мінфіну інформацію про використання коштів за напрямами відповідно до пункту 3 цього Порядку.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 616 від 12.08.2015}