Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 137
Прийняття: 23.02.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2011 р. № 137
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 133 від 22.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 221 від 02.07.2014, № 403 від 17.06.2015}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Абзац перший постановляючої частини виключено на підставі Постанови КМ № 133 від 22.02.2012}

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області, що додається.

{Абзац другий постановляючої частини в редакції Постанови КМ № 133 від 22.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 221 від 02.07.2014, № 403 від 17.06.2015}

{Абзац третій постановляючої частини виключено на підставі Постанови КМ № 133 від 22.02.2012}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. № 137

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 133 від 22.02.2012, № 221 від 02.07.2014, № 403 від 17.06.2015}

{У тексті Порядку слова “Міністерство екології та природних ресурсів” і “Державне агентство водних ресурсів” в усіх відмінках замінено відповідно словами “Мінприроди” і “Держводагентство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 133 від 22.02.2012}

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 в редакції Постанов КМ № 133 від 22.02.2012, № 221 від 02.07.2014}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міндовкілля.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми і розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Держводагентство.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 133 від 22.02.2012, № 221 від 02.07.2014}

{Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 403 від 17.06.2015}

3. Бюджетні кошти використовуються відповідно до завдань, визначених Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженою Законом України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI, за напрямами “Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод”, “Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету” та “Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області”, та переліку робіт (згідно з додатком) з урахуванням таких пріоритетів:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 90 від 06.02.2013}

погашення зареєстрованої в органах Казначейства бюджетної заборгованості за виконані у попередні періоди роботи;

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 133 від 22.02.2012}

першочергове проведення робіт на об'єктах, що:

- мають рівень будівельної готовності не менш як 80 відсотків та завершення будівництва яких планується у поточному бюджетному періоді;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 133 від 22.02.2012}

- пошкоджені внаслідок повені, паводка чи іншої шкідливої дії вод (за наявності оформленого в установленому порядку документа, який підтверджує факт пошкодження);

- розташовані на річках, які протікають у межах державного кордону;

- захищають від шкідливої дії вод пам'ятки історії та архітектури.

{Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 133 від 22.02.2012}

4. Держводагентство складає на підставі узагальнених розрахунків і обґрунтувань Республіканського комітету Автономної Республіки Крим по водогосподарському будівництву та зрошувальному землеробству, обласних управлінь водного господарства, а також басейнових управлінь водних ресурсів, управлінь каналів, підприємств та організацій, які належать до сфери управління Держводагентства (далі - підприємства та організації), погоджених з територіальними органами ДСНС і облдержадміністраціями, та затверджує за погодженням з Міндовкілля і Мінфіном план заходів із захисту від шкідливої дії вод (далі - план заходів).

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 90 від 06.02.2013, № 221 від 02.07.2014}

Для розгляду пропозицій щодо підготовки плану заходів Держводагентство утворює комісію.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 133 від 22.02.2012}

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 133 від 22.02.2012}

5. Обсяги та вартість робіт визначаються відповідно до проектно-кошторисної документації, розробленої з урахуванням вимог будівельних норм і правил, актів обстежень та дефектних актів, а також на підставі позитивного висновку експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 133 від 22.02.2012}

Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 403 від 17.06.2015}

6. Держводагентство доводить в установленому порядку у строки, визначені для затвердження кошторисів (планів використання бюджетних коштів), підприємствам та організаціям план заходів і обсяги їх фінансування.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 23.05.2018}

8. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти з метою виконання плану заходів, здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 221 від 02.07.2014}

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, облік бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 133 від 22.02.2012}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 133 від 22.02.2012}

{Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 133 від 22.02.2012}

12. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, окремих черг і пускових комплексів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 133 від 22.02.2012}

13. Підприємства та організації подають Держводагентству щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про виконання плану заходів за формою, затвердженою Держводагентством за погодженням з Міндовкілля.

Держводагентство подає щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зазначену інформацію Міндовкілля і Мінфіну, річну - до 10 лютого року, що настає за звітним.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 23.05.2018}

14. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
робіт із захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

1. Роботи на річках та інших водних об'єктах:

будівництво, реконструкція і відбудова гідротехнічних споруд (захисні протипаводкові дамби, насосні і компресорні станції, водознижувальні свердловини, підпірні та регулювальні споруди, водоскиди і водозабори), що захищають від затоплення паводковими і повеневими водами, а також від підтоплення ґрунтовими водами сільські населені пункти та сільськогосподарські угіддя;

берегоукріплення;

регулювання русел річок, очищення озер, ставків та інших водних об'єктів, забезпечення покращення санітарного стану річок;

перебудовування систем водовідведення у сільських населених пунктах, відведення паводкових та повеневих вод із затоплених територій.

2. Проектно-розвідувальні роботи (розроблення проектно-кошторисної документації та документації щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг, водоохоронних зон, зон можливого затоплення паводковими і повеневими водами).

3. Протиерозійні роботи (будівництво гідротехнічних земляних валів, скидних споруд, загатів, перепадів і підпірних стінок, терасування схилів).

4. Будівництво та реконструкція об'єктів виробничого призначення, що використовуються службою експлуатації.

5. Придбання устатковання, машин і механізмів для загонів з проведення невідкладних та аварійних робіт, а також технічних засобів для проведення експлуатаційних робіт.

6. Створення, реконструкція та розширення мережі споруд для ведення гідрометеорологічних спостережень на річках і водоймах.

7. Удосконалення системи інформування громадян про можливість виникнення надзвичайної паводкової ситуації.

8. Створення та розширення мережі ультракороткохвильового радіозв'язку з міжрайонними управліннями водного господарства.

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 90 від 06.02.2013}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 90 від 06.02.2013}

11. Проведення водообміну Краснопавлівського водосховища.

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 221 від 02.07.2014}

13. Будівництво капітальної споруди на Північно-Кримському каналі у Херсонській області з облаштуванням вузла водообліку.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 507 від 31.05.2012, № 837 від 25.07.2012, № 360 від 22.05.2013, № 605 від 17.07.2013, № 403 від 17.06.2015}


{Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення державного моніторингу поверхневих вод, паспортизації та управління водними ресурсами, ведення водного кадастру виключено на підставі Постанови КМ № 133 від 22.02.2012}