Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 119
Прийняття: 08.02.2006
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 8 лютого 2006 р. N 119 Київ

Про затвердження Порядку обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

Відповідно до статті 16-1 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям затвердити у тримісячний строк переліки споживачів, на яких поширюється обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні.

Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. N 119

ПОРЯДОК обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні

1. Цей Порядок визначає механізм обмеження питного водопостачання для споживачів (крім населення), які не внесли в установлені строки або внесли не в повному обсязі плату за використану ними питну воду (далі - споживачі), до рівня екологічної броні - мінімального рівня використання питної води (далі - обмеження) з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2. Підприємство питного водопостачання надсилає споживачам письмове попередження про застосування обмеження не пізніше ніж за 14 календарних днів із зазначенням дати і часу з одночасним повідомленням про це органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування за місцем розташування споживачів.

3. Строк обмеження встановлюється підприємством питного водопостачання за погодженням з органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування за місцем розташування споживачів.

4. У разі надходження попередження про обмеження споживачі вживають заходів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

5. За умови внесення в повному обсязі плати за використану питну воду і готовності споживачів до відновлення питного водопостачання на підставі їх звернення (заяви) підприємством питного водопостачання приймається рішення про зняття обмеження із зазначенням дати і часу з одночасним повідомленням про це органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування за місцем розташування споживачів.

6. Перелік споживачів, на яких поширюється обмеження, складається регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за погодженням із структурними підрозділами екології та природних ресурсів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та МНС. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

До переліку включаються споживачі, об'єкти яких відповідно до законодавства належать до категорії потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки.

Перелік затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями на один календарний рік і на 1 січня поточного року доводиться до підприємств питного водопостачання.