Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 196
Прийняття: 02.03.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 2 березня 2011 р. N 196 Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва комплексу "Вектор" та експлуатації його об'єктів

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013 N 59 ( 59-2015-п ) від 18.02.2015 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013 N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013 N 59 ( 59-2015-п ) від 18.02.2015 N 713 ( 713-2019-п ) від 14.08.2019 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва комплексу "Вектор" та експлуатації його об'єктів, що додається.

{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013, N 59 ( 59-2015-п ) від 18.02.2015 }

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 196

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва комплексу "Вектор" та експлуатації його об'єктів

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013 }

{ У назві та тексті Порядку слово "пускового" виключено згідно з Постановою КМ N 59 ( 59-2015-п ) від 18.02.2015 }

{ У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

{ У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об’єктів" (далі - бюджетні кошти).

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013 }

2. Бюджетні кошти використовуються з метою здійснення заходів, визначених статтею 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ).

{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 713 ( 713-2019-п ) від 14.08.2019 - застосовується з 1 травня 2019 року }

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

проведення робіт із зменшення обсягів міграції радіонуклідів з території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів шляхом зміцнення інженерних бар'єрів; { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013 }

збирання, перевезення, переробку, захоронення і тимчасове контейнерне зберігання радіоактивних відходів промислових, медичних, наукових та інших підприємств і організацій;

експлуатацію та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, зокрема сховищ для їх захоронення; { Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013 }

здійснення радіаційного та дозиметричного контролю;

проведення екологічного моніторингу навколишнього природного середовища пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів;

утримання території пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів у належному санітарному та пожежобезпечному стані, забезпечення фізичного захисту радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання і охорони об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами; { Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013, N 59 ( 59-2015-п ) від 18.02.2015 }

виконання робіт з ліквідації наслідків радіаційної аварії на Київському державному міжобласному спеціальному комбінаті;

експлуатацію об'єктів інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами;

проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, зареєстрованої в органах Казначейства; { Абзац одинадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013 }

проектування, будівництво згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, прийняття в експлуатацію, зняття з експлуатації або закриття (консервацію), ремонт, реконструкцію сховищ радіоактивних відходів, у тому числі комплексу виробництв "Вектор" і призначених для довготривалого зберігання радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та об’єктів інфраструктури, що з ними пов’язані; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013; в редакції Постанови КМ N 713 ( 713-2019-п ) від 14.08.2019 - застосовується з 1 травня 2019 року }

підтримання у належному стані не введених в експлуатацію об’єктів, обладнання та систем комплексу "Вектор" (далі - об’єкти), зокрема технічне обслуговування окремих систем та елементів; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013 }

експлуатацію побудованих об’єктів, зокрема приймання, зберігання і захоронення радіоактивних відходів; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013 }

проведення вирубування дерев і чагарників на території, що прилягає до залізничної колії на відрізку від станції Вільча до станції Янів Іванківського та Поліського районів Київської області, та пов’язаних з цим заходів для реалізації проекту будівництва "Реконструкція залізничної дільниці від станції Вільча до станції Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. N 519 ( 519-2019-р ). { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 713 ( 713-2019-п ) від 14.08.2019 - застосовується з 1 травня 2019 року }

4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міндовкілля, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є ДАЗВ.

{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013, N 59 ( 59-2015-п ) від 18.02.2015 }

5. Завданням ДАЗВ є організація та забезпечення виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об’єктів.

{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013 }

6. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства, установи та організації, що здійснюють заходи, передбачені в пункті 2 цього Порядку (далі - одержувачі). { Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 59 ( 59-2015-п ) від 18.02.2015 }

Під час розподілу бюджетних коштів між їх одержувачами враховується:

потужність сховищ із зберігання та захоронення радіоактивних відходів та відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання;

потужність об'єктів для дезактивації спецодягу та засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами;

чисельність працівників;

обсяг власних доходів.

7. ДАЗВ:

1) складає та затверджує щороку:

за погодженням з Міндовкілля - план заходів з поквартальним розподілом із зазначенням заходів та обсягів їх фінансування за кожним одержувачем (далі - план заходів);

на виконання плану заходів - річну програму робіт з помісячним розписом для кожного одержувача;

2) доводить в установленому порядку у строки, визначені для затвердження кошторисів (планів використання бюджетних коштів), одержувачам витяг з плану заходів.

{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013; в редакції Постанови КМ N 59 ( 59-2015-п ) від 18.02.2015 }

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013; в редакції Постанови КМ N 59 ( 59-2015-п ) від 18.02.2015 }

9. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 ( 461-2011-п ) "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359).

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013 }

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 59 ( 59-2015-п ) від 18.02.2015 }

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 119 ( 119-2013-п ) від 20.02.2013; в редакції Постанови КМ N 59 ( 59-2015-п ) від 18.02.2015 }

12. Одержувачі подають до ДАЗВ щомісяця до 10 числа звіт про виконання річної програми робіт за формою, встановленою Міндовкілля, для подання щокварталу до 15 числа наступного місяця і щороку до 10 лютого наступного року інформації про виконання плану заходів Мінфіну.

{ Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 59 ( 59-2015-п ) від 18.02.2015 }