Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 401
Прийняття: 23.05.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 травня 2018 р. № 401
Київ

Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 769 від 02.09.2020}

Відповідно до частини сьомої статті 20 та частини четвертої статті 24-4 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням;

Порядок використання коштів державного фонду розвитку водного господарства.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2018 р. № 401

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням” (далі - бюджетні кошти).

Бюджетні кошти спрямовуються на створення належних соціально-побутових умов проживання жителів сільських населених пунктів, які використовують для питних та побутових потреб привізну або низькоякісну та небезпечну для здоров’я воду.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міндовкілля.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держводагентство.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держводагентство, бюджетні установи та організації, що належать до сфери його управління.

Одержувачами бюджетних коштів є державні підприємства, що належать до сфери управління Держводагентства.

Одержувачі бюджетних коштів визначаються Держводагентством з урахуванням критеріїв, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

Використання бюджетних коштів їх одержувачами здійснюється відповідно до плану використання бюджетних коштів.

3. Бюджетні кошти використовуються відповідно до завдань, визначених Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженою Законом України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI, за напрямом “Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою”, та з урахуванням вимоги щодо пріоритетного виконання робіт на пускових об’єктах та об’єктах з високим рівнем будівельної готовності.

У разі наявності заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, зареєстрованої в органах Казначейства, її погашення передбачається у поточному бюджетному періоді.

4. Розподіл (перерозподіл) бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів здійснюється відповідно до плану заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням (далі - план заходів).

Для розгляду пропозицій щодо формування плану заходів Держводагентство утворює комісію із залученням представників Міндовкілля та затверджує її персональний склад.

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь дві третини членів комісії.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів комісії. Рішення комісії оформляється протоколом.

Держводагентство подає Мінфіну копію плану заходів у тижневий строк після його затвердження.

5. Обсяги та вартість робіт з будівництва та реконструкції об’єктів централізованого водопостачання сільських населених пунктів визначаються відповідно до проектно-кошторисної документації, розробленої з урахуванням вимог будівельних норм і правил, актів обстежень та дефектних актів, а також на підставі позитивного висновку експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

6. Видатки, пов’язані з фінансуванням будівництва та реконструкції об’єктів централізованого водопостачання сільських населених пунктів за рахунок бюджетних коштів, здійснюються з урахуванням вимог Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства та здійснюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

9. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, окремих черг і пускових комплексів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про відкриття рахунків, реєстрація, ведення обліку бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, отриманням (створенням) оборотних і необоротних активів), здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають Держводагентству щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про виконання плану заходів за формою, затвердженою Держводагентством за погодженням з Міндовкілля.

Держводагентство подає зазначену інформацію Міндовкілля і Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, а річну - до 10 лютого року, що настає за звітним.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2018 р. № 401

ПОРЯДОК
використання коштів державного фонду розвитку водного господарства

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного фонду розвитку водного господарства (далі - фонд).

2. Кошти фонду використовуються для розвитку та утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу, підвищення ефективності використання водних ресурсів.

Кошти фонду спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:

експлуатації водогосподарського комплексу;

будівництва та реконструкції меліоративних систем;

захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

централізованого водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привізною водою;

модернізації та розвитку водогосподарського комплексу.

3. Головним розпорядником коштів фонду є Міндовкілля.

Відповідальним виконавцем бюджетних програм, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів фонду, є Держводагентство.

Розпорядниками коштів фонду є Держводагентство, бюджетні установи та організації, що належать до сфери його управління і здійснюють заходи з розвитку водного господарства.

Одержувачами коштів фонду є державні підприємства, що належать до сфери управління Держводагентства і здійснюють заходи з розвитку водного господарства.

Одержувачі коштів фонду визначаються Держводагентством з урахуванням критеріїв, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

Використання коштів фонду їх одержувачами здійснюється на підставі плану використання бюджетних коштів.

Розподіл коштів фонду між розпорядниками та одержувачами здійснюється Держводагентством за погодженням з Міндовкілля.

4. Для розгляду пропозицій щодо розподілу коштів фонду Держводагентство утворює комісію із залученням представників Міндовкілля та затверджує її персональний склад.

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь дві третини членів комісії.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів комісії. Рішення комісії оформляється протоколом.

5. Кошти фонду розподіляються (перерозподіляються) між адміністративно-територіальними одиницями у розрізі розпорядників коштів фонду нижчого рівня та одержувачів відповідно до пріоритетів, визначених у сфері розвитку водного господарства на відповідний бюджетний період, на підставі узагальнених розрахунків і обґрунтувань підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держводагентства, та використовуються за відповідними бюджетними програмами.

6. Видатки за коштами фонду здійснюються Казначейством у межах надходжень до фонду відповідно до бюджетних призначень, затверджених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

У разі наявності заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, зареєстрованої в органах Казначейства, її погашення передбачається у поточному бюджетному періоді.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів фонду здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства та здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг з наданням завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактичні витрати, зазначені в актах приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

8. Видатки, пов’язані з фінансуванням будівництва та реконструкції об’єктів за рахунок коштів фонду, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), з урахуванням вимоги щодо пріоритетного виконання робіт на пускових об’єктах та об’єктах з високим рівнем будівельної готовності.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, окремих черг і пускових комплексів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням коштів фонду, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

10. Складення і подання фінансової і бюджетної звітності про використання коштів фонду, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2018 р. № 401

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 137 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 575; 2012 р., № 15, ст. 558; 2013 р., № 11, ст. 421, № 68, ст. 2470; 2014 р., № 54, ст. 1448; 2015 р., № 50, ст. 1605):

1) у пункті 7 слова “відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” замінити словами “в установленому законом порядку”;

2) у пункті 13 слова “встановленою Агентством за погодженням з Мінприроди і Мінфіном” замінити словами “затвердженою Держводагентством за погодженням з Мінприроди”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 205 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 30, ст. 881):

1) в абзаці першому пункту 11 слова “затвердженою Мінприроди” замінити словами “затвердженою Держводагентством за погодженням з Мінприроди”;

2) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.”.