Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 50
Прийняття: 24.01.2001
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 24 січня 2001 р. N 50 Київ

Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 466 ( 466-2017-п ) від 04.07.2017 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Відповідно до статті 18 Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" ( 1393-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити загальні вимоги до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, що додаються.

2. Державному комітетові промислової політики за пропозиціями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування за погодженням з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерством аграрної політики підготувати та у шестимісячний термін подати Міністерству економіки перелік підприємств, які можуть за умови атестації виробництва виконувати в установленому порядку роботи щодо переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 50

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції

1. Загальні вимоги до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції повинні дотримуватися власниками неякісної та небезпечної продукції (фізичні і юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності усіх форм власності), а також підприємствами, що провадять діяльність у цій сфері.

2. Під час передачі неякісної та небезпечної продукції для подальшої переробки або утилізації повинні бути вжиті заходи з метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя, здоров'я людини і довкілля.

3. До вирішення питання про подальшу переробку, утилізацію або знищення неякісна та небезпечна продукція може передаватися на тимчасове зберігання у погоджені спеціально уповноваженими органами місця сховищ.

4. Відповідальність за збереження вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції до вирішення питання про її переробку, утилізацію, знищення або подальше використання несе власник цієї продукції.

5. Вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція підлягає переробці з метою підготовки її до утилізації або (за умови приведення її у відповідність з вимогами нормативно-правових актів і нормативних документів) подальшого використання.

6. Вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів.

7. Способи утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної харчової продукції, продовольчої сировини і супутніх матеріалів визначаються за погодженням із санітарно-епідеміологічною службою МОЗ та службою ветеринарної медицини Мінагрополітики.

8. У нормативно-правових актах та нормативних документах, якими встановлюватимуться порядок, умови переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції, повинні бути передбачені показники безпеки продукції, що виготовляється в результаті переробки або утилізації, для життя, здоров'я людини і довкілля, вимоги до методів випробувань продукції тощо.

9. Вимоги нормативно-правових актів та нормативних документів, що встановлюватимуть порядок, умови переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями усіх форм власності, громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності.

10. Санітарно-гігієнічні вимоги до конкретної продукції, що виготовляється в результаті переробки або утилізації, встановлюються МОЗ згідно із Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополучення населення" ( 4004-12 ), нормативно-правовими актами в частині забезпечення охорони здоров'я.

11. Ветеринарно-санітарні вимоги до конкретної продукції, що виготовляється в результаті переробки або утилізації, встановлюються службою ветеринарної медицини Мінагрополітики згідно із Законами України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" ( 771/97-ВР ) та "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ).

{ Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ N 466 ( 466-2017-п ) від 04.07.2017 }

{ Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 466 ( 466-2017-п ) від 04.07.2017 }