Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 761
Прийняття: 23.05.2007
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 23 травня 2007 р. N 761 Київ

Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 N 1224 ( 1224-2020-п ) від 09.12.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок спеціального використання лісових ресурсів;

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів.

2. Установити, що визначені цією постановою форми лісорубного і лісового квитків застосовуються з 1 січня 2008 року.

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 217; 1994 р., N 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1612, N 50, ст. 2440; 2000 р., N 49, ст. 2119; 2001 р., N 44, ст. 1974; 2002 р., N 12, ст. 590; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635) зміни, що додаються.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 16 квітня 1956 р. N 401 "Про заходи до поліпшення ведення лісового господарства в Кримській області";

постанову Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1378 ( 1378-99-п ) "Про затвердження Правил відпуску деревини на пні в лісах України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1612), крім пунктів 45 і 56 Правил, затверджених зазначеною постановою, що втрачають чинність з 1 січня 2008 року.

Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. N 761

ПОРЯДОК спеціального використання лісових ресурсів

{ У тексті Порядку слово "Держкомлісгоспу" замінено словом "Держлісагентства" згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

{ У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словом "Мінекоенерго", а слова ", погодженим з Мінприроди" виключено згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

{ У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку, згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови і механізм спеціального використання лісових ресурсів - заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів.

2. Підприємства, установи, організації і громадяни, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів (далі - лісокористувачі), зобов'язані:

проводити роботи способами, що не спричиняють ерозії ґрунту, негативного впливу на стан водойм та інших природних об'єктів;

дотримуватися правил протипожежної безпеки в місцях проведення робіт, здійснювати протипожежні заходи, а у випадках виникнення лісових пожеж - їх гасіння;

не допускати захаращення лісових ділянок, суміжних з лісосіками та територіями, які розчищаються для будівництва та інших потреб;

забезпечувати збереження підросту і не призначених для рубки дерев;

забезпечувати збереження та не допускати пошкодження межових, квартальних, ділянкових стовпів, осушувальних мереж, меліоративних та інших споруд, розташованих на ділянках, відведених для користування;

незалежно від виду рубки проводити очищення лісосік від порубкових решток способами і в строки, визначені Міндовкіллям за поданням Держлісагентства, погодженим з обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим; { Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011, N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

не залишати недоруби (не вирубані своєчасно призначені для рубки окремі дерева або групи дерев на розпочатих рубкою лісосіках) та заготовлену деревину на місцях рубок після закінчення строків її заготівлі і вивезення;

виконувати інші вимоги, передбачені цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами з питань спеціального використання лісових ресурсів.

Заготівля деревини під час проведення рубок головного користування

3. Заготівля деревини під час проведення рубок головного користування здійснюється з дотриманням принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

4. Рубки головного користування проводяться в:

експлуатаційних лісах;

захисних лісах, що прилягають до смуг відведення діючих і тих, які будуються, залізниць, автомобільних доріг державного значення, вздовж берегів річок, навколо озер, водойм та інших водних об'єктів, а також захисних лісах, що є байрачними або площа яких становить до 100 гектарів, або які розташовані серед безлісної місцевості;

рекреаційно-оздоровчих лісах, розташованих у межах третьої зони округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і курортів та в лісогосподарській частині лісів зелених зон;

{ Абзац п’ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1224 ( 1224-2020-п ) від 09.12.2020 }

на ділянках із штучно створеними лісонасадженнями та природними лісами у смугах відведення каналів, гідротехнічних споруд та інших споруд міжгосподарського значення рубки головного користування не проводяться. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1224 ( 1224-2020-п ) від 09.12.2020 }

На особливо захисних лісових ділянках (крім узлісь уздовж межі з безлісною місцевістю) проведення рубки головного користування забороняється.

5. Залежно від категорії лісів, лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід, типу лісу, складу і вікової структури деревостанів, наявності та стану підросту господарсько цінних порід, ступеня стійкості ґрунтів проти ерозії, стрімкості схилів та інших особливостей застосовуються такі системи рубок:

вибіркові - рубки, під час яких періодично вирубується частина дерев, що є перестійними і стиглими, а лісова ділянка залишається постійно вкритою лісовою рослинністю;

поступові - рубки, під час яких передбачається видалення деревостану за кілька прийомів;

суцільні - рубки, під час яких весь деревостан вирубується повністю, за винятком насінників, життєздатного підросту і молодняку, цінних і рідкісних видів дерев та чагарників, що підлягають збереженню відповідно до цього Порядку;

комбіновані - несуцільні рубки, під час яких поєднуються елементи різних систем поступових і вибіркових рубок.

6. Для категорій лісів з особливим режимом лісокористування (ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчі та захисні) встановлюються, зокрема, обмежений режим лісокористування за площею і шириною лісосік, термінами примикання, застосування окремих систем і способів рубок.

7. До заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування в межах розрахункової лісосіки включають перестійні і стиглі деревостани, з яких до першочергової рубки призначають:

пошкоджені та ті, що усихають;

в яких дозволено проведення рубок головного користування і які за своїм станом визнані у встановленому порядку такими, що потребують термінової рубки, або ростуть на лісових ділянках, які підлягають розчищенню у зв'язку з будівництвом, зокрема, гідровузлів, трубопроводів, доріг, електромереж;

які вийшли з підсочування.

8. Деревостани, що потребують термінової рубки, але за породами та категоріями лісів не збігаються з розрахунковою лісосікою, вирубуються в межах її загального розміру замість здорових деревостанів.

9. Заготівлю деревини під час розчищення просік уздовж ліній зв'язку, електромереж, інших інженерних споруд здійснюють в установленому порядку підприємства, установи, організації або громадяни, у віданні яких вони перебувають. За домовленістю заготівлю деревини можуть здійснювати власники лісів або постійні лісокористувачі.

10. Заготівля деревини під час проведення рубок головного користування може здійснюватися додатково в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки (з урахуванням обсягів деревини, на які надано у встановленому порядку відстрочення) за погодженням з органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами Держлісагентства (далі - органи Держлісагентства) та з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

Загальний обсяг заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок, які зараховуються у фактичний обсяг заготовленої в порядку рубок головного користування деревини, відповідно до вимог, встановлених Санітарними правилами в лісах України ( 555-95-п ), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. N 555 (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., N 87, ст. 2839), не повинен перевищувати розмір розрахункової лісосіки за період її дії. { Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ N 1224 ( 1224-2020-п ) від 09.12.2020 }

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011, N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

11. Під час проведення рубок головного користування забезпечується збереження життєздатного підросту і молодняку господарсько цінних порід, не дозволяється вирубування і пошкодження цінних і рідкісних видів дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України, насінників і плюсових дерев.

12. За рішенням органів Держлісагентства, погодженим з обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, під час проведення суцільної рубки головного користування ширина лісосіки, встановлена нормативно-правовими актами з питань ведення лісового господарства, може бути збільшена максимально у 2 рази (крім ялицевих і букових лісів на гірських схилах): { Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

у разі необхідності проведення термінової рубки за станом на значних площах;

під час проведення рубки низькоповнотних деревостанів (0,4 і нижче) за наявності життєздатного підросту і молодняку господарсько цінних порід у кількості, достатній для відновлення корінних деревостанів.

Лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю, розташовані між лісосіками, ширина яких перевищує не більш як у півтора рази ширину лісосік, можуть відводитися для рубки одночасно.

За всіх наведених умов ширина лісосік, які відводяться для рубки головного користування, не повинна перевищувати 200 метрів, а лісосік суцільних вузьколісосічних рубок - 80 метрів.

13. У лісах, що зазнали радіоактивного забруднення, рубки головного користування проводяться після реабілітації лісів.

14. У лісах, що знаходяться в межах прикордонної смуги, рубки головного користування проводяться з урахуванням режиму території.

15. Особливості проведення рубок головного користування залежно від категорій лісів, породного складу деревостанів, а також лісорослинних умов визначаються відповідними нормативно-правовими актами з питань спеціального використання лісових ресурсів.

{ Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

Заготівля другорядних лісових матеріалів

16. У лісах без заподіяння їм шкоди може здійснюватися заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків.

17. Заготівля живиці здійснюється шляхом підсочування у стиглих хвойних деревостанах, які після закінчення строків підсочування вирубуються, а також у пристигаючих деревостанах, які до часу закінчення підсочування підлягатимуть вирубуванню.

Лісові ділянки для заготівлі живиці визначаються відповідно до матеріалів лісовпорядкування та планів рубок головного користування.

Роботи, пов'язані із здійсненням заготівлі живиці, повинні бути завершені не пізніше 1 листопада року закінчення підсочування. У разі погіршення санітарного стану деревостанів заготівля живиці припиняється достроково.

18. Пні дерев заготовляються для отримання осмолу та дров.

Забороняється заготівля пнів у смузі завширшки 50 метрів уздовж водотоків.

19. Луб заготовляється в період інтенсивного руху соків (квітень-травень) шляхом знімання кори з дерев, призначених для рубки у поточному році.

20. Кора деревних порід (дуба, крушини, калини, ялини тощо) заготовляється з метою отримання лікарської сировини, а також технічної сировини для виробництва дьогтю.

Кора для виробництва дьогтю заготовляється з дерев берези, призначених для рубки в найближчі два роки, або із зрубаних і вітровальних дерев протягом року.

21. До деревної зелені належать дрібні пагони і гілки дерев, підліску, підросту та цілі дерева, що заготовляються з метою приготування корму для тварин, а також задоволення технічних, ритуальних та інших потреб. Цілі дерева заготовляються (викопуються) для садіння на землях інших категорій.

Заготівлю деревної зелені здійснюють на спеціально визначених лісових ділянках або суміщають з проведенням рубок.

22. Заготівля деревних соків здійснюється:

з придатних для підсочування дерев на спеціально створених деревостанах;

на ділянках лісу, які виділяються за 10 років до проведення рубок головного користування або інших рубок (коли деревостан призначено до рубки);

з пнів дерев, зрубаних напередодні соковиділення.

У разі погіршення санітарного стану деревостанів заготівля соку припиняється достроково.

Обсяги щорічної заготівлі другорядних лісових матеріалів визначаються для кожного власника лісів або постійного лісокористувача під час лісовпорядкування або спеціальних обстежень.

Побічні лісові користування

23. До побічних лісових користувань належать: заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету.

24. Для сінокосіння можуть використовуватися незалісені зруби, галявини та інші не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, на яких не очікується природне відновлення лісів.

В окремих випадках, коли це не завдає шкоди лісовій рослинності, для заготівлі сіна використовуються зріджені деревостани, міжряддя лісових культур та плантацій.

У разі наявності у травостої видів рослин, віднесених до Червоної книги України, період заготівлі сіна визначається за погодженням з обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим. { Абзац третій пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011, N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

25. Випасання худоби, крім кіз, дозволяється на вкритих і не вкритих лісовою рослинністю ділянках, якщо це не завдає шкоди лісу.

У лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення випасання худоби може здійснюватися лише за умови, що це не суперечить їх цільовому призначенню.

26. Ділянки для розміщення вуликів і пасік з метою раціонального використання медоносів лісу і лучного різнотрав'я виділяються переважно на узліссях, галявинах та інших не вкритих лісовою рослинністю ділянках.

Місця розміщення вуликів і пасік визначають власники лісів або постійні лісокористувачі з урахуванням умов ведення лісового господарства та використання інших видів лісових ресурсів.

Розміщення пасік у місцях масового відпочинку людей забороняється.

27. Заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин здійснюється способами, що виключають виснаження їх ресурсів.

Заготівля лісових продуктів для отримання харчової та лікарської сировини в лісах, де заходи боротьби із шкідниками та хворобами здійснювалися з використанням хімічних засобів, лісах, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг або в зонах впливу хімічного та промислового виробництва, здійснюється з дотриманням відповідних санітарних норм і правил.

Збирання рослин (їх частин) і грибів, занесених до Червоної книги України, забороняється.

28. Збирання лісової підстилки допускається в окремих випадках в експлуатаційних лісах на ділянках, що визначаються власниками лісів або постійними лісокористувачами.

Збирання лісової підстилки забороняється на лісових ділянках, розташованих у бідних лісорослинних умовах, на ділянках з ерозійними процесами та в місцях масового розмноження грибів.

29. Заготівля очерету здійснюється з урахуванням збереження сприятливих умов для життя диких тварин і птахів, інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

30. Обсяги щорічного здійснення побічних лісових користувань визначаються для кожного власника лісів або постійного лісокористувача під час лісовпорядкування або спеціальних обстежень.

Використання корисних властивостей лісів

31. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт здійснюється з урахуванням вимог щодо збереження лісового середовища та природних ландшафтів, з дотриманням правил архітектурного планування приміських зон і санітарних вимог.

32. Використання корисних властивостей лісів може бути тимчасово зупинене у разі високої пожежної небезпеки, незадовільного стану лісів внаслідок ущільнення ґрунту їх відвідувачами, виникнення вогнищ шкідників і хвороб лісу та інших факторів, що призводять до ослаблення природних функцій лісів.

33. У разі погіршення стану насаджень лісокористувачами з'ясовуються причини погіршення, вживаються заходи до зняття або зниження рівня рекреаційного навантаження, а також до усунення причин такого погіршення та регулювання інтенсивності відвідування.

34. Виділення лісових ділянок для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей здійснюється з урахуванням схем районного планування, генеральних планів розвитку населених пунктів, програм розвитку лісового господарства Автономної Республіки Крим, областей, а також матеріалів лісовпорядкування.

У разі відсутності зазначених схем, планів і програм або інших матеріалів пропозиції щодо виділення лісових ділянок для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей можуть вносити органи Держлісагентства, власники лісів або постійні лісокористувачі, заінтересовані підприємства, установи, організації і громадяни.

35. На основі функціонального зонування лісів і визначення рівня рекреаційного навантаження приймається рішення щодо рекреаційної придатності конкретної території, вибору місць розміщення рекреаційних об'єктів, здійснення прогнозування можливої деградації лісових екосистем, планування господарських і природоохоронних заходів, спрямованих на усунення або запобігання негативному впливу надмірного рекреаційного навантаження.

Виділення лісових ділянок

36. Виділення лісових ділянок для заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування здійснюють підрозділи з відведення і таксації лісосік, склад яких затверджують власники лісів або постійні лісокористувачі за погодженням з органами Держлісагентства.

37. Підрозділи з відведення і таксації лісосік передають у двотижневий строк виділені лісові ділянки (лісосіки) та документи щодо їх матеріально-грошової оцінки власникам лісів або постійним лісокористувачам.

38. Власники лісів або постійні лісокористувачі проводять огляд виділених лісосік, за результатами якого складається акт прийняття-передачі лісосік. У разі виявлення розбіжностей між даними матеріалів виділення лісосіки і даними матеріалів за результатами огляду цієї лісосіки проводиться її контрольна перевірка за участю власника лісів або постійного лісокористувача, за результатами якої складається акт перевірки.

39. Виявлені під час проведення перевірки порушення встановлених вимог до виділення лісових ділянок підрозділи з відведення і таксації лісосік усувають у двотижневий строк.

40. Виділення лісових ділянок для заготівлі деревини та проведення їх оцінки здійснюються відповідно до Інструкції з відведення і таксації лісосік у лісах, що затверджується в установленому порядку Міндовкіллям за поданням Держлісагентства. { Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

41. Виділення лісових ділянок для заготівлі другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань, використання корисних властивостей лісів здійснюється власниками лісів або постійними лісокористувачами з дотриманням вимог цього Порядку та правил заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань, а також використання корисних властивостей лісів, що затверджуються Міндовкіллям за поданням Держлісагентства.

{ Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

Підготовчі роботи

42. Лісокористувачі після передачі їм лісових ділянок та отримання лісорубного або лісового квитка проводять на них, а за необхідності - і на суміжних ділянках, у встановленому порядку підготовчі роботи.

43. До підготовчих робіт належать:

будівництво установок і пристроїв для здійснення спеціального використання лісових ресурсів, а також житлових, виробничих та інших будівель і споруд тимчасового призначення;

розчищення в межах виділених лісових ділянок місць під лісові склади та їх упорядження;

будівництво лісових доріг, обладнання волоків, пасік, вирубування дерев і чагарників, які заважають безпечній роботі, а також інші роботи, пов'язані з підготовкою лісових ділянок до експлуатації.

44. Розчищення лісових ділянок у зв'язку з будівництвом лісових доріг за межами виділення лісових ділянок допускається за погодженням з органами Держлісагентства.

45. Усі тимчасові житлові, виробничі та інші будівлі і споруди повинні бути демонтовані лісокористувачем протягом трьох місяців після закінчення строку вивезення продукції лісових користувань.

Строки і порядок використання лісових ресурсів

46. Заготівля деревини здійснюється протягом року, на який лісосіка призначена для рубки, а вивезення - з 1 січня року рубки і до 1 квітня наступного року.

Для своєчасного проведення підготовчих робіт строк заготівлі деревини може бути встановлений з 1 грудня року, що передує тому, на який лісосіка призначена для рубки.

47. Деревина вважається заготовленою, якщо проведено валку дерев, обрубування гілок та сучків.

Деревина вважається вивезеною з місць заготівлі, якщо вона підвезена до складів, розташованих біля залізниць, автомобільних і лісових доріг або пунктів відвантаження (переробки).

48. Строк заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань встановлюється власником лісів або постійним лісокористувачем відповідно до законодавства.

49. Строк використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт встановлюється власником лісів або постійним лісокористувачем з урахуванням вимог Правил використання корисних властивостей лісів ( z1536-12 ), що затверджуються Міндовкіллям за поданням Держлісагентства.

{ Пункт 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

50. Лісокористувачеві у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини, може бути надане відстрочення:

на заготівлю деревини (з встановленням відповідного строку вивезення деревини) - до п'яти місяців, якщо рубка розпочата і вчасно не закінчена;

на вивезення деревини - не більш як три місяці за наявності заготовленої, але не вивезеної вчасно деревини.

51. Відстрочення надається органами Держлісагентства за погодженням з обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим на підставі обґрунтованої письмової заяви лісокористувача або споживача (для вивезення деревини), яка подається не пізніше ніж за десять днів до закінчення встановленого строку заготівлі або вивезення деревини.

{ Пункт 51 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011, N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

52. Заготовлена деревина та інші продукти лісу, від яких споживач відмовився (незатребувана споживачем), надходять у розпорядження власника лісів або постійного лісокористувача і реалізуються на загальних підставах. Кошти від їх реалізації (крім витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням і реалізацією) зараховуються до бюджету в установленому порядку.

53. Органи Держлісагентства можуть у разі необхідності додатково продовжити строк вивезення, але не більш як на три місяці.

У такому ж порядку надається відстрочення на заготівлю або вивезення деревини під час проведення інших рубок та робіт, пов'язаних і не пов'язаних з веденням лісового господарства.

54. Про відстрочення заготівлі і вивезення деревини робиться відмітка в усіх примірниках лісорубного квитка.

55. Лісокористувачі здійснюють оплату за використання лісових ресурсів у розмірах та в строки, визначені в установленому законодавством порядку.

Огляд місць використання лісових ресурсів

56. Огляд місць заготівлі деревини, інших продуктів лісу та використання корисних властивостей лісів здійснюється власником лісів або постійним лісокористувачем після закінчення робіт з метою виявлення повноти і правильності розробки лісосік, заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань, а також виявлення залишених недорубів, невивезеної деревини і другорядних лісових матеріалів.

57. Огляд проводиться у такі строки:

місць рубок - протягом п'яти днів у разі ведення обліку за кількістю заготовленої деревини і п'ятнадцяти днів за будь-якого іншого способу обліку після закінчення заготівлі деревини;

місць заготівлі другорядних лісових матеріалів - протягом двадцяти днів після закінчення строку, встановленого для вивезення цих матеріалів, а місць заготівлі живиці - щороку в кінці сезону підсочування;

протягом п'ятнадцяти днів після закінчення строку, встановленого для вивезення деревини, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів.

58. У разі надання відстрочення на вивезення або заготівлю деревини огляд місць заготівлі проводиться не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення строку заготівлі або вивезення деревини.

59. За результатами огляду складається акт, у якому зазначається кількість заготовленої деревини, другорядних лісових матеріалів та обсяг інших лісових користувань.

Строк зберігання актів огляду місць використання лісових ресурсів - три роки.

60. Якщо під час заготівлі деревини і другорядних лісових матеріалів ведеться облік за кількістю, то до початку їх вивезення проводиться огляд місць заготівлі деревини, другорядних лісових матеріалів у місцях складування, зазначених у лісорубному чи лісовому квитку.

61. У разі дострокового завершення робіт лісокористувач протягом трьох днів письмово повідомляє про це посадових осіб, які здійснюють огляд місць використання лісових ресурсів.

62. У разі надання відстрочення на заготівлю та вивезення деревини і другорядних лісових матеріалів після його закінчення проводиться повторний огляд.

63. Огляд може переноситися на інший строк через несприятливі погодні умови (снігопад, повінь) або бездоріжжя за погодженням з органами Держлісагентства.

64. Якщо загальна кількість фактично заготовленої деревини перевищує зазначену в лісорубному квитку більш як на 10 відсотків або вихід ділової деревини (лісоматеріалів круглих) - більш як на 15 відсотків, то власник лісів або постійний лісокористувач сплачує нормативну вартість додатково заготовленої деревини.

65. Огляд здійснюється відповідно до Правил огляду місць використання лісових ресурсів, які затверджує Міндовкілля за поданням Держлісагентства.

{ Пункт 65 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. N 761

ПОРЯДОК видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів

1. Цей Порядок визначає умови і механізм видачі лісорубного або лісового квитка як спеціального дозволу на використання лісових ресурсів.

2. Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, на підставі якого:

здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів;

ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини та інших продуктів лісу, встановлюються строки здійснення лісових користувань та вивезення заготовленої продукції, строки і способи очищення лісосік від порубкових решток, а також облік природного поновлення лісу, що підлягає збереженню;

ведеться облік плати, нарахованої за використання лісових ресурсів*.

_______________ 
* Органи Держлісагентства, постійні лісокористувачі подають
до п'ятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, органам
державної податкової служби перелік підприємств, установ,
організацій і громадян, яким в установленому порядку видано
лісорубний або лісовий квиток.
{ Примітка до пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

3. Лісорубний квиток видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами Держлісагентства (далі - органи Держлісагентства) на заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування на підставі затвердженої в установленому порядку розрахункової лісосіки.

Форма лісорубного квитка наведена у додатку 1 до цього Порядку.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) лісорубного та лісового (у разі, коли ліси перебувають в державній або комунальній власності) квитків здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ). { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

4. Для видачі лісорубного квитка власник лісів або постійний лісокористувач подає такі документи:

заявку на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування;

відомість чергової лісосіки;

польову перелікову відомість;

переліково-оцінювальну відомість;

карту технологічного процесу розробки лісосіки;

план лісосіки.

5. Допускається оформлення лісорубного квитка протягом місяця від початку рубки:

дерев, що загрожують падінням на лінії зв'язку, електромережі, інші інженерні споруди або під час ліквідації аварій на цих об'єктах;

дерев під час вирубування візирів для проведення вишукувальних робіт і наукових досліджень, відведення лісосік, лісовпорядкування, гасіння лісових пожеж, очищення і ремонту лісоосушувальних систем, проведення аварійно-рятувальних робіт, розчищення судноплавних шляхів.

6. Органи Держлісагентства мають право проводити за згодою постійного лісокористувача заміну переданих за лісорубними квитками лісосік головного користування, в тому числі розпочатих рубкою, відведених у здорових деревостанах, на лісосіки у пошкоджених стихією, хворобами і шкідниками лісу деревостанах.

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

7. У виняткових випадках (стихія або інші випадки, що унеможливлюють спеціальне використання лісових ресурсів) Держлісагентство за поданням його органів може дозволити заміну недоступних лісосік на інші (в межах розрахункової лісосіки).

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

8. Лісовий квиток видається власником лісів або постійним лісокористувачем для:

заготівлі другорядних лісових матеріалів;

здійснення побічних лісових користувань;

використання корисних властивостей лісів на умовах короткострокового тимчасового користування.

Форма лісового квитка наведена у додатку 2 до цього Порядку.

9. Лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань (у межах території та об'єктів природно-заповідного фонду - за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями).

Дії щодо погодження видачі лісового квитка вчиняються без залучення підприємств, установ, організацій і громадян (далі - лісокористувачі) протягом строку, встановленого для видачі лісового квитка. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

Для здійснення погодження власник лісів або постійний лісокористувач не пізніше дня, що настає за днем одержання від лісокористувача заявки надсилає її копію у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

За результатами розгляду документів, надісланих на погодження, органи, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають власнику лісів або постійному лісокористувачу. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

У разі ненадання органами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, погодження протягом встановленого строку вважається, що видача лісового квитка ними погоджена. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011, N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

10. Для видачі лісового квитка лісокористувачі подають заявку на використання лісових ресурсів.

{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

11. Передача лісового квитка іншому лісокористувачеві може здійснюватися власником лісів або постійним лісокористувачем, які видали квиток, на підставі письмової заяви. Відмітка про передачу лісового квитка робиться в усіх його примірниках.

12. З моменту видачі лісорубного або лісового квитка виділені лісокористувачеві лісові ділянки (лісосіки) здаються під його охорону.

13. Рішення про видачу, відмову у видачі лісорубного або лісового квитка приймається у строки, встановлені законом.

14. Лісорубний або лісовий квиток може бути анульований за рішенням органів Держлісагентства, власників лісів або постійних лісокористувачів, які видали квиток, відповідно до закону, а також у випадках, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).

{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011, N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

{ Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

16. Строк зберігання виданого лісорубного або лісового квитка - 10 років.

17. Правила обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків лісорубного або лісового квитка затверджує Міндовкілля за поданням Держлісагентства, погодженим з Мінфіном.

{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Додаток 1 
до Порядку
Серія ___________
N
ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ
ЛІСОРУБНИЙ КВИТОК
"_____" _____________ 20___ р.

Область _______ Власник лісів або постійний лісокористувач ______
Лісництво __________________ Система рубок ______________________
Вид, спосіб рубки ________________ Спосіб обліку ________________
На підставі _____________________________________________________
(наказ про затвердження розрахункової
_________________________________________________________________
лісосіки, дата і номер, акт обстеження, приписи тощо)
дозволяється ____________________________________________________
(найменування лісокористувача)
рубати в рахунок ________________________________________________
(назва заходу)
Лісотаксовий пояс _________________ Розряд такс _________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Кате-|Номер| Номер | Площа | Гос- | Забезпечення| Маса деревини, куб. метрів | Нормативна вартість, гривень |Належить | |горія|квар-|виділу,|ділянки,|подар-| збереження | | |сплатити | |лісів|талу |ділянки|гектарів| ство | підросту | | | з ураху-| | | | | | |-------------+--------------------------------------+---------------------------------| ванням | | | | | | | на | кіль-|діло-|дро-|разом |ліквіду| хво- |разом|діло-|дро-|ліквіду|хворосту|разом| індек- | | | | | | |площі,|кість,| вої |в'я-|лікві-| із |росту | | вої |в'я-| із |і сучків| | сації | | | | | | |гекта-| тис. | |ної | дної | крони |і суч-| | |ної | крони | | |(знижки),| | | | | | | рів | штук | | | стов-| | ків | | | | | | | гривень | | | | | | | | на | | |бурної| | | | | | | | | | | | | | | | |1 гек-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тар | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
Усього
Підстава для індексації (знижки) ________________________________
Строк внесення плати за деревину, що відпускається ______________
Вирубуванню не підлягають _______________________________________
_________________________________________________________________
Строк закінчення заготівлі "___" __________ 20___ р.
Вивезення дозволяється __________________________________________
_________________________________________________________________
Строк закінчення вивезення "___" __________ 20___ р.
Умови зберігання деревини _______________________________________
_________________________________________________________________
Спосіб очищення _________________________________________________
_________________________________________________________________
Розробка лісосік проводиться згідно із технологічними картами.
Особливі умови __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

М.П. Лісорубний Лісорубний
квиток квиток
видав _______________ виписав ______________
(підпис) (підпис)

Лісокористувачі зобов'язані дотримуватися вимог Порядку спеціального використання лісових ресурсів.

За порушення Порядку спеціального використання лісових ресурсів заготівля деревини може бути припинена в установленому порядку.

З Порядком спеціального використання лісових ресурсів і Правилами пожежної безпеки ознайомлений.

Лісокористувач _____________________ 
(підпис)
Відмітка про надання відстрочки на заготівлю та вивезення
деревини _________________________________________________________
_________________________________________________________________
М.П. Підпис __________________

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

Додаток 2 до Порядку
Серія __________
  N 
ЛІСОВИЙ КВИТОК
"____" ___________ 20___ р.
Область ______________________ Район_____________________________
Власник лісів або постійний лісокористувач ______________________
Лісництво _______________________________________________________
На підставі _____________________________________________________
дозволяється_____________________________________________________
(найменування лісокористувача, його адреса)
здійснювати __________________________________________ в обсягах:
(вид спеціального використання лісових ресурсів)
------------------------------------------------------------------ |Кате-| Номер | Номер |Площа,|Дозволений обсяг | Ціна |Загальна| |горія|кварталу|виділу,|гекта-| використання |одиниці| сума, | |лісів| |ділянки| рів |-----------------|виміру,| гривень| | | | | |одиниця|кількість|гривень| | | | | | |виміру | | | | ------------------------------------------------------------------
______________

Усього

Строк внесення плати за використання лісових ресурсів ___________ 
Особливі умови __________________________________________________
Строк користування з "__" ______ 20__ р. по "___" _______ 20__ р.
М.П. Лісовий Лісовий
квиток квиток
видав _____________ виписав _______________
(підпис) (підпис)

З Правилами заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань, Правилами використання корисних властивостей лісів та Правилами пожежної безпеки в лісах ознайомлений.

Лісокористувач _____________________ 
(підпис)
Відмітка про результати використання лісових ресурсів
(корисних властивостей лісів) і внесення плати ___________________
__________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. N 761

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459 ( 459-92-п )

1. В абзаці другому пункту 1 Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів ( 459-92-п ), затвердженого зазначеною постановою, слова "Правил відпуску деревини на пні в лісах України" замінити словами "Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів".

2. Пункт 2 Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення ( 459-92-п ), затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"2. Ліміти спеціального використання лісових ресурсів встановлюються у порядку, визначеному Лісовим кодексом України ( 3852-12 ).".