Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1126
Прийняття: 11.09.2007
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 11 вересня 2007 р. N 1126 Київ

Про створення системи оперативного обміну між органами державного нагляду (контролю) інформацією про виявлення небезпечної та фальсифікованої продукції

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

З метою підвищення ефективності контролю за безпечністю та якістю продукції Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Створити систему оперативного обміну між органами державного нагляду (контролю) інформацією про виявлення небезпечної та фальсифікованої продукції.

2. Затвердити Порядок функціонування системи оперативного обміну між органами державного нагляду (контролю) інформацією про виявлення небезпечної та фальсифікованої продукції (далі - система), що додається.

3. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів, Державній податковій службі, Державній інспекції з питань захисту прав споживачів передбачити під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для створення та забезпечення функціонування системи. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

4. Покласти на Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів функції щодо: { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 }

надання роз'яснень з питань функціонування системи;

подання Кабінетові Міністрів України до 15 липня та 15 січня інформації про результати функціонування системи.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1126

ПОРЯДОК функціонування системи оперативного обміну між органами державного нагляду (контролю) інформацією про виявлення небезпечної та фальсифікованої продукції

1. Створення системи оперативного обміну між органами державного нагляду (контролю) інформацією про виявлення небезпечної та фальсифікованої продукції (далі - система) спрямовано на посилення взаємодії між центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління цих органів, іншими органами в межах їх повноважень (далі - органи державного нагляду (контролю) щодо виявлення зазначеної продукції (крім продуктів харчування, продукції тваринного походження, продовольчої сировини, кормів, лікарських засобів та медичних препаратів) з метою запобігання виготовленню та реалізації на споживчому ринку такої продукції.

2. Під небезпечною та фальсифікованою продукцією слід розуміти продукцію, що підпадає під визначення "небезпечна продукція" або "фальсифікована продукція", наведені відповідно у Законах України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" ( 1393-14 ) і "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ).

3. Суб'єктами системи є МВС, Міндовкілля, ДПС та Держспоживінспекція, які: { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

забезпечують підготовку та передачу в межах системи інформації про виявлення небезпечної та фальсифікованої продукції, суб'єктів, що її виготовляють, продають, ввозять на митну територію України, іншої інформації, що стосується виявлення такої продукції;

використовують у своїй діяльності інформацію, що міститься в системі.

Користувачами системи є Держмитслужба, СБУ та інші органи державного нагляду (контролю).

Обмін інформацією між її суб'єктами та користувачами проводиться у формі повідомлення за схемою функціонування системи.

Форма повідомлення та схема функціонування системи затверджуються спільним рішенням суб'єктів системи.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

4. Для взаємодії суб'єктів та користувачів системи утворюється координаційна рада.

Склад координаційної ради, положення про раду та її регламент затверджуються спільним рішенням суб'єктів системи.

Головою координаційної ради є Голова Держспоживінспекції. { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 }

Рішення координаційної ради обов'язкові для всіх суб'єктів системи.

5. Функція забезпечення сталого функціонування системи покладається на Держспоживінспекцію, який здійснює: { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 }

методичне забезпечення діяльності суб'єктів системи;

накопичення, аналіз та узагальнення інформації, що надійшла відповідно до абзацу другого пункту 3 цього Порядку;

підготовку інформації, що міститься в системі, для надання її суб'єктам та користувачам.