Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 337
Прийняття: 01.03.2007
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 1 березня 2007 р. N 337 Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 358 ( 358-2008-п ) від 17.04.2008 N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні, що додається.

Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 337

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

{ У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словами "Міністерство аграрної політики та продовольства" у відповідному відмінку, а слово "Держкомрибгосп" у всіх відмінках - словами "Державне агентство рибного господарства" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

{ У тексті Порядку слова "Міністерство аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінено словом "Мінекоенерго", а слова "Державне агентство рибного господарства" в усіх відмінках - словом "Держрибагентство" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

{ У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міндовкілля за програмою "Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" для відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні (далі - бюджетні кошти). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

Відповідальним виконавцем програми є Держрибагентство. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

2. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства, що здійснюють заходи із вселення водних живих ресурсів у внутрішні водойми та Азово-Чорноморський басейн, протиепізоотичні заходи, проводять рибницько-меліоративні, гідротехнічні роботи і акліматизацію риб (далі - підприємства).

Бюджетні кошти не виділяються підприємствам, яких визнано банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 358 ( 358-2008-п ) від 17.04.2008 }

3. Бюджетні кошти використовуються для виконання заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні. План зазначених заходів щороку затверджується Міндовкілля за погодженням з Мінфіном у межах коштів, передбачених державним бюджетом.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

4. Для визначення підприємств, яким надаватимуться бюджетні кошти, Держрибагентство утворює конкурсну комісію (далі - комісія), до складу якої входять представники Держрибагентства, Міндовкілля, Державної фінансової інспекції, а в разі потреби за згодою представники галузевих організацій, Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук та Південного науково-дослідного інституту рибного господарства і океанографії. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

Положення про комісію та її регламент, а також порядок конкурсного відбору підприємств, яким виділятимуться бюджетні кошти, визначає Міндовкілля. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 358 ( 358-2008-п ) від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

4-1. Комісія не пізніше ніж через 20 днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік оприлюднює в офіційних друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на веб-сайті Держрибагентства оголошення про проведення конкурсу із зазначенням дати, місця і строку подання документів, контактних телефонів комісії, реквізитів веб-сайту та інших відомостей.

Конкурс проводиться не раніше ніж через 20 днів після опублікування оголошення.

Комісія щокварталу оприлюднює на веб-сайті інформацію про обсяги виділення бюджетних коштів.

{ Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 358 ( 358-2008-п ) від 17.04.2008 }

5. Підприємства подають на розгляд комісії такі документи:

заявку на участь у конкурсі з визначенням обсягу та напрямів використання бюджетних коштів;

довідку за підписом керівника підприємства про результати фінансово-господарської діяльності підприємства (темпи збільшення обсягу виробництва та реалізації продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року), довідку про відсутність заборгованості за платежами до Пенсійного фонду України, довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості за податковими платежами; { Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ N 358 ( 358-2008-п ) від 17.04.2008 }

біологічне обґрунтування про доцільність проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів, розроблене науковою установою (якщо роботи проводяться вперше);

ветеринарне свідоцтво про відсутність інфекційних та інвазійних захворювань у господарстві;

копію довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засвідчену в установленому порядку;

письмове зобов'язання щодо повернення у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання (при несвоєчасному поверненні коштів нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення). При цьому підприємству припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом трьох наступних років. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 358 ( 358-2008-п ) від 17.04.2008 }

6. Комісія розглядає подані документи, встановлює їх достовірність і за результатами конкурсного відбору визначає перелік підприємств, яким надаються бюджетні кошти. При цьому перевага надається підприємствам, які забезпечили зростання виробництва рибної продукції, не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України та із виплати заробітної плати.

6-1. У разі коли обсяг коштів у заявках підприємств - переможців конкурсу перевищує встановлений законом про Державний бюджет України на відповідний рік обсяг бюджетних призначень, Держрибагентство проводить розподіл бюджетних коштів між підприємствами - переможцями конкурсу пропорційно їх заявці.

{ Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 358 ( 358-2008-п ) від 17.04.2008 }

7. Держрибагентство розподіляє між підприємствами (переможцями конкурсу) бюджетні кошти з урахуванням площі ставів, виробничої потужності та фактичних витрат підприємств за два попередніх роки і подає їх на затвердження до Міндовкілля.

Міндовкілля перераховує відповідно до поданого розпису асигнувань бюджетні кошти підприємствам (переможцям конкурсу) згідно з Порядком обслуговування державного бюджету за видатками ( z0716-04 ), затвердженим Державним казначейством.

8. Бюджетні кошти спрямовуються на рахунки підприємств, відкриті в органах Державної казначейської служби, та використовуються згідно з планом використання бюджетних коштів на оплату витрат, пов'язаних з придбанням, вирощуванням та вселенням водних живих ресурсів у внутрішні водойми (крім водойм, які експлуатуються в режимі спеціального товарного рибного господарства, та водойм спеціального використання для цілей аматорського і спортивного рибальства) та Азово-Чорноморський басейн. { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі платіжних доручень та підтвердних документів (договору, актів виконаних робіт, придбання матеріальних цінностей тощо).

9. Для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні підприємства закуповують за бюджетні кошти товари, роботи і послуги в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 358 ( 358-2008-п ) від 17.04.2008 }

10. Обсяг фінансування на здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні за рахунок бюджетних коштів щороку затверджується Міндовкілля за погодженням з Мінфіном.

11. Проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні здійснюється відповідно до інструкції про порядок проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів ( z1142-04 ), затвердженої Міндовкілля.

Після закінчення робіт підприємства подають Держрибагентству акти виконання робіт з випуску водних живих ресурсів, довідку про фактичні витрати, пов'язані з придбанням, вирощуванням та вселенням водних живих ресурсів, та розрахунок собівартості виконаних робіт згідно із зазначеною інструкцією. { Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови КМ N 358 ( 358-2008-п ) від 17.04.2008 }

11-1. Міндовкілля подає Мінфіну щокварталу до 20 числа наступного місяця інформацію про виконання плану заходів та використання бюджетних коштів.

{ Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 358 ( 358-2008-п ) від 17.04.2008 }

12. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Посадові особи, які допустили порушення умов цього Порядку і нецільове використання коштів, несуть відповідальність згідно із законодавством.