Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 352
Прийняття: 01.03.2007
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 1 березня 2007 р. N 352 Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008 N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві, що додається.

Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 352

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві

{ У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словами "Міністерство аграрної політики та продовольства" у відповідному відмінку, а слово "Держкомрибгосп" у всіх відмінках - словами "Державне агентство рибного господарства" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

{ У тексті Порядку слова "Міністерство аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінено словом "Мінекоенерго", а слова "Державне агентство рибного господарства" в усіх відмінках - словом "Держрибагентство" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

{ У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міндовкілля за програмою "Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" для селекції в рибному господарстві (далі - бюджетні кошти). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

Відповідальним виконавцем програми є Держрибагентство. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

2. Одержувачами бюджетних коштів є юридичні особи (крім бюджетних установ), які є суб'єктами племінної справи у рибництві (далі - суб'єкти племінної справи).

Одержувачами бюджетних коштів не можуть бути суб'єкти племінної справи, яких визнано банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство, які перебувають в стадії ліквідації або мають прострочену протягом більш як півроку заборгованість перед державним і місцевими бюджетами та Пенсійним фондом України.

3. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів з проведення селекційно-племінного рибництва. План зазначених заходів, у якому наводиться інформація про види, обсяги та вартість робіт з розвитку селекційно-племінного рибництва, кількісні та якісні показники, очікувані результати та обсяги реалізації (придбання) племінних генетичних ресурсів суб'єктами племінної справи (далі - план заходів), затверджується Міндовкілля за погодженням з Мінфіном у межах бюджетних коштів.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

4. Під час розроблення плану заходів, зазначеного у пункті 3 цього Порядку, Міндовкілля передбачає, що фінансується в повному обсязі:

придбання племінних (генетичних) ресурсів особливо високої племінної цінності зарубіжної селекції з метою розвитку племінної бази провідних порід (типів, форм) та видів риби;

придбання племінних (генетичних) ресурсів локальних і таких, що зникають, порід та цінних видів риби з метою формування генофондових стад;

придбання племінних (генетичних) ресурсів та спеціалізованого обладнання для генетичних досліджень і експертної оцінки риби за власною продуктивністю та/або якістю потомства і породовипробування, а також проведення таких досліджень та оцінки;

виробництво та збереження генофонду існуючих, локальних і таких, що зникають, порід (типів, форм) та видів риби у спермобанках;

придбання технологічного і лабораторного обладнання для проведення селекційної роботи;

реконструкцію інкубаційних цехів, басейнів, садків та технологічного обладнання підприємств державної форми власності; { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }

розроблення програм селекційно-племінної роботи за породами (у разі їх відсутності - типами, формами) та видами риби;

підготовка і видання нормативної документації та методичної літератури з ведення племінної справи у рибництві, а також бланків племінного обліку і звітності;

створення системи ідентифікації ремонтно-маточного поголів'я, придбання відповідного обладнання;

розроблення програмного забезпечення і придбання комп'ютерної техніки для організації та ведення племінного обліку;

організація та ведення обліку продуктивності племінних (генетичних ресурсів) за породами (типами, формами) та видами риби.

Фінансується частково - у розмірах, затверджених Міндовкілля за погодженням з Мінфіном:

вирощування, збереження та утримання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження для формування, розширення, відтворення і раціонального використання племінних і генофондових стад локальних і таких, що зникають, порід (типів, форм) та видів риби;

придбання суб'єктами племінної справи у рибництві племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження в обсягах, передбачених в програмах селекційно-племінної роботи за породами (у разі їх відсутності - типами, формами) та видами риби;

придбання та використання генофонду існуючих, локальних і таких, що зникають, порід (типів, форм) та видів риби у спермобанках.

5. Для визначення суб'єктів племінної справи, яким виділятимуться бюджетні кошти, Держрибагентство утворює конкурсну комісію (далі - комісія), до складу якої входять представники Держрибагентства, Міндовкілля, підприємств і організацій Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук та Південного науково-дослідного інституту рибного господарства і океанографії. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

Положення про комісію та регламент, порядок конкурсного відбору суб'єктів племінної справи, яким виділятимуться бюджетні кошти, визначає Міндовкілля. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

5-1. Комісія після доведення до Держрибагентства показників лімітної довідки про бюджетні асигнування на виконання відповідної бюджетної програми публікує у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за 20 днів до його початку та щокварталу оприлюднює інформацію про виділення бюджетних коштів.

{ Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }

6. Суб'єкти племінної справи подають на розгляд комісії такі документи:

заявку на участь у конкурсі з визначенням обсягів та напрямів використання бюджетних коштів;

програму селекційно-племінної роботи у разі її наявності; { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }

баланс та звіт про фінансові результати господарської діяльності за останній фінансовий рік:

копію атестата про надання суб'єктові племінної справи у рибництві відповідного статусу;

витяг з державного племінного реєстру, що підтверджує державну реєстрацію племінного стада суб'єкта племінної справи та подання претендентом звітності за встановленою формою;

копію довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

відомості про кількісні та якісні показники продуктивності, виробничо-господарську діяльність риборозплідника суб'єкта племінної справи згідно з Положенням про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора ( z0722-01 ), що затверджується Міндовкілля та Українською академією аграрних наук;

довідку про відсутність інфекційних та інвазійних захворювань;

довідку, видану відповідним органом державної податкової служби та органом Пенсійного фонду України, щодо відсутності (наявності) заборгованості з податкових зобов'язань та платежів до Пенсійного фонду України;

письмове зобов'язання щодо повернення у місячний строк отриманих бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання (при несвоєчасному поверненні коштів нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення). При цьому суб'єкту племінної справи припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом трьох наступних років. { Абзац одинадцятий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }

7. Комісія розглядає зазначені в пункті 6 цього Порядку документи, визначає їх достовірність і за результатами конкурсного відбору формує перелік суб'єктів племінної справи, яким виділяються бюджетні кошти.

Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:

забезпечення високорезультативної племінної роботи відповідно до бюджетної програми;

належне дотримання вимог відповідності суб'єктів племінної справи наданому статусу;

забезпечення збільшення поголів'я основного стада, кількісних та якісних показників продуктивності;

ефективне освоєння бюджетних коштів у попередні періоди;

задовільний стан фінансово-господарської діяльності та належний рівень матеріально-технічної бази суб'єктів племінної справи;

досвід роботи на ринку племінних (генетичних) ресурсів.

У разі подання документів не в повному обсязі та/або визнання їх недостовірними комісія відмовляє суб'єктам племінної справи в участі у конкурсі. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }

Якщо обсяг бюджетних коштів, визначених у заявках на участь у конкурсі суб'єктів племінної справи переможців конкурсу, перевищує доведені показники лімітної довідки про бюджетні асигнування на виконання відповідної бюджетної програми, комісія проводить розподіл бюджетних коштів між переможцями конкурсу пропорційно їх заявці. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }

8. На підставі плану заходів Держрибагентство розробляє та затверджує план заходів селекційно-племінної роботи для кожного переможця конкурсу.

9. Держрибагентство проводить виходячи із кількості та продуктивності стада між переможцями конкурсу розподіл бюджетних коштів в межах, передбачених планом заходів на відповідний напрямок, і подає його на затвердження Міндовкілля.

Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками ( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством. { Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }

10. У разі встановлення контролюючими органами факту нецільового використання суб'єктом племінної справи бюджетних коштів зазначені кошти підлягають поверненню ним у дохід державного бюджету.

{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }

11. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }

12. Інформацію про виконання плану заходів та використання бюджетних коштів Міндовкілля подає Мінфіну щокварталу до 20 числа наступного місяця за формою, встановленою Міндовкілля за погодженням з Мінфіном.

13. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

14. Посадові особи, які допустили факти нецільового використання бюджетних коштів, несуть відповідальність згідно із законодавством.