Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 733
Прийняття: 12.09.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2018 р. № 733
Київ

Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 705 від 14.08.2019
№ 850 від 25.09.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити план заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, що додається.

2. Схвалити подані Міністерством розвитку громад та територій програми регіонального розвитку, що додаються до оригіналу.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 850 від 25.09.2019}

3. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, і Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827 “Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 92, ст. 3001; 2017 р., № 101, ст. 3115), зміни, що додаються.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади під час підготовки планів своєї діяльності на 2018-2020 роки передбачати кошти на виконання плану заходів, затвердженого цією постановою, виходячи з обсягів видатків, затверджених Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, та індикативних прогнозних показників обсягів видатків на наступні два бюджетних періоди, доведених Міністерством фінансів.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання плану заходів, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 82
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2018 р. № 733

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

Зміст заходів

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Індикатор оцінки результативності виконання

I. Нормативно-правове та організаційне забезпечення досягнення цілей державної регіональної політики

Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

1.

Створення умов для популяризації інвестиційного потенціалу України у світі

Мінрегіон,
Мінінформполітики,
МЗС,
Мінінфраструктури,
Міненерговугілля,
Міндовкілля,
МОЗ,
МОН,
Мінфін,
Мінкультури,
Держстат,
обласні і Київська міська держадміністрації, Національний банк (за згодою),
Національна академія наук (за згодою),
Державна установа “Офіс із залучення та підтримки інвестицій”,
Державний концерн “Укроборонпром”

до 1 липня 2019 р.

План заходів щодо популяризації інвестиційного потенціалу України у світі розроблено та забезпечено його виконання

2.

Впровадження системи стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізацій з урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних напрямів економічної діяльності

Мінрегіон Мінекономрозвитку
МОН
Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

Методику розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності їх реалізації на засадах смарт-спеціалізації розроблено та затверджено наказом Мінрегіону

3.

Створення умов для активізації співпраці між суб’єктами підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і закладами вищої освіти

МОН
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Мінсоцполітики
Антимонопольний комітет
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
Конфедерація роботодавців України (за згодою)

2019 рік

Методичні рекомендації щодо адаптації навчальних програм до потреб ринку праці, в тому числі шляхом проведення профорієнтаційних заходів, розроблено та оприлюднено

4.

Врегулювання на законодавчому рівні питання концесійної діяльності, зокрема щодо механізму вибору концесіонера та підготовки до реалізації якісних проектів на умовах концесії, що відповідатимуть міжнародній практиці

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

2018-2020 роки

забезпечено супроводження у Верховній Раді України та прийняття проектів законів України “Про концесії” (реєстраційний номер 8125), “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення умов для модернізації інфраструктури шляхом реалізації проектів на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесії” (реєстраційний номер 8126), “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення умов для модернізації інфраструктури шляхом реалізації проектів на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесії” (реєстраційний номер 8127), “Про внесення змін до статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі” (реєстраційний номер 8128)

5.

Сприяння розвитку механізмів і видів державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки підприємництва, у тому числі запровадження:

мікрокредитування для започаткування і ведення власної справи;

надання позик на придбання і впровадження інноваційних технологій

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
МОН
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Антимонопольний комітет
Національний банк (за згодою)

до 1 березня 2019 р.

пропозиції щодо впровадження нових механізмів підтримки підприємництва розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

6.

Врегулювання на законодавчому рівні питання адміністрування програм підтримки сільськогосподарських товаровиробників, надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які провадять діяльність з рибництва (аквакультури) та рибальства

Мінагрополітики

2019 рік

пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України щодо врегулювання питання адміністрування програм підтримки сільськогосподарських товаровиробників, надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які провадять діяльність з рибництва (аквакультури) та рибальства, розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

7.

Сприяння запровадженню механізмів державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів, спрямованих на відшкодування суб’єктам господарювання витрат, зокрема на реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць; на підтримку новоутворених суб’єктів малого підприємництва; на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної допомоги нових робочих місць; на оренду землі та будівель; на витрати, пов’язані з придбанням орендованого майна

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Антимонопольний комітет

до 31 березня 2019 р.

проекти нормативно-правових актів щодо запровадження нових механізмів державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

8.

Врегулювання на законодавчому рівні питання розроблення та координації  регіональних програм розвитку промисловості з використанням механізмів державної підтримки пріоритетних напрямів розвитку регіону, що  визначені на засадах смарт-спеціалізацій, та державної підтримки суб’єктів господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність  відповідно до цих пріоритетів

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Антимонопольний комітет

-“-

проекти законодавчих актів щодо розроблення та координації регіональних програм розвитку промисловості з використанням механізмів державної підтримки пріоритетних напрямів розвитку регіону, що визначені на засадах смарт-спеціалізацій, та державної підтримки суб’єктів господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність відповідно до цих пріоритетів розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

9.

Врегулювання на законодавчому рівні питання інтеграції національної туристичної сфери в туристичний простір Європейського Співтовариства, розвитку конкуренції на ринку туристичних послуг, підвищення якості надання туристичних послуг

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

до 1 червня 2020 р.

законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері туризму розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

10.

Визначення цілей, пріоритетів та завдань транскордонного співробітництва українських регіонів із сусідніми державами, в тому числі в рамках єврорегіонів, на 2021-2025 роки

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

-“-

проект Державної програми транскордонного співробітництва на 2021-2025 роки розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

11.

Врегулювання на законодавчому рівні питання розроблення, погодження та моніторингу угод про співробітництво між адміністративно-територіальними одиницями України та територіальними утвореннями інших держав

Мінрегіон
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

до 1 січня 2020 р.

пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів у сфері транскордонного співробітництва розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

12.

Створення умов для активізації процесу підготовки проекту макрорегіональної Стратегії Європейського Союзу для Карпатського регіону з урахуванням пріоритетів України щодо соціально-економічного розвитку гірських територій

Мінрегіон
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

2019-2020 роки

декларацію про наміри щодо розроблення макрорегіональної Стратегії Європейського Союзу для Карпатського регіону підписано від Уряду України та взято участь у підготовці проекту макрорегіональної Стратегії Європейського Союзу для Карпатського регіону

Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

13.

Розроблення нової Генеральної схеми планування території України як інтерактивної моделюючої системи управління державою, що визначатиме стратегію просторового розвитку України

Мінрегіон
Мінагрополітики
Держгеокадастр
інші центральні органи виконавчої влади

до 1 жовтня 2020 р.

законопроект про Генеральну схему планування території України розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

14.

Розроблення схеми планування гірських територій українських Карпат

Мінрегіон
Держгеокадастр
інші центральні органи виконавчої влади
Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Закарпатська обласні держадміністрації

-“-

розроблено схему планування гірських територій українських Карпат та забезпечено її затвердження

15.

Розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрегіон

-“-

забезпечено адміністративно-територіальні одиниці актуальною містобудівною документацією:

області, м. Київ, міста - обласні центри - 100 відсотків;

міста обласного значення - 75 відсотків

16.

Актуалізація регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації з урахуванням Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071

Донецька та Луганська обласні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрегіон
МТОТ

2019 рік

регіональні стратегії розвитку та плани заходів з їх реалізації приведено у відповідність з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

17.

Розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації заходів згідно з Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінмолодьспорт

-“-

регіональні програми національно-патріотичного виховання розроблено та забезпечено їх прийняття

18.

Створення умов для зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на регіональному рівні

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міндовкілля

до 1 жовтня 2020

регіональні плани управління відходами розроблено та забезпечено їх прийняття

19.

Визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міндовкілля

до 1 січня 2020 р.

регіональні та місцеві схеми формування екомережі розроблено відповідно до регіональних програм з питань розвитку екомережі та забезпечено їх прийняття

20.

Удосконалення системи управління процесами економічного стимулювання розвитку природно-заповідного фонду та фінансування заходів з природоохоронної діяльності

Міндовкілля

до 1 квітня 2019 р.

проекти указів Президента України щодо створення нових та розширення існуючих територій і об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

21.

Врегулювання на законодавчому рівні питання утворення та функціонування електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей

Мінкультури

до 1 січня 2020 р.

пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України щодо утворення та функціонування електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

22.

Визначення на регіональному та місцевому рівні напрямів розвитку системи надання соціальних послуг, у тому числі підтримки суб’єктів підприємницької діяльності, громадських, благодійних організації та інших суб’єктів надання соціальних послуг недержавного сектору

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики

-“-

пріоритети розвитку системи надання соціальних послуг враховано у програмах економічного та соціального розвитку регіонів

23.

Врегулювання на законодавчому рівні організаційно-правових засад формування міських агломерацій територіальними громадами сіл, селищ і міст, у тому числі об’єднаними територіальними громадами, принципів і механізмів взаємодії територіальних громад в межах міських агломерацій, гарантій і відповідальності учасників міської агломерації, а також форм державної підтримки міських агломерацій

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

до 1 січня 2020 р.

пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів щодо формування розвитку міських агломерацій розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

24.

Визначення на законодавчому рівні обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатних забезпечити доступність та належну якість публічних послуг, що надаються такими органами

-“-

у шестимісячний строк після набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації)”

пропозиції щодо удосконалення територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

25.

Створення законодавчої основи для оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами субсидіарності та децентралізації

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

у шестимісячний строк після набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації)”

пропозиції щодо внесення змін до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації” розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

26.

Удосконалення порядку моніторингу показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць для визначення територій, що потребують здійснення заходів стимулювання їх розвитку

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

у тримісячний строк з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів”

пропозиції щодо удосконалення порядку проведення моніторингу показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць для визначення територій, що потребують здійснення заходів стимулювання їх розвитку, розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

27.

Удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підвищення ефективності відбору та оцінки програм і проектів регіонального розвитку відповідно до цілей та пріоритетів державної регіональної політики

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

до 1 січня 2020 р.

пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України у частині удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

28.

Визначення цілей державної регіональної політики та основних завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування на 2021-2027 роки

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

до 1 березня 2020 р.

проект Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

29.

Створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для сталого розвитку гірських територій України, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення якості життя та економічного благополуччя населення, що на них проживає

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Закарпатська обласні держадміністрації

до 1 грудня 2018 р.

проект Концепції розвитку гірських територій України розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

30.

Розроблення та впровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань державного управління регіональним розвитком

Мінрегіон
НАДС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

2019 рік

розроблено та впроваджено навчальні програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань державного управління регіональним розвитком

31.

Підвищення ефективності роботи Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку щодо координації процесів планування та реалізації державної регіональної політики

Мінрегіон
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2019 рік

забезпечено утворення постійних робочих груп за напрямами: “Політика, законодавство, інституції”, “Планування, фінансування, реалізація”, “Моніторинг і оцінка державної регіональної політики” для виконання покладених на Міжвідомчу координаційну комісію завдань

32.

Удосконалення правових засад створення та функціонування агенцій регіонального розвитку

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

до 1 січня 2020 р.

пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства України в частині удосконалення механізмів утворення та функціонування агенцій регіонального розвитку розроблено та подано Кабінетові Міністрів України в установленому порядку

33.

Забезпечення реалізації програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 733:

“Інноваційна економіка та інвестиції”;

Мінекономрозвитку
МОН
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

2018-2020 роки

досягнуто мету програми регіонального розвитку “Інноваційна економіка та інвестиції” відповідно до визначних показників


“Сільський розвиток”;

Мінагрополітики
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

2018-2020 роки

досягнуто мету програми регіонального розвитку “Сільський розвиток” відповідно до визначених показників


“Розвиток туризму”;

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
МОН
Мінкультури
Мінагрополітики
Мінсоцполітики
МІП
Міндовкілля,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-”-

досягнуто мету програми регіонального розвитку “Розвиток туризму” відповідно до визначених показників


“Розвиток людського потенціалу”;

Мінсоцполітики
МОН
МТОТ
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

2018-2020 роки

досягнуто мету програми регіонального розвитку “Розвиток людського потенціалу” відповідно до визначених показників


“Загальноукраїнська солідарність”;

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-”-

досягнуто мету програми регіонального розвитку “Загальноукраїнська солідарність” відповідно до визначених показників


“Підтримка розвитку депресивних територій”;

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-”-

досягнуто мету програми регіонального розвитку “Розвиток депресивних територій” відповідно до визначених показників


“Ефективне управління регіональним розвитком”

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

2018-2020 роки

досягнуто мету програми регіонального розвитку “Ефективне управління регіональним розвитком” відповідно до визначених показників

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2018 р. № 733

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827

1. У пункті 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“3. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади відповідно до завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966), плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 733 “Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, та програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 733, а саме для:”;

2) доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) підвищення ефективності управління регіональним розвитком;”.

2. У Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. У конкурсному відборі беруть участь проекти, які відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966) (далі - Стратегія), плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 733 “Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, та програмам регіонального розвитку, схваленим постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 733.”;

2) пункт 4 після абзацу десятого доповнити новими абзацами такого змісту:

“підтримка розвитку депресивних територій (Мінрегіон);

ефективне управління регіональним розвитком (Мінрегіон);”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим і чотирнадцятим.