Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 416
Прийняття: 31.03.2004
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 31 березня 2004 р. N 416 Київ

Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 718 ( 718-2020-п ) від 22.07.2020 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Відповідно до статті 19-1 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та з метою надійного захисту гідроелектротехнічних споруд від диверсійних, терористичних та інших злочинних посягань Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд (додається).

2. Міністерству енергетики за погодженням з Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Міністерством транспорту, Міністерством аграрної політики, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державним комітетом по водному господарству та обласними державними адміністраціями забезпечити встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013, N 718 ( 718-2020-п ) від 22.07.2020 }

Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 416

ПОРЯДОК встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд

1. Цей Порядок визначає механізм установлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд (далі - заборонена зона та контрольована зона), умови доступу і переміщення працівників, сторонніх осіб, усіх видів транспорту в цих зонах, ввезення (вивезення) матеріальних цінностей і вантажів на територію цих зон або за їх межі, а також права і обов'язки посадових осіб міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, на яких покладено відповідальність за встановлення і забезпечення належного режиму у відповідних зонах.

2. Заборонена зона та контрольована зона встановлюються наказом Міненерго за погодженням з МВС, СБУ, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Держводагентством, ДСНС та відповідними облдержадміністраціями з урахуванням особливостей кожної гідроелектротехнічної споруди.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

3. Межі території забороненої зони та контрольованої зони позначаються покажчиками, розмежувальними та попереджувальними знаками. Територія забороненої зони повинна мати огорожу, освітлення, шляхи пересування транспорту охорони.

4. Обладнання території забороненої зони та контрольованої зони інженерно-технічними засобами охорони здійснюється підприємствами, у господарському віданні яких перебувають гідроелектротехнічні споруди.

5. Режим охорони на території забороненої зони та контрольованої зони встановлюється підприємством, у господарському віданні якого перебуває гідроелектротехнічна споруда, за погодженням з територіальними органами СБУ, МВС, ДСНС, відповідними облдержадміністраціями з урахуванням особливостей кожної споруди.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

6. На території забороненої зони діє особливий (внутрішньооб'єктний та перепускний) режим, який передбачає здійснення заходів та дотримання правил, спрямованих на захист цієї території, і виключає безконтрольний прохід (вихід) працівників гідроелектротехнічних споруд та інших осіб, проїзд усіх видів транспорту, ввезення (вивезення) та внесення (винесення) матеріальних цінностей.

7. Внутрішньооб'єктний режим на території забороненої зони передбачає здійснення таких основних заходів:

установлення порядку допуску на найбільш вразливі вузли гідроелектростанції і підстанції (головні та блочні щити керування, розподільне обладнання, вузли зв'язку тощо);

установлення порядку складування обладнання та матеріалів, облаштування запасних проїздів і проходів, необхідність яких обумовлена правилами пожежної безпеки;

проведення особистого огляду порушників, затриманих на цій території, а також їх майна і транспорту.

На території забороненої зони можуть здійснюватися також інші заходи з урахуванням особливостей гідроелектротехнічної споруди.

8. Перепускний режим на території забороненої зони передбачає облаштування контрольно-пропускних пунктів для проходження осіб і проїзду всіх видів транспорту, а також установлення порядку:

допуску на територію забороненої зони працівників гідроелектротехнічної споруди та інших осіб;

контролю за ввезенням (вивезенням) та внесенням (винесенням) за межі території, яка охороняється, матеріальних цінностей;

огляду всіх видів транспорту та вантажів, які прибувають на територію;

оформлення перепусток;

прийому сторонніх осіб керівниками гідроелектротехнічної споруди;

допуску аварійних команд, машин пожежної охорони і швидкої медичної допомоги.

Перепускний режим передбачає здійснення також інших заходів з урахуванням особливостей території, яка охороняється.

9. Невиробничі структурні підрозділи (бухгалтерія, відділ кадрів, відділ матеріально-технічного забезпечення, клуби тощо) розташовуються за межами території забороненої зони або до їх приміщень обладнуються відокремлені входи із зовнішнього боку забороненої зони.

10. З метою пропуску автомобільного транспорту через греблі гідроелектротехнічних споруд обладнуються контрольно-проїзні пункти, де спеціальні підрозділи МВС здійснюють перевірку вантажу для виключення неконтрольованого ввезення на територію забороненої зони вибухових речовин і пожежонебезпечних матеріалів.

11. Перевезення вибухових матеріалів усіма видами транспорту по греблях гідроелектротехнічних споруд здійснюється відповідно до законодавства.

12. Порядок доступу і перебування на території забороненої зони та контрольованої зони сторонніх осіб і всіх видів транспорту встановлюється Міненерго за погодженням з МВС, СБУ, Міндовкіллям та ДСНС.

{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

13. Дозвіл стороннім особам на виконання робіт на території забороненої зони та контрольованої зони видається підприємством, у господарському віданні якого перебуває гідроелектротехнічна споруда.

14. Працівники відомчої воєнізованої охорони мають право:

вимагати від осіб, що працюють або перебувають у забороненій зоні, дотримання особливого (внутрішньооб'єктного та перепускного) режиму;

затримувати і доставляти у службові приміщення охорони осіб, які порушили особливий (внутрішньооб'єктний або перепускний) режим, вчинили інші правопорушення чи перебувають без належних підстав на території забороненої зони;

проводити особистий огляд порушників, затриманих на території забороненої зони або контрольованої зони, а також їх майна і транспорту;

здійснювати огляд усіх видів транспорту і перевіряти оформлення матеріальних цінностей, що ввозяться (вивозяться) за межі території забороненої зони, на їх відповідність товарно-транспортним документам.

15. Основними обов'язками працівників відомчої воєнізованої охорони на території забороненої зони та контрольованої зони є:

забезпечення надійної охорони гідроелектротехнічних споруд;

захист матеріальних цінностей від злочинних посягань та забезпечення дотримання особливого (внутрішньооб'єктного або перепускного) режиму;

повідомлення керівників гідроелектротехнічних споруд, органів СБУ і МВС про виявлені правопорушення;

своєчасне повідомлення керівників гідроелектротехнічних споруд і підрозділів пожежної охорони про виявлення пожеж чи загорянь, спрацювання пожежної сигналізації, а також вжиття заходів до їх ліквідації.