Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1149
Прийняття: 05.12.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2012 р. № 1149
Київ

Про порядок установлення лімітів спеціального використання та визначення прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020
№ 1299 від 09.12.2021}

Відповідно до статей 28 і 29 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок установлення лімітів спеціального використання та визначення прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів, що додається.

2. Внести до Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 (ЗП України, 1992 р., № 9, ст. 217; 1994 р., № 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 2000 р., № 49, ст. 2119; 2002 р., № 12, ст. 590; 2006 р., № 22, ст. 1635), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 1 слова “(крім водних)” замінити словами “(крім водних ресурсів, рибних та інших водних біоресурсів)”;

2) пункт 4 виключити.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2012 р. № 1149

ПОРЯДОК
установлення лімітів спеціального використання та визначення прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів

{У тексті Порядку слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ 826 від 09.09.2020}

{У тексті Порядку слово “Міндовкілля” у всіх відмінках замінено словом “Мінагрополітики” згідно з Постановою КМ № 1299 від 09.12.2021}

1. Цей Порядок визначає процедуру установлення лімітів спеціального використання та визначення прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів у межах юрисдикції України, зокрема у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та континентальному шельфі України, крім територій та об’єктів природно-заповідного фонду (далі - установлення лімітів та визначення прогнозу допустимого вилову).

2. Установлення лімітів та визначення прогнозу допустимого вилову здійснюються щороку стосовно кожного виду водних біоресурсів у відповідних рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

Установлені ліміти поділяються на квоти.

Під час здійснення промислового рибальства визначений прогноз допустимого вилову може корегуватися на основі результатів наукових досліджень про стан запасів водних біоресурсів.

3. Ліміти не установлюються, а прогноз допустимого вилову не визначається, якщо спеціальне використання водних біоресурсів, стосовно яких у зв’язку з особливостями їх просторового розподілу у водному об’єкті або через технічні можливості рибного промислу не може бути передбачений обсяг вилучення, загрожує стану їх запасів.

4. У разі коли використання водних біоресурсів передбачає вилов кількох їх споріднених видів, установлення лімітів та визначення прогнозу допустимого вилову можуть здійснюватися стосовно відповідної групи видів таких ресурсів.

Якщо певний вид водних біоресурсів мігрує в межах кількох рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), установлення лімітів та визначення прогнозу допустимого вилову здійснюються для сукупності таких об’єктів (їх частин).

5. Перелік видів водних біоресурсів, стосовно яких установлюються ліміти використання, їх обсяги та визначається прогноз допустимого вилову, затверджується Мінагрополітики.

6. Установлення лімітів та визначення прогнозу допустимого вилову здійснюються на підставі наукового обґрунтування.

7. Наукове обґрунтування лімітів та прогнозу допустимого вилову розробляється науковими установами, підприємствами та організаціями, що належать до сфери управління Держрибагентства, Національною академією наук і Національною академією аграрних наук на замовлення Держрибагентства або суб’єктів рибного господарства і подається до 1 серпня поточного року на розгляд зазначеного Агентства.

Наукове обґрунтування повинно містити:

перелік методик, використаних під час проведення оцінки запасів водних біоресурсів;

перелік видів водних біоресурсів, стосовно яких установлюються ліміти;

результати оцінки впливу біотичних, абіотичних та антропогенних чинників на біологічний стан водних біоресурсів;

обсяг вилучення водних біоресурсів за попередні п’ять років;

дані про стан запасів водних біоресурсів, обсяг установлених на їх основі лімітів та прогноз допустимого вилову;

висновок щодо використання окремих видів водних біоресурсів (груп видів) без установлення лімітів та визначення прогнозу допустимого вилову;

пропозиції стосовно здійснення рибницьких, меліоративних та інших заходів з поліпшення середовища перебування водних біоресурсів, відновлення чисельності та оптимізації видового складу;

дані про допустиму кількість суден, знарядь лову (за типами), необхідних для використання певних об’єктів промислу, та їх промислове навантаження.

Держрибагентство узагальнює подані матеріали і подає їх разом з установленими лімітами та визначеним прогнозом допустимого вилову до 1 вересня поточного pоку на розгляд Мінагрополітики, яке затверджує ліміти у місячний строк з дня надходження зазначених матеріалів, а прогноз допустимого вилову - протягом 15 робочих днів.

8. Зміни, що вносяться протягом поточного року до встановлених лімітів, затверджуються Мінагрополітики у місячний строк після подання Держрибагентством відповідного наукового обґрунтування.

Під час використання виду водних біоресурсів, стосовно якого встановлено прогноз допустимого вилову, територіальний орган Держрибагентства повідомляє про вилучення 80 відсотків обсягу такого виду, передбаченого прогнозом допустимого вилову, відповідній науковій установі, підприємству або організації, які протягом тижня після надходження зазначеної інформації подають Держрибагентству наукове обґрунтування зміни обсягу допустимого вилову, на підставі якого Мінагрополітики може змінити прогноз допустимого вилову.