Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 223
Прийняття: 14.03.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. № 223
Київ

Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 916 від 06.11.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 161 від 03.03.2020
№ 826 від 09.09.2020
№ 456 від 23.02.2022}

Відповідно до частини першої статті 130 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 223

ПЛАН
реагування на надзвичайні ситуації державного рівня

Загальні положення

1. План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня (далі - надзвичайні ситуації) розроблено для впорядкування та координації дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання, спрямованих на ліквідацію наслідків та надання допомоги постраждалим, у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.

2. План призначений для:

оперативного реагування органів управління та сил цивільного захисту, запобігання загибелі людей, зменшення матеріальних втрат та організації першочергового життєзабезпечення постраждалих;

організації управління, взаємодії та інформування органів управління та сил цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення послідовності та обсягів організаційних і практичних заходів із реагування на надзвичайну ситуацію та ліквідацію її наслідків, строків виконання, відповідальних виконавців та необхідних для цього ресурсів.

3. План реалізується шляхом:

інформування та оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації;

переведення органів управління та сил цивільного захисту в режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації;

дії органів управління та сил цивільного захисту в режимі підвищеної готовності та режимі надзвичайної ситуації;

управління під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

залучення сил цивільного захисту і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

взаємодії органів управління та сил цивільного захисту;

організації основних видів забезпечення під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

4. План вводиться в дію у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 740; 2013 р., № 41, ст. 1477).

Інформування та оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації

5. Інформація про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, її можливі наслідки подається до оперативно-чергової служби ДСНС через оперативно-чергові служби територіальних органів ДСНС та оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби органів управління відповідних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту по вертикалі управління - від об’єктового до місцевого, регіонального і державного рівнів.

6. Час проходження інформації від органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, територіальних органів ДСНС до оперативно-чергової служби ДСНС в усній формі становить 5 хвилин після отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації з подальшим поданням письмового підтвердження протягом години за допомогою технічних засобів зв’язку та передачі даних.

7. Оперативно-чергова служба ДСНС повідомляє про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації і вжиті заходи:

Голові ДСНС - негайно;

Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, міністерствам та іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, керівникам територіальних підсистем, на території яких виникла або може поширитися така надзвичайна ситуація, - протягом години.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 161 від 03.03.2020}

8. Оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації здійснюється на загальнодержавному рівні - оперативно-черговою службою на пункті управління ДСНС; на територіальному рівні - оперативно-черговими службами на пунктах управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, через технічні засоби оповіщення та інформування населення шляхом передачі через засоби масової інформації повідомлень про обстановку, що склалася, і необхідні дії з урахуванням особливостей оповіщення осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями.

9. Організація оповіщення органів управління суб’єктів забезпечення цивільного захисту і населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації здійснюється відповідно до Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 80, ст. 2458).

Переведення органів управління та сил цивільного захисту в режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації

10. Органи управління та сили цивільного захисту переводяться з режиму повсякденного функціонування в режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації у разі переведення єдиної державної системи цивільного захисту у відповідні режими функціонування.

11. Переведення єдиної державної системи цивільного захисту або її окремих територіальних підсистем в режим підвищеної готовності та надзвичайної ситуації здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.

Дії органів управління та сил цивільного захисту

В режимі підвищеної готовності

12. Оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби органів управління функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту у разі отримання інформації про загрозу виникнення надзвичайної ситуації:

негайно здійснюють оповіщення органів управління та сил відповідних підсистем про загрозу виникнення надзвичайної ситуації;

посилюють спостереження та контроль за обстановкою на території (об’єкті), де існує загроза виникнення надзвичайної ситуації.

13. Керівники координаційних органів невідкладно організовують проведення позачергових засідань відповідних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

14. Керівники органів управління та сил цивільного захисту:

приводять у готовність до дій за призначенням та уточнюють завдання підпорядкованим органам управління та силам цивільного захисту;

формують та організовують роботу оперативних груп;

приймають рішення щодо розгортання пересувних пунктів управління та приведення в готовність системи зв’язку, оповіщення і обміну інформацією;

коригують плани реагування на надзвичайні ситуації, здійснюють заходи із запобігання їх виникненню;

уточнюють завдання, визначені додатком 1.

15. Керівники територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту:

організовують інформування населення про дії в можливій зоні надзвичайної ситуації;

здійснюють заходи із захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

організовують і здійснюють заходи щодо приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.

16. Керівниками установ та закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги, їх структурних підрозділів здійснюються заходи щодо приведення в готовність сил і засобів до надання екстреної медичної допомоги під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.

В режимі надзвичайної ситуації

17. Оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби органів управління функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту у разі отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації:

інформують органи управління та сили цивільного захисту про виникнення надзвичайної ситуації;

залучають чергові сили і засоби та у разі потреби приводять в готовність додаткові сили цивільного захисту;

здійснюють постійний моніторинг обстановки у зоні надзвичайної ситуації і прилеглої до неї території (об’єктів).

18. Кабінетом Міністрів України утворюється спеціальна Урядова комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, діяльність якої провадиться відповідно до положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 843 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 25, ст. 1209).

19. Для безпосереднього управління під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Кабінет Міністрів України призначає керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який здійснює повноваження відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України. Послідовність дій керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації визначено у додатку 2.

20. Керівники координаційних органів здійснюють заходи, визначені положеннями про відповідні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

21. Керівники органів управління та сил цивільного захисту:

організовують оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та дії в умовах такої ситуації;

направляють до зони надзвичайної ситуації мобільні оперативні групи;

залучають підпорядковані сили цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в зоні надзвичайної ситуації відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації;

організовують виконання заходів з першочергового життєзабезпечення постраждалих або їх евакуацію в місця постійного чи тимчасового проживання;

вживають заходів з медичного захисту населення та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації;

організовують здійснення заходів, визначених відповідними планами реагування на надзвичайні ситуації, та інших заходів з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

організовують виконання завдань, визначених додатком 1;

виконують комплекс заходів режиму підвищеної готовності, якщо вони не були виконані попередньо.

22. Органи управління та сили цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій на ядерних установках, об’єктах поводження з радіоактивними відходами, інших джерелах іонізуючого випромінювання та під час перевезення радіоактивних матеріалів діють з урахуванням вимог законодавства з питань ядерної та радіаційної безпеки і фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Управління під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

23. До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного захисту, який прибув до зони надзвичайної ситуації першим, у разі виникнення надзвичайної ситуації на потенційно небезпечному об’єкті або об’єкті підвищеної небезпеки - диспетчер об’єкта або особа старшого інженерно-технічного персоналу, яка перебуває на зміні.

24. На час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у підпорядкування керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації переходять усі аварійно-рятувальні служби, що залучаються до ліквідації таких наслідків.

25. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, оцінки характеру і наслідків надзвичайної ситуації, підготовки пропозицій для прийняття рішення щодо її локалізації або ліквідації, управління силами цивільного захисту керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі - штаб) та призначається його начальник.

26. До складу штабу входять представники ДСНС, керівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також представники або експерти відповідних центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

27. Порядок діяльності, завдання та функції штабу визначено Положенням про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видами оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженими наказом МВС від 26 грудня 2014 р. № 1406.

28. Для управління в режимі повсякденного функціонування суб’єктами забезпечення цивільного захисту, координації дій органів управління та сил цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збирання, обробки, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах надзвичайної ситуації у системі ДСНС функціонує державний та регіональні центри управління в надзвичайних ситуаціях.

29. У разі виникнення надзвичайної ситуації відповідні центри управління в надзвичайних ситуаціях безпосередньо взаємодіють із штабом у разі його утворення і забезпечують його роботу.

30. Порядок діяльності центрів управління в надзвичайних ситуаціях визначається МВС.

31. Для управління єдиною державною системою цивільного захисту використовується електронна комунікаційна мережа загального користування, електронна комунікаційна мережа спеціального призначення та державна система урядового зв’язку.

{Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

Залучення сил цивільного захисту і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт

32. До робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються сили цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту та її функціональні і територіальні підсистеми.

33. Сили цивільного захисту залучаються для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації та планів локалізації і ліквідації наслідків аварії.

Рішення про залучення сил цивільного захисту приймають органи управління, яким підпорядковані такі сили, на підставі звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, на території яких виникла надзвичайна ситуація, або керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

34. Основну частину робіт, пов’язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, установи чи організації, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташоване таке підприємство, установа чи організація, а також відповідними формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, МОЗ.

Додаткові сили цивільного захисту залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

До заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виконуються в єдиній державній системі цивільного захисту, згідно з відповідними планами взаємодії можуть залучатися підрозділи Збройних Сил, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення відповідно до законодавства.

35. З метою оперативного вжиття заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт силами цивільного захисту утворюється угруповання сил цивільного захисту, залучення яких здійснюється поешелонно.

До складу сил першого ешелону відносяться сили цивільного захисту, які перебувають на цілодобовому чергуванні, із строком готовності до 40 хвилин, у зоні відповідальності яких виникла надзвичайна ситуація.

До складу сил другого ешелону відносяться сили цивільного захисту, строк готовності до дій за призначенням яких перевищує 2 години.

Нарощування угруповання сил і засобів цивільного захисту в зоні надзвичайної ситуації здійснюється керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації через штаб.

36. У разі виникнення надзвичайної ситуації на території об’єкта, який підлягає постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт першочергово здійснюють аварійно-рятувальні служби, що обслуговують зазначений об’єкт (територію).

37. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт здійснюється відповідно до статті 79 Кодексу цивільного захисту України.

Взаємодія органів управління і сил цивільного захисту

38. Для своєчасного запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ефективного реагування на них, узгодження спільних дій органів управління, служб і формувань міжвідомчого угруповання сил в єдиній державній системі цивільного захисту організовується взаємодія органів управління і сил цивільного захисту.

39. Взаємодія органів управління і сил цивільного захисту, що залучаються для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій або ліквідації їх наслідків, здійснюється згідно з Положенням про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 8, ст. 245).

40. У разі виникнення надзвичайної ситуації спеціальна Урядова комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації взаємодіє з органами управління та силами функціональних і територіальних підсистем через керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

41. Органи управління цивільного захисту відповідно до своїх повноважень взаємодіють на підставі завчасно розроблених планів реагування на надзвичайні ситуації.

42. Органи управління функціональної і територіальної підсистем єдиної державної системи цивільного захисту зобов’язані:

визначити взаємодіючі органи управління і сил цивільного захисту;

забезпечити взаємний обмін інформацією про обстановку, що склалася, і подальші дії;

визначити порядок всебічного забезпечення спільних заходів та взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами;

довести до підлеглих та взаємодіючих органів управління і сил цивільного захисту вимоги щодо порядку оповіщення, управління, зв’язку та обміну інформацією;

вжити всіх можливих заходів для підтримання безперервної взаємодії з підпорядкованими і взаємодіючими органами управління і силами цивільного захисту, негайно відновлювати взаємодію в разі її порушення.

У разі змін обстановки і необхідності виконання нових завдань порядок взаємодії уточнюється.

Організація основних видів забезпечення під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

43. З метою підвищення ефективності дій та створення умов для успішного виконання поставлених завдань силами цивільного захисту, що беруть участь у заходах з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, організовується їх всебічне забезпечення.

Основними видами забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є розвідка, інженерне, радіаційне, хімічне, біологічне, гідрометеорологічне, матеріально-технічне, транспортне, медичне, інформаційне забезпечення та охорона публічного (громадського) порядку, які здійснюються силами відповідних спеціалізованих служб цивільного захисту всіх рівнів та суб’єктів господарювання за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації здійснюється відповідно до статутів та інших нормативних документів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, які затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади.

Забезпечення радіаційного захисту персоналу, осіб, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, і населення здійснюється відповідно до вимог спеціального законодавства з урахуванням стандартів безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Європейської спільноти з атомної енергії (Євратом) і міжнародних договорів України.

44. Джерела і порядок фінансування заходів, виділення необхідних трудових і матеріально-технічних ресурсів визначаються згідно із законодавством.

45. Використання матеріальних резервів під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації державного рівня здійснюється відповідно до Закону України “Про державний матеріальний резерв”.Додаток 1
до Плану

ПЕРЕЛІК
функцій та основних завдань органів управління і сил цивільного захисту, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації державного рівня

1. Функції центральних органів виконавчої влади

{Підрозділ “Мінагрополітики” розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ № 916 від 06.11.2019}

МВС (Національна поліція, Національна гвардія)

Здійснення заходів з рятування людей, забезпечення їх безпеки та охорони майна

Забезпечення публічної безпеки і порядку

Надання допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, проведенні евакуації населення

Охорона режимно-обмежувальних і карантинних зон навколо осередків радіоактивного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) зараження та під час їх ліквідації

Участь підпорядкованих органів управління, сил і засобів (у межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на межі та поблизу до районів виникнення надзвичайних ситуацій

Регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за додержанням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі

Супроводження транспортних засобів у випадках, передбачених законом

Здійснення адресно-довідкової роботи та участь у роботі відповідних комісій держадміністрацій з обліку втрат населення (через ДМС)

Залучення авіації Національної гвардії та Адміністрації Держприкордонслужби в разі виникнення авіаційної події або надзвичайної ситуації, не пов’язаної з авіаційною подією

Створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

Міндовкілля

Моніторинг навколишнього природного середовища

Здійснення заходів з відтворення та охорони навколишнього природного середовища

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення (через ДАЗВ)

Здійснення протипаводкових заходів (через Держводагентство)

Спостереження, контроль, прогнозування та ліквідація геологічних і геофізичних процесів та забруднення підземних вод (через Держгеонадра)

Забезпечення заходів з реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, оцінки впливу на навколишнє природне середовище та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (через Держводагентство)

Створення, раціональне збереження і використання відомчого резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (через Держлісагентство)

Охорона і захист лісів (через Держлісагентство)

Мінекономіки

Залучення та використання державного матеріального резерву (через Держрезерв)

Здійснення заходів з відпуску запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Усебічне забезпечення спільних заходів, зокрема взаємне надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами

Здійснення державного контролю за здоров’ям та благополуччям тварин, санітарних, ветеринарно-санітарних, фітосанітарних заходів та державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства (через Держпродспоживслужбу)

Здійснення контролю безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (через Держпродспоживслужбу)

Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснення заходів цивільного захисту

{Підрозділ “Міненерговугілля” розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1065 від 04.12.2019}

Мінінфраструктури

Забезпечення через функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на морському та річковому транспорті в акваторії морських портів захисту працівників підприємств, установ, організацій морського та річкового транспорту, які входять до її складу, від надзвичайних ситуацій, що можуть статися внаслідок аварій на морському і річковому транспорті в мирний час та в особливий період

Забезпечення через функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті захисту працівників підприємств, установ, організацій залізничного транспорту, що входять до її складу, пасажирів та вантажів під час їх перевезення рухомим складом залізничного транспорту від надзвичайних ситуацій, що можуть статися внаслідок аварій на залізничному транспорті в мирний час та в особливий період

Забезпечення через функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві захисту працівників підприємств, установ, організацій дорожнього господарства, які входять до її складу, від надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві в мирний час та в особливий період

Забезпечення через спеціалізовану службу транспортного забезпечення проведення спеціальних робіт і заходів із цивільного захисту транспортної спрямованості (крім надзвичайних ситуацій об’єктового рівня), що потребують залучення фахівців транспортної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення

Мінрегіон

Забезпечення готовності сил і засобів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, та суб’єктів господарювання, які надають комунальні послуги, до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства, здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій або небезпечних подій

Організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства та їх розвитку, визначення ризиків виникнення таких надзвичайних ситуацій

Участь у проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства

Створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства

Здійснення заходів з інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку, створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

МОЗ

Контроль запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення відповідно до повноважень

Надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

Розгортання сортувального майданчика та проведення медичного сортування постраждалих

Епідеміологічний нагляд за станом захворюваності населення, показниками середовища життєдіяльності людини та відповідного лабораторного моніторингу з метою прогнозування та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Забезпечення медичного захисту населення

Створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

МЗС

Здійснення координації заходів із надання допомоги громадянам України, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій на території інших країн (за межами країни)

Міноборони

Участь у проведенні аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт у разі виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, пандемій, панзоотій, застосування засобів ураження тощо), що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення

Збереження і раціональне використання на підпорядкованих об’єктах підвищеної небезпеки резервів матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків

Забезпечення спостереження, гідрометеоролічного прогнозування та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки в підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах та прилеглих територіях

Мінсоцполітики

Здійснення в межах повноважень координації діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, зокрема щодо їх підготовки до функціонування в умовах особливого періоду та під час введення правового режиму надзвичайного стану

ДСНС

Здійснення оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій

Реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт

Забезпечення гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю людей чи призводять до завдання матеріальних збитків

Координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання щодо здійснення заходів з евакуації населення

Залучення підрозділів пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та координація їх діяльності під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Організація проведення пошуково-рятувальних робіт та здійснення контролю за їх проведенням

Координація проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами та засобами ДСНС, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності

Участь у розслідуванні пожеж, причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконання запобіжних заходів, а також у проведенні оцінки дій органів управління і сил цивільного захисту з організації та проведення ними рятувальних та інших невідкладних робіт

Держкомтелерадіо

Інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій через ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, державні і публічні телерадіокомпанії, комунальні, громадські та інші телерадіоорганізації незалежно від форми власності з використанням їх телемереж та мереж ефірного радіомовлення (із супроводженням інформації жестовою мовою та/або субтитруванням, якщо вона голосова, і аудіокоментуванням, якщо вона візуальна)

Держатомрегулювання

Здійснення повноважень компетентного органу з питань: фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок; безпечного перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів; аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії

Управління створенням та функціонуванням функціональної підсистеми з питань безпеки об’єктів ядерної енергетики єдиної державної системи цивільного захисту

Оперативне оповіщення через засоби масової інформації про радіаційні аварії на території України, а також за її межами в разі можливого транскордонного перенесення радіоактивних речовин

Виконання функції єдиного національного пункту зв’язку згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії, Конвенцією про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації та Конвенцією про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок

Здійснення міжнародного обміну оперативною інформацією про ядерні події в межах міжнародної шкали ядерних подій (INES)

Адміністрація Держспецзв’язку

Організація забезпечення урядовим зв’язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, інших посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій

Вирішення в межах повноважень, передбачених законом, питання готовності до функціонування електронних комунікаційних мереж загального користування

Міненерго

Проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідація надзвичайних ситуацій на об’єктах гірничих підприємств незалежно від форми власності в період їх будівництва, реконструкції, експлуатації, ліквідації або консервації

Пошук та рятування людей у разі виникнення аварій у шахтах та надшахтних будівлях і спорудах, на розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, а також інших об’єктах, що обслуговуються, надання невідкладної медичної допомоги потерпілим унаслідок аварій або нещасних випадків безпосередньо на місці виникнення аварії та під час евакуації до закладу охорони здоров’я

Гасіння підземних пожеж, ліквідація наслідків вибухів, раптових викидів вугілля і газу, проривів води і затоплень, гірничих ударів, обвалень гірничих порід та інших аварій і аварійних ситуацій на шахтах та в надшахтних будівлях і спорудах, на збагачувальних та брикетних фабриках, у небезпечних умовах

Забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання об’єктів, що належать до сфери управління Міненерго

Інформування населення щодо ліквідації наслідків аварій на вугледобувних підприємствах, що належать до сфери управління Міненерго

Забезпечення безпеки електроенергетичного, ядерно-промислового, нафтогазового та вугільно-промислового комплексів

Залучення та використання відомчого резерву для локалізації наслідків надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у паливно-енергетичному комплексі

2. Основні завдання сил цивільного захисту

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту

Участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт

Виконання робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі об’єктів підвищеної небезпеки та окремих територій, що перебувають у власності, володінні або користуванні суб’єктів господарювання, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

Подання місцевим держадміністраціям, органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення протиаварійного стану об’єктів підвищеної небезпеки та окремих територій, що перебувають у власності, володінні або користуванні суб’єктів господарювання, та усунення виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки

Невідкладне інформування керівників суб’єктів господарювання, що експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, про виявлення порушень вимог техногенної безпеки

Отримання від місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання інформації, необхідної для виконання покладених на Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту завдань

Безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання та їх територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж

Вимагання від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, додержання встановлених заходів безпеки

Проведення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій документування, кіно- і відеозйомки, фотографування та звукозапису

Участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій у суб’єктів господарювання і на територіях, що обслуговуються

Тимчасова заборона або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації, на місцях гасіння пожежі, а також доступу громадян на окремі об’єкти і території

Здійснення аварійно-рятувального забезпечення туристичних груп та окремих туристів

Аварійно-рятувальні служби

Аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб’єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій

Подання місцевим держадміністраціям, органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення протиаварійного стану суб’єктів господарювання і територій та усунення виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки

Невідкладне інформування керівників суб’єктів господарювання, які експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, про виявлення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки на таких суб’єктах господарювання

Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення

Виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій та з захисту від них населення і територій

Захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф

Забезпечення готовності своїх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням

Пошук і рятування людей на уражених об’єктах і територіях, надання в можливих межах невідкладної, зокрема медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя і здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів

Ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного та бактеріального зараження, інших небезпечних проявів

Контроль за готовністю об’єктів і територій, що ними обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Участь у розробленні та погодження планів локалізації і ліквідації аварій на об’єктах і територіях, що ними обслуговуються

Організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків

Участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій

Спеціалізовані служби цивільного захисту, що утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення, які потребують залучення фахівців певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення

Участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період

Здійснення заходів з переведення спеціалізованих служб на функціонування в умовах надзвичайних ситуацій та особливого періоду

Підготовка та здійснення контролю за готовністю органів управління, ланок, груп, команд або об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх забезпечення

Організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби

Підтримання в готовності техніки і майна спеціального призначення для виконання завдань із цивільного захисту в мирний час та в особливий період

Підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів із цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління підрозділами спеціалізованих служб, що залучаються до таких робіт і заходів

Організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованих служб

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020, № 456 від 23.02.2022}Додаток 2
до Плану

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ
керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

1. Виїжджає на місце виникнення надзвичайної ситуації та здійснює безпосереднє керівництво організацією та проведенням робіт у зоні надзвичайної ситуації.

2. Створює штаб, призначає начальника штабу та організовує його роботу, дає вказівки та розпорядження щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

3. Уточнює завдання суб’єктам, задіяним до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

4. Організовує зв’язок з мобільними оперативними групами, утвореними в центральних органах виконавчої влади, які залучаються до реагування на надзвичайну ситуацію.

5. Утворює ешелоноване угруповання сил і засобів реагування на надзвичайну ситуації та організовує залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

6. Організовує через штаб виконання таких заходів:

визначення зони ураження надзвичайної ситуації, кількості і місць перебування в ній людей, організовує їх рятування та надання медичної допомоги;

збирання даних про обстановку в зоні надзвичайної ситуації, їх аналіз та узагальнення;

визначення головного напряму ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, прийняття рішення щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення і території від наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення життєдіяльності постраждалих;

розроблення оперативних планів заходів з ліквідації надзвичайної ситуації, зосередження в районі надзвичайної ситуації необхідних сил і технічних засобів та своєчасне введення їх у дію;

визначення кількості і складу аварійно-рятувальних формувань, необхідних для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, порядку і строків їх залучення згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації і планами взаємодії;

організація взаємодії аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, з метою ефективного використання їх потенціалу;

здійснення керівництва роботами з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

ведення обліку робіт, що були проведені аварійно-рятувальними службами та формуваннями під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

ведення обліку загиблих та постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації;

інформування населення про наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні надзвичайної ситуації;

проведення евакуаційних заходів, крім загальної або часткової евакуації населення;

зупинення діяльності об’єктів, що розташовані в зоні надзвичайної ситуації, незалежно від форми власності і підпорядкування, введення обмеженого доступу на територію цієї зони;

залучення в установленому порядку до проведення робіт аварійно-рятувальних формувань, громадських організацій та окремих громадян за їх згодою, необхідних транспортних та інших технічних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, які перебувають в зоні надзвичайної ситуації;

зупинення аварійно-рятувальних робіт у разі підвищення рівня загрози життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

7. Організовує взаємодію органів управління і сил цивільного захисту, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8. Організовує з метою першочергового життєзабезпечення постраждалих та оперативної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації контроль за виконанням усіх видів забезпечення під час дій у зоні надзвичайної ситуації.

9. Організовує забезпечення, контроль та координацію робіт, пов’язаних із здійсненням заходів безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

10. Подає до Кабінету Міністрів України звіт щодо прийнятих рішень і стану справ під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 223

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1567 “Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2100).

2. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 313 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 617).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань аварійно-рятувальної справи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 442 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 34, ст. 1153).

4. Пункт 18 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 437 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 56, ст. 1942).