Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 470
Прийняття: 31.05.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2012 р. № 470
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 769 від 02.09.2020
№ 1299 від 09.12.2021}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 470

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства

{У тексті Порядку слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

{У тексті Порядку слово “Міндовкілля” замінено словом “Мінагрополітики” згідно з Постановою КМ № 1299 від 09.12.2021}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми “Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства” (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються з метою виконання Україною взятих зобов’язань щодо сплати внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій та участі у міжнародних заходах.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики. Відповідальним виконавцем програми та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Держрибагентство.

4. Держрибагентство розробляє план заходів щодо виконання бюджетної програми, який затверджується Мінагрополітики та погоджується з Мінфіном, і оприлюднює його на своєму веб-сайті.

5. Бюджетні кошти спрямовуються Держрибагентством відповідно до плану заходів щодо виконання бюджетної програми на:

здійснення валютних операцій та сплату внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій, членами яких є Україна;

проведення міжнародних виставок та презентації досягнень у галузі рибного господарства;

оплату витрат, пов’язаних з короткостроковими закордонними відрядженнями працівників Держрибагентства та експертів рибної галузі для участі в міжнародних виставках, переговорах, конференціях, семінарах і симпозіумах, а також на оплату юридичних, консультаційних та інших послуг у галузі міжнародної діяльності;

оплату представницьких витрат з проведення офіційних прийомів, пов’язаних з міжнародною діяльністю.

6. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

7. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Розпорядник бюджетних коштів бере бюджетні зобов’язання в межах фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

9. Інформацію про виконання плану заходів та використання бюджетних коштів Мінагрополітики подає Мінфіну щокварталу до 20 числа наступного місяця і річну - до 15 лютого наступного року за формою, встановленою Мінагрополітики.

10. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 470

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 305 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 16, ст. 591).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 330 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 28, ст. 889).

3. Пункт 3 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 11, ст. 486).