Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1781
Прийняття: 28.12.2001
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 28 грудня 2001 р. N 1781 Київ

Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 956 ( 956-2009-п ) від 09.09.2009 N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 N 483 ( 483-2013-п ) від 03.06.2013 N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про регіональні кадастри природних ресурсів (додається).

2. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів: { Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 956 ( 956-2009-п ) від 09.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 483 ( 483-2013-п ) від 03.06.2013, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

за участю Державного агентства земельних ресурсів, Державного агентства лісових ресурсів, Державного агентства водних ресурсів, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства протягом п'яти місяців розробити й затвердити за погодженням з Державною службою статистики перелік відомостей і даних, що включаються до кадастрової документації, та форми цієї документації; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012, N 483 ( 483-2013-п ) від 03.06.2013 }

за погодженням з Державним агентством земельних ресурсів, Державним агентством лісових ресурсів, Державним агентством водних ресурсів, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробити і затвердити Інструкцію про порядок ведення регіональних кадастрів природних ресурсів. { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012, N 483 ( 483-2013-п ) від 03.06.2013 }

Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1781

ПОЛОЖЕННЯ про регіональні кадастри природних ресурсів

1. Регіональні кадастри природних ресурсів (далі - регіональні кадастри) є систематизованим зведенням відомостей про кількісні, якісні та інші характеристики усіх природних ресурсів, виявлених на території Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також про обсяг, характер і режим їх використання.

2. Регіональні кадастри ведуться з метою створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів.

Перелік відомостей і даних, що включаються до кадастрової документації, та форми цієї документації затверджуються Міндовкіллям. { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 956 ( 956-2009-п ) від 09.09.2009, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

3. Регіональні кадастри ведуться за окремими видами природних ресурсів:

земельні ресурси; водні ресурси; природні рослинні ресурси; ресурси тваринного світу; природні лікувальні ресурси; мінерально-сировинні ресурси, корисні копалини родовищ, проявів, а також корисні копалини техногенних родовищ.

Розділ "Земельні ресурси" включає відомості та дані про місця розташування земельних ділянок, їх класифікацію, кількісну та якісну характеристику. { Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483 ( 483-2013-п ) від 03.06.2013 }

Розділ "Водні ресурси" містить дані державного обліку поверхневих і підземних вод, водокористування, які систематизуються за водними об'єктами, їх ділянками, водозбірними басейнами річок, басейнами підземних вод, водогосподарськими ділянками, економічними районами, адміністративно-територіальними одиницями, а також відомості про водогосподарські об'єкти, що забезпечують використання води, очищення та скид зворотних вод (з оцінкою їх ефективності).

Розділ "Природні рослинні ресурси" включає відомості, що характеризують кількісний, якісний стан та економічну оцінку дикорослих та інших несільськогосподарського призначення судинних рослин, у тому числі лісових (розподіл між користувачами, віднесення до категорій, інші дані), а також дані про мохоподібні, водорості, лишайники та гриби. { Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483 ( 483-2013-п ) від 03.06.2013 }

Розділ "Ресурси тваринного світу" містить дані щодо обліку тварин, хордових, у тому числі хребетних (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетних (членистоногі молюски, голошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на усіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), що перебувають у стані природної волі, за окремими видами (групами видів) тварин, а також відомості про стан тваринного світу, чисельність і обсяги господарського використання цих тварин, їх частин (роги, шкіра тощо) та продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).

Розділ "Природні лікувальні ресурси" включає дані щодо природних лікувальних ресурсів: мінеральні і термальні води, лікувальні грязі, озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об'єкти і комплекси з кліматичними умовами, сприятливими для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань, а також щодо їх кількості, якості та інших важливих характеристик цих ресурсів, можливих обсягів, способів і режиму їх використання.

Розділ "Мінерально-сировинні ресурси, корисні копалини родовищ, проявів, а також корисні копалини техногенних родовищ" містить відомості щодо кожного виду корисних копалин усіх відкритих родовищ регіону незалежно від кількості запасів, стану їх розвідки, освоєння і відомчої належності та відомості щодо проявів техногенних родовищ.

Дані про об’єкти регіональних кадастрів базуються на відомостях Державного земельного кадастру. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 483 ( 483-2013-п ) від 03.06.2013 }

4. Ведення регіональних кадастрів за розділами здійснюють Держлісагентство, Держводагентство, територіальні органи Держгеокадастру та МОЗ. Порядок ведення кадастрів визначається інструкцією, затвердженою Міндовкіллям.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 956 ( 956-2009-п ) від 09.09.2009, N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012, N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

5. Для оперативного задоволення потреб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян у наданні відомостей з регіонального кадастру створюється автоматизована система його ведення, яка базується на використанні геоінформаційних технологій.

Відомості (зміни до відомостей) про об’єкти Державного земельного кадастру, які включені до відповідних розділів регіональних кадастрів, передаються до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483 ( 483-2013-п ). { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 483 ( 483-2013-п ) від 03.06.2013 }

6. Регіональний кадастр ведеться за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього середовища, а також за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього середовища (за згодою органів місцевого самоврядування).