Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 733-р
Прийняття: 03.08.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 серпня 2011 р. № 733-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 833-р від 23.10.2013
№ 864-р від 17.09.2014
№ 1059-р від 07.10.2015
№ 768-р від 27.09.2017
Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020
Розпорядженням КМ
№ 642-р від 07.07.2023}

1. Затвердити план заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, що додається.

2. Органам, відповідальним за виконання плану заходів, забезпечити подання щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству енергетики та вугільної промисловості звіт про стан його виконання.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. № 733-р

ПЛАН
заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

{У тексті плану заходів у складі виконавців слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

1. Привести нормативно-правову базу з питань загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу у відповідність з вимогами Директиви 2003/55/ЕС.


Міненерговугілля,
НАК "Нафтогаз України",
НКРЕ.


До 1 січня 2012 року.

2. Визначити умови та розробити правила доступу до системи транспортування природного газу з урахуванням вимог Регламенту ЄС № 1775/2005 Європейського Парламенту та Ради від 28 вересня 2005 року.


НКРЕ, Міненерговугілля,
НАК "Нафтогаз України".


До 1 січня 2012 року.

3. Розробити заходи із забезпечення безпеки постачання природного газу відповідно до вимог Директиви 2004/67/ЕС.


Міненерговугілля,
НАК "Нафтогаз України",
НКРЕ.


До 1 січня 2012 року.

4. Привести нормативно-правову базу з питань загальних правил функціонування внутрішнього ринку електроенергії у відповідність з вимогами Директиви 2003/54/ЕС.


Міненерговугілля, НКРЕ,
державне підприємство
"НЕК "Укренерго".


До 1 січня 2012 року.

5. Визначити умови та розробити правила доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії відповідно до рішення Європейської Комісії 2006/770/ЕС, що вносить зміни до додатка до Регламенту ЄС № 1228/2003 Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2003 року.


Міненерговугілля, НКРЕ,
державне підприємство
"НЕК "Укренерго".


До 1 січня 2012 року.

6. Розробити заходи із забезпечення безпеки електропостачання та інвестування в інфраструктуру відповідно до вимог Директиви 2005/89/ЕС.


Міненерговугілля, НКРЕ,
державне підприємство
"НЕК "Укренерго".


До 1 січня 2012 року.

7. Привести нормативно-правову базу з питань оцінки впливу деяких державних та приватних проектів на навколишнє середовище у відповідність з вимогами Директиви 85/337/ЕС з поправками, внесеними Директивою 97/11/ЕС та Директивою 2003/35/ЕС.


Міндовкілля, Міненерго.


До 1 січня 2013 року.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}

8. Розробити заходи та методологію щодо зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива відповідно до вимог Директиви 1999/32/ЕС.


Мінекономрозвитку,
Міндовкілля, Міненерго.


До 1 січня 2012 року.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}

9. Розробити заходи та методологію стосовно встановлення граничного рівня викидів деяких забруднювачів до атмосфери великими опалювальними установками відповідно до вимог Директиви 2001/80/ЕС.


Міненерго, Міндовкілля,
Мінекономіки,
НАК "Енергетична компанія України".


До 1 січня 2018 року.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}

10. Привести нормативно-правову базу з питань охорони диких птахів у відповідність з вимогами пункту 2 статті 4 Директиви 79/409/ЕС.


Міндовкілля.


До 1 січня 2015 року.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020}

11. Підготувати план заходів з імплементації Директиви 2001/77/ЕС щодо впровадження на внутрішньому ринку електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.


Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
НКРЕ.


До 31 серпня 2011 року.

12. Підготувати план заходів з імплементації Директиви 2003/30/ЕС щодо впровадження використання біопалива чи інших видів палива з відновлюваних джерел енергії для транспорту.


Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
Мінінфраструктури,
Мінагрополітики,
Міненерго, Міндовкілля,
Мінфін, ДПС,
НАК "Нафтогаз України".


До 31 серпня 2011 року.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}

13. Розробити заходи та методологію стосовно застосування загальноприйнятих стандартів ЄС відповідно до вимог статті 22 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку, НКРЕ,
НАК "Нафтогаз України".


До 1 лютого 2012 року.

14. Підготувати звіт про безпеку постачання енергоносіїв відповідно до вимог статті 29 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.


Міненерговугілля, НКРЕ,
НАК "Нафтогаз України",
державне підприємство "НЕК "Укренерго",
НАК "Енергетична компанія України".


До 1 лютого 2012 року.

15. Розробити Національний план дій з енергоефективності відповідно до вимог рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18 грудня 2009 р. та від 24 вересня 2010 р. стосовно імплементації деяких директив з енергоефективності, зокрема Директиви 2010/32/ЕС щодо кінцевої ефективності використання енергії та енергетичного сервісу, Директиви 2010/31/EU щодо енергетичних характеристик будівель, Директиви 2010/30/EU щодо маркування енергетичної продукції.


Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
Мінрегіон.


До 1 лютого 2012 року.

16. Привести нормативно-правову базу з питань нафти та/або нафтопродуктів у відповідність з вимогами Директиви 2009/119/ЄС від 14 вересня 2009 р. стосовно накладення на держав - членів ЄС зобов’язання щодо підтримки мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку, НКРЕ,
Держрезерв, Мінфін, Мін’юст,
НАК “Нафтогаз України”.


До 1 грудня 2022 року.

{План заходів доповнено пунктом 16 згідно з Розпорядженням КМ № 833-р від 23.10.2013}

17. Привести нормативно-правові акти з питань статистики в енергетиці у відповідність з вимогами Регламенту (ЄС) № 1099/2008 Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. про статистику в галузі енергетики з урахуванням змін, внесених Регламентом (ЄС) № 431/2014 Європейського Парламенту та Ради від 24 квітня 2014 р., а також здійснити заходи щодо впровадження положень Директиви 2008/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. стосовно процедури співробітництва щодо забезпечення прозорості процедури встановлення цін на газ та електроенергію, які постачаються промисловим кінцевим користувачам.


Держстат, Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
Мін’юст.


1 липня 2018 року.

{План заходів доповнено пунктом 17 згідно з Розпорядженням КМ № 833-р від 23.10.2013; в редакції Розпорядження КМ № 768-р від 27.09.2017}

18. Розробити план заходів з імплементації Директиви 2009/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, якою вносяться зміни до Директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС, а в подальшому нею скасовуються.


Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
Міненерговугілля,
НКРЕ, Мін’юст.


До 1 грудня 2013 року.

{План заходів доповнено пунктом 18 згідно з Розпорядженням КМ № 833-р від 23.10.2013}

19. Розробити Національний план дій щодо виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії до 2020 року відповідно до вимог Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18 жовтня 2012 р. щодо впровадження Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, якою вносяться зміни до Директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС, а в подальшому нею скасовуються.


Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
Міненерговугілля,
НКРЕ, Мін’юст.


До 1 грудня 2013 року.

{План заходів доповнено пунктом 19 згідно з Розпорядженням КМ № 833-р від 23.10.2013}

20. Розробити проект акта  законодавства щодо імплементації вимог Директиви 2009/73/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку природного газу та Регламенту ЄС № 715/2009 стосовно умов доступу до газотранспортних мереж.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
НАК “Нафтогаз України”.


До 1 січня 2015 року.

{План заходів доповнено пунктом 20 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

21. Розробити програму реформування НАК “Нафтогаз України” відповідно до вимог Директиви 2009/73/ЄС та розпочати її виконання.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
НАК “Нафтогаз України”.


До 1 січня 2015 року.

{План заходів доповнено пунктом 21 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

22. Привести Порядок доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України у відповідність з вимогами Регламенту ЄС № 715/2009 стосовно умов доступу до газотранспортних мереж.


НКРЕКП,
Міненерговугілля.


До 1 січня 2015 року.

{План заходів доповнено пунктом 22 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

23. Розробити проект акта  законодавства щодо імплементації вимог Директиви 2009/72/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії та Регламенту ЄС № 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
державне підприємство
“НЕК “Укренерго”,
державне підприємство
“Енергоринок”.


До 1 січня 2015 року.

{План заходів доповнено пунктом 23 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

24. Привести правила доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України у відповідність з вимогами Регламенту ЄС № 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії.


НКРЕКП,
Міненерговугілля,
державне підприємство
“НЕК “Укренерго”.


До 1 січня 2015 року.

{План заходів доповнено пунктом 24 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

25. Розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України проект Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок.


Міненерговугілля.


30 вересня 2017 року.

{План заходів доповнено пунктом 25 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014; в редакції Розпорядження КМ № 768-р від 27.09.2017}

26. Забезпечувати актуалізацію звітів про безпеку постачання енергоносіїв відповідно до вимог статті 29 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
НАК “Нафтогаз України”
та державне підприємство
“НЕК “Укренерго”.


Кожні два роки.

{План заходів доповнено пунктом 26 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

27. Розробити відповідні підзаконні нормативно-правові акти з метою забезпечення реалізації положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” згідно з вимогами глави IV Договору про заснування Енергетичного Співтовариства і додатка III до нього.


Антимонопольний комітет,
Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля,
НКРЕКП.


До 31 серпня 2017 року.

{План заходів доповнено пунктом 27 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1059-р від 07.10.2015}

28. Розробити соціальний план дій відповідно до вимог Меморандуму про взаєморозуміння із соціальних питань в рамках Енергетичного Співтовариства.


Мінсоцполітики,
Міненерговугілля,
НКРЕКП.


До 1 січня 2015 року.

{План заходів доповнено пунктом 28 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

29. Утворити багатосторонню робочу групу з представників центральних органів виконавчої влади із залученням представників громадських організацій, суб’єктів господарювання, а також представників Секретаріату Енергетичного Співтовариства для ефективного розроблення, втілення і моніторингу ефективності виконання реформ відповідно до зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
заінтересовані центральні органи виконавчої влади.


До 30 жовтня 2014 року.

{План заходів доповнено пунктом 29 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

30. Розробити проект нормативно-правового акта щодо імплементації вимог Регламенту (ЄС) № 347/2013 Європейського Парламенту та Ради від 17 квітня 2013 р. про керівні принципи транс’європейської енергетичної інфраструктури.


Міненерговугілля, НКРЕКП (за згодою), НАК “Нафтогаз України” (за згодою), державне підприємство “НЕК “Укренерго” (за згодою).


31 грудня 2017 року.

{План заходів доповнено пунктом 30 згідно з Розпорядженням КМ № 768-р від 27.09.2017}

31. Розробити проект нормативно-правового акта щодо імплементації вимог Директиви 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 р. стосовно енергетичної ефективності.


Мінрегіон, Держенергоефективності, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, НКРЕКП (за згодою).


15 жовтня 2017 року.

{План заходів доповнено пунктом 31 згідно з Розпорядженням КМ № 768-р від 27.09.2017}

32. Внести зміни до технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, затверджених наказом Мінприроди від 22 жовтня 2008 р. № 541.


Міндовкілля.


У тримісячний строк після затвердження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок.

{План заходів доповнено пунктом 32 згідно з Розпорядженням КМ № 768-р від 27.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020}

33. Забезпечити транспозицію та імплементацію Регламенту (ЄС) № 543/2013 від 14 червня 2013 р. щодо надання та публікації даних на ринках електричної енергії та внесення змін до додатка I Регламенту (ЄС) № 714/2009 Європейського Парламенту та Ради.


НКРЕКП (за згодою), Міненерговугілля, державні підприємства “НЕК “Укренерго” та “Енергоринок” (за згодою).


31 грудня 2017 року.

{План заходів доповнено пунктом 33 згідно з Розпорядженням КМ № 768-р від 27.09.2017}

34. Забезпечити імплементацію Регламенту (ЄС) № 838/2010 від 23 вересня 2010 р. щодо встановлення принципів стосовно механізму компенсації між операторами системи передачі електроенергії та спільного регуляторного підходу до встановлення тарифів на передачу електроенергії.


Міненерговугілля, НКРЕКП (за згодою), державне підприємство “НЕК “Укренерго” (за згодою).


30 вересня 2017 року.

{План заходів доповнено пунктом 34 згідно з Розпорядженням КМ № 768-р від 27.09.2017}

35. Забезпечити транспозицію Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє природне середовище (кодифікація) з урахуванням змін, внесених Директивою 2014/52/ЄС.


Міндовкілля.


1 січня 2019 року.

{План заходів доповнено пунктом 35 згідно з Розпорядженням КМ № 768-р від 27.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020}

36. Забезпечити транспозицію та повну імплементацію Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє природне середовище.


Міндовкілля.


31 березня 2018 року.

{План заходів доповнено пунктом 36 згідно з Розпорядженням КМ № 768-р від 27.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020}

37. Розробити план заходів з імплементації положень Директиви 2004/35/ЄС про екологічну відповідальність, спрямовану на запобігання шкоді навколишньому природному середовищу та усунення її наслідків.


Міндовкілля.


1 січня 2021 року.

{План заходів доповнено пунктом 37 згідно з Розпорядженням КМ № 768-р від 27.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020}

38. Розробити нормативно-правові акти з питань вмісту сірки у деяких видах рідкого палива відповідно до положень Директиви 2016/802/ЄС щодо зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива.


Міненерго, Міндовкілля, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку.


1 січня 2021 року.

{План заходів доповнено пунктом 38 згідно з Розпорядженням КМ № 768-р від 27.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}

39. Привести нормативно-правову базу у сфері електроенергетики у відповідність із положеннями Регламенту ЄС № 2019/942 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019 р. про заснування Агентства Європейського Союзу із співробітництва регуляторів у сфері енергетики, Регламенту ЄС № 2019/943 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019 р. про внутрішній ринок електроенергії, Регламенту Комісії (ЄС) № 2015/1222 від 24 липня 2015 р. про встановлення настанов щодо розподілу пропускної спроможності та управління перевантаженнями, Регламенту Комісії (ЄС) № 2016/1719 від 26 вересня 2016 р. про встановлення настанов щодо форвардного розподілу пропускної спроможності, Регламенту Комісії (ЄС) № 2017/2195 від 23 листопада 2017 р. про встановлення настанов щодо балансування електроенергії, Регламенту Комісії (ЄС) № 2017/2196 від 24 листопада 2017 р. про встановлення мережевого кодексу щодо надзвичайної ситуації у сфері електроенергетики та відновлення, Регламенту Комісії (ЄС) № 2017/1485 від 2 серпня 2017 р. про встановлення настанов щодо експлуатації системи передачі електроенергії.


НКРЕКП (за згодою),
Міненерго,
Антимонопольний комітет,
НЕК “Укренерго” (за згодою),
АТ “Оператор ринку” (за згодою)


31 грудня 2023 року.

{План заходів доповнено пунктом 39 згідно з Розпорядженням КМ № 642-р від 07.07.2023}

40. Привести нормативно-правову базу у сфері енергетичного маркування у відповідність із положеннями Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2019/2013 від 11 березня 2019 р. про енергетичне маркування електронних дисплеїв та про скасування Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 1062/2010, Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2019/2014 від 11 березня 2019 р. про енергетичне маркування побутових пральних і прально-сушильних машин та про скасування Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 1061/2010 та Директиви Комісії 90/60/ЄС, Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2019/2015 від 11 березня 2019 р., що доповнює Регламент ЄС № 2017/1369 Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування джерел світла та скасовує Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 874/2012, Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2019/2016 від 11 березня 2019 р., що доповнює Регламент ЄС № 2017/1369 Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування холодильного обладнання та скасовує Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 1060/2010, Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2019/2017 від 11 березня 2019 р., що доповнює Регламент ЄС № 2017/1369 Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування побутових посудомийних машин і скасовує Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 1059/2010, Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2021/340 від 17 грудня 2020 р. про внесення змін до Делегованих Регламентів (ЄС) № 2019/2013, № 2019/2014, № 2019/2015, № 2019/2016, № 2019/2017 і № 2019/2018 про вимоги до енергетичного маркування електронних дисплеїв, побутових пральних та прально-сушильних машини, джерел світла, холодильної техніки, побутових посудомийних машин, холодильної техніки із функцією прямих продажів.


Мінінфраструктури,
Держенергоефективності,
Міненерго


31 грудня 2023 року.

{План заходів доповнено пунктом 40 згідно з Розпорядженням КМ № 642-р від 07.07.2023}

41. Привести нормативно-правову базу в газовій сфері у відповідність із вимогами Регламенту ЄС № 2022/1032 Європейського Парламенту та Ради від 29 червня 2022 р. про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2017/1938 і Регламенту (ЄС) № 715/2009 щодо зберігання газу.


Міненерго,
НКРЕКП (за згодою),
НАК “Нафтогаз України” (за згодою),
АТ “Укртрансгаз” (за згодою)


1 жовтня 2023 року.

{План заходів доповнено пунктом 41 згідно з Розпорядженням КМ № 642-р від 07.07.2023}

42. Привести нормативно-правову базу у сфері кліматичної політики у відповідність із вимогами Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) № 2018/2066 від 19 грудня 2018 р. про моніторинг та звітність про викиди парникових газів, Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) № 2018/2067 від 19 грудня 2018 р. про перевірку даних та акредитацію верифікаторів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС від 13 жовтня 2003 року.


Міндовкілля


2 роки з дня припинення чи скасування воєнного стану.

{План заходів доповнено пунктом 42 згідно з Розпорядженням КМ № 642-р від 07.07.2023}

43. Привести нормативно-правову базу у сфері енергетичної статистики у відповідність із вимогами Регламентів Комісії (ЄС) № 2022/132 від 28 січня 2022 р. і № 2019/2146 від 26 листопада 2019 р. про внесення змін до Регламенту ЄС № 1099/2008 Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичної статистики щодо впровадження оновлень річної, місячної і короткострокової місячної енергетичної статистики.


Держстат,
Мінекономіки,
НКРЕКП (за згодою),
Міненерго


1 січня 2024 року.

{План заходів доповнено пунктом 43 згідно з Розпорядженням КМ № 642-р від 07.07.2023}

44. Привести нормативно-правову базу у відповідність із вимогами Регламенту ЄС № 2018/1999 Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2018 р. про управління Енергетичним Союзом і кліматичні дії, що вносить зміни до Регламентів ЄС № 663/2009 і № 715/2009 Європейського Парламенту та Ради, Директив 94/22/ЄС, 98/70/ЄС, 2009/31/ЄС, 2009/73/ЄС, 2010/31/ЄС, 2012/27/ЄС і 2013/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директив 2009/119/ЄС і 2015/652 і скасовують Регламент ЄС № 525/2013 Європейського Парламенту та Ради.


Міненерго,
Міндовкілля,
Держенергоефективності


31 грудня 2023 року.

{План заходів доповнено пунктом 44 згідно з Розпорядженням КМ № 642-р від 07.07.2023}

45. Привести нормативно-правову базу у відповідність із вимогами Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2020/1044 від 8 травня 2020 р. про значення потенціалів глобального потепління та керівних принципів інвентаризації, а також щодо системи інвентаризації Союзу та про скасування Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 666/2014 та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) № 2020/1208 від 7 серпня 2020 р. щодо структури, формату, процесів подання та перегляду інформації, наданої державами-членами відповідно до Регламенту ЄС № 2018/1999 Європейського Парламенту та Ради, та скасування Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) № 749/2014.


Міндовкілля,
Міненерго,
Держенергоефективності


31 грудня 2024 року.

{План заходів доповнено пунктом 45 згідно з Розпорядженням КМ № 642-р від 07.07.2023}

46. Привести нормативно-правову базу у сфері використання відновлюваних джерел енергії у відповідність із вимогами Директиви ЄС № 2018/2001 Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2018 р. про сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел.


Мінінфраструктури,
Держенергоефективності,
Міненерго


31 грудня 2024 року.

{План заходів доповнено пунктом 46 згідно з Розпорядженням КМ № 642-р від 07.07.2023}

47. Привести нормативно-правову базу у сфері забезпечення енергетичної ефективності у відповідність із вимогами Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2018/2002 від 11 грудня 2018 р. про внесення змін до Директиви 2012/27/ЄС щодо енергоефективності.


Мінінфраструктури,
Держенергоефективності,
Міненерго


31 грудня 2023 року.

{План заходів доповнено пунктом 47 згідно з Розпорядженням КМ № 642-р від 07.07.2023}

48. Привести нормативно-правову базу у сфері електроенергетики у відповідність із вимогами Директиви ЄС № 2019/944 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019 р. про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії та внесення змін до Директиви 2012/27/ЄС.


Міненерго,
НКРЕКП (за згодою),
НЕК “Укренерго” (за згодою)


31 грудня 2023 року.

{План заходів доповнено пунктом 48 згідно з Розпорядженням КМ № 642-р від 07.07.2023}

49. Привести нормативно-правову базу у галузі електроенергетики у відповідність із вимогами Регламенту ЄС № 2019/941 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019 р. про готовність до ризиків у секторі електроенергетики та скасування Директиви 2005/89/ЄС.


Міненерго,
НКРЕКП (за згодою),
НЕК “Укренерго” (за згодою)


31 грудня 2023 року.

{План заходів доповнено пунктом 49 згідно з Розпорядженням КМ № 642-р від 07.07.2023}