Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 83-р
Прийняття: 30.01.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 січня 2019 р. № 83-р
Київ

Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1065 від 04.12.2019}

1. Затвердити план заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки (далі - план заходів), що додається.

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення:

подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання плану заходів;

розробити та подати до 5 грудня 2019 р. Кабінетові Міністрів України проект плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

у місячний строк розробити, видати та подати Державному комітетові телебачення і радіомовлення акти стосовно виконання плану заходів за формою згідно з додатком;

подавати щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду Державному комітетові телебачення і радіомовлення інформацію про виконання плану заходів;

подати до 1 листопада 2019 р. Державному комітетові телебачення і радіомовлення пропозиції до проекту плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 55
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 83-р

ПЛАН
заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Проведення інформаційної кампанії з метою підвищення рівня поінформованості громадян щодо успішного досвіду впровадження європейських стандартів в усіх сферах життя, у тому числі в бізнесі, науці, культурі, а також громадській діяльності в державах - членах ЄС

виготовлення інформаційної аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних та регіональних теле- і радіоканалів, в Інтернеті, громадських місцях, закладах освіти

Держкомтелерадіо
МІП
Мінекономрозвитку
МОН
Мінсоцполітики
Мінкультури
Мінінфраструктури
Мінрегіон
Мінагрополітики
заінтересовані центральні органи виконавчої влади
громадські об’єднання (за згодою)

I-II квартали

2. Проведення інформаційної кампанії з метою підвищення рівня поінформованості громадян про результати проведення реформ та інституційних змін в Україні як складових євроінтеграційного процесу, зокрема за такими напрямами:

енергетика (у тому числі енергоефективність і відновлювальна енергетика, створення ринку електроенергії);

цифровий ринок (у тому числі інтеграція України до Єдиного цифрового ринку ЄС; ринок електронних довірчих послуг);

торгівля та митні питання (у тому числі експорт товарів і послуг до ЄС, нові митні процедури, які розробляються в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
(далі - Угода про асоціацію), переваги для бізнесу);

захист прав споживачів фінансових послуг (у тому числі законодавчі заходи щодо посилення захисту прав споживачів фінансових послуг, зокрема захищеність від шахрайства на ринку фінансових послуг (кредити, страхування, депозити);

сільське господарство та продовольство (у тому числі аграрна політика, технічне регулювання, захист прав споживачів);

безпека, свобода та правосуддя (у тому числі інтегроване управління кордонами; поглиблення співпраці з ЄС у сфері кібербезпеки; безвізовий режим, реалізація та захист гарантованих прав і свобод громадян);

соціальна політика (у тому числі питання гендерної рівності);

освіта (у тому числі освітня реформа);

молодіжна політика (у тому числі європейські ініціативи та проекти);

інституціональна та координаційна основи виконання Угоди про асоціацію;

міжнародна технічна допомога (у тому числі міжнародні договори між Україною та ЄС про фінансування програм міжнародної допомоги)

виготовлення інформаційної аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних та регіональних теле- і радіоканалів, в Інтернеті, громадських місцях, закладах освіти

Держкомтелерадіо
МІП
Мінекономрозвитку
Мінекоенерго
МВС
Мінфін
Мін’юст
Мінсоцполітики
Мінінфраструктури
МТОТ
Мінрегіон
Мінагрополітики
МОН
Мінмолодьспорт
ДФС
Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв’язку
Держенергоефективності
Національна поліція
ДСА (за згодою)
громадські об’єднання (за згодою)

II-III квартали

3. Проведення інформаційної кампанії щодо інформування громадян держав - членів ЄС, зокрема тих, що межують з Україною, про переваги співпраці у рамках Україна - ЄС

виготовлення інформаційної аудіовізуальної продукції та розміщення її в Інтернеті, у тому числі соціальних мережах

Держкомтелерадіо
МІП
МЗС
громадські об’єднання (за згодою)

III-IV квартали

4. Висвітлення стану здійснення заходів з імплементації Угоди про асоціацію, зокрема за напрямами імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію, а також проведення реформ в окремих пріоритетних секторах та адаптації законодавства України до стандартів ЄС

1) оприлюднення результатів імплементації положень Угоди про асоціацію

заінтересовані центральні органи виконавчої влади

щокварталу

2) оприлюднення даних інформаційної системи з виконання Угоди про асоціацію “Пульс Угоди”

Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції)

II-IV квартали

3) розміщення на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, Єдиному веб-порталі Кабінету Міністрів України візуальної інформації (інфографіки, інформаційних матеріалів), за допомогою якої роз’яснюються питання європейської інтеграції та проведення реформ в Україні

заінтересовані центральні органи виконавчої влади

щокварталу

5. Розміщення на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, Єдиному веб-порталі Кабінету Міністрів України інформації про стан виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік та співробітництво з ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію, а також аналітичних матеріалів про пріоритети та основні напрями євроінтеграційної політики

забезпечення наповнення тематичних сторінок (рубрик) з питань європейської інтеграції та розміщення посилань на тематичні інтернет-ресурси щодо пріоритетів і напрямів євроінтеграційної політики

заінтересовані центральні органи виконавчої влади

II-IV квартали

6. Підвищення рівня поінформованості громадян про євроінтеграційні процеси в регіоні, зокрема експорт продукції області до держав - членів ЄС, інвестиції з ЄС, допомогу ЄС, запровадження європейських практик в регіоні, а також європейські цінності, стандарти, досвід проведення реформ та критерії членства в ЄС шляхом фокусування інформаційної політики на зазначених питаннях

проведення в містах (обласних центрах) днів культури держав - членів ЄС, забезпечення розміщення відповідної інформації (новин, статей, інфографіки) на офіційних веб-сайтах обласних державних адміністрацій, у соціальних мережах та проведення тематичних брифінгів, засідань за круглим столом, робочих зустрічей, прес-турів для представників засобів масової інформації

обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

7. Проведення системної роботи щодо роз’яснення переваг європейської інтеграції з учнівською та студентською молоддю за участю студентських рад, спілок, Малої академії наук, молодіжних громадських організацій

забезпечення організації та проведення ознайомчих турів, освітніх та інтерактивних заходів

МОН
Мінмолодьспорт

протягом року

8. Інформування представників засобів масової інформації та громадських організацій про прогрес у процесі європейської інтеграції України

забезпечення організації та проведення публічних заходів (брифінги, прес-конференції, засідання за круглим столом, робочі зустрічі)

заінтересовані центральні органи виконавчої влади

інші державні органи (за згодою)
громадські об’єднання (за згодою)

щокварталу

9. Розміщення на веб-порталі “Україна - ЄС” інформації про можливості, передбачені програмами ЄС, надання Україні допомоги ЄС, а також оголошень про проведення конкурсів у рамках міжнародних проектів та вимог до підготовки заявок і проектів, які можуть брати участь у таких конкурсах

подання інформації Секретаріатові Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції) для наповнення сторінки веб-порталу “Україна - ЄС” про програми допомоги ЄС для України

заінтересовані центральні органи виконавчої влади

щокварталу

10. Забезпечення контролю та моніторингу виконання плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки та рівня поінформованості громадян України про євроінтеграційні процеси та підтримки ними інтеграції до ЄС

проведення аналізу ефективності виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади плану заходів на 2019 рік

Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції)

щокварталу

11. Підготовка звіту про виконання плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

подання Держкомтелерадіо інформації про виконання плану заходів

заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)

щокварталу

12. Проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС

забезпечення проведення процедури публічної закупівлі товарів, робіт і послуг з організації та проведення соціологічного дослідження про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС

Держкомтелерадіо

II квартал

13. Організація підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки з громадськістю та взаємодію із засобами масової інформації, шляхом проведення тематичних короткострокових семінарів на тему: “Інформування громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України”

забезпечення організації та проведення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування із залученням експертів державного сектору управління, неурядових організацій, дипломатичних представництв

НАДС
МЗС
обласні, Київська міська держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)

II-III квартали

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 83-р

{Текст додатку}