Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 337-р
Прийняття: 15.05.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 травня 2019 р. № 337-р
Київ

Про затвердження плану заходів з організації виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 521 від 25.06.2020
№ 826 від 09.09.2020}

1. Затвердити план заходів з організації виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій обласним державним адміністраціям:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 20 числа разом з пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 55ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 337-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з організації виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)

Найменування заходу

Положення Угоди, на виконання якого спрямовано захід

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Забезпечення загальної координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади з виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001) (далі - Угода), зокрема щодо визначення та узгодження пріоритетних сфер та проектів

пункт (g) статті 7 Особливих умов Угоди, стаття 44 Загальних умов (додаток IV до Угоди), стаття 2 Угоди

Мінрегіон
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади

протягом строку дії Угоди

2. Забезпечення участі представників центральних та у разі потреби місцевих органів виконавчої влади на рівні керівників самостійних структурних підрозділів, які володіють англійською мовою, у роботі Моніторингового комітету Дунайської транснаціональної програми (далі - Програма) та в заходах, роботі комітетів та інших робочих органів Стратегії ЄС для Дунайського регіону (далі - Стратегія)

статті 15, 16 Загальних умов (додаток IV до Угоди)

Мінрегіон
МЗС
Мінекономрозвитку
Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Чернівецька облдержадміністрації

-“-

3. Визначення уповноважених представників центральних органів виконавчої влади та забезпечення їх постійної участі в керівних групах за пріоритетними напрямами Стратегії (далі - напрями) та конкретними цілями Програми (далі - цілі):

стаття 4.4.1 Програми (додаток I до Угоди)


у місячний строк

мобільність. Внутрішнє судноплавство (напрям 1А, ціль 3.1);


Мінінфраструктури


мобільність. Залізничний, автомобільний, повітряний транспорт (напрям 1В, ціль 3.1);


-“-


підтримка сталої енергетики (напрям 02,
ціль 3.2);


Міненерго


розвиток культури та туризму (напрям 03,
ціль 2.2);


Мінекономрозвитку
Мінкультури


відновлення та збереження якості води
(напрям 04, ціль 2.1);


Міндовкілля


управління екологічними ризиками (напрям 05, ціль 2.1);


Міндовкілля
Мінагрополітики


збереження біорозмаїття, ландшафтів, якість повітря та ґрунтів (напрям 06, ціль 2.3);


Міндовкілля
Держрибагентство


розвиток знань і освіта суспільства (напрям 07, ціль 1.1);


МОН


підтримка конкурентоспроможності підприємств (напрям 08, ціль 1.1);


Мінекономрозвитку


інвестиції в освіту та передпідготовку
(напрям 09, ціль 4.1);


МОН
Мінсоцполітики
Державна служба зайнятості
(центральний апарат) (за згодою)


інституційна спроможність та адміністрування (напрям 10, ціль 4.1);


Мінрегіон


безпека та боротьба з організованою злочинністю (напрям 11, ціль 4.1)


МВС
Національна поліція
Адміністрація Держприкордонслужби


4. Забезпечення взаємодії уповноважених представників центральних органів виконавчої влади з координаторами пріоритетних напрямів Стратегії для створення якісних транснаціональних проектів, які відповідають пріоритетам національних інтересів, та забезпечення належного доступу до різних джерел фінансування для впровадження Стратегії

стаття 1.1.1.11 Програми
(додаток I до Угоди)

Мінрегіон
Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінкультури
Міндовкілля
Мінагрополітики
Держрибагентство
МОН
Мінсоцполітики
Державна служба зайнятості
(центральний апарат) (за згодою)
МВС
Національна поліція
Адміністрація Держприкордонслужби
Міненерго

протягом строку дії Угоди

5. Надання на запит Керівного органу Програми підтримки у виконанні його обов’язків і забезпечення співпраці з органами Програми (єдиний керівний орган, єдиний орган із сертифікації, єдиний аудиторський орган)

пункт (8) преамбули,
статті 36, 41 Загальних умов (додаток IV до Угоди)

Мінрегіон
МЗС
Держаудитслужба
Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінкультури
Міндовкілля
Мінагрополітики
Держрибагентство
МОН
Мінсоцполітики
Державна служба зайнятості
(центральний апарат) (за згодою)
МВС
Національна поліція
Адміністрація Держприкордонслужби
Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Чернівецька
облдержадміністрації
Міненерго

протягом строку дії Угоди

6. Розроблення та подання Мінрегіону пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження національної системи управління та контролю за виконанням Програми

стаття 9.4 Програми (додаток I до Угоди)

Держаудитслужба

у місячний строк

7. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження національної системи управління та контролю за виконанням Програми

стаття 9.4 Програми (додаток I до Угоди)

Мінрегіон
Держаудитслужба
Мінекономрозвитку

протягом чотирьох місяців після розроблення та подання Мінрегіону пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження національної системи управління та контролю за виконанням Програми

8. Забезпечення проведення перевірок витрат українських бенефіціарів (реципієнтів) міжнародної технічної допомоги відповідно до умов Програми

статті 14, 37 Загальних умов (додаток IV до Угоди), статті 5.1, 5.3.1, 5.3.8 Програми (додаток I до Угоди)

Держаудитслужба

протягом строку дії Угоди з дати прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження національної системи управління та контролю за виконанням Програми

9. Ініціювання створення спільних транскордонних груп, платформ, мереж і форумів з обміну інноваційно-дослідницькими практиками, ефективних каналів зв’язку між регіонами, охопленими Програмою, з метою розроблення та впровадження спільних ініціатив, спільних дій та пілотних проектів

статті 1.1.1.5, 1.1.1.12 Програми
(додаток I до Угоди)

Мінрегіон
МЗС
МОН
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади

2019 рік

10. Забезпечення координації дій учасників програм Європейського інструменту сусідства та інших фінансових інструментів ЄС під час їх підготовки та виконання для уникнення дублювання проектів та створення синергетичного ефекту від їх виконання в Україні

стаття 3 Загальних умов (додаток IV до Угоди)

Мінрегіон
МЗС
Мінекономрозвитку
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади

протягом строку дії Угоди

11. Забезпечення в установленому порядку проведення моніторингу, звітності та оцінки ефективності використання українськими бенефіціарами (реципієнтами) допомоги у процесі виконання Програми

стаття 3 Загальних умов (додаток IV до Угоди)

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Чернівецька облдержадміністрації

-“-

12. Забезпечення здійснення відповідних заходів та інформування про хід і результати їх здійснення Європейської Комісії у відповідь на зауваження (у разі наявності) за результатами щорічного оглядового засідання щодо питань, які суттєво впливають на виконання Програми

стаття 18 Загальних умов (додаток IV до Угоди)

Мінрегіон
МЗС
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади

протягом трьох місяців з дати проведення щорічного оглядового засідання

13. Здійснення заходів для набуття українськими суб’єктами в установленому порядку прав інтелектуальної власності щодо інформаційних технологій, досліджень, креслень, планів, публічності в рамках контрактів, укладених українськими бенефіціарами Програми

стаття 35 Загальних умов (додаток IV до Угоди)

місцеві органи виконавчої влади

протягом строку дії Угоди

14. Забезпечення здійснення належних заходів для перевірки всіх бенефіціарів під час розгляду скарг та проведення перевірок

стаття 5.3 Програми (додаток I до Угоди)

Держаудитслужба
Мінфін
МВС
Національна поліція
Мінрегіон
Мінінфраструктури
Міндовкілля
Мінагрополітики
Держрибагентство
МОН
Мінсоцполітики
Державна служба зайнятості
(центральний апарат) (за згодою)
Мінмолодьспорт
Міненерго

протягом строку дії Угоди з дати прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження національної системи управління та контролю за виконанням Програми

15. Регулярне інформування про функціонування системи контролю, створеної державою-партнером, Керівного органу та Органу сертифікації Програми, а також надання опису за шаблоном, наданим Керівним органом

стаття 5.3.8 Програми (додаток I до Угоди)

Держаудитслужба

до 2020 року

16. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для забезпечення співфінансування проектів їх українськими бенефіціарами (реципієнтами)

стаття 49 Загальних умов (додаток IV до Угоди)

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Чернівецька облдержадміністрації

протягом строку дії Угоди

17. Надання на запит Керівного органу Програми допомоги у з’ясуванні окремих випадків, пов’язаних з труднощами в реалізації проекту, та сприяння усуненню можливих санкцій з боку органів Програми

стаття 5.3.16 Програми (додаток I до Угоди)

Мінрегіон
МЗС
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади

до 2020 року

18. Розроблення порядку сприяння відшкодуванню бенефіціарами (партнерами) проектів, бенефіціаром технічної допомоги неналежно витрачених коштів Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)

стаття 67 Загальних умов (додаток IV до Угоди)

Мінрегіон
Держаудитслужба
Мінфін
МВС
Національна поліція

протягом строку дії Угоди з дати прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження національної системи управління та контролю за виконанням Програми

18-1. Сприяння відшкодуванню неналежно витрачених коштів Європейського Союзу

стаття 67 Загальних умов (додаток IV до Угоди)

Мінрегіон
Держаудитслужба
Мінфін
МВС
Національна поліція

протягом строку дії Угоди з дати прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження національної системи управління та контролю за виконанням Програми

19. Поширення на веб-сайтах інформації про Програму, зокрема про підготовку заявок та оголошення конкурсів на реалізацію проектів, включаючи можливості фінансування потенційних заявників, подання потенційним заявникам інформації щодо конкретних конкурсів на реалізацію проектів

статті 5.3.2, 5.3.3 Програми (додаток I до Угоди)

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Чернівецька облдержадміністрації

до 2020 року

20. Здійснення заходів щодо запобігання, виявлення і розслідування фінансових порушень, фактів зловживань та шахрайства

стаття 5.3.16 Програми (додаток I до Угоди)

МВС
Національна поліція

протягом строку дії Угоди

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 521 від 25.06.2020, № 826 від 09.09.2020}