Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1016
Прийняття: 20.12.2017
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. № 1016
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 769 від 02.09.2020
№ 602 від 09.06.2021}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1016

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

{У Порядку слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міндовкілля за програмою “Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді”, на здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (далі - бюджетні кошти).

Бюджетні кошти використовуються з метою забезпечення збалансованого розвитку лісового і мисливського господарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів, підвищення ролі лісового сектору в національній економіці.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міндовкілля, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держлісагентство.

3. Одержувачами бюджетних коштів є:

державні об’єднання (підприємства), які ведуть лісовпорядкування, на землях підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства;

державні лісогосподарські підприємства, що належать до сфери управління Держлісагентства, які не проводять рубки головного користування відповідно до обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення відповідно до статей 46, 47, 51, 53, 55-1, 98 Лісового кодексу України, Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 271, Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 1024 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 86, ст. 2439) заходів з лісовпорядкування, національної інвентаризації лісів, лісорозведення і відновлення лісів, охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 602 від 09.06.2021}

5. Обсяг бюджетних коштів визначається як різниця між загальною нормативною потребою у видатках на здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів (у тому числі від пожеж) у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг і обсягом надходжень власних коштів одержувачів бюджетних коштів від провадження лісогосподарської діяльності з урахуванням того, що кошти, які надійшли від реалізації деревини, одержаної від рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, спрямовуються у повному обсязі на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

Визначення вартості одиниці робіт, пов’язаних з веденням лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів (у тому числі від пожеж) у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, здійснюється кожним одержувачем бюджетних коштів у нормативно-технологічних картах, що розраховуються на основі типових та комплексних норм виробітку, часу та витрат, затверджених в установленому порядку.

6. Розподіл бюджетних коштів між їх одержувачами здійснюється комісією, яка утворюється Держлісагентством, за погодженням з Міндовкілля. До складу комісії входять представники Держлісагентства, його територіальних органів.

7. Територіальні органи Держлісагентства, одержувачі бюджетних коштів подають Держлісагентству проекти планів заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів (у тому числі від пожеж) у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг разом з узагальненими розрахунками і обґрунтуванням, на підставі яких Держлісагентством затверджується зведений план заходів, який погоджується з Міндовкілля.

На підставі витягів із зведеного плану заходів одержувачі бюджетних коштів складають та затверджують виробничо-фінансові плани з ведення лісового та мисливського господарства та охорони навколишнього природного середовища і надсилають їх на погодження територіальним органам Держлісагентства.

Територіальні органи Держлісагентства погоджують виробничо-фінансові плани одержувачів бюджетних коштів, узагальнюють їх і подають Держлісагентству на погодження затверджені зведені виробничо-фінансові плани.

8. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

10. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація і облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Територіальні органи Держлісагентства подають щокварталу до 1 числа наступного місяця Держлісагентству інформацію про виконання плану заходів для її узагальнення і подання до 5 числа Міндовкілля.

Міндовкілля подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінфіну інформацію про виконання зведеного плану заходів та щороку до 1 лютого наступного року за підсумками річної діяльності.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Дія цього Порядку не поширюється на бюджетні установи та установи природно-заповідного фонду, які утримуються за програмою “Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді”.

{Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ № 602 від 09.06.2021}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1016

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 253 “Про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства та для створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 14, ст. 512).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 59 “Про використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 15, ст. 366).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. № 406 “Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 43, ст. 1405).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. № 82 “Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 10, ст. 459).

5. Пункт 31 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 968 “Питання Державної фінансової інспекції” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 71, ст. 2684).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2012 р. № 212 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді” (Офіційний вісник України, 2012 p., № 22, ст. 832).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. № 89 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 253” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 11, ст. 420).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 274 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 253” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1194).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 275 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1195).