Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 228
Прийняття: 20.03.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 березня 2019 р. № 228
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1065 від 04.12.2019}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних  заходів на об’єктах комунальної власності, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2019 р. № 228

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності

{У тексті Порядку та умов слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

1.  Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності (далі - субвенція).

2.  Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекоенерго.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями відповідної місцевої ради про такі бюджети згідно із законодавством.

3.  Субвенція надається з метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища, поліпшення стану навколишнього природного середовища та створення відповідних умов для цього, що дасть можливість здійснити природоохоронні заходи на об’єктах комунальної власності, і спрямовується відповідно до напрямів, передбачених переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505), на:

охорону і раціональне використання водних ресурсів;

охорону атмосферного повітря;

охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів;

охорону і раціональне використання ресурсів тваринного світу (крім будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин);

раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.

4.  Умовами надання субвенції є:

співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше ніж 10 відсотків загальної кошторисної вартості природоохоронного заходу, залучення на ці цілі інших джерел, не заборонених законодавством;

фінансування природоохоронних заходів, передбачених програмами з охорони навколишнього природного середовища з обсягами фінансування за джерелами та у році, на який пропонується включити захід.

У разі здійснення заходів з будівництва/реконструкції першочергово спрямовуються кошти на об’єкти з високим ступенем будівельної готовності;

наявність затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

5. Для отримання субвенції місцеві органи виконавчої влади/виконавчі органи сільських, селищних, міських рад подають до Мінекоенерго такі документи:

заявку на здійснення природоохоронних заходів (за формою, наведеною у додатку);

рішення місцевого органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про включення запропонованих природоохоронних заходів до програми з охорони навколишнього природного середовища з обсягами фінансування за джерелами та у році, на який пропонується включити захід;

зведений кошторисний розрахунок на загальну кошторисну вартість;

експертний звіт проекту будівництва чи реконструкції (для заходів з будівництва/реконструкції).

Заявки на здійснення природоохоронних заходів приймаються до 1 травня поточного року.

Розгляд заявок здійснюється робочою групою. Положення про робочу групу та її склад затверджується наказом міністра.

6. У призначенні субвенції може бути відмовлено в разі, коли подані документи не відповідають вимогам, визначеним у пунктах 3, 4 і 5 цих Порядку та умов.

7.  Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами за поданням Мінекоенерго затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

8.  Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

9.  Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

10. Проектна документація для об’єктів будівництва/реконструкції готується відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

Титули об’єктів будівництва/реконструкції затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

11. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

12. Казначейство:

перераховує субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407;

інформує щомісяця до 15 числа Мінекоенерго та Мінфін про перераховані за попередній місяць обсяги субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів за об’єктами (заходами).

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 15 числа Мінекоенерго звіт про використання бюджетних коштів за встановленою ним формою.

15. Мінекоенерго подає до 25 лютого року, що настає за звітним періодом, Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі об’єктів.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання коштів субвенції, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток
до Порядку та умов

ЗАЯВКА
на здійснення природоохоронних заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності