Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 444-р
Прийняття: 19.06.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 червня 2019 р. № 444-р
Київ

Про затвердження плану заходів з імплементації положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 123 від 05.02.2020
№ 826 від 09.09.2020}

1. Затвердити план заходів з імплементації положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, та подання щороку до 20 січня Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформації про стан його виконання для узагальнення та інформування до 20 лютого Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 444-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з імплементації положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

1. Функціонування механізму доступності інформації

забезпечення постійного інформаційного оновлення власних веб-ресурсів щодо всіх процедур, пов’язаних з імпортуванням, експортуванням або транзитом товарів через митний кордон України

постійно

Мінекономрозвитку
Держмитслужба
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
Мінінфраструктури
Міндовкілля

2. Запровадження процедури публічних консультацій для нових регуляторних заходів

удосконалення механізму надання заінтересованими сторонами коментарів щодо проектів нормативно-правових актів, пов’язаних із переміщенням, випуском і оформленням товарів, до набрання ними чинності

листопад 2019 року

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
Мінінфраструктури

удосконалення механізму співпраці між контролюючими органами та суб’єктами господарювання

-“-

Мінекономрозвитку
Держмитслужба
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
Мінінфраструктури

3. Запровадження механізму видачі попередніх рішень, що можуть видаватися на запит щодо методу або критерію визначення митної вартості, застосування квот

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України в частині розширення переліку попередніх рішень та запровадження механізму видачі таких попередніх рішень

листопад 2019 року

Мінфін
Держмитслужба

забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту

до прийняття відповідного Закону України

-“-

розроблення і прийняття нормативно-правового акта щодо порядку видачі попередніх рішень, що можуть видаватися на запит щодо методу або критерію визначення митної вартості

у тримісячний строк після прийняття відповідного Закону України

-“-

4. Підвищення рівня кваліфікації посадових осіб, уповноважених на винесення попередніх рішень, що можуть видаватися на запит щодо методу або критерію визначення митної вартості, застосування квот

включення до програм короткострокових семінарів з підвищення кваліфікації посадових осіб модулів з вивчення питань щодо видачі попередніх рішень (із залученням міжнародних експертів)

червень 2020 року

Держмитслужба
Мінфін

5. Запровадження єдиного відкритого онлайн-реєстру попередніх рішень, крім попередніх рішень, що можуть видаватися на запит щодо методу або критерію визначення митної вартості

розроблення та затвердження вимог до інформаційної системи щодо реєстру попередніх рішень

грудень 2021 року

Держмитслужба
Мінфін

введення в експлуатацію реєстру попередніх рішень та забезпечення постійного оновлення реєстру інформацією щодо виданих рішень

-“-

-“-

здійснення заходів щодо захисту інформації в реєстрі

-“-

-“-

6. Вдосконалення процедури адміністративного оскарження рішень

забезпечення внесення змін до законодавства України з метою удосконалення механізму адміністративного оскарження рішень

червень 2020 року

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

7. Вдосконалення системи заходів щодо посилення неупередженості, недискримінації та прозорості

розроблення нормативно-правового акта щодо обов’язкового повідомлення перевізника або імпортера про посилення контролю або інспектування, про затримання товарів

-“-

Мінфін
Держмитслужба
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

прийняття нормативно-правового акта

липень 2020 року

Мінфін
Держмитслужба
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

розроблення та впровадження інформаційних технологій, інтегрованих до систем контролюючих органів щодо швидкого оповіщення про затримання товарів

-“-

Держмитслужба
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб в системі управління повідомленнями за міжнародними форматами даних обміну інформацією

вересень 2020 року

-“-

запровадження тестового режиму функціонування інформаційних технологій обміну інформації між контролюючими органами

жовтень 2020 року

-“-

забезпечення перевірки функціонування інформаційних технологій обміну інформацією між контролюючими органами

грудень 2020 року

Держмитслужба
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

8. Проведення лабораторних досліджень

розроблення нормативно-правового акта щодо механізму проведення повторного дослідження та визнання результатів такого дослідження

червень 2020 року

Держпродспоживслужба

прийняття нормативно-правового акта

жовтень 2020 року

-“-

забезпечення модернізації фітосанітарних лабораторій (проведення оцінки потреб для лабораторій і забезпечення необхідним обладнанням)

грудень 2019 року

-“-

здійснення заходів для завершення акредитації фітосанітарних лабораторій відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

січень 2021 року

-“-

забезпечення доступу до інформаційних ресурсів з методологічних експертних досліджень

грудень 2020 року

-“-

акредитація лабораторій ДФС за стандартами ISO/IEC 17025 та забезпечення їх сучасними засобами вимірювальної техніки (необхідним обладнанням)

січень 2021 року

Держмитслужба

включення до програм короткострокових семінарів з підвищення кваліфікації посадових осіб модулів з вивчення питань щодо сучасних методів проведення проблемних досліджень

грудень 2020 року

Держмитслужба
Держпродспоживслужба

9. Вдосконалення порядку стягнення платежів і зборів у зв’язку з імпортуванням чи експортуванням та штрафів

розроблення нормативно-правового акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України “Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів” стосовно впровадження механізму періодичного перегляду відповідної плати

червень 2020 року

Мінфін
Держмитслужба

прийняття нормативно-правового акта

жовтень 2020 року

Мінфін
Держмитслужба

10. Випуск і митне оформлення товарів

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо загальних вимог до гарантування потенційного та існуючого митного боргу

січень 2020 року

Мінфін
Держмитслужба
Національний банк
(за згодою)

забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту

до прийняття відповідного Закону України

Мінфін

забезпечення проведення навчальних тренінгів щодо впровадження та функціонування інституту гарантування митних платежів

грудень 2020 року

Держмитслужба

розробка програмного забезпечення для збору та обробки інформації про товари, транспортні засоби та осіб, що переміщуються через пункти пропуску для водного та повітряного сполучення, а також товари, що переміщуються у міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправленнях з урахуванням модулів автоматизованої системи аналізу та управління ризиками. Імплементація у зазначене програмне забезпечення відповідних модулів автоматизованої системи аналізу та управління ризиками

грудень 2021 року

Держмитслужба
Держпродспоживслужба

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо здійснення аудиту після митного оформлення

грудень 2019 року

Мінфін
Держмитслужба
Держпродспоживслужба

забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту

до прийняття відповідного Закону України

Мінфін

розроблення та впровадження програмного забезпечення для здійснення аудиту після митного оформлення

грудень 2020 року

Держмитслужба
Держпродспоживслужба

запровадження методики вимірювання середнього часу випуску товарів на основі методології Всесвітньої митної організації

січень 2020 року

Мінфін
Держмитслужба

забезпечення проведення навчальних тренінгів щодо методики обчислення середнього часу випуску

грудень 2020 року

Держмитслужба

забезпечення функціонування інституту авторизованих економічних операторів

у тримісячний строк після прийняття відповідного законодавства щодо авторизованих економічних операторів

Мінфін
Держмитслужба

11. Удосконалення процедур імпорту, експорту і транзиту

здійснення заходів щодо посилення співпраці з питань реалізації пілотного проекту електронної книжки МДП

грудень 2020 року

Держмитслужба
Мінфін

впровадження та функціонування автоматизованої системи процедури МДП

грудень 2021 року

-“-

забезпечення проведення навчальних тренінгів щодо автоматизованої системи процедури МДП

-“-

-“-

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо використання електронних документів (прийняття копій) з урахуванням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”

червень 2019 року

Мінфін
Держмитслужба
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
Адміністрація Держспецзв’язку
Державне агентство з питань електронного урядування України

забезпечення здійснення митного оформлення товарів з використанням механізму “єдиного вікна”

червень 2020 року

Мінфін
Держмитслужба
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
Мінінфраструктури
Адміністрація Держспецзв’язку
Мінцифри

забезпечення технічного і комп’ютерного оснащення пунктів пропуску для функціонування “єдиного вікна”

червень 2020 року

Держмитслужба
Мінфін
Держпродспоживслужба
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)

12. Гармонізація митного законодавства України із відповідним законодавством ЄС щодо обміну даними про товари, які переміщуються через митний кордон України

забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту щодо імплементації до законодавства України положень Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами

до прийняття відповідного Закону України

Мінфін
Держмитслужба
Держпродспоживслужба
Мінінфраструктури
Національний банк (за згодою)

визначення національного координатора з питань транзиту

грудень 2019 року

Мінінфраструктури
Мінфін
Держмитслужба

13. Міжнародне співробітництво

забезпечення укладення міжнародних угод про взаємну допомогу в митних справах

грудень 2021 року

Держмитслужба

забезпечення підписання Протоколу E-CMR для застосування на території України та розробка відповідного програмного забезпечення для практичної реалізації Протоколу

грудень 2019 року

Мінінфраструктури
Держмитслужба

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 123 від 05.02.2020, № 826 від 09.09.2020}