Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 691-р
Прийняття: 21.08.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 серпня 2019 р. № 691-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020
№ 884 від 23.09.2020}

1. Затвердити план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

забезпечувати своєчасне виконання плану заходів;

подавати щороку до 15 січня Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства інформацію станом на 1 січня про хід виконання плану заходів;

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 884 від 23.09.2020}

вжити заходів до приведення положень галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів у відповідність із Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки.

3. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства подавати до 30 січня Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію станом на 1 січня про хід виконання плану заходів.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 884 від 23.09.2020}

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1044 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 691-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки

Положення Генеральної угоди

Зміст заходу, строк виконання

Відповідальні за виконання

I. Розвиток економіки і вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості, збереження і створення робочих місць

У сфері розвитку економіки і вітчизняного виробництва

Сторони домовилися забезпечувати:

1.1. Розвиток внутрішнього ринку товарів, робіт, послуг вітчизняних підприємств та підвищення платоспроможного споживчого попиту шляхом:1.1.1. Створення умов для залучення довгострокових фінансових ресурсів для розвитку економіки

вживати заходів до створення умов для залучення довгострокових фінансових ресурсів для розвитку економіки

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

1.1.2. Розширення заходів державної підтримки розвитку економіки, спрямованих на стимулювання попиту на продукцію вітчизняних виробників, підтримки підприємств через програми часткової компенсації вартості та кредитних ставок придбання товарів, робіт, послуг

забезпечувати розширення заходів державної підтримки розвитку економіки, спрямованих на стимулювання попиту на продукцію вітчизняних виробників, підтримки підприємств через програми часткової компенсації вартості та кредитних ставок для придбання товарів, робіт, послуг, у тому числі з урахуванням пропозицій Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (далі - спільний представницький орган сторони роботодавців) та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (далі - спільний представницький орган об’єднань профспілок)


розглянути питання запровадження часткової компенсації вітчизняним аграріям вартості придбаних мінеральних добрив вітчизняного виробництва

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців, спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.1.3. Поступової з урахуванням позицій сторін соціального діалогу гармонізації законодавства із законодавством ЄС, зокрема у сферах оподаткування, технічного регулювання, санітарних і фітосанітарних заходів, публічних закупівель, інтелектуальної власності тощо

вживати з урахуванням результатів аналізу можливих негативних наслідків та позицій сторін соціального діалогу заходів до гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС, зокрема у сферах оподаткування, технічного регулювання, санітарних і фітосанітарних заходів, публічних закупівель, інтелектуальної власності, охорони довкілля тощо

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінфін, МОЗ, Міндовкілля, Мін’юст, ДПС, Держмитслужба, ДРС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців, спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.1.4. Створення умов розвитку виробництва на території України продукції з високою доданою вартістю

вживати заходів до створення умов розвитку на території України виробництва продукції з високою доданою вартістю

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців


за пропозиціями сторін здійснювати аналіз, перегляд чинних, розроблення нових програм та заходів державної підтримки, спрямованих на розвиток виробництва продукції з високою доданою вартістю, створення робочих місць, диверсифікацію промисловості у регіональному розрізі

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

1.1.5. Сприяння залученню вітчизняних промислових виробників до реалізації інфраструктурних проектів за кошти державного бюджету та кошти суб’єктів господарювання з державною часткою у статутному капіталі

вживати заходів до залучення вітчизняних промислових виробників до реалізації інфраструктурних проектів за кошти державного бюджету та кошти суб’єктів господарювання з державною часткою у статутному капіталі

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

1.1.6. Надання консультаційної та інформаційної підтримки щодо виконання вимог Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

проводити із залученням організацій роботодавців на національному, регіональному та галузевому рівні консультаційну, інформаційну та роз’яснювальну роботу з виконання вимог Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” у формі семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів тощо з питань застосування законодавства та надання державної допомоги за такими напрямами, як надання державної допомоги:
для забезпечення розвитку регіонів;

для підтримки середнього та малого підприємництва;

на професійну підготовку працівників;

на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць;

на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання;

на захист навколишнього природного середовища;

на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність;

на підтримку окремих галузей економіки

протягом строку дії Угоди

Антимонопольний комітет, Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу роботодавців

1.2. Розвиток промислового виробництва, зниження імпортозалежності економіки, зокрема:1.2.1. Сприяти створенню законодавчих основ формування і реалізації промислової політики, в тому числі затвердженню Стратегії розвитку промислового комплексу України

вживати заходів до формування та реалізації промислової політики, в тому числі до затвердження Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців, спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.2.2. Включати під час розроблення, внесення змін до стратегій розвитку відповідних галузей питання щодо впливу на ринок праці

забезпечувати під час розроблення та внесення змін до стратегій розвитку галузей промисловості опрацювання та висвітлення питання щодо їх впливу на ринок праці, в тому числі із зазначенням обсягів створення нових робочих місць

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців, спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.2.3. Спільно ініціювати та забезпечити впровадження механізмів державної підтримки залучення інвестицій шляхом розширення можливостей доступу суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів та об’єктів інфраструктури, підвищення ступеня локалізації виробництва конкурентоспроможної продукції на території України

опрацювати з представниками сторін Угоди питання державної підтримки залучення інвестицій шляхом розширення можливостей доступу суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів та об’єктів інфраструктури, підвищення ступеня локалізації виробництва конкурентоспроможної продукції на території України, у тому числі виробництва електромобілів;

ініціювати та забезпечити впровадження спільно вироблених механізмів державної підтримки

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінінфраструктури, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців, спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.2.4. Сприяти розвитку індустріальних парків

вживати заходів до розвитку індустріальних парків

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.2.5. Удосконалити механізми виконання програм державної підтримки придбання сільгоспвиробниками вітчизняної сільськогосподарської техніки

забезпечити удосконалення механізмів виконання програм державної підтримки придбання сільськогосподарськими товаровиробниками вітчизняної сільськогосподарської техніки

протягом строку дії Угоди

Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.2.6. Опрацювати механізми запровадження часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва для будівництва доріг і часткової компенсації відсотків за кредитами на їх придбання

опрацювати механізми запровадження часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва для будівництва доріг і часткової компенсації відсотків за кредитами на їх придбання

протягом строку дії Угоди

Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.2.7. Сприяти наданню державної допомоги, спрямованої на розвиток регіонів та реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів

вживати заходів до надання державної підтримки для виконання програм і проектів регіонального розвитку

протягом строку дії Угоди

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції


вживати заходів до інформування про програми державної допомоги, доступні суб’єктам господарювання

протягом строку дії Угоди

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

1.2.8. Сприяти забезпеченню рівних конкурентних умов господарювання приватних і державних підприємств, у тому числі в оборонно-промисловому комплексі

вживати заходів до забезпечення рівних конкурентних умов господарювання приватних і державних підприємств, у тому числі в оборонно-промисловому комплексі

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Міноборони, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

1.2.9. Сприяти детінізації підприємницької діяльності для створення рівних конкурентних умов, зокрема на ринках лікарських засобів, алкоголю, тютюну, надрокористування, у транспортній сфері

разом опрацювати пропозиції щодо змін до законодавства з метою детінізації підприємницької діяльності для створення рівних конкурентних умов, зокрема на ринках лікарських засобів, алкоголю, тютюну, надрокористування, пального у транспортній сфері

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінфін, МОЗ, Міненерговугілля, Мінагрополітики, Міндовкілля, Мінінфраструктури, ДПС, Держмитслужба, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.2.10. Опрацювати під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік зобов’язання, визначені в Угоді, але такі, що вимагають фінансування з державного бюджету, в межах балансу його показників

опрацювати під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачені Угодою зобов’язання, що потребують фінансування з державного бюджету, в межах балансу його показників

щороку протягом строку дії Угоди

Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.2.11. Вживати у разі економічної доцільності заходи з митно-тарифного регулювання з метою підтримки інтересів національних виробників

вживати в разі економічної доцільності заходи до митно-тарифного регулювання з метою підтримки інтересів національних виробників

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Держмитслужба, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.2.12. Запроваджувати заходи щодо підтримки суб’єктів господарювання за рахунок державних чи місцевих ресурсів з урахуванням Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

вживати заходів до підтримки суб’єктів господарювання за рахунок державних чи місцевих ресурсів з урахуванням Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

протягом строку дії Угоди

Антимонопольний комітет, Мінекономрозвитку, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції


передбачати у Державному бюджеті на 2020 та наступні роки кошти на здійснення таких заходів

протягом строку дії Угоди

Мінфін, Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції

1.3. Збалансований вплив держави на умови провадження підприємницької діяльності з урахуванням міжнародних зобов’язань України, зокрема:1.3.1. Сприяти спрощенню та скороченню кількості адміністративних процедур виходу на ринки товарів, робіт, послуг

за пропозиціями сторін Угоди проаналізувати наявні адміністративні процедури виходу на ринки товарів, робіт і послуг та у разі виявлення декількох засобів державного регулювання одного і того ж виду сфери діяльності та/або недоцільності їх державного регулювання розробити проекти нормативно-правових актів про оптимізацію адміністративних процедур (їх спрощення та скорочення кількості)

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок


вживати заходів до удосконалення та дерегуляції нормативно-правової бази з виробництва і реалізації технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі за рахунок бюджетних коштів

протягом строку дії Угоди

МОЗ, Мінсоцполітики, МТОТ, Мінекономрозвитку, Мінфін відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.3.2. Продовжувати роботу з лібералізації процедур здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

проаналізувати проблемні питання застосування Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, за результатами аналізу та консультацій із заінтересованими суб’єктами розробити відповідні проекти нормативно-правових актів, спрямовані на вдосконалення процедур здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.3.3. Опрацювати питання законодавчого запровадження механізму відшкодування матеріальної шкоди та шкоди діловій репутації суб’єктам господарювання, завданої незаконними діями або внаслідок бездіяльності посадових осіб контролюючих органів, правоохоронних органів, органів досудового слідства та прокуратури

провести консультації з питань законодавчого запровадження механізму відшкодування матеріальної шкоди та шкоди діловій репутації суб’єктам господарювання, завданої незаконними діями або внаслідок бездіяльності посадових осіб контролюючих органів, правоохоронних органів, органів досудового слідства та прокуратури та за результатами консультацій розробити зміни до законів України

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, ДПС, Держмитслужба, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.3.4. Сприяти запровадженню на законодавчому рівні інституту саморегулювання

сприяти запровадженню на законодавчому рівні інституту саморегулювання

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.3.5. Здійснення заходів для скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрощення ліцензійних процедур

розробити пропозиції щодо змін до законодавства стосовно скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрощення ліцензійних процедур

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

1.3.6. Забезпечити розширення сфери застосування декларативного принципу та скорочення кількості документів дозвільного характеру

розробити пропозиції щодо змін до законодавства стосовно розширення сфери застосування декларативного принципу та скорочення кількості документів дозвільного характеру

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

1.3.7. Сприяти реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму

забезпечувати реалізацію державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму

протягом строку дії Угоди

Антимонопольний комітет, Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади в межах компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців


розглянути пропозиції сторін Угоди щодо розроблення Програми розвитку конкуренції на 2020-2021 роки

протягом строку дії Угоди

Антимонопольний комітет, Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців


розглянути пропозиції сторін Угоди щодо розроблення критеріїв оцінки допустимості державної допомоги для окремих галузей економіки

протягом строку дії Угоди

Антимонопольний комітет, Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

1.3.8. Підтримувати впровадження практики прозорого ухвалення довгострокових інвестиційних планів державних компаній та природних монополій

вживати заходів до впровадження практики прозорого ухвалення довгострокових інвестиційних планів державних компаній та природних монополій

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

1.3.9. Сприяти забезпеченню прозорого формування тарифів на енергоносії, залізничні вантажні перевезення

вживати заходів до забезпечення прозорого формування тарифів на енергоносії, залізничні вантажні перевезення

протягом строку дії Угоди

Міненерговугілля, Мінінфраструктури за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

1.4. Підтримувати експорт товарів, робіт, послуг вітчизняних підприємств, зокрема:1.4.1. Сприяти доступу вітчизняних виробників до іноземних ринків, у тому числі державних закупівель

вживати заходів для доступу вітчизняних виробників до іноземних ринків, у тому числі державних закупівель, зокрема шляхом застосування інструментів Експортно-кредитного агентства

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, МЗС, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

1.4.2. Сприяти захисту економічних інтересів вітчизняних експортерів на зовнішньому ринку

вживати заходів для захисту економічних інтересів вітчизняних експортерів на зовнішньому ринку

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

1.4.3. Залучати представників Сторони роботодавців до розроблення нових угод про зони вільної торгівлі та перегляду чинних угод

залучати представників сторони роботодавців до розроблення нових угод про зони вільної торгівлі та перегляду чинних угод

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

1.4.4. Сприяти залученню вітчизняних виробників до міжнародних ланцюгів виробництва товарів, розвитку кооперації з підприємствами держав-членів ЄС

вживати заходів до залучення вітчизняних виробників до міжнародних ланцюгів виробництва товарів, розвитку кооперації з підприємствами держав-членів ЄС

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

1.4.5. Ініціювати удосконалення законодавства з питань регулювання створення та функціонування вільних митних зон промислового типу

розробити пропозиції щодо внесення змін до законодавства з питань регулювання створення та функціонування вільних митних зон промислового типу з метою його удосконалення

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

У сфері зайнятості населення

Сторони домовилися:1.5. Сприяти зайнятості населення, зокрема:1.5.1. Забезпечувати реалізацію державної політики з метою створення умов для запобігання масовій трудовій міграції вітчизняних працівників за кордон, у тому числі за рахунок сприяння створенню в Україні конкурентоспроможних робочих місць

вживати заходів до створення умов для запобігання масовій трудовій міграції вітчизняних працівників за кордон, у тому числі за рахунок сприяння створенню в Україні конкурентоспроможних робочих місць

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.5.2. Створювати сприятливі умови для подальшої легалізації зайнятості та оплати праці

вживати заходів до створення умов для легалізації зайнятості та оплати праці

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, ДПС, Держпраці, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

1.5.3. Забезпечувати перегляд та удосконалення механізмів сприяння зайнятості населення (у тому числі молоді та осіб з інвалідністю) у рамках реформи ринку праці

забезпечувати удосконалення механізмів сприяння зайнятості населення (у тому числі молоді та осіб з інвалідністю) в рамках реформи ринку праці

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.5.4. Залучати до складу комісій з питань корпоратизації (перетворення державних підприємств у акціонерні товариства), передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну, з правом дорадчого голосу представників відповідних профспілкових організацій

забезпечувати включення представників відповідних профспілкових організацій з правом дорадчого голосу до складу комісій з питань корпоратизації (перетворення державних підприємств у акціонерні товариства), передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну

протягом строку дії Угоди

Фонд державного майна, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.6. Спрямувати зусилля на удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників та професійної орієнтації населення, умов здійснення наставництва шляхом:1.6.1. Створення Національного агентства кваліфікацій, мережі галузевих рад та кваліфікаційних центрів

сприяти створенню мережі галузевих рад та кваліфікаційних центрів

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.6.2. Професійної (професійно-технічної) освіти на засадах державно-приватного партнерства та корпоративного управління

здійснювати заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на засадах державно-приватного партнерства та корпоративного управління

протягом строку дії Угоди

МОН, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.6.3. Впровадження Національної рамки кваліфікацій, модернізації механізму прогнозування потреб у кадрах, розвитку системи підтвердження результатів неформального навчання, підтримки розроблення професійних стандартів і кваліфікацій, модернізації стандартів професійної (професійно-технічної) освіти

забезпечити виконання плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій

протягом строку дії Угоди

МОН, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

вживати заходів до розширення визнання всього переліку робітничих професій згідно з Класифікатором професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального навчання

протягом строку дії Угоди

МОН, Національне агентство кваліфікацій, Мінсоцполітики, Держпраці за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.6.4. Впровадження дуальної форми здобуття освіти, створення та розвитку центрів професійного навчання при організаціях роботодавців/підприємствах, впровадження та стимулювання системи наставництва на виробництві

вживати заходів до впровадження дуальної форми здобуття освіти, створення та розвитку центрів професійного навчання при організаціях роботодавців/підприємствах, впровадження та стимулювання системи наставництва на виробництві

протягом строку дії Угоди

МОН, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.6.5. Розвитку та посилення ролі регіональних рад професійної освіти, наглядових рад закладів професійної (професійно-технічної) освіти

забезпечити створення умов для розвитку та посилення ролі регіональних рад професійної освіти, наглядових рад закладів професійної (професійно-технічної) освіти

протягом строку дії Угоди

МОН, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.6.6. Розвитку механізмів стимулювання участі роботодавців у підготовці кадрів

опрацювати з представниками сторін Угоди можливі шляхи розвитку механізмів економічного стимулювання участі роботодавців у підготовці кадрів та за результатами проведеної роботи вжити відповідних заходів

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МОН, Мінекономрозвитку, Мінфін за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок


розробити і запровадити механізми дерегуляції та економічних стимулів

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МОН, Мінекономрозвитку, Мінфін за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

1.6.7. Удосконалення у 2019 році системи середньострокового прогнозування розвитку ринку праці в професійно-кваліфікаційному розрізі

вжити заходів з метою удосконалення системи середньострокового прогнозування розвитку ринку праці в професійно-кваліфікаційному розрізі

протягом 2019 року

Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Держстат за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

II. Оплата праці

Сторони домовилися:2.1. У II кварталі 2019 р. провести переговори щодо підвищення у 2019 році мінімальної заробітної плати з метою досягнення фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

провести переговори щодо підвищення у 2019 році мінімальної заробітної плати з метою досягнення фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

протягом 2019 року

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.2. З метою подолання бідності серед працюючих під час ведення колективних переговорів щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати керуватися положеннями законодавства України, зокрема бюджетного, міжнародних зобов’язань України, фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеним відповідно до законодавства

керуватися під час ведення колективних переговорів щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати нормами законодавства, зокрема бюджетного, міжнародних зобов’язань України, фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеним відповідно до законодавства

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.3. На підприємствах, в організаціях небюджетної сфери незалежно від форми власності тарифна ставка робітника I розряду встановлюється відповідною галузевою (міжгалузевою), територіальною угодою та на їх основі колективним договором

вживати заходів з метою встановлення галузевою (міжгалузевою), територіальною угодою, та на їх основі - колективним договором, тарифної ставки робітника I розряду на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери незалежно від форми власності

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Для підприємств галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод (згідно з реєстром, розміщеним на сайті Мінсоцполітики) не регулюють розмір тарифної ставки робітника I розряду, її розмір встановлюється на рівні, що не менше як на 10 відсотків вище встановленого на законодавчому рівні розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

вживати заходів з метою встановлення тарифної ставки робітника I розряду на рівні, що не менш як на 10 відсотків вище встановленого на законодавчому рівні розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на підприємствах галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод не регулюють розмір тарифної ставки робітника I розряду

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.4. Починаючи з 2020 року, забезпечити з урахуванням законодавства України, зокрема бюджетного, щорічне і поетапне скорочення розриву між розмірами посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки та фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного відповідно до законодавства

забезпечити з урахуванням законодавства, зокрема бюджетного, щорічне і поетапне скорочення розриву між розмірами посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки та фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного відповідно до законодавства

починаючи з 2020 року щороку протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку

2.5. У першому півріччі 2019 року провести консультації щодо складових заробітної плати, які враховуються для визначення її мінімального розміру, та за результатами підготувати узгоджені пропозиції, щодо внесення змін до законодавства

забезпечити проведення з представниками Сторін консультацій щодо складових заробітної плати, які враховуються для визначення її мінімального розміру, за результатами яких підготувати узгоджені пропозиції щодо внесення змін до законодавства

протягом 2019 року

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.6. Консолідувати зусилля для забезпечення співвідношення мінімальної заробітної плати до середньомісячної заробітної плати на рівні 50 відсотків на кінець року

під час переговорів із визначення розміру мінімальної заробітної плати враховувати необхідність забезпечення співвідношення мінімальної заробітної плати до середньомісячної заробітної плати на рівні 50 відсотків на кінець року

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.7. Розмір основної заробітної плати (окладу) некваліфікованого робітника (працівника) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності за повністю виконану норму робочого часу, який працює у нормальних умовах праці, повинен становити не менше ніж 85 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) робітника (працівника) I розряду

рекомендувати сторонам галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо умов оплати праці, за яких розмір основної заробітної плати (окладу) некваліфікованого робітника (працівника) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності за повністю виконану норму робочого часу, який працює у нормальних умовах праці, повинен становити не менше ніж 85 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) робітника (працівника) I розряду

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.8. Під час застосування на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери незалежно від форми власності інших систем оплати праці, ніж тарифна, встановлювати нижню межу оплати за кваліфіковану працю не нижче розміру тарифної ставки робітника I розряду в небюджетній сфері

рекомендувати сторонам галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів під час їх укладення включати положення щодо умов оплати праці, за яких під час застосування на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери незалежно від форми власності інших систем оплати праці, ніж тарифна, передбачати встановлення нижньої межі оплати за кваліфіковану працю не нижче розміру тарифної ставки робітника I розряду в небюджетній сфері

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.9. Продовжити удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери з урахуванням визначених на законодавчому рівні галузевих особливостей оплати праці та із забезпеченням обґрунтованих міжкваліфікаційних (міжтарифних, міжпосадових) співвідношень

вживати заходів до удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери з урахуванням визначених на законодавчому рівні галузевих особливостей оплати праці та із забезпеченням обґрунтованих міжкваліфікаційних (міжтарифних, міжпосадових) співвідношень

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.10. Під час проведення реформ у бюджетній сфері, у тому числі пов’язаних із зміною статусу закладів, установ, організацій, порядку їх фінансування та умов оплати праці їх працівників, забезпечувати збереження рівня оплати праці як мінімальних гарантій

забезпечувати збереження рівня оплати праці та умов оплати праці їх працівників як мінімальних гарантій під час проведення реформ у бюджетній сфері, у тому числі пов’язаних із зміною статусу закладів, установ, організацій, порядку їх фінансування

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.11. Забезпечити зростання середньої заробітної плати, в тому числі шляхом:

забезпечити разом із представниками сторін Угоди вжиття заходів до:


- легалізації заробітних плат та розширення охоплення соціальним страхуванням зайнятого населення

легалізації заробітних плат та розширення охоплення соціальним страхуванням зайнятого населення

протягом строку дії Угоди

Держпраці, ДПС, Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю Фонду соціального страхування, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

- збільшення частки працівників, умови оплати праці яких регулюються відповідними галузевими угодами

збільшення частки працівників, умови оплати праці яких регулюються відповідними галузевими угодами

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.12. Вживати заходів для підвищення середньої заробітної плати в бюджетній сфері

вживати заходів для підвищення середньої заробітної плати у бюджетній сфері

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.13. З метою більш динамічного підвищення рівня добробуту працівників, стимулювання купівельної спроможності та внутрішнього споживання товарів, зменшення негативних процесів тінізації трудових відносин та вимушеної трудової міграції вважати за необхідне поетапне досягнення до 2021 року рівня середньої заробітної плати в Україні принаймні
50 відсотків середнього рівня оплати праці чотирьох країн Східної Європи, в яких найбільше використовується праця українців (Польща, Угорщина, Чехія, Литва)

забезпечити здійснення порівняльного аналізу показників середньої заробітної плати України та чотирьох країн Східної Європи (Польща, Угорщина, Чехія, Литва)

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстат за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

проводити двічі на рік консультації із соціальними партнерами щодо стану реалізації положення

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.14. З метою впровадження справедливих підходів до оподаткування трудових доходів та отримання додаткових ресурсів для підвищення оплати праці разом опрацьовувати питання реформування податкової системи та системи соціального страхування

опрацьовувати разом з представниками сторін Угоди питання реформування податкової системи та системи соціального страхування

протягом строку дії Угоди

Мінфін, ДПС, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Пенсійний фонд України, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Фонду соціального страхування, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.15. Визначити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів працівників підприємств, організацій небюджетної сфери, що мають міжгалузевий характер, для встановлення у галузевих (міжгалузевих), територіальних угодах та колективних договорах згідно з додатком 3

рекомендувати сторонам галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів встановлювати під час їх укладення або внесення до них змін і доповнень перелік і розміри доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів працівників підприємств, організацій небюджетної сфери, що мають міжгалузевий характер, згідно з додатком 3 до Угоди

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Протягом шести місяців з дня підписання Угоди підготувати нову редакцію зазначеного додатка, зокрема в частині переліку доплат та надбавок, їх розмірів, порядку та сфери застосування

розробити нову редакцію переліку і розмірів доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер, крім бюджетної сфери, (додаток 3 до Угоди), порядок та сферу їх застосування

протягом шести місяців з дня підписання Угоди

Мінсоцполітики за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.16. Розробити в 2019 році та узгодити зміни до законодавства про працю щодо встановлення підвищеної оплати праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я на умовах та в розмірах, визначених галузевими угодами та колективними договорами

розробити та узгодити з представниками сторін Угоди зміни до законодавства про працю щодо встановлення підвищеної оплати праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я на умовах та в розмірах, визначених галузевими угодами та колективними договорами

протягом 2019 року

Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.17. Головні розпорядники бюджетних коштів протягом II-IV кварталів проводять консультації з галузевими профспілками щодо підготовки пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік та/або внесення змін до нього та подають разом з фінансово-економічними обґрунтуваннями узгоджені пропозиції Мінфіну, зокрема щодо обсягів фінансування галузей та розмірів видатків на оплату праці

забезпечити проведення консультацій з галузевими профспілками щодо підготовки пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік та/або внесення змін до нього та подати разом з фінансово-економічними обґрунтуваннями узгоджені пропозиції Мінфіну, зокрема щодо обсягів фінансування галузей та розмірів видатків на оплату праці

протягом II-IV кварталів щороку під час дії Угоди

головні розпорядники бюджетних коштів

2.18. Під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік протягом II-III кварталів проводити консультації в рамках постійно діючої тристоронньої робочої групи з проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу

проводити з представниками сторін Угоди консультації в рамках постійно діючої тристоронньої робочої групи під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік на всіх стадіях бюджетного процесу

протягом II-III кварталів щороку під час дії Угоди

Мінфін за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.19. Під час формування проектів Прогнозів економічного і соціального розвитку та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, Бюджетної декларації та закону про Державний бюджет України на відповідний рік проводити переговори (консультації) щодо:

проводити з представниками сторін Угоди під час формування проектів прогнозів економічного і соціального розвитку та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, Бюджетної декларації та закону про Державний бюджет України на відповідний рік переговори (консультації) щодо:


2.19.1. Середньої заробітної плати, фонду оплати праці;

середньої заробітної плати, фонду оплати праці

щороку протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінсоцполітики за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.19.2. Розмірів мінімальної заробітної плати в строки та порядку, передбачені Регламентом ведення колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати відповідно до додатка 4

розмірів мінімальної заробітної плати у строки та порядку, передбачені Регламентом ведення колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати відповідно до додатка 4 Угоди

щороку протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.19.3. Розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки

розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки

щороку протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.20. Не допускати без проведення попередніх переговорів (консультацій) із сторонами соціального діалогу відповідно до Порядку здійснення узгоджувальних процедур під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів (додаток 5) ініціювання перегляду норм законів України, постанов Кабінету Міністрів України у бік зменшення розмірів доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат

забезпечити проведення переговорів (консультацій) з представниками сторін Угоди відповідно до Порядку здійснення узгоджувальних процедур під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів (додаток 5 до Угоди) перед ініціюванням перегляду норм законів України, постанов Кабінету Міністрів України щодо зменшення розмірів доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.21. Щороку за ініціативою будь-якої із Сторін проводити консультації стосовно проектів Прогнозів економічного і соціального розвитку та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

проводити консультації з представниками сторін Угоди стосовно проекту Прогнозу економічного і соціального розвитку на наступний та два подальші роки

щороку протягом строку дії Угоди в разі ініціативи сторони Угоди

Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.22. Проводити постійний моніторинг своєчасності і повноти виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску. У разі виникнення загрози або підтвердження фактів несвоєчасності чи виплати не в повному обсязі заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску вживати спільних оперативних заходів

забезпечити проведення постійного моніторингу за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати, сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та у разі виникнення загрози або підтвердження фактів несвоєчасності або неповної виплати заробітної плати, сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування вживати спільних оперативних заходів

протягом строку дії Угоди

Держпраці, Мінсоцполітики, ДПС, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації в межах компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.23. Вжити всіх можливих заходів для повного погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах незалежно від форми власності і не допускати утворення нової заборгованості з виплати заробітної плати

вжити заходів до повного погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах усіх форм власності та не допускати утворення нової

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

2.24. Забезпечити регулярний розгляд на урядовому рівні питання своєчасності виплати заробітної плати та у разі потреби вжиття заходів до погашення заборгованості із виплати заробітної плати в повному обсязі

забезпечити розгляд на урядовому рівні питання своєчасності виплати заробітної плати та у разі потреби вжиття заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати в повному обсязі

щороку протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Держпраці, інші центральні органи виконавчої влади за участю представників спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.25. Протягом 2019 року розробити та подати до Верховної Ради України узгоджений законопроект щодо захисту вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця, в тому числі шляхом впровадження інституту гарантування таких виплат

розробити та вжити заходів до подання до Верховної Ради України узгодженого з представниками сторін Угоди законопроекту щодо захисту вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця, в тому числі шляхом впровадження інституту гарантування таких виплат

протягом 2019 року

Мінсоцполітики, Мінфін, Мін’юст, Держпраці за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

2.26. Оприлюднювати у засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань організацій роботодавців і профспілок інформацію про вжиття заходів впливу до керівників підприємств, установ та організацій, де наявні борги із виплати заробітної плати або не забезпечуються мінімальні державні гарантії в оплаті праці, а також про кількість здійснених Держпраці заходів державного контролю щодо дотримання вимог законодавства з питань оплати праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання і про їх результати

забезпечити оприлюднення у засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах інформації про вжиття заходів впливу до керівників підприємств, установ та організацій, де наявні борги
з виплати заробітної плати або не забезпечуються мінімальні державні гарантії з оплати праці, а також про кількість здійснених Держпраці заходів державного контролю щодо дотримання вимог законодавства з питань оплати праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, їх результати

протягом строку дії Угоди

Держпраці, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю представників спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

III. Гідні умови праці та соціальний захист працюючих

Охорона та умови праці

Сторони домовилися:

3.1. Здійснювати обмін інформацією про виявлені факти порушень норм конвенцій Міжнародної організації праці, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та законодавства України щодо трудових та соціально-економічних прав працюючих та вживати заходів до усунення таких порушень

надавати спільному представницькому органу роботодавців та спільному представницькому органу об’єднань профспілок інформацію про виявлені факти порушень норм конвенцій Міжнародної організації праці, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, законодавства України щодо трудових та соціально-економічних прав працівників та вживати заходів з метою усунення таких порушень

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

3.2. Рекомендувати Фонду соціального страхування щороку передбачати у бюджеті Фонду кошти на:

рекомендувати Фонду соціального страхування передбачати у бюджеті Фонду кошти для:


3.2.1. Проведення навчання працівників, які вирішують питання охорони праці, згідно з поданими в установленому порядку заявками роботодавців, профспілок, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;

проведення навчання працівників, які вирішують питання охорони праці, згідно з поданими в установленому порядку заявками роботодавців, профспілок, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

щороку протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Держпраці, інші заінтересовані центральні і місцеві органи виконавчої влади за участю Фонду соціального страхування, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.2.2. Запровадження у 2019 році на національному каналі телевізійного проекту “Безпека праці та життєдіяльності”.

вжиття заходів для запровадження на національному каналі телевізійного проекту “Безпека праці та життєдіяльності”

у 2019 році

Держкомтелерадіо, Держпраці, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.3. У межах повноважень сприяти скороченню незадекларованої праці в Україні, у тому числі унеможливленню фактичного допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівників на неповний робочий час у разі фактичного виконання ними роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків

з метою скорочення кількості випадків незадекларованої праці в Україні вживати в межах повноважень заходів до:


унеможливлення фактичного допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

протягом строку дії Угоди

Держпраці, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації в межах компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

унеможливлення оформлення працівників на неповний робочий час у разі фактичного виконання ними роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

протягом строку дії Угоди

Держпраці, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації в межах компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

унеможливлення виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків

протягом строку дії Угоди

ДПС, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу сторони роботодавців

3.4. Протягом дії Угоди підвищити ефективність обліку нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, зокрема шляхом покращення методології обліку та обміну інформацією між Фондом соціального страхування, закладами охорони здоров’я, Національною поліцією, роботодавцями, професійними спілками, науковими установами та громадськими організаціями

підготувати пропозиції щодо удосконалення процедури обліку нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань з метою підвищення його ефективності, зокрема, шляхом поліпшення взаємодії з Фондом соціального страхування, закладами охорони здоров’я, Національною поліцією, роботодавцями, професійними спілками, науковими установами та громадськими організаціями

протягом строку дії Угоди

Держпраці, Мінсоцполітики, МОЗ, Національна поліція, обласні, Київська міська держадміністрації за участю Фонду соціального страхування, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.5. Протягом дії Угоди спільно напрацювати та запровадити механізми економічної мотивації роботодавців і працівників до більш безпечного виконання робіт, покращення умов праці та мінімізації ризиків від впливу виробничих факторів на життя та здоров’я

розробити разом з представниками сторін Угоди узгоджені механізми економічної мотивації роботодавців і працівників до більш безпечного виконання робіт, покращення умов праці та мінімізації ризиків від впливу виробничих факторів на життя та здоров’я працівників

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Держпраці, Мінфін, ДПС, Пенсійний фонд України, Мінекономрозвитку за участю Фонду соціального страхування, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.6. Сприяти своєчасному проведенню атестації робочих місць та наданню працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах

звернутися до керівників підприємств із нагадуванням про необхідність своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці, реалізації роботодавцем на основі її результатів організаційних, технічних і санітарно-гігієнічних заходів для усунення впливу на працівників шкідливих виробничих факторів, надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах

протягом 2019 року

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації в межах компетенції


опрацювати пропозиції сторін щодо внесення змін до законодавства з метою сприяння своєчасному проведенню атестації робочих місць та наданню працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади в межах компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.7. Під час скасування, внесення змін та розроблення нових нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці забезпечувати дотримання норм законодавства про охорону праці та соціальний діалог

забезпечувати дотримання норм законодавства про охорону праці та соціальний діалог під час скасування, внесення змін та розроблення нових нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Держпраці, Мінекономрозвитку, ДРС, Мін’юст за участю Фонду соціального страхування, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

3.8. Протягом I кварталу кожного року оприлюднювати інформацію про стан охорони праці в Україні

забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про стан охорони праці в Україні

щороку протягом I кварталу під час дії Угоди

Держпраці

3.9. Щороку розглядати на урядовому рівні за участю сторін соціального діалогу стан виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні

розглядати на урядовому рівні за участю представників сторін соціального діалогу інформацію про стан виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні

щороку протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Держпраці, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.10. Публікувати узагальнену інформацію про:

забезпечити публікацію узагальненої інформації про:


- стан проведення атестації робочих місць за умовами праці та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників - щороку;

стан проведення атестації робочих місць за умовами праці та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників

щороку протягом строку дії Угоди

Держпраці, Держстат, Мінсоцполітики, МОЗ

- пільги і компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці та за особливий характер праці у розрізі видів економічної діяльності - один раз на два роки

пільги і компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці та за особливий характер праці у розрізі видів економічної діяльності

один раз на два роки протягом строку дії Угоди

Держстат

3.11. Забезпечувати здійснення державного нагляду (контролю) в сфері праці та охорони праці відповідно до ратифікованих Україною Конвенцій Міжнародної організації праці № 81 про інспекцію праці у промисловості й торгівлі і № 129 про інспекцію праці в сільському господарстві

опрацювати за участю сторін Угоди пропозиції щодо внесення змін до законодавства у частині приведення механізму державного нагляду (контролю) у сфері праці та охорони праці у відповідність із Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та ратифікованими Україною Конвенціями Міжнародної організації праці № 81 про інспекцію праці у промисловості й торгівлі і № 129 про інспекцію праці в сільському господарстві

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Держпраці, ДРС, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.12. Завершити протягом 2019 року створення і укомплектування в центральних і місцевих органах виконавчої влади служб охорони праці, відповідальних за виконання повноважень з державного управління охороною праці відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці”

завершити створення і укомплектування в центральних і місцевих органах виконавчої влади служб охорони праці, відповідальних за виконання повноважень з державного управління охороною праці відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці”

протягом 2019 року

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації


опрацювати питання щодо внесення необхідних змін до положень про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих держадміністрацій щодо забезпечення вимог статей 33-34 Закону України “Про охорону праці”

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.13. Відповідно до статті 19 Закону України “Про охорону праці” доручити бюджетним установам щороку передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці, а головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити контроль за виконанням зазначеного доручення

бюджетним установам передбачати відповідно до статті 19 Закону України “Про охорону праці” у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці

щороку

головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня


головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити здійснення контролю за виконанням доручення

щороку

головні розпорядники бюджетних коштів

3.14. Розглянути до 31 грудня 2019 р. за участю сторін соціального діалогу питання щодо ратифікації Конвенцій Міжнародної організації праці:

розглянути за участю представників сторін соціального діалогу питання щодо ратифікації таких Конвенцій Міжнародної організації праці:


- № 121 1964 року про допомогу у випадках виробничого травматизму;

№ 121 1964 року про допомогу у випадках виробничого травматизму

до 31 грудня 2019 р.

Мінсоцполітики, МОЗ, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Фонду соціального страхування, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

- № 152 1979 року про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах;

№ 152 1979 року про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах

до 31 грудня 2019 р.

Мінсоцполітики, МОЗ, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

- № 167 1988 року про безпеку та гігієну праці у будівництві;

№ 167 1988 року про безпеку та гігієну праці у будівництві

до 31 грудня 2019 р.

Мінсоцполітики, МОЗ, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

- № 187 2006 року про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці

№ 187 2006 року про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці

до 31 грудня 2019 р.

Мінсоцполітики, МОЗ, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.15. Забезпечити розміщення на офіційному сайті Держпраці зведеної інформації про суб’єктів господарської діяльності, які проводять навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання

забезпечити розміщення та оновлення на офіційному веб-сайті Держпраці зведеної інформації про суб’єктів господарської діяльності, які проводять навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання

протягом строку дії Угоди

Держпраці

3.16. Сприяти реалізації права профспілок на здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників засобами індивідуального та колективного захисту

вживати заходів до забезпечення реалізації права профспілок на здійснення громадського контролю представниками профспілок за додержанням законодавства про охорону праці та створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників засобами індивідуального та колективного захисту

протягом строку дії Угоди

Держпраці, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

Соціальний захист працюючих

Сторони домовилися:3.30. Під час визначення розміру прожиткового мінімуму в проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік керуватися положеннями законодавства України, зокрема бюджетного, міжнародних зобов’язань України, фактичним розміром прожиткового мінімуму, визначеним відповідно до законодавства

визначати розмір прожиткового мінімуму у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням положень законодавства України, зокрема бюджетного, міжнародних зобов’язань України, фактичного розміру прожиткового мінімуму, визначеного відповідно до законодавства

щороку протягом строку дії Угоди

Мінфін, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.31. Забезпечувати за участю сторін соціального діалогу опрацювання питання вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму

опрацювати за участю представників сторін Угоди питання вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.32. Сприяти ратифікації окремих пунктів Європейської соціальної хартії (переглянутої), до яких Україна не приєдналася

вживати заходів з метою ратифікації окремих пунктів Європейської соціальної хартії (переглянутої), до яких Україна не приєдналася

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

3.33. Вживати заходів для вдосконалення системи пенсійного забезпечення, у тому числі пільгового пенсійного забезпечення, перерахунку та підвищення пенсій

вживати заходів для вдосконалення системи пенсійного забезпечення, у тому числі пільгового пенсійного забезпечення, перерахунку та підвищення пенсій

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

забезпечити за ініціативою сторін Угоди проведення консультацій щодо ситуації у системі пенсійного забезпечення з метою визначення напрямів її вдосконалення, у тому числі пільгового пенсійного забезпечення, перерахунку та підвищення пенсій

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.34. З метою запобігання поширення бідності серед працюючих, приймати нормативно-правові акти з питань основних напрямів державної цінової та тарифної політики, а також щодо регулювання цін і тарифів для населення, головними розробниками яких є центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи, після обговорення у відповідних постійно діючих тристоронніх дорадчих органах, утворених за участю представників Сторін цієї Угоди

забезпечити обговорення у постійно діючих тристоронніх дорадчих органах, утворених за участю представників сторін Угоди, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи

з питань:

основних напрямів державної цінової та тарифної політики;

регулювання цін і тарифів для населення

протягом строку дії Угоди

Міненерговугілля, Мінрегіон, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю НКРЕКП (за згодою), НКРЗІ (за згодою), спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.35. Забезпечувати інформаційну відкритість та прозорість роботи фондів соціального страхування, Пенсійного фонду з метою отримання інформації застрахованими особами та страхувальниками, зокрема надання аналітичних матеріалів, статистичних даних про надходження та видатки страхових коштів за видами виплат та їх розмірів, соціальних послуг тощо

забезпечити оприлюднення, надання на запит застрахованих осіб і страхувальників аналітичних матеріалів, статистичних даних про надходження та видатки страхових коштів за видами виплат та їх розмірів, соціальних послуг тощо

протягом строку дії Угоди

Пенсійний фонд України, Мінсоцполітики за участю Фонду соціального страхування, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до компетенції, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.36. Протягом півроку з дня підписання Угоди напрацювати узгоджені зміни до законодавства щодо справедливого порядку обчислення страхового стажу та заробітку для призначення (перерахунку) пенсій та інших страхових виплат за наявності заборгованості із сплати єдиного соціального внеску

розробити та узгодити з представниками сторін Угоди пропозиції стосовно внесення змін до законодавства щодо справедливого порядку обчислення страхового стажу та заробітку для призначення (перерахунку) пенсій та інших страхових виплат за наявності заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

до 15 листопада 2019 р.

Мінсоцполітики, Мінфін, Пенсійний фонд України, ДПС за участю Фонду соціального страхування, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.37. Спільно опрацювати питання впровадження ефективних механізмів профілактики настання страхових випадків з тимчасової втрати працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у тому числі:

опрацювати з представниками сторін Угоди питання впровадження ефективних механізмів профілактики настання страхових випадків з тимчасової втрати працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у тому числі:

Мінсоцполітики, МОЗ, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Фонду соціального страхування, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

- їх впливу на зменшення видатків Фонду соціального страхування України на матеріальне забезпечення та соціальні послуги;

їх впливу на зменшення видатків Фонду соціального страхування України на матеріальне забезпечення та соціальні послуги

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МОЗ, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Фонду соціального страхування, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

- фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб (членів їх сімей) на принципах “гроші ходять за людиною” за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування

фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб (членів їх сімей) за принципом “гроші ходять за людиною” за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МОЗ, Держпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Фонду соціального страхування, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.38. Докласти спільних зусиль щодо поступового збільшення протягом 2019-2020 років мінімального розміру допомоги по безробіттю для застрахованих осіб до рівня, не нижчого від прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

вживати заходів до поступового збільшення мінімального розміру допомоги по безробіттю для застрахованих осіб до рівня, не нижчого від прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб

протягом 2019-2020 років

Мінсоцполітики, Мінфін за участю Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

3.39. Надавати Стороні роботодавців та профспілковій Стороні інформацію про:

подавати спільному представницькому органу об’єднань профспілок та спільному представницькому органу роботодавців інформацію про:


3.39.1. Фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу на місяць та для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення (з урахуванням обов’язкових платежів), в цілому по Україні разом із відповідними розрахунками - щомісяця;

фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу на місяць та для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення (з урахуванням обов’язкових платежів), в цілому по Україні разом із відповідними розрахунками

щомісяця протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики

3.39.2. Основні показники рівня життя населення та бідності у цілому по Україні та в розрізі регіонів - щокварталу;

основні показники рівня життя населення та бідності у цілому по Україні та в розрізі регіонів

щокварталу протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики

3.39.3. Стан розроблення та затвердження державних соціальних стандартів і нормативів - двічі на рік

стан розроблення та затвердження державних соціальних стандартів і нормативів

двічі на рік протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики

3.40. Проводити консультації із соціальними партнерами щодо змін законодавства з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема удосконалення управління фондами соціального страхування, розміру та розподілу єдиного соціального внеску, розмірів страхових виплат та надання послуг

забезпечити проведення консультацій з представниками сторін Угоди щодо змін законодавства з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема удосконалення управління фондами соціального страхування, розміру та розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розмірів страхових виплат та надання послуг

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Пенсійний фонд України за участю Фонду соціального страхування, Фонду загальнообов‘язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.41. Підготувати узгоджені пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою забезпечення реалізації в повному обсязі прав працівників на визначені законом пільгове пенсійне забезпечення та інші соціальні гарантії, встановлення яких передбачено за результатами атестації робочих місць

підготувати та узгодити з представниками сторін Угоди пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою забезпечення реалізації в повному обсязі прав працівників на визначені законом пільгове пенсійне забезпечення та інші соціальні гарантії, встановлення яких передбачено за результатами атестації робочих місць

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, Мінфін, Пенсійний фонд України, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.42. Продовжити звільнення фондів соціального страхування від фінансування видатків, що не мають страхового характеру або не спрямовані на профілактику страхових випадків та не пов’язані із забезпеченням діяльності фондів соціального страхування

вживати заходів до звільнення фондів соціального страхування від фінансування видатків, що не мають страхового характеру або не спрямовані на профілактику страхових випадків та не пов’язані із забезпеченням діяльності фондів соціального страхування

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики за участю Фонду соціального страхування, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представ-ницького органу об’єднань профспілок

3.43. Опрацювати питання запровадження електронного реєстру листків непрацездатності

вжити заходів до запровадження електронного реєстру листків непрацездатності

протягом строку дії Угоди

МОЗ, Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України, НСЗУ за участю Фонду соціального страхування, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представ-ницького органу об’єднань профспілок

3.44. Спільно із соціальними партнерами опрацювати питання щодо реформування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, розвитку загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування

опрацювати з представниками сторін Угоди питання щодо реформування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, розвитку загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МОЗ за участю Фонду соціального страхування, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.45. Розробити за участю сторін соціального діалогу та внести узгоджені законодавчі пропозиції щодо соціально-економічного захисту працівників охорони здоров’я в умовах реформування галузі

забезпечити розроблення за участю представників сторін Угоди та внесення узгоджених законодавчих пропозицій щодо соціально-економічного захисту працівників охорони здоров’я в умовах реформування галузі

протягом строку дії Угоди

МОЗ, Мінсоцполітики, Мінфін за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Гуманітарні питання, молодіжна політика, задоволення духовних потреб населення

Сторони домовилися:3.48. Вживати заходів для підвищення якості надання послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, учнів і студентів із залученням всіх можливих джерел фінансування

вживати заходів для підвищення якості надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, учнів і студентів із залученням всіх можливих джерел фінансування

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.49. Підвищувати престижність робітничих професій та технічних спеціальностей серед молоді як фундаментальних в розвитку національної економіки

вжити заходів до:

підтримки на державному рівні проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності “WORLDSKILLS UKRAINE”

протягом строку дії Угоди

МОН, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок


забезпечення оновлення переліку професій професійно-технічної освіти та освітніх програм відповідно до потреб ринку праці та інтересів молоді

протягом строку дії Угоди

МОН, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок


оновлення матеріальної бази не менше 50 закладів профтехосвіти

протягом строку дії Угоди

МОН, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок


збільшення розміру стипендії студентам та учням, які навчаються за технічними спеціальностями

протягом строку дії Угоди

МОН, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.50. Проводити щороку оздоровлення і відпочинок дітей із залученням додаткових джерел фінансування

вживати заходів з метою оздоровлення та відпочинку дітей із залученням додаткових джерел фінансування

щороку протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.51. Забезпечити реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки з метою отримання молоддю пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла шляхом залучення всіх можливих джерел фінансування та спрощення умов участі молоді у державній програмі пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

забезпечити виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки з метою отримання молоддю пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла шляхом залучення всіх можливих джерел фінансування та спрощення умов участі молоді у державній програмі пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

протягом строку дії Державної програми

Мінрегіон, Мінмолодьспорт, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, обласні, Київська міська держадміністрації


опрацювати питання внесення змін до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584, що дасть можливість усунути правові прогалини, які ускладнюють ефективне виконання бюджетних програм забезпечення молоді житлом

протягом строку дії Угоди

Мінрегіон, Мінмолодьспорт, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”

3.52. Сприяти покращенню соціальних гарантій особам, які навчаються, та молоді у частині рівня стипендіального забезпечення, оздоровлення, забезпечення житлом, працевлаштування та надання першого робочого місця

вживати в межах повноважень заходів з метою підвищення соціальних гарантій особам, які навчаються, та молоді щодо рівня стипендіального забезпечення, оздоровлення, забезпечення житлом, працевлаштування та надання першого робочого місця

протягом строку дії Угоди

МОН, Мінмолодьспорт, МОЗ, Мінрегіон, Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, Мінсоцполітики, Мінфін, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок


опрацювати питання щодо удосконалення порядку стипендіального забезпечення

протягом строку дії Угоди

МОН, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.53. Сприяти забезпеченню оздоровчої рухової активності населення, розвитку фізичної культури і спорту

вживати заходів для забезпечення оздоровчої рухової активності населення, розвитку фізичної культури і спорту

протягом строку дії Угоди

Мінмолодьспорт, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.54. Створювати належні умови для розвитку фізичної культури і спорту на підприємствах різних форм власності

вживати заходів до створення належних умов для розвитку фізичної культури і спорту на підприємствах різних форм власності

протягом строку дії Угоди

Мінмолодьспорт, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.55. Сприяти участі зайнятого працездатного населення у спортивно-масових заходах

вживати заходів до участі зайнятого працездатного населення у заняттях масовим спортом

протягом строку дії Угоди

Мінмолодьспорт, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

3.56. До кінця 2019 року підготувати узгоджені пропозиції стосовно законопроекту щодо впровадження підприємствами, установами та організаціями гендерного аудиту та планів гендерної рівності з урахуванням досвіду ЄС і відповідного інструментарію щодо його забезпечення

підготувати та узгодити з представниками сторін Угоди пропозиції стосовно законопроекту щодо впровадження підприємствами, установами та організаціями гендерного аудиту та планів гендерної рівності з урахуванням досвіду ЄС і відповідного інструментарію щодо його забезпечення

до кінця 2019 року

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

3.57. Провести консультації із сторонами соціального діалогу щодо:

забезпечити проведення консультацій з представниками сторін Угоди щодо:


3.57.1. Здешевлення вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

здешевлення вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфін

3.57.2. Спеціальної процедури закупівель для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

спеціальної процедури закупівель для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

протягом строку дії Угоди

Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфін

3.57.3. Вдосконалення механізму підтримки суб’єктів господарювання, які здійснюють оздоровлення дітей

удосконалення механізму підтримки закладів, що здійснюють оздоровлення та відпочинок дітей

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МОЗ, Мінекономрозвитку, Мінфін

3.58. Врегулювати питання порядку користування студентами та учнями гуртожитками і використання житлової площі в них

затвердити загальні правила забезпечення та користування студентськими гуртожитками закладів освіти

протягом строку дії Угоди

МОН, Мінрегіон

3.59. Під час планування бюджетних запитів розпорядниками бюджетних коштів передбачати видатки на відрахування профспілковим комітетам підприємств, установ та організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, встановлених колективними договорами, але не менше, ніж зазначено у статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

передбачати під час планування бюджетних запитів видатки на відрахування профспілковим комітетам підприємств, установ та організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, установлених колективними договорами, але не менше, ніж зазначено у статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

протягом строку дії Угоди

головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня

Кабінет Міністрів України та Сторона роботодавців зобов’язуються:

3.60. Вживати заходів з метою удосконалення профорієнтаційної роботи серед молоді, підвищення їх мотивації до трудової діяльності за професіями і спеціальностями, затребуваними на ринку праці

вживати заходів до удосконалення профорієнтаційної роботи серед молоді, підвищення їх мотивації до трудової діяльності за професіями і спеціальностями, затребуваними на ринку праці

протягом строку дії Угоди

МОН, Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок


запровадити “Дні кар’єри” у закладах загальної середньої освіти

з 2019 року

МОН, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок


сприяти діяльності Ради з питань професійної орієнтації населення

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, МОН, Мінмолодьспорт, МОЗ, Мінфін, Мін’юст за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

IV. Соціальний діалог

Сторони домовилися:4.1. Здійснювати соціальний діалог з питань формування та реалізації державної соціальної, економічної політики, регулювання трудових відносин у формах обміну інформацією, консультацій, колективних переговорів, узгоджувальних процедур

забезпечувати здійснення соціального діалогу з питань формування та реалізації державної соціальної, економічної політики, регулювання трудових відносин у формах обміну інформацією, консультацій, колективних переговорів, узгоджувальних процедур

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації в межах компетенції за участю представників сторін соціального діалогу відповідного рівня

4.2. Під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів (далі - проекти актів) здійснювати узгоджувальні процедури у порядку, визначеному в додатку 5 до Угоди, та не допускати їх порушення

забезпечувати здійснення узгоджувальних процедур під час розроблення проектів актів у порядку, визначеному в додатку 5 до Угоди, не допускати їх порушення

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

4.3. Забезпечити проведення консультацій Сторін на всіх стадіях бюджетного процесу, формування макропоказників соціально-економічного розвитку України, підвищення ефективності роботи постійно діючої тристоронньої робочої групи для проведення консультацій з бюджетних питань

забезпечити проведення консультацій представників сторін Угоди на всіх стадіях бюджетного процесу, формування макропоказників соціально-економічного розвитку України та підвищення ефективності роботи постійно діючої тристоронньої робочої групи для проведення консультацій з бюджетних питань

протягом строку дії Угоди

Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

4.4. Здійснювати обмін інформацією про виявлені факти порушень конвенцій Міжнародної організації праці, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та законодавства України щодо забезпечення прав і гарантій діяльності профспілок, організацій роботодавців, їх об’єднань з метою вжиття заходів до їх усунення

інформувати спільний представницький орган роботодавців та спільний представницький орган об’єднань профспілок про виявлені факти порушень конвенцій Міжнародної організації праці, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, законодавства України щодо забезпечення прав і гарантій діяльності профспілок, організацій роботодавців, їх об’єднань з метою вжиття заходів до їх усунення

протягом строку дії Угоди

центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

4.5. Здійснювати безоплатно обмін наявною у Сторін інформацією, документами і матеріалами, статистичними даними з питань цієї Угоди для виконання взятих на себе зобов’язань та контролю за реалізацією Угоди іншими сторонами

надавати безоплатно спільному представницькому органу роботодавців та спільному представницькому органу об’єднань профспілок наявну інформацію, документи і матеріали, статистичні дані з питань Угоди для виконання взятих зобов’язань та контролю за реалізацією Угоди іншими сторонами

протягом строку дії Угоди

центральні органи виконавчої влади за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

4.6. Надавати методичну допомогу сторонам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин, укладення колективних угод і договорів та забезпечення їх виконання

надавати методичну допомогу сторонам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин, укладення колективних угод і договорів та забезпечення їх виконання

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

4.7. Внести законодавчі пропозиції щодо стимулювання суб’єктів соціально-трудових відносин до участі у колективно-договірному регулюванні, зокрема шляхом запровадження інституту поширення угод

внести законодавчі пропозиції щодо стимулювання суб’єктів соціально-трудових відносин до участі у колективно-договірному регулюванні, зокрема шляхом запровадження інституту поширення угод

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

4.8. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про стан виконання взятих на себе зобов’язань

забезпечувати систематичне висвітлення у засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу та оприлюднення інформації про стан виконання взятих на себе зобов’язань

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції

4.9. Сприяти підвищенню ролі та ефективності Національної тристоронньої соціально-економічної ради, територіальних тристоронніх соціально-економічних рад, створенню галузевих (міжгалузевих) тристоронніх або двосторонніх соціально-економічних рад

вживати в межах повноважень заходів з метою підвищення ролі та ефективності Національної тристоронньої соціально-економічної ради, територіальних тристоронніх соціально-економічних рад, створення галузевих (міжгалузевих) тристоронніх або двосторонніх соціально-економічних рад

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації відповідно до компетенції за участю представників сторін соціального діалогу відповідного рівня

4.10. Вносити узгоджені пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань соціального діалогу, колективно-договірного регулювання, вирішення колективних трудових спорів з урахуванням кращих європейських практик

вносити узгоджені з представниками сторін Угоди пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань соціального діалогу, колективно-договірного регулювання, вирішення колективних трудових спорів з урахуванням кращих європейських практик

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади за участю Національної служби посередництва і примирення, спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

4.11. З метою сприяння підвищенню ефективності проведення соціального діалогу на всіх його рівнях, застосуванню кращих прикладів з європейської практики проводити спільні заходи з відповідної тематики

проводити спільні заходи з питань здійснення соціального діалогу з метою сприяння підвищенню його ефективності на всіх рівнях та застосування кращих прикладів з європейської практики

протягом строку дії Угоди

Мінсоцполітики, за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

4.12. Надавати можливість уповноваженим представникам профспілкової Сторони та Сторони роботодавців представляти свою позицію на засіданнях Кабінету Міністрів України та Урядових комітетів

запрошувати уповноважених представників профспілкової сторони та сторони роботодавців на засідання Кабінету Міністрів України та урядових комітетів під час обговорення і прийняття рішень з питань формування та реалізації державної соціальної, економічної політики, регулювання трудових відносин відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

4.13. Забезпечити у разі звернення репрезентативних всеукраїнських профспілок та їх об’єднань і/або репрезентативних об’єднань організацій роботодавців, утворення галузевих (міжгалузевих) тристоронніх або двосторонніх соціально-економічних рад

забезпечити утворення галузевих (міжгалузевих) тристоронніх або двосторонніх соціально-економічних рад у разі відповідного звернення репрезентативних всеукраїнських профспілок та їх об’єднань і/або репрезентативних об’єднань організацій роботодавців

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

Заключні положення

Сторони домовилися:

4. Здійснювати в рамках своїх повноважень контроль за виконанням Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6 до Угоди)

забезпечувати в межах своїх повноважень контроль за виконанням Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6 до Угоди)

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації

5. У разі необхідності надавати спільні роз’яснення щодо застосування окремих положень Угоди

надавати разом із сторонами Угоди роз’яснення щодо застосування окремих положень Угоди у разі надходження відповідних звернень

протягом строку дії Угоди

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції за участю спільного представницького органу сторони роботодавців та спільного представницького органу об’єднань профспілок

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}