Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 379
Прийняття: 08.05.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 травня 2019 р. № 379
Київ

Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державних інвестиційних проектів у сфері управління водними ресурсами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 769 від 02.09.2020
№ 289 від 31.03.2021}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області”;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області”;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ”.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 379

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області”

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго”, а слово “Мінекономрозвитку” - словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація державного інвестиційного проекту “Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міндовкілля.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держводагентство.

3. Бюджетні кошти використовуються для реалізації державного інвестиційного проекту “Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області”, що пройшов відбір відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116).

4. Держводагентство на підставі пропозицій та обґрунтувань Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області, розглянутих басейновою радою Південного Бугу, складає та з урахуванням планових показників розділу III державного інвестиційного проекту за погодженням з Міндовкілля затверджує план заходів з реалізації інвестиційного проекту (далі - план заходів). Копія плану заходів подається Мінфіну та Мінекономіки.

5. Держводагентство доводить в установленому порядку у строки, визначені для затвердження кошторисів, Регіональному офісу водних ресурсів у Миколаївській області план заходів і обсяги їх фінансування.

6. Проектно-кошторисна документація на виконання робіт розробляється з урахуванням вимог будівельних норм і правил, актів обстежень та дефектних актів відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

7. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

9. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти з метою виконання плану заходів, здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 31.03.2021}

10. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, окремих черг і пускових комплексів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Інформація про стан реалізації державного інвестиційного проекту подається головним розпорядником бюджетних коштів до Мінекономіки для проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів у встановленому порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 379

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області”

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго”, а слово “Мінекономрозвитку” - словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація державного інвестиційного проекту “Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міндовкілля.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держводагентство.

3. Бюджетні кошти використовуються для реалізації державного інвестиційного проекту “Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області”, що пройшов відбір відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116).

4. Держводагентство на підставі пропозицій та обґрунтувань Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, розглянутих басейновими радами Дністра і Західного Бугу та Сяну, складає та з урахуванням планових показників розділу III державного інвестиційного проекту за погодженням з Міндовкілля затверджує план заходів з реалізації інвестиційного проекту (далі - план заходів). Копія плану заходів подається Мінфіну та Мінекономіки.

5. Держводагентство доводить в установленому порядку у строки, визначені для затвердження кошторисів, Басейновому управлінню водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну план заходів і обсяги їх фінансування.

6. Проектно-кошторисна документація на виконання робіт розробляється з урахуванням вимог будівельних норм і правил, актів обстежень та дефектних актів відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

7. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

9. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти з метою виконання плану заходів, здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 31.03.2021}

10. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, окремих черг і пускових комплексів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Інформація про стан реалізації державного інвестиційного проекту подається головним розпорядником бюджетних коштів до Мінекономіки для проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів у встановленому порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 379

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ”

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго”, а слово “Мінекономрозвитку” - словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація державного інвестиційного проекту “Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міндовкілля.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держводагентство.

3. Бюджетні кошти використовуються для реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ”, що пройшов відбір відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116).

4. Держводагентство на підставі пропозицій та обґрунтувань Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ, розглянутих басейновими радами середнього та нижнього, Дніпра складає та з урахуванням планових показників розділу III інвестиційного проекту за погодженням з Міндовкілля затверджує план заходів з реалізації інвестиційного проекту (далі - план заходів). Копія плану заходів подається Мінфіну та Мінекономіки.

5. Держводагентство доводить в установленому порядку у строки, визначені для затвердження кошторисів, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ та державному підприємству “Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів” план заходів і обсяги їх фінансування.

Одержувач бюджетних коштів визначається з урахуванням критеріїв, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2020 р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 289 від 31.03.2021}

6. Проектно-кошторисна документація на виконання робіт розробляється з урахуванням вимог будівельних норм і правил, актів обстежень та дефектних актів відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

7. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

9. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти з метою виконання плану заходів, здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 31.03.2021}

10. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, окремих черг і пускових комплексів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про відкриття рахунків, реєстрація, ведення обліку бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Інформація про стан реалізації інвестиційного проекту подається головним розпорядником бюджетних коштів до Мінекономіки для проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів в установленому порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 379

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 361 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 47, ст. 1699).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 249 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1039).