Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 835
Прийняття: 21.10.2015
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 жовтня 2015 р. № 835
Київ

Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Відповідно до статті 10-1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Порядок щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (далі - Порядок).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019}

2. Розпорядникам інформації, визначеним Законом України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечити протягом шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних згідно з Положенням, затвердженим цією постановою, а також забезпечити надання інформації, необхідної для проведення оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних відповідно до Порядку.

Розпорядникам інформації, визначеним у пункті 1 Порядку, протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою надіслати Державному агентству з питань електронного урядування заповнену картку оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних за 2018 рік за визначеною формою.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019}

3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020}

належне функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних;

проведення із залученням інститутів громадянського суспільства та представників громадськості періодичного моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, зокрема шляхом проведення щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до Порядку із подальшою публікацією результатів моніторингу на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та поданням результатів оцінки на розгляд Кабінету Міністрів України;

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019}

проведення аналізу результатів опитування та визначення оцінки відповідно до пунктів 12 і 13 Порядку до 1 вересня 2019 року.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 409 від 17.04.2019}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 835

ПОЛОЖЕННЯ
про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

1. Це Положення визначає вимоги до формату і структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, періодичність оновлення та порядок їх оприлюднення, а також перелік таких наборів даних.

Оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних здійснюється за такими принципами:

відкритість за замовчуванням - забезпечення оприлюднення розпорядниками усієї публічної інформації у формі відкритих даних, яка перебуває в їх володінні, крім інформації, яка законом віднесена до інформації з обмеженим доступом, а також інформації, яка не підлягає оприлюдненню згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

оперативність - забезпечення своєчасного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а також її оприлюднення у первинній (неагрегованій) формі;

доступність використання - забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у машиночитаному форматі, а також забезпечення її подальшого вільного та безоплатного використання;

інтероперабельність - забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних з публікацією у наборі даних єдиних ідентифікаторів об’єктів, інформація щодо яких міститься у цьому наборі даних;

постійна застосовність - забезпечення використання публічної інформації у формі відкритих даних органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними своїх повноважень;

інклюзивність розвитку - забезпечення розпорядниками інформації підтримки та сприяння створення нових інформаційних ресурсів та послуг на основі публічної інформації у формі відкритих даних.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 407 від 03.03.2021}

2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

управлінська аналітика - оброблена інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, або яка перебуває у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України “Про доступ до публічної інформації”, призначена для підтримки прийняття управлінських рішень, інформаційно-аналітичного забезпечення процесу формування державної політики;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 462 від 12.05.2021}

відкритий формат - формат даних, незалежний від платформи та доступний без обмежень, які перешкоджають його повторному використанню;

завантаження набору даних - розміщення розпорядником інформації набору даних на порталі чи публікація інтерфейсу прикладного програмування для доступу до інформації набору даних;

інтерфейс прикладного програмування (server-side Web АРІ) - набір готових функцій, що надається у вигляді сервісу для використання у зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до наборів даних;

машиночитаний формат - формат даних, структурований таким чином, що дає змогу ідентифікувати, перетворювати та отримувати конкретні дані, включаючи окремі факти та їх внутрішню структуру, без участі людини;

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 407 від 03.03.2021}

метадані - довідкова структурована інформація, що описує, роз’яснює, дає змогу ідентифікувати, спрощує використання та управління набором даних;

модуль управлінської аналітики - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує відображення управлінської аналітики суб’єктами владних повноважень;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 462 від 12.05.2021}

набір даних - сукупність однорідних значень (записів) даних і метаданих, що їх описують;

оприлюднення набору даних - завантаження набору даних розпорядником інформації та забезпечення доступу до нього держателем порталу після проходження модерації;

паспорт набору даних - сукупність метаданих, що містить опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання;

структура набору даних - сукупність метаданих, що містить опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення;

набір даних високої цінності - набір даних, який містить суспільно необхідну інформацію, повторне використання якої становить значний ефект для розвитку суспільства, держави, економіки та захисту навколишнього природного середовища;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

набір динамічних даних (даних у реальному часі) - набір даних, який містить інформацію, яка постійно змінюється та невідкладно оновлюється більше ніж один раз на день. Доступ до наборів динамічних даних (даних у реальному часі) забезпечується виключно через інтерфейси прикладного програмування (API);

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

інформаційний аудит - процес аналізу розпорядником інформації щодо наявності, стану, форматів, процесів управління та використання усієї інформації, яка перебуває в його володінні. Проведення інформаційного аудиту є обов’язковим та здійснюється щонайменше один раз на рік.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

Методика проведення інформаційного аудиту затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері відкритих даних.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

Результати інформаційного аудиту розпорядника інформації підлягають обов’язковій публікації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 867 “Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3146).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019}

3. Розпорядники інформації згідно з цим Положенням завантажують у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, згідно з додатком.

Перетворення (зокрема, вивантаження з баз даних та в разі потреби знеособлення) публічної інформації у публічну інформацію у формі відкритих даних є обов’язковим.

Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати у формі відкритих даних усю публічну інформацію у формі відкритих даних, яка перебуває в їх володінні та стосується конкретного набору даних.

Розпорядники інформації можуть створювати модулі управлінської аналітики на основі наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Не допускається розміщення модулів управлінської аналітики без посилання на використані набори даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 462 від 12.05.2021}

Завантаження у формі відкритих даних набору даних, визначених абзацом першим цього пункту, та їх регулярне оновлення може здійснюватися автоматично програмними засобами електронних інформаційних ресурсів у разі наявності технічної можливості на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та відповідних інформаційно-телекомунікаційних системах.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 681 від 23.06.2021}

У випадку автоматичного оновлення набору даних розпорядники інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 681 від 23.06.2021}

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1100 від 20.12.2017, № 409 від 17.04.2019; в редакції Постанови КМ № 407 від 03.03.2021}

4. Набори даних завантажуються та регулярно оновлюються розпорядником інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 17.04.2019}

У разі внесення змін до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядник інформації у місячний строк з дати набрання чинності такими змінами здійснює їх завантаження та подальше оновлення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 409 від 17.04.2019, № 407 від 03.03.2021}

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

5. Для забезпечення оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних розпорядник інформації:

завантажує та регулярно оновлює на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних набори даних, що перебувають у його володінні;

може здійснювати завантаження наборів даних, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України “Про доступ до публічної інформації”, у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; антикорупційного ефекту та/або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних; наявності інших обставин).

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019}

6. На сторінці кожного набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних розміщується:

паспорт набору даних шляхом відображення на веб-сторінці (для перегляду за допомогою веб-браузера) та шляхом розміщення файла у відкритому машиночитаному форматі, який може бути завантажений або доступний за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

структура набору даних у відкритому машиночитаному форматі (електронний файл, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування);

набір даних в одному чи кількох форматах, визначених цим Положенням;

форма для зворотного зв’язку користувачів;

інформація про подальше використання набору даних;

інформація про умови використання відкритої ліцензії.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

7. Паспорт набору даних повинен містити такі елементи:

ідентифікаційний номер набору даних;

найменування набору даних (до 254 символів);

стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів) із зазначенням інформації, що є частиною набору даних, проте не оприлюднюється через обмежений доступ до неї (із зазначенням виду інформації з обмеженим доступом щодо кожного елементу);

{Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019}

підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних;

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних;

формат (формати), в якому доступний набір даних;

формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення);

дату і час першого оприлюднення набору даних;

дату і час внесення останніх змін до набору даних;

дату актуальності даних у наборі даних;

періодичність оновлення набору даних;

ключові слова, які відображають основний зміст набору даних;

гіперпосилання на набір даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

{Абзац чотирнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

гіперпосилання на структуру набору даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

{Абзац п'ятнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних;

ідентифікаційний код розпорядника інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

код згідно КОАТУУ території, на яку поширюється юрисдикція розпорядника інформації;

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

відомості про відповідальну особу розпорядника інформації, яка відповідає за оприлюднення інформації згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” (далі - відповідальна особа розпорядника інформації), та адресу її електронної пошти.

{Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

Паспорт набору даних може також містити гіперпосилання на попередні версії набору даних, номери версій набору даних, а також інші елементи.

8. Для розміщення паспорта та структури набору даних використовуються формати XSD, JSON, CSV або інші аналогічні відкриті машиночитані формати.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

9. Для оприлюднення наборів даних використовуються такі формати:

Тип даних

Формат даних

Текстові дані

TXT, RTF, MD, ODT*, DOC(X), (X)HTML*

Структуровані дані

RDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODS*, YAML*

Графічні дані

GIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG*, GTFS, GTFS-RT

Відеодані

MPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D

Аудіодані

MP3, WAV, MKA

Дані, розроблені з використанням програми Macromedia Flash

SWF, FLV

Архів даних

ZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*

Геопросторові дані

GeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, ХML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM.

{Абзац пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 409 від 17.04.2019}

Під час створення нових наборів даних забезпечується використання відкритих форматів даних (формати з позначкою “*” в таблиці) та структурованих даних (формати RDF, XML, JSON, CSV).

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1100 від 20.12.2017, № 409 від 17.04.2019, № 407 від 03.03.2021}

10. Доступ для завантаження/вивантаження наборів розпорядниками інформації може бути налаштований за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

Для користувачів порталу інтерфейс прикладного програмування повинен забезпечити можливість автоматизованого доступу до інформації оприлюднення набору даних шляхом їх перегляду та читання (без можливості внесення змін) за запитом у цілодобовому режимі без вихідних і достовірність такої інформації на момент її запиту.

Вимоги до інтерфейсу прикладного програмування визначаються держателем Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.

Інтерфейс прикладного програмування функціонує з урахуванням таких принципів:

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

доступність;

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

стабільність;

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

наявність технічної підтримки;

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

рівність доступу;

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

зручність та безпечність використання.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

Інструкція та технічна документація інтерфейсу прикладного програмування оприлюднюються на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019}

{Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 409 від 17.04.2019}

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

13. Не допускається припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування протягом 6 місяців з моменту початку надання доступу та з моменту прийняття розпорядником інформації рішення про припинення надання доступу до оприлюдненого відповідного набору даних.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 17.04.2019}

14. Допускається тимчасове припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт на час, що не перевищує 24 години на місяць.

Тимчасове припинення не повинно тривати понад чотири години.

Тимчасовому припиненню надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт повинне передувати відповідне попередження на головній сторінці Єдиного державного веб-порталу відкритих даних не менш як за 24 години до такого тимчасового припинення.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

15. Розпорядник інформації самостійно обирає періодичність оновлення наборів даних, які перебувають в його володінні та оприлюднюються, якщо інше не передбачено законодавством.

Під час вибору періодичності оновлення наборів даних розпорядник інформації повинен забезпечити максимально можливу частоту їх оновлення та підтримки в актуальному стані на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Розпорядниками інформації може обиратися така періодичність оновлення наборів даних:

для наборів даних, оприлюднених за допомогою інтерфейсу прикладного програмування, - більш як один раз на день;

для наборів даних, що мають планову періодичність оновлення - більш як один раз на день; щодня; щотижня; щомісяця; щокварталу; кожного півріччя; щороку.

У разі внесення до наборів даних позапланових змін оновлення таких наборів на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту внесення таких змін.

{Пункт 15 в редакції Постанов КМ № 1100 від 20.12.2017, № 407 від 03.03.2021}

16.Сторінка набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних повинна містити форму для зворотного зв’язку користувачів з розпорядником інформації шляхом надсилання пропозицій, відгуків тощо.

{Абзац перший пункту 16 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

Форма для зворотного зв’язку може включати форму для залишення коментарів на сторінці набору даних, гіперпосилання на таку форму чи надіслання листа електронною поштою на адресу відповідальної особи розпорядника інформації.

17. На сторінці кожного набору даних, що оприлюднюється згідно з цим Положенням, розпорядник інформації розміщує таку інформацію:

“Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.

Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).”.

18. На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних ведеться реєстр оприлюднених наборів даних у форматі відкритих даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх метадані, зокрема гіперпосилання для доступу до набору даних в Інтернеті.

{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

19. Реєстр оприлюднених наборів даних повинен містити щонайменше такі відомості:

{Абзац перший пункту 19 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

ідентифікаційний номер набору даних;

найменування набору даних (до 254 символів);

формати, в яких доступний набір даних;

гіперпосилання на сторінку набору даних.

20. Реєстр оприлюднених наборів даних розміщується в одному з таких відкритих машиночитаних форматів з метою повторного використання: CSV, XML, JSON, RDFa, HTML Microdata або інших аналогічних форматах.

{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

21. Оприлюднення набору даних передбачає можливість їх перегляду і завантаження безоплатно та без проведення додаткової реєстрації, ідентифікації, авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи інших обмежень.

{Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

{Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

{Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

24. Завантаження наборів даних на Єдиний державний веб-портал відкритих даних здійснюється безоплатно відповідальною особою розпорядника інформації, яка заповнює та подає паспорт набору даних, структуру набору даних та сам набір даних. Форма паспорта набору даних та структура набору даних про споживання комунальних послуг (електричної енергії, теплової енергії, природного газу, твердого палива, рідкого палива холодної та гарячої води із зазначенням частки відновлюваних джерел енергії) комунальними підприємствами, установами та організаціями та набору даних про експлуатаційні характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, в яких впроваджено системи енергетичного менеджменту, що передбачені розділом “Органи місцевого самоврядування” переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджуються Мінінфраструктури.

{Абзац перший пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1460 від 23.12.2021, № 727 від 18.07.2023}

Документ розпорядника інформації про визначення відповідальної особи (осіб) розпорядника інформації оприлюднюється на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та офіційному веб-сайті розпорядника інформації не пізніше робочого дня, що настає за днем після його видання.

{Абзац другий пункту 24 в редакції Постанови КМ № 407 від 03.03.2021}

{Пункт 24 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019}

25. Розпорядники інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Адміністратор Єдиного державного веб-порталу відкритих даних несе згідно із законом відповідальність за забезпечення цілісності інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних після оприлюднення цієї інформації її розпорядниками.

26. Розпорядник інформації забезпечує оприлюднення нового набору даних відповідно до вимог цього Положення протягом 10 календарних днів.

{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

27. Публікація наборів даних у сферах юстиції, судочинства, охорони здоров’я, екології та захисту навколишнього природного середовища, транспорту і інфраструктури, фінансів та податків є пріоритетним напрямом реалізації державної політики у сфері відкритих даних.

{Положення доповнено пунктом 27 згідно з Постановою КМ № 407 від 03.03.2021}
Додаток 
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 407)

ПЕРЕЛІК
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Усі розпорядники інформації (відповідно до компетенції)

Довідник підприємств, установ, організацій та територіальних органів розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, номерів телефонів, місцезнаходження

Інформація про структуру (організаційну структуру) розпорядника інформації

Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації

Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів

Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації

Адміністративні дані в значенні Закону України “Про офіційну статистику”, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації

Переліки нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про джерело їх оприлюднення

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів, дати їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на джерело оприлюднення

Інформація про нормативно-правові засади діяльності розпорядника інформації

Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки

Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального сектору економіки

Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги

Інформація із системи обліку публічної інформації

Результати інформаційного аудиту

Верховна Рада України

Інформація про пленарні засідання Верховної Ради України

Інформація про розгляд питань порядку денного Верховної Ради України

Інформація про законопроекти, зареєстровані у Верховній Раді України

Нормативно-правова база України (база даних “Законодавство України”)

Інформація про народних депутатів України, їх активність і майновий стан

Господарсько-фінансова діяльність Верховної Ради України

Адміністративно-територіальний устрій України

Інформація про реєстрацію народних депутатів України на засіданнях профільних комітетів

Інформація про помічників-консультантів народних депутатів України

Стенограми та порядки денні пленарних засідань Верховної Ради України

Конституційний суд України

Рішення Конституційного Суду України (в тому числі у формі ухвал)

ДСА

Реквізити для сплати судового збору

Єдиний державний реєстр судових рішень

Судова статистика (річні звіти про здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами)

Перелік судів із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження та адрес електронної пошти

Інформація щодо стадії розгляду судових справ

Список судових справ, призначених до розгляду

Відомості про справи про банкрутство

Протоколи автоматизованого розподілу судових справ між суддями

Вища рада правосуддя

Рішення Вищої ради правосуддя, в тому числі її органів (з фіксацією поіменного голосування, крім проведення таємного голосування на підставі Закону України “Про Вищу раду правосуддя”)

Проекти порядків денних засідань Вищої ради правосуддя (та її дисциплінарних палат)

Інформація щодо автоматизованого розподілу дисциплінарних скарг між членами Вищої ради правосуддя

Інформація про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності

Реєстр повідомлень суддів про втручання у здійснення правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Інформація щодо прогнозованої кількості вакантних посад суддів на поточний рік

Інформація про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних

Інформація про результати кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду судді

Рейтинговий список кандидатів на посаду судді

Список кандидатів, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів

Реєстр декларацій родинних зв’язків та доброчесності

Проекти порядків денних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Інформація про результати кваліфікаційного оцінювання суддів

Список суддів

Інформація про ефективність здійснення суддями правосуддя

Рахункова палата

Звіти за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)

Висновки за результатами експертизи поданого до Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік

Висновки про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік

Висновки про результати аналізу річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік, поданий Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України

Центральна виборча комісія

Інформація про результати виборів Президента України

Інформація про вибори народних депутатів України

Відомості про закордонний виборчий округ та одномандатні виборчі округи, утворені на постійній основі, у тому числі опис меж одномандатного виборчого округу із зазначенням його центру та кількості виборчих дільниць

Відомості про виборчі дільниці, утворені на постійній основі, у тому числі місцезнаходження приміщень для голосування та відповідних дільничних виборчих комісій

Фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів, які оприлюднюються Центральною виборчою комісією згідно із законом

Інформація про результати місцевих виборів

Кількість виборців у межах Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл, у закордонному виборчому окрузі, а також кількість виборців, які за своїми виборчими адресами віднесені до відповідних виборчих дільниць (станом на останній день попереднього місяця)

Дані про територіальні виборчі комісії та їх склад

Відомості про спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій

Відомості про кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

Відомості про уповноважених осіб партій та довірених осіб кандидатів

Національний банк

Інформація про власників істотної участі у банках України

Інформація з Державного реєстру банків про банки, які мають банківську ліцензію, їх відокремлені підрозділи; про банки, які ліквідуються (включаючи банки, ліквідація яких завершена та здійснюється виключення відомостей про них з Державного реєстру банків) (довідник банків)

Основні показники діяльності банків України

Значення економічних нормативів у системі банків України

Інформація про доходи та витрати банків України

Дані фінансової звітності банків України

Інформація з реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Інформація про банківські ліцензії та види діяльності банків України

Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик

Український індекс міжбанківських ставок овернайт

Грошові агрегати

Кредити, надані депозитними корпораціями

Депозити, залучені депозитними корпораціями

Цінні папери, акції та інші форми участі в капіталі в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку) та цінні папери, крім акцій, випущених депозитними корпораціями (крім Національного банку)

Процентні ставки депозитних корпорацій (крім Національного банку) за новими кредитами та новими депозитами

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника

Дані про обороти і залишки на рахунках банків України

Структурні підрозділи банків України

Платіжний баланс України

Міжнародна інвестиційна позиція України

Валовий зовнішній борг України

Короткостроковий зовнішній борг України за залишковим строком погашення

Ліквідність банківської системи та чинники її змін

Дані про офіційні резервні активи

Показники валютного ринку України

Балансовий звіт Національного банку

Інформація про структури власності банків України (за кожною установою)

Звіти про фінансову стабільність

Інформація про погодження набуття істотної участі в банках

Інформація про керівників банків

Інформація про керівників та власників істотної участі у банках, які ліквідовані не за ініціативою власників

Інформація про визнані банківські групи та банківські групи, визнання яких припинено

Інформація про банки, які перебувають у стадії реорганізації

Загальний перелік файлів статистичної звітності банків України

Реєстри показників статистичної звітності банків України

Інформація про комерційних агентів (комерційних представників) банків

Реєстр кредитних посередників банків

Перелік банків України, які мають право здійснювати випуск електронних грошей

Статистичні дані про операції банків України з електронними грошима

Статистичні дані про операції банків України з векселями, чеками, гарантіями та акредитивами

Перелік банків України, які здійснюють операції з відшкодування коштів за чеками

Інформація з переліку попередньо кваліфікованих осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку (у тому числі виключені з переліку)

Дані діагностики, оцінки стійкості, оцінки якості активів банків

Статистика індикаторів фінансової стійкості

Перелік застав у вигляді майна та майнових прав за кредитами юридичним особам

Перелік майна, що перебуває у заставі Національного банку, виставленого на продаж Державною виконавчою службою та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Перелік набутого заставленого майна, виставленого на продаж Національним банком

Довідкове значення курсу гривні

Інформація про розміщення облігацій внутрішніх державних позик на первинному ринку

Узагальнена інформація про виконані угоди з купівлі/продажу облігацій внутрішніх державних позик на вторинному ринку

Інформація про облігації внутрішніх державних позик, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу

Інформація про міжнародні резерви

Річні звіти, консолідована фінансова звітність Національного банку

Закупівельні ціни на банківські метали

Закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті

Інформація про кредити, надані Національним банком

Перелік фінансових установ, які приєдналися до Рамкового договору фінансової реструктуризації

Інформація про огляди фінансових корпорацій (за методологією грошово-кредитної та фінансової статистики)

Нормативно-правові акти Національного банку

Інформація про чисту вартість активів, загальну кількість одиниць пенсійних активів фонду та чисту вартість одиниці пенсійних активів Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку

Квартальні звіти Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку

Інформація з реєстру приміщень, в яких провадиться діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах

Незаконні пункти обміну валюти

Кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків

Учасники національної платіжної системи “Український платіжний простір” (ПРОСТІР)

Ринок платіжних карток в Україні

Здійснення операцій із приймання готівки для подальшого її переказу

Інформація з державного реєстру фінансових установ

Інформація з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Інформація з реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

Інформація з переліку осіб, яким видано та/або анульовано свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

Інформація з Єдиного реєстру бюро кредитних історій

Інформація з переліку осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійні комісари)

Основні показники діяльності небанківської фінансової установи на основі поданої нею звітності, зокрема обсяг наданих фінансових послуг, зобов’язання, активи, капітал, дані про фінансові результати їх діяльності та інші показники звітності

Інформація з переліку страхових та/або перестрахових брокерів - нерезидентів, які повідомили про намір провадити діяльність на території України

Інформація з переліку страхових посередників, які повідомили про намір провадити посередницьку діяльність на території України з укладення договорів страхування/перестрахування із страховиком-нерезидентом

Інформація про акредитацію філій та представництв іноземних банків на території України

Інформація з електронного реєстру ліцензій на інкасацію

Інформація з електронного реєстру ліцензій та осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій

Інформація про перелік небанківських фінансових груп

Інформація з переліку осіб, які отримали погодження Національного банку на набуття (збільшення) істотної участі у небанківських фінансових установах

Інформація з переліку власників істотної участі, які не мають права користуватися правом голосу та брати участь в управлінні небанківською фінансовою установою

Інформація з електронного реєстру осіб, яким видано сертифікат Національного банку на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи

Інформація про власників істотної участі надавачів фінансових послуг

Інформація про структури власності надавачів фінансових послуг (за кожною установою)

Інформація про кредити, надані банками під заставу земельних ділянок всіх категорій земель фізичним особам та суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, у розрізі регіонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Інформація про банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація

Реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Офіс Генерального прокурора

Звіт про роботу прокурора

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення

Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення

Звіт про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, в установах, організаціях за видами економічної діяльності

Національне антикорупційне бюро України

Інформація про справи, що перебувають в суді

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення

Мін’юст

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Єдиний реєстр нотаріусів

Державний реєстр атестованих судових експертів

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Повідомлення про електронні аукціони та інша інформація щодо реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі

{Позицію виключено на підставі Постанови КМ № 668 від 30.06.2023}

Реєстр методик проведення судових експертиз

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Єдиний реєстр арбітражних керуючих України

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Словник адміністративно-територіального устрою України

Словник вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”

Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження

Єдиний реєстр боржників

Дані центральної бази даних системи електронних аукціонів арештованим майном

Державний реєстр атестованих судових експертів

Єдиний реєстр приватних виконавців України

МВС

Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів

Інформація про транспортні засоби, що перебувають у розшуку у зв’язку з їх незаконним заволодінням (включаючи ідентифікаційні номери транспортних засобів (VIN)

Інформація про викрадену, втрачену зброю

Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

Інформація про заклади, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Відомості про номерні знаки, доступні для видачі в результаті реєстрації транспортних засобів

Інформація про виявлені адміністративні правопорушення

Інформація про викрадені, втрачені та недійсні паспорти громадянина України

Інформація про викрадені, втрачені та недійсні паспорти громадянина України для виїзду за кордон

Інформація про осіб, зниклих безвісти

Інформація про викрадені, втрачені мобільні телефони

Карта маршрутів мобільних сервісних центрів і графік виїздів мобільних сервісних центрів

Інформація про зареєстровані транспортні засоби (включаючи ідентифікаційні номери транспортних засобів (VIN)

Маршрути для перевірки навичок керування транспортними засобами

Інформація про осіб, які не можуть надати про себе відомості внаслідок хвороби або неповнолітнього віку

Перелік діючих пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, контрольних пунктів в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях

Оперативні дані про якість атмосферного повітря в населених пунктах за даними мережі спостережень гідрометеорологічних організацій

Дані Українського гідрометеорологічного центру загального користування

Матеріали гідрометеорологічних спостережень, інформаційної бази гідрометеорологічних даних і даних про стан навколишнього природного середовища

Оперативна інформація про надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території України

Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Перелік підприємств, установ, організацій, які проводять навчання з питань пожежної безпеки

Реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб

Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території України

Державний водний кадастр за розділом “Поверхневі води” у частині проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень за кількісними та якісними характеристиками поверхневих вод

Дані обліку дорожньо-транспортних пригод (знеособлені дані)

Відомості про пасажиропотік на міжнародному та внутрішньому сполученні

Дані про номер та/або серію документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, які визнані недійсними

Відомості Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами

Відомості про результати моніторингу міграційних процесів

Дані про фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в населених пунктах за даними мережі спостережень гідрометеорологічних організацій

Прогнозна та оперативна інформація про несприятливі погодні умови на території населених пунктів

Місцезнаходження камер автоматичної фіксації швидкості руху

Державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки

Мінекономіки

Інформація про закупівлі, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про публічні закупівлі”

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України

Дані про фактичну ціну реалізації нафти, конденсату

Дані про середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України

Стан інвестиційної діяльності в Україні

Інформація про стан використання експортно-імпортних квот

Перелік товарів, реекспорт яких з митної території України або з митної території третіх країн потребує дозволу Мінекономіки

Реєстри ліцензіатів, яким Мінекономіки видано ліцензії

Реєстр затверджених типів засобів вимірювальної техніки

База даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

Інформація про зареєстровані національні еталони

Реєстр призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій

База даних про технічні регламенти

Інформація, що міститься в системі оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

Інформація про середньоринкову вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів і перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у відповідному податковому (звітному) році

Реєстр індустріальних парків

Реєстр укладених контрактів з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Реєстр організацій колективного управління

Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду

Результати аналізу дотримання вимог законодавства у сфері колективного управління, моніторингу діяльності акредитованих організацій колективного управління

План заходів щодо удосконалення організаційних і правових умов для інтелектуальної, творчої діяльності, забезпечення ефективної охорони майнових прав на об’єкти авторських і суміжних прав, запобігання використанню таких об’єктів без згоди власників прав (крім випадків, встановлених законом) із зазначенням статусу їх виконання

Перелік зареєстрованих представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, у тому числі узагальнена інформація про їх діяльність

Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

Реєстр сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників

Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб

Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві

Державний реєстр технічних засобів для агропромислового комплексу України

Фонд нормативних документів Мінекономіки

Списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів

Державний реєстр заявок на сорти рослин

Реєстр патентів на сорти рослин

Єдиний державний реєстр тварин

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві

Реєстр складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання

Інформаційний банк даних про стан ґрунтів земель сільськогосподарського призначення

Дані системи моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення

Дані про надану державну підтримку сільського господарства суб’єктам господарювання

Реєстр органів з оцінки відповідності

Реєстр аграрних розписок

Державний реєстр виноградних насаджень

Результати моніторингу показників заробітної плати

Класифікатор професій

Перелік суб’єктів, які мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Дані про приватизацію об’єктів державної та комунальної власності

Реєстр концесійних договорів

Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Державний реєстр органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції

Державний реєстр органічного насіння і садивного матеріалу

Мінфін

Інформація, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”

Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій

Інформація про державні гарантії

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі

Міжнародні стандарти аудиту, оприлюднені державною мовою

Переклад міжнародних стандартів фінансової звітності

Форми фінансової звітності

Державний бюджет України на відповідний рік та інша інформація, визначена частиною першою статті 28 Бюджетного кодексу України

Реєстр проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

Інформація про розподіл субвенцій з державного бюджету

Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу

МОЗ

Державний реєстр лікарських засобів

Державний реєстр небезпечних факторів

Державний реєстр дезінфекційних засобів

Державні санітарні норми та правила

Гігієнічні нормативи

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів України

Державний формуляр лікарських засобів

Національний перелік основних лікарських засобів

Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Перелік лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни

Реєстр граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів

Реєстр медико-технологічних документів

Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта

Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я

Ліцензійний реєстр МОЗ з медичної практики

Ліцензійний реєстр МОЗ з діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини

Народна медицина (цілительство)

Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації

Реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну

Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Інформація про залишки медичних імунобіологічних препаратів в областях, придбаних за кошти державного бюджету

Медична статистична звітність

Кількість хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, протестованих у розрізі областей

Дані про опорні лікарні: кількість лікарів-інфекціоністів, засобів індивідуального захисту, лікарських засобів для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, потреби

Дані про заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2: кількість лікарів, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, забезпеченість лікарень засобами індивідуального захисту та лікарськими засобами

Кількість ліжок, виділених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечених подачею кисню

Перелік клінічних випробувань лікарських засобів

Міненерго

Екологічна та радіаційна обстановка в зоні розташування атомних електростанцій

Національний звіт у рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей

Видобуток рядового вугілля державними підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями, що належать до сфери управління Міненерго, та господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює управління корпоративними правами держави (за шахтами, марками продукції)

Видобуток та переробка уранової сировини

Виробництво електричної енергії атомними електростанціями (за блоками)

Графік ремонтів енергоблоків атомних електростанцій

Показники стану активів підприємств державного сектору економіки

Інформація про вугільну товарну продукцію

Оплата підприємствами комунальної теплоенергетики і теплоелектроцентралями поставок природного газу з ресурсів АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (у розрізі підприємств, за областями)

Переробка вугілля (у розрізі підприємств)

Прогнозний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

Рух палива на енергетичних підприємствах (оперативні дані)

Показники роботи атомних електростанцій

Експлуатаційна безпека атомних електростанцій

Недовиробництво електричної енергії атомними електростанціями

Інформація про атомні електростанції

Розрахунки за електричну енергію, відпущену державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (за сегментами та торговими зонами)

Загальна інформація про підприємства державного сектору економіки

Коефіцієнтний аналіз діяльності підприємств державного сектору економіки

Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки

Показники виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки

Показники фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки

Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб’єкта управління Міненерго

Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб’єкта управління Міненерго

Довідник вугледобувних підприємств України

Дані щодо виконання операторами великих спалювальних установок Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок

Звітні дані операторів великих спалювальних установок про виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок

Обсяги імпорту вугілля для потреб енергетики (за марками вугілля)

МОН

Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави

Реєстр технологій, створених чи придбаних за бюджетні кошти

Національний репозитарій академічних текстів

Реєстр наукових фахових видань України

Державний реєстр наукових об’єктів, що становлять національне надбання

Дані щодо фактичного прийому за спеціальностями у закладах вищої освіти

Дані щодо фактичного прийому за професіями у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (знеособлені дані)

Реєстр суб’єктів освітньої діяльності

Перелік установ, які здійснювали передачу технологій

Реєстр документів про освіту (знеособлені дані)

Реєстр студентських (учнівських) квитків (знеособлені дані)

Знеособлені дані про педагогічних працівників закладів освіти

Дані про заяви вступників на вступ до закладів вищої освіти (знеособлені дані)

Звіт очної (денної) форми здобуття освіти закладу загальної середньої освіти (форма № ЗНЗ-1)

Зведений звіт очної (денної) форми здобуття освіти закладів загальної середньої освіти (форма № 76-РВК)

Мінінфраструктури

Перелік поштових індексів і відділень поштового зв’язку України

Інформація про стан аварійності на транспорті в Україні

Звіти про перевезення небезпечних вантажів авіаційним, залізничним, морським транспортом

Інформація про споживання енергетичних ресурсів приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту (крім АТ “Українська залізниця”)

Інформація про планове споживання та економію газу приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту (крім АТ “Українська залізниця”)

Інформація про контактну інформацію підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

Реєстр суднозаходів

Портова статистика з перевалки вантажів (у розрізі терміналів та причалів)

План ремонтних і капітальних днопоглиблювальних робіт і статус їх виконання

Інформація про зібрані портові збори (у розрізі їх видів та портів)

Інформація про міжнародні перекази

Інформація про дорожньо-транспортні пригоди

Річні плани закупівель підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

Фінансова звітність підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

Інформація про видані картки цифрових тахографів

Дані про доходи підприємств у розрізі контрагентів, груп товарів/послуг і натуральних показників

База даних договорів фрахтування державного рухомого майна та поточного стану розрахунків за ними підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

База даних про закупівлі підприємств, установ та організацій у розрізі контрактів з відображенням фактично витрачених сум

Перелік фактичних тарифів на перевантаження державних стивідорів

Реєстр морських портів України

Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України

Перелік автостанцій

Реєстр про співробітництво територіальних громад

Перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту будівельних виробів (продукції)

Відомості про містобудівну документацію, зокрема метадані містобудівної документації, які невід’ємно пов’язані через систему гіперпосилань із електронними копіями відповідної документації (документів), розміщеної (розміщених) на інтернет-ресурсах уповноважених органів містобудування та архітектури і виконавчих органів місцевого самоврядування

Реєстр теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії

Реєстр угод про транскордонне співробітництво

Реєстр підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості

Відомості з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а саме:

інформація про ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

інформація про професійну атестацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, фахівців з аудиту енергетичної ефективності будівель, фахівців з обстеження інженерних систем, а також відомості про таких виконавців і фахівців;

інформація про експертні організації, що проводять експертизу проектної документації на будівництво об’єктів;

відомості про саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності та делегування їм повноважень щодо проведення професійної атестації та відомості про саморегулівні організації у сфері енергетичної ефективності;

Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, який є невід’ємною архівною складовою частиною Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

відомості про базові організації в будівництві;

будівельні норми, зокрема контрольні примірники будівельних норм;

перелік національних стандартів для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”;

перелік європейських документів із визначення прийнятності;

національні документи України із визначення прийнятності, прийняті національною організацією органів із визначення технічної прийнятності, та їх перелік;

перелік національних стандартів для будівельної продукції, що надається на ринку та не охоплюється або не повністю охоплюється національними стандартами для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Мінсоцполітики

Інформація про державні соціальні стандарти та гарантії

Інформація про основні показники рівня життя населення

Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги

Перелік організацій та установ, що залучають до своєї діяльності іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України

Довідник телефонів гарячих ліній для осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Інформація про відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Реєстр отримувачів коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам

{Позицію виключено на підставі Постанови КМ № 1041 від 16.09.2022}

Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей

Мінреінтеграції

Дані з інвестиційних проектів і залучення інвестицій, кредитів та грантів для реалізації проектів з питань, що належать до компетенції Мінреінтеграції

Інформація про порушення прав і свобод людини, мешканців тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

МКІП

Державний реєстр нерухомих пам’яток України

Державний реєстр національного культурного надбання

Інформація про відвідування театрів (у тому числі кількість платних, пільгових і безоплатних відвідувачів)

Дані щодо обсягів здійснених продажів творів мистецтва (у тому числі перепродажів, з виокремленням доходів, з яких виплачується винагорода, передбачена правом слідування)

Інформація про стан комплектації вітчизняними виданнями бібліотечних фондів і їх використання

Інформація про наявність культурно-мистецької інфраструктури, технологічного, сервісного та іншого ресурсного забезпечення створення (виробництва) культурних благ

Дані про частку культурних і креативних індустрій у валовому внутрішньому продукті (номінальному), у розрізі областей та за видами культурно-мистецької діяльності

Звіт про заходи щодо поліпшення виміру частки культурних і креативних індустрій у валовому внутрішньому продукті

Огляд інструментів підтримки культурних і креативних індустрій, запровадження спеціальних податкових стимулів і преференцій, а також визначення ефективності застосування таких інструментів (правових чи фінансових)

Підсумки моніторингу застосування та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами (інституціями) культури

Огляд стану поширення вітчизняного культурного продукту і культурних послуг, утримання їх цінової доступності та заходів з підвищення рівня споживання таких послуг

Рішення колегії

Перелік та інші відомості про музеї

Реєстр культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (музеї)

Реєстр культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (бібліотеки)

Реєстр культурних цінностей, повернених до України

Реєстр культурних цінностей, які пов’язані з історією українського народу і перебувають за межами України

Реєстр культурних цінностей, які знаходяться в національному розшуку

Реєстр культурних цінностей, які знаходяться в розшуку за запитами інших держав

Реєстр конфіскованих культурних цінностей

Реєстр культурних цінностей, на які видано свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України

Переліки історико-архітектурних планів, затверджені в установленому законом порядку

Проекти історико-архітектурних опорних планів, історико-архітектурні опорні плани

ДАРТ

Реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям

Ліцензійний реєстр суб’єктів туроператорської діяльності

Мінмолодьспорт

Реєстр визнаних видів спорту в Україні

Реєстр спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту

Списки спортсменів України з олімпійських видів спорту, які посіли перше - шосте місце на офіційних міжнародних змаганнях

Інформація про національні збірні команди

Рейтинги з неолімпійських та олімпійських видів спорту

Єдиний електронний реєстр спортивних споруд

Інформація про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України

Списки спортсменів з неолімпійських видів спорту, які посіли перше - третє місце на офіційних міжнародних змаганнях

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік

Інформація про присвоєння спортивних звань з видів спорту, визнаних в Україні

Інформація про систему відбору до складу національної збірної команди для участі у головних змаганнях з олімпійських видів спорту

Інформація про склад національної збірної команди різних вікових груп

Правила змагань з видів спорту

Інформація про антидопінгову діяльність

Перелік дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл вищої спортивної майстерності

Звіт з фізичної культури і спорту

Звіт про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву)

Звіт школи вищої спортивної майстерності

Навчальні програми з видів спорту

Рейтинги серед шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих дитячо-юнацьких закладів спортивного профілю та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, нормативно-правові акти, розпорядчі документи з питань розвитку олімпійського спорту, дитячо-юнацького та резервного спорту, науково-методичного та методичного забезпечення збірних команд України

Міндовкілля

Реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання

Узагальнені дані регіональних реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Державний кадастр тваринного світу

Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Дані про державні випробування та реєстрацію пестицидів і агрохімікатів

Дані державної системи моніторингу довкілля

Перелік міжнародних угод у сфері охорони навколишнього природного середовища, стороною яких є Україна, та стан їх виконання

Дані про видані ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та ліцензіатів

Дані про видані ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та ліцензіатів

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля

Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

Перелік підприємств, установ та організацій, яким надається право на розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців

Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища по скиданню забруднюючих речовин у водні об’єкти

Перелік висновків про транскордонне перевезення відходів

Перелік повідомлень про транскордонне перевезення небезпечних відходів

Перелік дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (садивного) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився

Перелік дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного світу

Розрахункові лісосіки

Норми відстрілу мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, на мисливський сезон

Перелік дозволів на проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі

Перелік дозволів на імпорт та експорт видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, за винятком осетрових риб і виробленої з них продукції

Інформація про ліміти (норми) використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів) та спеціального використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів)

Ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Державний класифікатор відходів

Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 1, 2, 3 груп із зазначенням номеру та строку дії

Перелік декларацій про відходи, які подаються суб’єктами господарювання

Перелік установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міндовкілля

Перелік суб’єктів господарювання, яким Міндовкілля затверджено показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Перелік дозволів на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України

Перелік дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Перелік дозволів на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

Перелік дозволів на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Червона книга України

Зелена книга України

Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні по викидах в атмосферне повітря

{Розділ “Мінрегіон” виключено на підставі Постанови КМ № 727 від 18.07.2023}

МЗС

Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна

Список іноземних дипломатичних місій в Україні

Мінцифри

Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів

Реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів

Перелік офіційних веб-сайтів органів державної влади

Реєстр адміністративних послуг

Адміністрація Держспецзв’язку

Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів, та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом

Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації

Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації

Перелік сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації

Перелік технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування

Перелік засобів криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації

Національне агентство з питань запобігання корупції

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Антикорупційні програми міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування, державних цільових фондів

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

АРМА

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, крім даних, визначених абзацом дев’ятим частини першої статті 25 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”

Держстат

Довідник розділів статистики

Метаописи державних статистичних спостережень

Звіти про якість

Результати статистичних спостережень (статистична інформація)

Статистична класифікація продукції (СКП)

Номенклатура продукції промисловості (НПП)

Основні промислові групи (ОПГ)

Номенклатура продукції будівництва (НПБ)

Номенклатура продукції сільського господарства (НПСГ)

Номенклатура продукції рибальства і аквакультури (НПРА)

Класифікація видів вантажів (КВВ)

Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)

Класифікація зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)

Статистична класифікація країн світу (СККС)

Статистична класифікація валют (СКВ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Статистичний класифікатор органів державного управління (СКОДУ)

Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД)

Основні показники соціально-економічного розвитку України

Фінансова звітність компаній, що складається та подається відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Індекси споживчих цін

Індекси цін виробників промислової продукції

Валовий внутрішній продукт: за видами економічної діяльності, за доходами, за категоріями кінцевого використання (щоквартальні дані, щорічні дані; у фактичних цінах)

Внутрішня торгівля: роздрібний товарооборот підприємств, оборот роздрібної торгівлі

Будівництво: обсяг виконаних будівельних робіт, індекс будівельної продукції

Обсяг реалізованої промислової продукції

Індекси промислової продукції за видами діяльності

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

Обсяг продукції сільського господарства

Індекси сільськогосподарської продукції

Валова продукція сільського господарства

Заборгованість із виплати заробітної плати

Фонд оплати праці працівників

Чисельність населення (за оцінкою) в розрізі кожного населеного пункту

Антимонопольний комітет

Зведений перелік суб’єктів природних монополій

Рішення та рекомендації Антимонопольного комітету

Реєстр державної допомоги

Зведені відомості про рішення органів Комітету про визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу

Фонд державного майна

Єдиний реєстр об’єктів державної власності

Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Реєстр організаторів аукціонів з відчуження майна

Реєстр корпоративних прав держави у статутному капіталі господарських товариств

Перелік потенційних об’єктів оренди державного майна

Інформація з єдиної бази даних звітів про оцінку

Пенсійний фонд України

Загальний склад працюючих осіб за видами економічної діяльності

Професійний склад працюючих осіб за видами економічної діяльності

Професійний склад працюючих осіб за окремими категоріями

Професійний склад працюючих осіб за віком

Дані про платників, що мають заборгованість із платежів до Пенсійного фонду України

Дані про розмір середньої заробітної плати для обчислення пенсії

Дані про виконання бюджету Пенсійного фонду України

Узагальнені дані реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про кількість застрахованих осіб, одержувачів пенсій, їх заробітну плату, дохід, грошове забезпечення, допомогу та компенсацію, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, розмір призначених пенсійних виплат

Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій

Державна служба зайнятості

Дані Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості України

Дані про кількість заяв на допомогу по безробіттю

НАДС

Перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей (із зазначенням правильної відповіді)

НКРЕКП

Дані про виробництво теплової енергії

Дані про споживання теплової енергії

Повна розшифровка тарифу із зазначенням закладених грошових коштів та у натуральному вимірі

Аналіз виконання тарифу

Реєстр суб’єктів господарювання, що провадять свою господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП

Тарифи на комунальні послуги

Реєстр суб’єктів природних монополій у сфері енергетики

Реєстр суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, захоронення побутових відходів

Реєстр об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих електростанцій)

Ліцензійний реєстр НКРЕКП

НКЦПФР

Інформація, що міститься в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів

Інформація, що міститься в Реєстрі правопорушень на ринку цінних паперів

Інформація, що міститься в Державному реєстрі випусків цінних паперів

Інформація, що міститься в Державному реєстрі уповноважених рейтингових агентств

Державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Інформація про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств

Фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі

НКРЗІ

Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій

Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку

Реєстр виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України

Перелік діючих дозволів на використання номерного ресурсу

Каталог пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання з їх телекомунікаційними мережами

Перелік договорів, укладених між операторами телекомунікацій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж

Узгоджений НКРЗІ перелік акредитованих органів, уповноважених на проведення підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій

Узгоджений НКРЗІ перелік акредитованих органів, уповноважених на проведення підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Перелік визначених ринків певних телекомунікаційних послуг, результати їх аналізу та перелік операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг

Звітність та інформація в розрізі діяльності кожного оператора, провайдера телекомунікацій, зокрема така, що містить фінансово-економічні показники їх діяльності за кожним видом послуг та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Інформація про покриття Інтернету, технології, швидкості та кількість абонентів у розрізі кожного населеного пункту, що надається операторами та провайдерами телекомунікацій на запити НКРЗІ

КРАІЛ

Перелік суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей

Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні

Звіти про рух резерву виплат операторів лотерей

Казначейство

Єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та отримувачів бюджетних коштів

Довідник адміністративно-територіальних одиниць України

Звітність про виконання Державного бюджету України на відповідний рік відповідно до вимог статей 59-60 Бюджетного кодексу України

ДРС

Інформація про проекти регуляторних актів, що надійшли на погодження/для підготовки пропозицій щодо удосконалення таких проектів актів відповідно до принципів державної регуляторної політики та посилання на результати їх розгляду

Дані інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)

Дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови)

ДФС

Показники роботи слідчих підрозділів органу, що здійснює контроль за додержанням вимог податкового законодавства

ДПС

Реєстр платників податку на додану вартість

Інформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Реєстр великих платників податків

Реєстр платників податків - нерезидентів

Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією

Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Реєстр електронних форм податкових документів

Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави

Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

Довідники податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та інших податкових пільг

Перелік типів об’єктів оподаткування

Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету в звітному році

Інформація про надходження податків і зборів

Інформація про нарахування податків і зборів

Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

Інформація про надходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Показники контрольної роботи

Єдиний державний реєстр місць зберігання

Інформація про суми переплат за податковими зобов’язаннями, в цілому та в розрізі основних податків

Дані про податковий борг: загальна сума, сума і кількість розстрочок до року і більше року

Інформація про кількість і результати розгляду скарг за наслідками адміністративного оскарження

Інформація про щомісячні надходження податків і зборів (за видами згідно з кодом бюджетної класифікації, у галузевому та регіональному розрізі)

Інформація про щомісячні відомості про надані відстрочення (розстрочення) сплати податкових зобов’язань, списання податкового боргу (за видами податків та зборів та за окремими платниками податків)

Інформація про квартальні відомості про втрати бюджету від надання податкових пільг (за видами податків та зборів)

Інформація про кількість проведених планових/позапланових перевірок та їх результати

Інформація про суми донарахувань за актами перевірок

Реєстр платників єдиного податку

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю спиртом

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту)

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями - сидром та перрі (без додання спирту)

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю тютюновими виробами

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту)

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами

Кількість зареєстрованих підприємців - платників єдиного податку із розподілом за групами, тис. осіб

Інформація про сплату екологічного податку суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами

Фінансова звітність (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), подані як додаток до звітної (звітної нової) податкової звітності за річний податковий (звітний) період відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України

Реєстр отримувачів бюджетної дотації

Реєстр заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу

Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий

Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової торгівлі та роздрібної торгівлі пальним

Інформація про платників, які мають борг (недоїмку) із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Держмитслужба

Перелік місць доставки

Відомчі класифікатори інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій

Ставки ввізного та вивізного мита

Переліки товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

Реєстр гарантів

Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру

Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу

Інформація про кількість іноземних транспортних засобів комерційного призначення, що в’їхали на митну територію України, в розрізі країни реєстрації

Інформація про середній час митного оформлення товарів у митних режимах експорту, імпорту, транзиту (без реагування автоматизованої системи управління ризиками)

Інформація про функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”

Знеособлена аналітична інформація

Знеособлена зведена інформація для статистичних цілей

Знеособлена інформація щодо конкретних експортно-імпортних операцій, внесених декларантами до митної декларації відповідно до частини восьмої статті 257 Митного кодексу України, за винятком пунктів 2, 4, підпунктів “б”, “в”, “д”, “є”, “з” пункту 5, пунктів 6, 7 і 9 частини восьмої зазначеної статті, включаючи інформацію, що стосується митної вартості товарів

Знеособлена інформація щодо загальних питань роботи митного органу

Знеособлена інформація, яка стосується правопорушень

Держлікслужба

Ліцензійний реєстр видів господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який включає інформацію, у тому числі щодо розгляду питань і рішень про видачу, переоформлення, анулювання ліцензій на зазначені види діяльності

Реєстр осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, і медичних виробів для діагностики in vitro в обіг

Реєстр документів щодо якості лікарських засобів

Перелік атестованих лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів

Інформація про здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів

Інформація про здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну

Перелік ввезених в Україну лікарських засобів

Звіт суб’єктів господарювання про результати контролю активних фармацевтичних інгредієнтів (субстанцій) та продукції “in bulk”

Висновки про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

НСЗУ

Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Укладені договори за програмою реімбурсації лікарських засобів

Оплати аптечним закладам за договорами реімбурсації лікарських засобів з НСЗУ

Оплати надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій

Інформація про суб’єктів господарювання, які уклали договір із НСЗУ за програмою медичних гарантій

Інформація про аптечні заклади, які уклали договір із НСЗУ за програмою реімбурсації лікарських засобів

Інформація про внесені до електронної системи охорони здоров’я декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу

Інформація про виписані електронні рецепти за програмою реімбурсації лікарських засобів

Інформація про погашені електронні рецепти за програмою реімбурсації лікарських засобів

Державіаслужба

Державний реєстр цивільних повітряних суден

Інформація про стан розгляду справ щодо стягнення штрафних санкцій з компаній-авіаперевізників, які порушили повітряний простір

Зведені дані щодо кількості перевезених пасажирів українськими авіакомпаніями та зведені дані щодо пасажиропотоків через аеропорти України

Статистичні дані щодо регулярності польотів та аварійних випадків

Реєстр сертифікованих суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень

Реєстр сертифікованих суб’єктів, що надають послуги з наземного обслуговування повітряних суден

Реєстр авіаційних компаній, призначених для експлуатації міжнародних повітряних ліній

Реєстр сертифікованих навчальних центрів з підготовки персоналу з продажу повітряних перевезень

Реєстр сертифікованих аеродромів (злітно-посадкових майданчиків)

Реєстр закладів освіти цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу

Реєстр провайдерів аеронавігаційного обслуговування

Звіт щодо виконання функцій з нагляду за безпекою польотів під час організації повітряного руху в Україні

Реєстр організацій з підготовки диспетчерів управління повітряного руху

Реєстр укладених міжнародних угод про повітряне сполучення, а також умови виконання регулярних повітряних перевезень відповідно до положень цих угод

Ліцензійний реєстр на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

Укртрансбезпека

Інформація про видані та анульовані ліцензії та сертифікати на транспорті

Інформація про результати здійснення державного контролю за технічним станом об’єктів міського електричного транспорту та забезпечення безпеки його руху та контролю за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на міському електричному транспорті

Реєстр трамвайних вагонів і тролейбусів

Інформаційні звіти про кількість перевірених транспортних засобів, суми накладених штрафних санкцій та сплачених до державного бюджету у грошовому еквіваленті за видами (щокварталу, у розрізі управлінь)

Єдиний електронний реєстр міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів)

Мережа міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів)

Реєстр ліцензій на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним і залізничним транспортом

Реєстр ліцензій на внутрішні перевезення пасажирів на таксі та/або міжнародні перевезення пасажирів на таксі

Реєстр ліцензій міжнародних перевезень

Реєстр оформлених, підписаних і готових до видачі дозволів Європейської конференції міністрів транспорту

Перелік подій, що сталися за участю автомобільного та міського електричного транспорту

Морська адміністрація

Інформація про стан аварійності на морському та річковому транспорті в Україні

Ліцензійний реєстр на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Державний судновий реєстр України

Суднова книга України

Звіти про перевезення небезпечних вантажів морським транспортом

Інформаційні звіти про кількість перевірених транспортних засобів, суми накладених штрафних санкцій і сплачених до державного бюджету у грошовому еквіваленті за видами (щокварталу)

Бази даних Регістру судноплавства України

Перелік зареєстрованих ліній закордонного плавання

Перелік баз для стоянки маломірних (малих) суден

Інформація про контактну інформацію підприємств, що належать до сфери управління Морської адміністрації

Річні плани закупівель підприємств, що належать до сфери управління Морської адміністрації

Фінансова звітність підприємств, що належать до сфери управління Морської адміністрації

Держпраці

База даних осіб, що пройшли підготовку та перевірку знань на експертів, які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження, а також щодо проходження такими особами періодичного підвищення кваліфікації

Реєстр уповноважених організацій

Перелік суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення

Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Реєстр дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Реєстр великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів

Реєстр гірничих відводів, наданих для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

Реєстр гірничих відводів, наданих для розробки родовищ корисних копалин, будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин

Інформаційний перелік лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу

{Позицію виключено на підставі Постанови КМ № 690 від 07.07.2023}

Реєстр нещасних випадків на виробництві, які підлягають спеціальному розслідуванню

Дані моніторингу погашення державними і комунальними підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів

Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці

Держгеонадра

Перелік спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами)

Інтерактивна карта ділянок надр, на які надано спеціальні дозволи користування надрами

Перелік об’єктів для залучення інвестицій

Дані державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин

Дані державного кадастру родовищ підземних вод

Дані реєстру нафтових і газових свердловин

Дані державного балансу запасів корисних копалин

Інформація про стан мінерально-сировинної бази України

Оглядові геологічні карти

Державний водний кадастр за розділом “Підземні води”

Дані про надходження заяв про надання, продовження, переоформлення та анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, внесення змін до них та видачу їх дублікатів

Реквізити та посилання на скановані копії документів, отримані та/або надіслані Держгеонадрам під час виконання повноважень у сфері розгляду заяв про надання, продовження, переоформлення та анулювання спеціальних дозволів на користування надрами

Інформація про надра, щодо яких вирішується питання про організацію укладення угоди про розподіл продукції

Дані про ділянки надр, щодо яких вирішується питання про продаж спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону

Дані про ділянки надр, щодо яких вирішується питання про продаж спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні

Каталог відомостей про геологічну інформацію з даними про її вартість

Істотні умови угод про користування ділянкою (в тому числі програма робіт та особливі умови надрокористування, що передбачають вимоги до ефективності робіт; порядок видобування корисних копалин; види, обсяги і строки виконання робіт на ділянці надр; підстави для припинення діяльності, пов’язаної з використанням ділянки надр)

Держпродспоживслужба

Реєстр затверджених експортних потужностей

Реєстр операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл

Реєстр потужностей (об’єктів)

Державний реєстр потужностей операторів ринку

Реєстр ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів

Державний реєстр генетично модифікованих організмів - джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням

Реєстр виробників органічної продукції (сировини)

Реєстр країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України відповідно до Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”

Реєстр потужностей (об’єктів) для імпорту в Україну товарів відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”

Інформація про обмеження ввезення на територію України та транзиту вантажу з тваринами внаслідок спалаху особливо небезпечної хвороби, включеної до списку Міжнародним епізоотичним бюро, у країні походження або транзиту

Реєстр висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданих Держпродспоживслужбою

Переліки об’єктів регулювання відповідно до Закону України “Про карантин рослин”

Перелік осіб, що включені до Реєстру осіб, які провадять господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”

Перелік осіб, що включені до Реєстру осіб, які провадять господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

Результати аналізу ризиків, визначених Законом України “Про карантин рослин”

Інформація про заборону імпорту об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”

Перелік регульованих шкідливих організмів, визначених Законом України “Про карантин рослин”

Рішення про запровадження або скасування карантинного режиму, визначеного Законом України “Про карантин рослин”

Огляд поширення карантинних організмів в Україні

Реєстр рішень щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики та виробництва ветеринарних препаратів

Реєстр потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження

Державний реєстр кормових добавок

Держгеокадастр

Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників

Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів

Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні

Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Переліки документації із землеустрою, що включені до Державного фонду документації із землеустрою

Перелік документів, що зберігаються у Державному фонді документації із землеустрою та оцінки земель

Публічна кадастрова карта України

Перелік матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду

Державний реєстр географічних назв

Відомості Державного земельного кадастру

Результати публічного моніторингу земельних відносин

Держаудитслужба

Звіти (в тому числі посилання на інформаційні ресурси, оприлюднені в Інтернеті) щодо виконання функцій з управління об’єктами державної власності

Звіти (в тому числі посилання на інформаційні ресурси, оприлюднені в Інтернеті) щодо використання коштів державного і місцевих бюджетів

Держфінмоніторинг

Типологічні дослідження методів та схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Відомості про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в державі

Перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Держенергоефективності

База даних енергетичних сертифікатів

Реєстр альтернативних видів палива

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Щорічний план-графік перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок

Аудиторська палата

Щорічний план-графік перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Єдина база даних запроваджених закладами вищої освіти спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти

Перелік незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти

Інформація про результати акредитаційних експертиз освітніх програм

Інформація про результати інституційних акредитацій

Агентство відновлення

Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, у тому числі з обов’язковим зазначенням вартості робіт, строку виконання та змін (у частині вартості та строків) у разі їх внесення, початкової та остаточної вартості об’єкта

Просторові координати автомобільних доріг загального користування державного значення

Дані щодо техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення в розрізі автомобільних доріг, у тому числі із зазначенням категорії, пікетної прив’язки автомобільної дороги, геометричних і технічних характеристик, показників рівності та міцності, обсягів руйнувань

Інформація про виконання робіт за об’єктами капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення станом на поточну дату

Довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату

Протоколи засідань технічної ради Агентства відновлення (з фіксацією поіменного голосування)

Інформація про хід ліквідації ямковості на міжнародних, національних та регіональних автомобільних дорогах державного значення

Висновки державної будівельної експертизи щодо проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (щодо кожного об’єкта після отримання такого висновку)

Звіти про врахування замовниками рекомендацій CoST під час будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення

Розподіл коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення між службами автомобільних доріг в областях

Звіт про виконання щорічного фінансового плану ПАТ “ДАК “Автомобільні дороги України”

Звіт Агентства відновлення про виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за відповідний рік

Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування

Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до стандарту OC4IDS - Open Contracting for Infrastructure Data Standard

Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення

Звіти про результати проведення моніторингу стану будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг з усіма додатками, у тому числі протоколами, актами обстеження та відбору матеріалів

Держкіно

Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

Інформація про видані посвідчення національного фільму

Інформація про фільми, вироблені за державні кошти

Інформація про відвідування кінотеатрів і наявність національних фільмів у прокаті (коефіцієнт відвідування у містах і загальний по країні, кількість найменувань за видами фільмів, а також кількість сеансів у часові періоди: ранок, день, вечір)

Дані про обсяги касових зборів у розрізі національних і іноземних фільмів (сума і відсоткове співвідношення)

План заходів, спрямованих на підвищення рівня кінообслуговування населення (наявність кінотеатрів, мобільних пересувних цифрових комплексів, кіноклубів або інших майданчиків, пристосованих для кінопоказу), із зазначенням стану їх здійснення

Держводагентство

Дані державного моніторингу масивів поверхневих вод, включаючи прибережні води

Перелік дозволів на спеціальне водокористування

Державний водний кадастр за розділами:

“Водокористування”;

“Поверхневі води” у частині обліку поверхневих водних об’єктів

Держлісагентство

База даних “Мисливець”

Відомості Державного лісового кадастру

Електронний перелік виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів

Реєстр лісорубних квитків

Реєстр дозвільних документів, які дають право здійснювати господарську діяльність, пов’язану із заготівлею деревини

Відомості про заготівлю деревини з окремої ділянки лісового господарства

Матеріали обліку осередків шкідників і хвороб

Повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Акти лісопатологічних обстежень

Рішення науково-технічної ради установи природно-заповідного фонду про доцільність здійснення санітарно-оздоровчих заходів (санітарного стану лісів)

Нумераційні відомості дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки

Картки пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Зведені відомості пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки

Зведені відомості насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки

Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів

Реєстр договорів довгострокового тимчасового користування лісами

Держрибагентство

Інформація про стан та обсяги рибних запасів у водоймах, де ведеться промисловий вилов

Інформація про обсяги вилову за видами риб у розрізі водойм, адміністративно-територіальних одиниць, річкових басейнів

Інформація про обсяги вселення молоді (або плідників) риб за видами риб у розрізі водойм, адміністративних одиниць, річкових басейнів

Ліцензійний реєстр про прийняті рішення щодо видачі ліцензій на провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Державний реєстр рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)

Перелік дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції

ДАЗВ

Державний реєстр радіоактивних відходів

Державний кадастр сховищ та місць тимчасового зберігання радіоактивних відходів

Держекоінспекція

Інформація про ефективність здійснення державного нагляду (контролю) територіальними органами Держекоінспекції

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Інформація про результати здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

ДАБІ

Інформація про виконавців робіт з обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, підприємства, установи та організації, у складі яких є відповідальні виконавці таких робіт

Дані відкритої системи розгляду дозвільних документів

Моторне (транспортне) страхове бюро

Єдина централізована база даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Національна академія наук

Інформація про рукописи та інші носії наукового доробку учених і діячів культури, а також архівні матеріали наукових установ Національної академії наук та інші матеріали, що мають особливу наукову, культурну та історичну цінність

Національний фонд досліджень

База даних наукових розробок та досліджень, що фінансуються Національним фондом досліджень

Український гідрометеорологічний центр

Результати радіаційного контролю

Радіолокаційні дані

Щоденні та щомісячні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші по річках та водосховищах України

Агрометеорологічні умови вирощування та врожайності основних сільськогосподарських культур

Щоденні та щомісячні спостереження за забрудненням атмосферного повітря

Кліматичний кадастр України

Національна асоціація адвокатів

Єдиний реєстр адвокатів

ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”

Обсяг постачання природного газу до України (за напрямами)

Надходження природного газу до газотранспортної системи від видобувних компаній

Транспортування газу трубопроводами (внутрішнє використання)

Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”

Український класифікатор нормативних документів

Каталог національних стандартів і кодексів усталеної практики

Національні стандарти, на які є посилання в нормативно-правових актах

Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів

Каталог технічних комітетів

Реєстр технічних звітів

АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

Розрахунки за природний газ, поставлений АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за категоріями споживачів, за регіонами)

Фактичні обсяги видобутку природного газу, газового конденсату та нафти підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

Запаси природного газу в підземних сховищах газу (розподіл запасів за конкретними підземними сховищами газу, відсоток заповненості)

ПАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго”

Дані про граничні величини споживання електричної енергії

Аналіз використання палива в Україні тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями

Баланс виробництва і споживання електричної енергії (прогнозований і фактичний)

Виробництво та відпуск електричної енергії генеруючими компаніями

Динаміка і структура споживання електричної енергії (за категоріями споживачів)

Експорт електричної енергії з України

Несальдовані надходження і витрати електричної енергії в магістральних і міждержавних мережах об’єднаної енергетичної системи України

Обсяг імпорту/експорту електричної енергії (за напрямами, обсягом і митною вартістю)

Порівняльний аналіз максимального навантаження в об’єднаній енергетичній системі України у дні осінньо-зимового максимуму

Робота блочного обладнання теплових електростанцій (за енергоблоками)

Споживання електричної енергії в Україні за категоріями споживачів

Технологічні витрати електричної енергії на передачу електричними мережами 0,38-800 кВ

Пропускна спроможність міждержавних перетинів для експорту/імпорту електричної енергії та їх поточне завантаження

Магістральні мережі об’єднаної енергетичної системи України (несальдовані надходження електричної енергії в мережу, у тому числі з інших енергетичних систем України, та абсолютні витрати)

Прогнозний (орієнтовний) склад блоків та виробіток електричної енергії теплових електростанцій енергогенеруючих компаній

Відпуск теплової енергії енергетичними компаніями і тепловими електростанціями

Фактичний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України (в розрізі кожного суб’єкта)

АТ “Українська залізниця”

Розклад руху пасажирських поїздів

Інформація про оренду вагонів АТ “Українська залізниця”

Реєстр наявних вагонів АТ “Українська залізниця” (з розподілом за родом рухомого складу)

Інформація про обсяги ремонту вагонів (одиниць, гривень)

Інформація про пробіг вантажних вагонів у порожньому стані

Дані щодо вагонного господарства АТ “Українська залізниця” (кількість вагонів АТ “Українська залізниця” у робочому та неробочому стані, з розподілом за родом рухомого складу)

Дані щодо колійного господарства (протяжність, відремонтовано, потребують ремонту)

Дані щодо активного парку локомотивів АТ “Українська залізниця”

Кількість перевезених пасажирів на постійних приміських маршрутах (з розподілом за регіональними філіями)

Інформація про пасажиропотік на міжнародному та внутрішньому сполученні

Інформація про планову потребу та споживання паливно-енергетичних ресурсів АТ “Українська залізниця” у розрізі ресурсів (дизельне паливо, вугілля, газ)

Інформація про обсяги перевезення вугілля у розрізі залізничних станцій відправлення та призначення

Інформація про обсяг, вантажообіг та сплату провізних платежів від вантажних перевезень (у розрізі номенклатурних груп вантажів, родів вагонів, видів сполучення і тарифних класів)

Інформація про обсяг, вантажообіг та сплату провізних платежів від вантажних перевезень (у розрізі номенклатурних груп вантажів, залізничних станцій відправлення та призначення)

Перелік пасажирських вагонів з прив’язкою до маршрутів поїздів (номер вагону, номер поїзду, залізнична станція відправлення та прибуття)

Дані про ремонт пасажирських вагонів (деталізовані дані за кожним вагоном)

Дані про локомотиви (серія, назва серії, тип тягового рухомого складу, депо приписки, залізниця приписки, дата виробництва, дата останнього і планового ремонту)

Інформація про вантажні перевезення, здійснені інвентарним парком АТ “Укрзалізниця”

Державне підприємство “Український державний центр радіочастот”

Реєстр присвоєнь радіочастот у смугах частот загального користування

Дані про місця розташування веж рухомого (мобільного) зв’язку

Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності”

Державний реєстр винаходів

Державний реєстр корисних моделей

Державний реєстр промислових зразків

Державний реєстр компонувань напівпровідникових виробів

Державний реєстр свідоцтв на торговельні марки

Державний реєстр географічних зазначень

Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

Державний реєстр договорів, які стосуються права автора на твір

Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду

Відомості про заявки на торговельні марки, які прийняті до розгляду

Відомості про заявки на реєстрацію географічних зазначень, які прийняті до розгляду, та специфікації товарів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

Схема планування території Автономної Республіки Крим (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства становлять інформацію з обмеженим доступом)

Місцеві держадміністрації

Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 2 і 3 груп із зазначенням номера та строку дії (для облдержадміністрацій)

Схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій)

Схеми планування територій районів (для райдержадміністрацій)

Інформація про розподілення та використання медичних імунобіологічних препаратів

Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS - Open Contracting for Infrastructure Data Standard (для облдержадміністрацій)

Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (для облдержадміністрацій)

Органи місцевого самоврядування

Перелік об’єктів комунальної власності

Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств

Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою

Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер телефону розміщувача реклами, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)

Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувної, сезонної тощо)

Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість та вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків

Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)

Дані про місце розміщення зупинок міського електричного та автомобільного транспорту

Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них

Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування

Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактну інформацію та графік прийому

Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень

Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Дані про надходження звернень на телефонні “гарячі лінії”, в аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо

Дані про електронні петиції, у тому числі осіб, що їх підписали, та результати розгляду

Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів

Дані про паркування, у тому числі розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування

Адресний реєстр

Дані про надані адміністративні послуги

Дані про видані будівельні паспорти

Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я

Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт

Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади

Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів

Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані

Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою

Дані про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік)

Дані про споживання комунальних послуг (електрична енергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, рідке паливо холодна та гаряча вода із зазначенням частки відновлюваних джерел енергії) комунальними підприємствами, установами та організаціями

Надходження і використання благодійної допомоги

Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду чи умови іншого користування) до закінчення строку, встановленого пунктом 6 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про оренду державного та комунального майна”

Перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду (до дати, визначеної підпунктом 1 пункту 1 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про оренду державного та комунального майна”)

Схеми планування території областей, схеми планування території районів, генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани території, містобудівна документація територіальних громад, їх проекти (відповідно до повноважень)

Дані про місцезнаходження міського електричного та пасажирського автомобільного транспорту в режимі реального часу, у тому числі короткострокові зміни в русі транспорту та час прибуття транспорту на зупинки в режимі реального часу

Дані про розміщення громадських вбиралень комунальної власності

Перелік перевізників, що надають транспортні послуги з перевезення пасажирів міським електричним та автомобільним транспортом, у тому числі маршрути перевезень

Розклад руху міського електричного та автомобільного транспорту

Перелік земельних ділянок комунальної власності, що пропонуються для передачі у власність громадян та юридичних осіб або для надання у користування

Перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної власності

Дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення

Реєстр містобудівних умов та обмежень

Дані про тарифи на комунальні послуги, які затверджуються органом місцевого самоврядування

Перелік цільових місцевих програм, змін до цільових місцевих програм та звітів про виконання цільових місцевих програм

Перелік заяв щодо безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами

Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Дані про місцезнаходження комунальних контейнерів (за категоріями), контейнерних майданчиків, місць прийому небезпечних відходів, вторинної сировини

Дані про місцезнаходження комунальних об’єктів управління відходами, їх площі та обсяги надходжень

Дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію безпритульних тварин

Дані про дитячі, спортивні та інші майданчики для дозвілля та відпочинку, що перебувають у комунальній власності

Дані про накладені штрафи за порушення правил паркування транспортних засобів

Дані про місцезнаходження зон для вигулу домашніх тварин

Дані щодо місцезнаходження камер відеоспостереження, що перебувають у комунальній власності

Дані про розташування захисних споруд цивільного захисту комунальної власності

Дані про місцезнаходження зарядних станцій для електричного транспорту

Дані про експлуатаційні характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, в яких впроваджено системи енергетичного менеджменту.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 409

ПОРЯДОК
щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

{У тексті Порядку слово “Агентство” в усіх відмінках замінено словом “Мінцифри” згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення щорічної оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних (далі - оцінка) міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, розпорядниками інформації, визначеними у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, територію області, мм. Києва та Севастополя, міста обласного значення (далі - розпорядники інформації), як складової частини моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

2. Метою оцінки є визначення стану виконання розпорядниками інформації вимог Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850).

3. Оцінка проводиться Мінцифри із дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності, прозорості та у взаємодії з розпорядниками інформації.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020}

4. Оцінка проводиться щороку у два етапи:

опитування розпорядників інформації;

аналіз результатів опитування та визначення оцінки.

Опитування розпорядників інформації

5. До 1 березня року, що настає за роком оцінки, розпорядники інформації надсилають Мінцифри заповнену картку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації (далі - картка) за формою, визначеною у додатку до цього Порядку.

6. Картка складається з п’яти розділів:

політика відкритих даних;

потенціал обробки та аналізу відкритих даних;

якість відкритих даних;

залучення користувачів до системи оприлюднення відкритих даних;

вплив відкритих даних.

7. Кожен з розділів містить питання, на які повинен надати відповіді розпорядник інформації, що буде проходити щорічну оцінку. Відповіді на запитання надаються шляхом одинарного або множинного вибору, кожній з можливих відповідей відповідає числова вага (оцінка).

Відповіді характеризують критерії стану виконання розпорядником інформації вимог нормативно-правових актів у сфері відкритих даних.

8. Розпорядник інформації повинен надати пояснення, обґрунтування, довідкову інформацію, документи тощо, які підтверджують достовірність наданої відповіді.

9. Оцінка розділів “Політика відкритих даних”, “Потенціал обробки та аналізу відкритих даних”, “Залучення користувачів до системи оприлюднення відкритих даних”, “Вплив відкритих даних” формується шляхом додавання числових ваг відповідей за кожним критерієм.

10. У розділі “Якість відкритих даних” оцінюється кожен набір даних розпорядника інформації, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Оцінка набору даних формується шляхом додавання числових ваг відповідей за кожним критерієм.

Оцінка розділу формується шляхом визначення середньої оцінки за всіма оціненими наборами даних.

11. Сума оцінок за всіма розділами формує загальну оцінку стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядника інформації.

Аналіз результатів опитування та визначення оцінки

12. Мінцифри проводить перевірку правильності заповнення карток і наданих відповідей, а також за необхідності уточнення відомостей, наданих розпорядниками інформації, та визначає загальну оцінку стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядника інформації.

13. За результатами оцінки Мінцифри із залученням інститутів громадянського суспільства та представників громадськості до 1 квітня року, що настає за роком оцінки, аналізує та узагальнює інформацію, отриману під час оцінки, готує звіт щодо стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації у відповідному році, а також формує рейтинг розпорядників інформації щодо стану оприлюднення і оновлення відкритих даних та подає їх Кабінету Міністрів України.

14. Звіт та рейтинг оприлюднюються на Єдиному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті Мінцифри.

{Постанову доповнено Порядком згідно з Постановою КМ № 409 від 17.04.2019}
Додаток
до Порядку

КАРТКА
оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних

Критерій (запитання)

Вага критерію (оцінка), обґрунтування відповіді

I. Політика відкритих даних

1. Чи затверджений розпорядником інформації внутрішній розпорядчий документ (акт) щодо відкритих даних?

Так (1)
Ні (0)

Зазначте реквізити такого документа (акта)
(дату прийняття, номер та назву).


2. Чи затверджена розпорядником інформації періодичність оновлення наборів даних, передбачених переліком наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850) (далі - перелік)?

Так (1)
Ні (0)

3. Який підхід застосовується розпорядником інформації до оприлюднення даних (публічної інформації)?

Реактивний підхід - дані оприлюднюються виключно відповідно до Положення

Проактивний підхід - дані оприлюднюються відповідно до Положення, запитів громадськості та ініціативи розпорядника

Проактивний (2)
Реактивний (1)

4. Чи оприлюднює розпорядник інформації набори даних, передбачених Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (далі - Положення)?

Розпорядник оприлюднює всі передбачені Положенням набори даних (3)

Розпорядник оприлюднює більше 50 відсотків передбачених Положенням наборів даних (2)

Розпорядник оприлюднює менше 50 відсотків передбачених Положенням наборів даних (1)

Розпорядник не оприлюднив жодного передбаченого Положенням набору даних (0)

Наведіть перелік наборів даних, які відповідно до Порядку повинні оприлюднюватися розпорядником інформації у форматі відкритих даних, та зазначте, які набори фактично оприлюднюються.

Надайте пояснення у випадку наявності неоприлюднених наборів даних.


5. Чи оприлюднює розпорядник інформації додаткові набори даних, крім передбачених Положенням?

Так (1)
Ні (0)

У випадку відповіді “так” на це питання зазначте додаткові набори даних та посилання на них. За яким принципом було обрано саме ці набори, в якому порядку здійснюється їх оприлюднення?


II. Потенціал обробки та аналізу відкритих даних

1. Чи визначена розпорядником інформації посадова особа (структурний підрозділ), відповідальна за оприлюднення відкритих даних?

Так, посадова особа (структурний підрозділ) уповноважена на оприлюднення відкритих даних посадовими інструкціями (положеннями) (3)

Так, посадова особа (структурний підрозділ) уповноважена на оприлюднення відкритих даних розпорядчим
актом керівника розпорядника (2)

Так, посадова особа (структурний підрозділ)
не уповноважена на оприлюднення відкритих даних, але фактично провадить цю діяльність (1)

Ні (0)

2. Чи фінансується реалізація проектів, пов’язаних з відкритими даними?

Зазначте джерела фінансування.

Множинний вибір:

в рамках коштів державного бюджету (1);

в рамках проектів міжнародної технічної допомоги (1);

в рамках інших джерел фінансування (1);

фінансування відсутнє (0)

Якщо фінансування такої діяльності здійснюється в рамках інших джерел фінансування, зазначте їх.


3. Оцініть робоче навантаження на відповідальну за оприлюднення відкритих даних посадову особу (структурний підрозділ), пов’язане із провадженням діяльності в сфері відкритих даних.

Відповідь на це питання надається тільки розпорядником інформації, що оприлюднив всі передбачені переліком набори даних.

В межах норми (2)

Надлишкове (1)

Критичне (0)

4. Чи існує взаємодія з іншими розпорядниками інформації в процесі діяльності щодо відкритих даних?

Так (1)

Ні (0)

У випадку відповіді “так” зазначте, з якими саме.


5. Які заходи взаємодії з іншими розпорядниками інформації в процесі діяльності щодо відкритих даних здійснюються?

Множинний вибір:

висвітлення у засобах масової інформації спільної діяльності щодо відкритих даних (1);

навчання та впровадження передових практик управління даними та оприлюднення відкритих даних (1);

заходи із стандартизації даних (1);

ваш варіант (1)

1 бал за одну відповідь, максимальна кількість балів - 3

Надайте посилання на публікації або інші матеріали щодо таких заходів.


6. Чи використовує розпорядник інформації міжнародні стандарти в сфері відкритих даних?

Так (1)

Ні (0)

У випадку відповіді “так” наведіть приклади.


7. Чи проводилося для посадових осіб розпорядника інформації навчання з практичних питань оприлюднення відкритих даних?

Так (1)

Ні (0)

У випадку відповіді “так” наведіть приклади та посилання на публікації та інші матеріали щодо таких навчань.


8. Чи проводилося навчання посадових осіб розпорядника інформації щодо положень законодавства України щодо обігу інформації з обмеженим доступом, зокрема порядку поширення персональних даних?

Так (1)

Ні (0)

9. Чи здійснювався аудит наявних у розпорядника інформації відкритих даних?

Так (1)

Ні (0)

Зазначте організацію, що проводила аудит, строки його проведення та зазначте результати аудиту.


III. Якість відкритих даних (оцінюється окремо кожен набір даних)

1. Чи дотримується розпорядник інформації визначеної паспортом набору даних частоти оновлення?

Так (1)

Ні (0)

2. Чи в повному обсязі оприлюднено набір відкритих даних, визначений Положенням?

Так (1)

Ні (0)

3. Чи доступні дані оприлюдненого набору для автоматичної обробки інформації (машиночитані)?

Так (1)

Ні (0)

4. Чи містить набір даних помилки та друкарські помилки?

Так (1)

Ні (0)

5. До якого типу даних відноситься набір?

Необхідне підкреслити.

Текстові дані

Структуровані дані

Графічні дані

Відеодані

Аудіодані

Дані, розроблені з використанням програми Macromedia Flash

Архів даних

6. Оцініть якість набору даних.

Відповідь на це питання надається тільки стосовно структурованих наборів даних

Множинний вибір:

у структурі файла немає порожніх рядків на початку або всередині (1);

у першому рядку записані назви атрибутів латиницею (1);

у таблиці не використовується форматування
(стиль, колір чи
розмір шрифтів, колір заповнення комірок) (1);

у межах одного атрибута вживається один тип даних. Тобто, якщо в певній графі записані числові дані, у ній не має бути текстових даних (1);

у межах одного атрибута використовується один формат запису дат, назв, чисел (1);

у даних немає
дублікатів (1)

Максимальна кількість балів - 5

7. Чи оприлюднений набір даних у первинній (неагрегованій) формі?

Відповідь на це питання надається тільки стосовно структурованих наборів даних

Так (1)

Ні (0)

8. Чи містить текстовий набір скановані зображення?

Відповідь на це питання надається тільки стосовно текстових наборів даних.

Ні (1)

Так (0)

9. Оцініть якість оформлення набору даних.

Множинний вибір:

назва набору відповідає зазначеному в переліку (1);

опис набору є повним (1);

набір містить коректні ключові слова (1);

назва файла набору містить номер версії або дату, на яку актуальні дані (1)

IV. Залучення користувачів до системи оприлюднення відкритих даних

1. Чи отримує розпорядник інформації зворотний зв’язок від користувачів відкритих даних?

Так (1)

Ні (0)

У випадку відповіді “так” наведіть приклади.


2. Які саме суб’єкти виступають користувачами відкритих даних розпорядника інформації?

Зазначте, які юридичні особи, громадські формування без статусу юридичної особи, фізичні особи використовують відкриті дані розпорядника і з якою метою.

Множинний вибір

1 бал за одну відповідь, максимальна кількість балів - 3

3. У який спосіб розпорядник інформації отримує зворотний зв’язок від користувачів відкритих даних?

Відповідь надається у випадку відповіді “так” на питання, що міститься у пункті 1 цього розділу

Множинний вибір:

електронні листи/ електронні форми (1);

соціальні мережі (1);

публічні зустрічі та громадські обговорення (1);

фокус-групи (1);

бета-тестування нових наборів відкритих даних (1);

ваш варіант (1)

Максимальна кількість балів - 3

Який, на вашу думку, найефективніший метод (методи) взаємодії розпорядника інформації з користувачами відкритих даних?


4. Чи здійснює розпорядник інформації заходи з інформування щодо діяльності у сфері відкритих даних?

Так (1)

Ні (0)

У випадку відповіді “так”, яким чином (у прес-релізах, за допомогою зв’язків з громадськістю, в процесі здійснення тренінгів для громадськості тощо), наведіть приклади.


5. Чи повідомляє розпорядник інформації користувачам відкритих даних про оприлюднення та оновлення таких даних?

Так (1)

Ні (0)

У випадку відповіді “так” наведіть приклади.


6. Чи аналізує розпорядник інформації результати зворотного зазначте із користувачами відкритих даних?

Так (1)

Ні (0)

У випадку відповіді “так” наведіть приклади такого аналізу та вкажіть, як були використані його результати.


7. Чи існують у розпорядника інформації механізми залучення користувачів даних до визначення нових наборів даних, що підлягають оприлюдненню (процедури інформування осіб, відповідальних за прийняття рішень щодо оприлюднення нового набору даних, про зворотній зв’язок користувачів тощо)?

Так (1)

Ні (0)

У випадку відповіді “так” наведіть приклади.


V. Вплив відкритих даних

1. Чи сприяє розпорядник інформації використанню оприлюднених наборів відкритих даних?

Так (1)

Ні (0)

У випадку відповіді “так” наведіть відповідні заходи.


2. Чи використовує розпорядник інформації відкриті дані у процесі формування політики та планування діяльності (у тому числі шляхом розроблення внутрішніх положень, проведення аналізу політики (оцінка чинної політики) або створення програмних планів, проведення аналізу бюджетних показників тощо)?

Так (1)

Ні (0)

У випадку відповіді “так” наведіть випадки використання відкритих даних.


3. Яким чином розпорядник інформації здійснює моніторинг використання відкритих даних?

Множинний вибір:

веб-аналітика, доступ API, завантаження (1);

зворотний зв’язок користувачів (1);

офіційні комунікації (1);

дослідження наслідків (1);

ваш варіант (1)

Максимальна кількість балів - 3

У випадку здійснення моніторингу зазначте його результати.


4. Чи проводиться розпорядником інформації оцінка впливу оприлюднення відкритих даних?

Так (1)

Ні (0)

У випадку відповіді “так” зазначте, з якою періодичністю (щороку, щопівроку, щокварталу), надайте методику оцінки впливу.


5. Опишіть, які саме переваги мають оприлюднені розпорядником інформації набори даних для громадськості?

Множинний вибір:

підвищення прозорості в діяльності розпорядника (1);

створення додаткової економічної цінності (1);

підвищення ефективності робочих процесів розпорядника (1);

економія та зменшення витрат на оплату праці розпорядника (1);

ваш варіант (1)

Максимальна кількість балів - 3

_________
Примітки:1. Відповіді надаються стосовно року, за який проводиться оцінювання.
2. У випадку зазначення документів, що розміщені в електронній формі у вільному доступі (Інтернеті), в картці зазначаються веб-посилання на такі документи.
3. У випадку зазначення документів, які не наявні у вільному доступі, надаються копії таких документів.
4. Структуровані дані, текстові дані - тип даних відповідно до формату, визначеного пунктом 9 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

{Постанову доповнено додатком до Порядку згідно з Постановою КМ № 409 від 17.04.2019}