Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 576
Прийняття: 29.04.2004
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 29 квітня 2004 р. N 576 Київ

Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 N 113 ( 113-2021-п ) від 17.02.2021 }

Відповідно до статті 9 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }

Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 576

ПОРЯДОК підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні

1. Цей Порядок визначає процедуру щорічної підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні (далі - Національна доповідь).

2. Підготовка Національної доповіді здійснюється за таким графіком:

лютий - березень - визначення необхідної інформації та форми її подання, надсилання Мінрегіоном центральним органам виконавчої влади, державним колегіальним органам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям листів-запитів щодо підготовки матеріалів;

квітень - травень - підготовка матеріалів центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;

червень - аналіз та узагальнення Мінрегіоном поданих матеріалів;

липень - серпень - підготовка тексту проекту Національної доповіді;

вересень - жовтень - погодження Мінрегіоном тексту проекту Національної доповіді із центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, які брали участь у її підготовці;

листопад - оприлюднення Національної доповіді.

{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }

3. До підготовки Національної доповіді залучаються центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, які надають інформацію з таких питань:

Мінрегіон - забезпечення формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, якості питної води після споруд водопідготовки за хімічними і бактеріологічними показниками, а також технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання;

МОЗ - проведення моніторингу щодо дотримання санітарних норм хімічних, бактеріологічних, радіологічних показників водних об’єктів, призначених для питного водопостачання, та у системах питного водопостачання;

Міндовкілля - аналізу інформації про стан водних об’єктів, що використовуються як джерела питного водопостачання, та прогнозування змін якісного і кількісного стану поверхневих та підземних джерел централізованого питного водопостачання у місцях водозаборів;

Міноборони, Мінінфраструктури, Міненерго - якості питної води, стану джерел, систем питного водопостачання та водовідведення, фінансово-економічного стану підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення, що перебувають у сфері їх управління;

Держводагентство - проведення моніторингу щодо якісного стану водних об’єктів у місцях водозаборів для централізованого питного водопостачання за радіологічними та хімічними показниками, моніторингу масивів поверхневих вод та стану використання водних ресурсів;

Держгеонадра - стану використання водних ресурсів та моніторингу масивів підземних вод;

ДСНС - щодо надзвичайних ситуацій, що виникли у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів з подолання їх наслідків;

НКРЕКП (за згодою) - встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для суб’єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

Держпродспоживслужба - щодо державного нагляду (контролю) у сфері санітарного законодавства щодо безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у воді, що використовується для господарсько-питного постачання;

Держекоінспекція - здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства щодо охорони, раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, у тому числі щодо встановленого режиму господарської діяльності у зонах санітарної охорони джерел питного водопостачання, очисних та інших водогосподарських споруд і технічних пристроїв;

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації - щодо технічного стану централізованого питного водопостачання, фінансово-економічного стану та реформування підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення, що перебувають у сфері їх управління.

Інформація надається за формою, встановленою Мінрегіоном.

{ Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 113 ( 113-2021-п ) від 17.02.2021 }

4. Мінрегіон аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує Національну доповідь за такими розділами: { Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }

Джерела питного водопостачання: характеристика поверхневих і підземних джерел, якість води, динаміка та тенденції до її змін згідно з вимогами діючих нормативів і стандартів на питну воду та Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 ( 391-98-п ).

Характеристика систем питного водопостачання: загальна характеристика систем (незалежно від їх форм власності та підпорядкування), характеристика окремих елементів (водозаборів, очисних споруд, насосних станцій, мереж та шахтних колодязів), зміни у них (впровадження нових технологій та обладнання для очищення і знезараження, заміна насосного обладнання, перекладання, санація мереж тощо), виникнення надзвичайних ситуацій протягом звітного року.

Характеристика якості питної води: результати моніторингу якості питної води, зафіксовані відхилення від вимог діючих нормативів і стандартів на питну воду в цілому по Україні та в розрізі окремих регіонів, визначення районів, міст, селищ і сіл, де ці показники є найгіршими, а питання забезпечення населення якісною питною водою потребує негайного вирішення, зміни якості питної води в системах питного водопостачання, епідемічні ситуації, пов'язані з якістю питної води, заходи, що здійснювалися для поліпшення забезпечення населення питною водою гарантованої якості.

Характеристика систем водовідведення: загальна характеристика комунальних систем водовідведення, характеристика окремих елементів систем водовідведення (мереж та колекторів, насосних станцій, очисних споруд), зміни в елементах систем водовідведення (перекладання мереж і заміна колекторів, заміна насосного обладнання, впровадження нових технологій та обладнання для очищення стічних вод).

Характеристика якості очищених стічних вод: загальна характеристика якості очищених стічних вод, які скидаються у водойми, та їх вплив на довкілля, виникнення надзвичайних ситуацій протягом звітного року.

Стан реформування та розвитку водного сектору: впровадження нових форм управління підприємствами, удосконалення нормативно-правової бази, фінансово-економічний стан підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення, шляхи взаємодії з громадськістю, досвід передових підприємств, рекомендації з реформування сектору. { Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 113 ( 113-2021-п ) від 17.02.2021 }

5. Мінрегіон надсилає текст проекту Національної доповіді на погодження до центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, які брали участь у її підготовці. Після отримання відповідних погоджень текст Національної доповіді оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }