Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 195
Прийняття: 22.02.2006
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 22 лютого 2006 р. N 195 Київ

Про затвердження Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Відповідно до статті 38 Закону України "Про рослинний світ" ( 591-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок ведення державного обліку і кадастру рослинного світу, що додається.

Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 195

ПОРЯДОК ведення державного обліку і кадастру рослинного світу

{ У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

{ У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

1. Державний облік і кадастр рослинного світу охоплює всю територію України, включаючи її внутрішні морські води і територіальне море, континентальний шельф та виключну (морську) економічну зону, і ведеться з метою визначення кількісних, якісних та інших характеристик природних рослинних ресурсів, обсягу, характеру та режиму їх використання, а також здійснення систематичного контролю за кількісними та якісними змінами в рослинному світі і забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власників або користувачів (у тому числі орендарів) земельних ділянок відомостями про стан рослинного світу.

2. Ведення державного обліку і кадастру рослинного світу є складовою формування єдиної системи відомостей і документів про наявність об'єктів рослинного світу, їх кількісні та якісні характеристики і економічну оцінку у межах земельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні (у тому числі в оренді), поділ природних рослинних угруповань на категорії, інші дані про природні рослинні ресурси, необхідні для забезпечення їх невиснажливого використання, відтворення та ефективної охорони.

3. Державний облік і кадастр рослинного світу ведеться за методиками, що затверджуються Міндовкіллям, шляхом виконання облікових і кадастрових робіт з використанням даних власників або користувачів (у тому числі орендарів) земельних ділянок стосовно наявності у них природних рослинних ресурсів, а також даних, що містяться у матеріалах лісо- і землевпорядкування, державного земельного, лісового та водного кадастрів, статистичної звітності про стан рослинного світу.

Форма звітної кадастрової документації та порядок її ведення визначаються Міндовкіллям за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади.

4. Ведення державного обліку і кадастру рослинного світу передбачає:

визначення конкретних територій (акваторій), де виконуються облікові і кадастрові роботи, опрацювання матеріалів, що містять інформацію про флору, гриби, природні рослинні угруповання та природні рослинні ресурси на цих територіях;

облік об'єктів рослинного світу, визначення їх основних характеристик безпосередньо у навколишньому природному середовищі;

оброблення матеріалів обліку об'єктів рослинного світу із складенням зведеної відомості у розрізі Автономної Республіки Крим областей та районів;

узагальнення одержаної інформації, ведення комп'ютерної бази даних.

5. Організація ведення державного обліку і кадастру рослинного світу, координація діяльності, пов'язаної з виконанням цих робіт, зберіганням кадастрової інформації та її публікацією, здійснюється Міндовкіллям, структурними підрозділами екології та природних ресурсів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

6. Міндовкілля відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) визначає наукові установи, на які покладається наукове супроводження робіт з ведення державного обліку і кадастру рослинного світу.

7. Міндовкілля систематизує і зберігає документацію, пов'язану з веденням державного обліку і кадастру рослинного світу, а також готує та видає в установленому порядку відповідні матеріали.

8. Узагальнені матеріали державного обліку і кадастру рослинного світу у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя розміщуються один раз на п'ять років на веб-сторінках Міндовкілля, структурними підрозділами екології та природних ресурсів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та видаються на паперових носіях. { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

У разі потреби за рішенням Міндовкілля дані про зміну окремих кадастрових показників можуть видаватися через коротші проміжки часу.

9. Контроль за додержанням порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу здійснює Міндовкілля.

10. Державний облік і кадастр рослинного світу ведеться за рахунок коштів Державного бюджету України.