Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 569
Прийняття: 07.08.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 серпня 2013 р. № 569
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 569

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ 826 від 09.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міндовкілля.

Одержувачами бюджетних коштів є підприємства - платники екологічного податку, безпосередні замовники заходів з модернізації об’єктів, які обліковуються на балансі таких підприємств, крім тих підприємств, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, які перебувають у стані припинення, санації, а також тих, що мають заборгованість із сплати податків і зборів до державного та місцевих бюджетів, внесків до Пенсійного фонду України та заборгованість із виплати заробітної плати.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, пов’язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, їх скиданням безпосередньо у водні об’єкти, розміщенням відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (крім розміщення окремих видів відходів, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини), відповідно до плану реалізації цільових проектів екологічної модернізації підприємств, який затверджується Міндовкіллям за погодженням з Мінфіном з урахуванням переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505), і спрямовуються на забезпечення:

раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

охорони і раціонального використання водних ресурсів;

охорони атмосферного повітря.

Міндовкілля у тижневий строк після затвердження зазначеного плану інформує підприємства про включення до нього цільових проектів екологічної модернізації підприємств, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі.

4. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

5. Організація відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів, проводиться Міжвідомчою робочою групою з відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств, утвореною Кабінетом Міністрів України.

Відбір таких цільових проектів здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

6. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374; 2011 р., № 79, ст. 2909).

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступного місяця та щороку до 1 лютого Міндовкіллю інформацію про виконання плану, затвердженого згідно з пунктом 3 цього Порядку, для подання щокварталу до 25 числа наступного місяця та щороку до 15 лютого Мінфіну звіту про результати його виконання.