Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 143
Прийняття: 23.02.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 23 лютого 2011 р. N 143 Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 980 ( 980-2012-п ) від 24.10.2012 N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013 N 317 ( 317-2014-п ) від 06.08.2014 N 216 ( 216-2016-п ) від 23.03.2016 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що додається.

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 143

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

{ У тексті Порядку слова "Міністерством надзвичайних ситуацій" замінено словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за такими програмами (далі - бюджетні кошти): { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013 }

{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013 }

"Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення";

"Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи". { Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 216 ( 216-2016-п ) від 23.03.2016 }

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міндовкілля, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетних програм - ДАЗВ. { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

Інші розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів, які безпосередньо здійснюють видатки за зазначеними в пункті 3 цього Порядку напрямами, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів за поданням відповідального виконавця бюджетної програми з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та даних такого реєстру.

Одержувачі бюджетних коштів залучаються до здійснення заходів за бюджетними програмами за такими критеріями:

досвід роботи за відповідним профілем не менш як два роки та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням заходу бюджетної програми;

виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, науково-технічної бази (у разі потреби).

ДАЗВ складає та затверджує щороку за погодженням з Міндовкілля плани заходів з виконання бюджетних програм з поквартальним розподілом із зазначенням обсягів фінансування заходів за кожним розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачем бюджетних коштів (далі - плани заходів) і доводить у строки, визначені для затвердження кошторисів (планів використання бюджетних коштів), розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів витяг з відповідного плану заходів. { Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 216 ( 216-2016-п ) від 23.03.2016, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

{ Пункт 2 в редакції Постанов КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013, N 317 ( 317-2014-п ) від 06.08.2014 }

3. Бюджетні кошти спрямовуються:

{ Підпункт 1 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013 }

2) за програмою "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" на:

здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства;

підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань радіаційної безпеки населення та навколишнього природного середовища;

здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також щодо дозиметричної паспортизації населених пунктів;

підготовку Національною академією наук експертних висновків щодо відповідності рівня опромінення населення критеріям зон радіоактивного забруднення територій (населених пунктів); { Підпункт 2 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 980 ( 980-2012-п ) від 24.10.2012; в редакції Постанови КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013 }

3) за програмою "Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи" на: { Абзац перший підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 216 ( 216-2016-п ) від 23.03.2016 }

виконання науково-дослідних робіт та розроблення програмного забезпечення, проведення робіт із створення, супроводження та обслуговування інформаційних систем згідно із затвердженою ДАЗВ програмою робіт із забезпечення інформаційної підтримки заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Виконання науково-дослідних робіт здійснюється згідно з вимогами статті 36 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) і статті 14 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ); { Абзац другий підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013, N 317 ( 317-2014-п ) від 06.08.2014 }

утримання Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.

4. Оплата робіт і послуг, зазначених у абзаці другому підпункту 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюється на підставі платіжних доручень та підтвердних документів шляхом перерахування ДАЗВ бюджетних коштів з реєстраційного рахунка на поточні рахунки виконавців робіт. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013, N 317 ( 317-2014-п ) від 06.08.2014 }

Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

Заборгованість за бюджетними зобов'язаннями минулих років, зареєстрована в органах Казначейства, підлягає погашенню у поточному бюджетному періоді. { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 317 ( 317-2014-п ) від 06.08.2014 }

Попередня оплата товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законодавством порядку. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 317 ( 317-2014-п ) від 06.08.2014 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 317 ( 317-2014-п ) від 06.08.2014 }

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства, відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 317 ( 317-2014-п ) від 06.08.2014 }

7. Складення та подання звітів про виконання паспортів бюджетних програм та фінансової і бюджетної звітності здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, ДАЗВ звіт про виконання плану заходів та досягнуті результати для подання щокварталу до 20 числа наступного місяця та щороку до 10 лютого узагальненої інформації Міндовкілля і Мінфіну. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013; в редакції Постанови КМ N 317 ( 317-2014-п ) від 06.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

9. Контроль за цільовим і ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.