Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Дію зупинено Постанова
Номер: 856
Прийняття: 21.10.2015
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 жовтня 2015 р. № 856
Київ

{Дію Постанови зупинено на період реалізації експериментального проекту щодо моніторингу завданих пошкоджень та руйнувань за регіонами України внаслідок збройної агресії Російської Федерації на основі геоінформаційної системи згідно з Постановою КМ № 726 від 24.06.2022}

Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 850 від 25.09.2019
№ 916 від 06.11.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

Відповідно до статті 12 та частини п’ятої статті 23 Закону України “Про засади державної регіональної політики” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики;

Методику проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики.

2. Надати Міністерству розвитку громад та територій право вносити у разі потреби за поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади зміни до показників, за якими проводиться оцінка результативності реалізації державної регіональної політики.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 850 від 25.09.2019}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 856

ПОРЯДОК
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики, яка передбачає періодичне відстеження відповідних індикаторів на підставі наявних даних офіційної статистики, інформації центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого самоврядування та проведення на підставі даних моніторингу оцінки результативності виконання індикаторів шляхом порівняння отриманих результатів з їх цільовими значеннями.

2. Моніторинг та оцінка результативності реалізації державної регіональної політики проводяться з метою спостереження за процесом її реалізації, виявлення проблем розвитку регіонів та причин їх виникнення, підвищення ефективності управлінських рішень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій у сфері регіонального розвитку, у тому числі під час досягнення цілей, визначених у документах, зазначених у частині другій статті 7 Закону України “Про засади державної регіональної політики” (далі - документи, які визначають державну регіональну політику).

3. Моніторинг реалізації державної регіональної політики проводиться шляхом визначення переліку відповідних індикаторів (показників), відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу та включає:

моніторинг виконання індикаторів (показників) цілей документів, які визначають державну регіональну політику;

моніторинг соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

4. Порядок проведення моніторингу документів, які визначають державну регіональну політику, встановлюється відповідно до статей 8 і 23 Закону України “Про засади державної регіональної політики”.

5. Моніторинг соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (далі - моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів) проводиться Мінрегіоном на підставі наявних даних офіційної статистики, інформації центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

6. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів проводиться шляхом здійснення розрахунків рейтингової оцінки (ранжування) регіонів за кожним напрямом та розрахунку загальної рейтингової оцінки в цілому за всіма напрямами:

щокварталу - за переліком показників оцінки, наведених у додатку 1 (далі - щоквартальна оцінка);

щороку - за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2 (далі - щорічна оцінка).

7. Для проведення щоквартальної оцінки відповідальні за подання даних за переліком показників, наведених у додатку 1, до 15 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подають Мінрегіону інформацію за формою згідно з додатком 3.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації до 1 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подають Мінрегіону аналітичну записку про соціально-економічний розвиток регіонів і нагальні проблеми разом з пропозиціями щодо їх розв’язання за встановленою Мінрегіоном формою.

Мінрегіон:

на підставі інформації, отриманої від відповідальних за подання даних, здійснює за Методикою проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики розрахунки рейтингової оцінки (ранжування) регіонів з урахуванням показників, наведених у додатку 1, за визначеними напрямами та загальної рейтингової оцінки за всіма напрямами;

узагальнює інформацію про результати проведення щоквартальної оцінки та подає її за формою згідно з додатком 4 до 15 числа третього місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України;

оприлюднює результати щоквартальної оцінки на своєму офіційному веб-сайті.

8. Для проведення щорічної оцінки відповідальні за подання даних за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2, подають Мінрегіону щороку до 1 квітня інформацію за формою згідно з додатком 3.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації подають Мінрегіону щороку до 1 квітня аналітичну записку про соціально-економічний розвиток регіонів і нагальні проблеми разом з пропозиціями щодо їх розв’язання за встановленою Мінрегіоном формою.

Мінрегіон:

на підставі інформації, отриманої від відповідальних за подання даних, здійснює за Методикою проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики розрахунки рейтингової оцінки (ранжування) регіонів з урахуванням показників, наведених у додатку 2, за визначеними напрямами та загальної рейтингової оцінки за всіма напрямами;

узагальнює інформацію про результати проведення щорічної оцінки та подає її за формою згідно з додатком 4 щороку до 15 травня Кабінетові Міністрів України;

оприлюднює результати щорічної оцінки на своєму офіційному веб-сайті.

9. Оцінка результативності реалізації державної регіональної політики проводиться Мінрегіоном із залученням громадських об’єднань та наукових установ (за згодою) на підставі звітів центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо результатів оцінки результативності реалізації документів, які визначають державну регіональну політику, та результатів моніторингу соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

Порядок проведення оцінки результативності реалізації документів, які визначають державну регіональну політику, встановлюється відповідно до статті 23 Закону України “Про засади державної регіональної політики”.

10. Мінрегіон забезпечує координацію роботи центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій з питань проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики.

11. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за результатами проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики вживають заходів для досягнення прогнозних значень індикаторів (показників) цілей документів, які визначають державну регіональну політику, та ефективної реалізації інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, які фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.Додаток 1
до Порядку

ПОКАЗНИКИ ЩОКВАРТАЛЬНОЇ ОЦІНКИ
соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

Найменування показника

Відповідальні за подання даних

Економічна ефективність

1.

Індекс промислової продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Держстат

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень

-“-

3.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року*

-“-

4.

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського населення (у постійних цінах), гривень*

-“-

5.

Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року

-“-

6.

Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень

-“-

7.

Індекс споживчих цін, відсотків до грудня попереднього року

-“-

Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця

8.

Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року

-“-

9.

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку року, гривень

-“-

10.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), відсотків до обсягу на початок року

-“-

11.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

-“-

12.

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення, доларів США

Держстат

Фінансова самодостатність

13.

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

Мінфін

14.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень

-“-

15.

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі, відсотків до початку року

-“-

Ефективність ринку праці

16.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), відсотків до економічно активного населення відповідного віку

Держстат

17.

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), відсотків до населення відповідного віку

-“-

18.

Індекс реальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року

-“-

19.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній місяць звітного періоду

-“-

20.

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

-“-

Розвиток інфраструктури

21.

Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

-“-

22.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв. метрів загальної площі

-“-

23.

Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000 осіб населення

Мінінфраструктури

Відновлювана енергетика та енергоефективність

24.

Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню

Мінрегіон

25.

Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до загальної потужності котелень регіону

Держенергоефективності

26.

Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону

-“-

27.

Частка бюджетних установ регіону, з якими у звітному періоді було укладено енергосервісні договори, відсотків до загальної кількості бюджетних установ регіону

-“-

__________
* Показник не використовується для мм. Києва та Севастополя.Додаток 2
до Порядку

ПОКАЗНИКИ ЩОРІЧНОЇ ОЦІНКИ
соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

Найменування показника

Відповідальні за подання даних

Економічна та соціальна згуртованість

1.

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу населення, гривень

Держстат

2.

Наявний дохід населення у розрахунку на одну особу населення, гривень

-“-

3.

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення, у розрахунку на 10 тис. осіб наявного сільського населення*

-“-

Економічна ефективність

4.

Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього року

-“-

5.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень

-“-

6.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до попереднього року*

-“-

7.

Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських угідь, гривень*

-“-

8.

Індекс будівельної продукції, відсотків до попереднього року

-“-

9.

Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень

-“-

10.

Індекс споживчих цін, відсотків

-“-

Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця

11.

Індекс капітальних інвестицій, відсотків до попереднього року

-“-

12.

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку року, гривень

-“-

13.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), відсотків до обсягу на початок року

Держстат

14.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

-“-

15.

Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків

-“-

16.

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення, доларів США

-“-

Фінансова самодостатність

17.

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до попереднього року

Мінфін

18.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень

-“-

19.

Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень

-“-

20.

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі, відсотків до початку року

-“-

Розвиток малого та середнього підприємництва

21.

Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

Держстат

22.

Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

-“-

23.

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва (у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків

-“-

24.

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків

Держстат

Ефективність ринку праці

25.

Продуктивність праці, відсотків

Мінекономіки

26.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), відсотків до економічно активного населення відповідного віку

Держстат

27.

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), відсотків до економічно активного населення відповідного віку

-“-

28.

Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків

Мінсоцполітики

29.

Індекс реальної заробітної плати, відсотків до попереднього року

Держстат

30.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній місяць звітного року

-“-

Розвиток інфраструктури

31.

Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення в регіоні, кілометрів на тис. кв. кілометрів

Мінінфраструктури

32.

Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000 осіб населення

-“-

33.

Частка міських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету вдома, відсотків до загальної кількості таких домогосподарств

Держстат

34.

Частка сільських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету вдома, відсотків до загальної кількості таких домогосподарств*

-“-

35.

Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

-“-

36.

Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів

Держстат

Відновлювана енергетика та енергоефективність

37.

Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу населення регіону, тонн нафтового еквіваленту

Держенергоефективності

38.

Частка обсягу теплової енергії, виробленої в регіоні з альтернативних видів палива або відновлюваних джерел енергії за звітний період, відсотків до загального обсягу виробленої теплової енергії в регіоні за звітний період

-“-

39.

Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок

-“-

40.

Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню

Мінрегіон

41.

Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до загальної потужності котелень регіону

Держенергоефективності

42.

Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону

-“-

43.

Частка бюджетних установ регіону, щодо яких у звітному періоді було укладено енергосервісні договори, відсотків до загальної кількості бюджетних установ регіону

-“-

Доступність та якість послуг у сфері освіти

44.

Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету, відсотків до загальної кількості таких закладів*

МОН
45.

Частка випускників шкіл звітного року з атестатом про повну загальну середню освіту, відсотків до загальної чисельності осіб, прийнятих на початковий цикл навчання до вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації

Держстат

46.

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

МОН

47.

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують*

-“-

48.

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 160 балів і вище, відсотків до загальної кількості учнів, що проходили тестування з української мови та літератури

-“-

49.

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і вище, відсотків до загальної кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови

-“-

50.

Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей шкільного віку

-“-

Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я

51.

Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення

Держстат

52.

Середня очікувана тривалість життя при народженні, років

-“-

53.

Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле

-“-

54.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення, тис. відвідувань за зміну

-“-

55.

Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на 100 тис. осіб населення, осіб

-“-

Соціальний захист та безпека

56.

Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, територіальними центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості таких осіб

Мінсоцполітики

57.

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до первинного обліку на 10 тис. дитячого населення, осіб

-“-

58.

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків

-“-

59.

Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, на 10 тис. осіб населення, одиниць

Держстат

Раціональне природокористування та якість довкілля

60.

Обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на 1 млрд. гривень валового регіонального продукту, тис. тонн

Міндовкілля

61.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

Держстат

62.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

-“-

63.

Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об’єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів, відсотків

-“-

64.

Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків

Мінрегіон

__________
* Показник не використовується для мм. Києва та Севастополя.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}Додаток 3
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
для проведення оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

_________________________________________________________
(найменування органу, що подає інформацію)

_________________________________________________________
(за період)

Найменування регіону

Найменування напряму

найменування показника

найменування показника

найменування показника

відповідний період попереднього року

відповідний період звітного року

відповідний період попереднього року

відповідний період звітного року

відповідний період попереднього року

відповідний період звітного року

Усього по УкраїніАвтономна Республіка КримОбласть:ВінницькаВолинськаДніпропетровськаДонецькаЖитомирськаЗакарпатськаЗапорізькаІвано-ФранківськаКиївськаКіровоградськаЛуганськаЛьвівськаМиколаївськаОдеськаПолтавськаРівненськаСумськаТернопільськаХарківськаХерсонськаХмельницькаЧеркаськаЧернівецькаЧернігівськам. Київм. Севастополь________________________
(посада керівника)

______________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 4
до Порядку

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ
соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

_______________________________________
(період оцінки)

Найменування регіону

Загальне місце регіону за всіма напрямами

Найменування напряму

місце регіону за напрямом

найменування показника

найменування показника

найменування показника

значення, одиниця виміру

місце за результатами оцінки

значення, одиниця виміру

місце за результатами оцінки

значення, одиниця виміру

місце за результатами оцінки

Автономна Республіка Крим

Область:

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

м. Київ

м. Севастополь


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 856

МЕТОДИКА
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики

1. Ця Методика застосовується для визначення результативності реалізації державної регіональної політики.

2. Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики передбачає:

моніторинг та оцінку досягнення показників цілей, визначених у документах, зазначених у частині другій статті 7 Закону України “Про засади державної регіональної політики”, що проводяться у порядку, визначеному статтями 8 і 23 згаданого Закону;

моніторинг та оцінку соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

3. Моніторинг та оцінка соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (далі - оцінка розвитку регіонів) проводяться на підставі наявних офіційних статистичних даних, інформації центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за показниками, зазначеними у додатках 1 і 2 до Порядку проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики.

4. Оцінка розвитку регіонів проводиться відповідно до пункту 6 Порядку проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики шляхом здійснення розрахунків рейтингової оцінки (ранжування) регіонів за кожним напрямом та розрахунку загальної рейтингової оцінки в цілому за всіма напрямами.

5. Рейтингова оцінка проводиться шляхом порівняння відхилення значень показників за кожним конкретним регіоном від їх найкращих значень за регіонами за відповідний (звітний) період та відповідне ранжування регіонів від 1-го до 27-го місця.

Рейтингова оцінка проводиться на основі підрахунку відносних відхилень показників кожного регіону від максимальних та мінімальних значень таких показників інших регіонів за формулою:

де Rj - сума рейтингових оцінок конкретного регіону за кожним з показників, що характеризують окремий напрям діяльності;

xij - значення i-го показника j-го регіону;

xmax i - максимальне значення i-го показника;

xmin i - мінімальне значення i-го показника.

Перша частина формули використовується для оцінки показників, підвищення яких має позитивне значення (наприклад, обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення), друга частина - для оцінки показників, підвищення яких має негативне значення (наприклад, сума заборгованості з виплати заробітної плати).

Визначення середнього арифметичного значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за всіма показниками щорічної оцінки, що характеризують окремий напрям діяльності, здійснюється за формулою:

де Rcpj - середнє арифметичне суми рейтингів конкретного регіону за всіма показниками окремого напряму;

n - кількість показників, за якими проводився розрахунок за окремим напрямом.

За результатами розрахунків визначається інтегральна рейтингова оцінка як середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за всіма напрямами за формулою:

де Ij - середнє арифметичне суми рейтингів конкретного регіону за всіма напрямами;

m - кількість напрямів, за якими проведено розрахунок.