Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1009
Прийняття: 22.09.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2021 р. № 1009
Київ

Деякі питання державної фінансової підтримки проектів (програм) транскордонного співробітництва

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про транскордонне співробітництво” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань підтримки транскордонного співробітництва у складі згідно з додатком.

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка;

Положення про Міжвідомчу комісію з питань підтримки транскордонного співробітництва.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 55
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. № 1009

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань підтримки транскордонного співробітництва

Міністр розвитку громад та територій, голова Міжвідомчої комісії

Перший заступник (заступник) Міністра розвитку громад та територій, заступник голови Міжвідомчої комісії

Перший заступник (заступник) Міністра економіки

Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції

Перший заступник (заступник) Міністра закордонних справ

Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури

Перший заступник (заступник) Міністра енергетики

Перший заступник (заступник) Міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Перший заступник (заступник) Міністра культури та інформаційної політики

Перший заступник (заступник) Міністра молоді та спорту

Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки

Перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров’я

Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики

Перший заступник (заступник) Міністра цифрової трансформації

Перший заступник (заступник) Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Перший заступник (заступник) Міністра внутрішніх справ

Перший заступник (заступник) Міністра юстиції

Перший заступник (заступник) Голови Національного агентства з питань запобігання корупції

Перший заступник (заступник) Голови Держмитслужби

Перший заступник (заступник) Голови Держприкордонслужби

Перший заступник (заступник) Голови ДСНС

Заступник Голови Держаудитслужби

Керівник структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, до компетенції якого належать питання координації та залучення міжнародної технічної допомоги

Керівник структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, до компетенції якого належать питання координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Керівник структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, до компетенції якого належать питання координації та оцінки регіональної політики

Керівник структурного підрозділу Мінрегіону, до функціональних повноважень якого належить вирішення питань транскордонного співробітництва, виконавчий секретар Міжвідомчої комісії

Представник Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” (за згодою)

Представник Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Українська асоціація районних та обласних рад” (за згодою)

Представник Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація об’єднаних територіальних громад” (за згодою)

Представник Всеукраїнської асоціації громад (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. № 1009

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, у тому числі проектів, відібраних у рамках програм міжнародної технічної допомоги відповідно до правил та процедур, установлених міжнародними договорами України (далі - проекти міжнародної технічної допомоги), які можуть бути включені до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва та реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету (далі - конкурсний відбір).

2. Для цілей цього Порядку заявниками проектів (програм) транскордонного співробітництва вважаються суб’єкти або учасники транскордонного співробітництва (крім фізичних осіб), визначені Законом України “Про транскордонне співробітництво”, центральні органи виконавчої влади.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про транскордонне співробітництво”, постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 554 “Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 61, ст. 2108), постанові Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 1038 “Про запровадження системи управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 100, ст. 3345).

3. У конкурсному відборі беруть участь проекти (програми) транскордонного співробітництва, які мають достатню аргументацію щодо ефективного розв’язання актуальних проблем та відповідають меті та принципам державної політики у сфері транскордонного співробітництва, що визначені Законом України “Про транскордонне співробітництво”, пріоритетам (напрямам), що визначені Державною програмою розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 408 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 36, ст. 2147), Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 67, ст. 2155), главою 27 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII.

Пріоритетними визнаються ті проекти (програми) транскордонного співробітництва, що отримали фінансування в рамках програм міжнародної технічної допомоги, великомасштабні інфраструктурні проекти, проекти, бенефіціарами яких є центральні органи виконавчої влади, а також проекти, що мають загальнорегіональне значення.

4. Обсяги державної фінансової підтримки розвитку транскордонного співробітництва визначаються у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Обов’язковою умовою участі проекту (програми) транскордонного співробітництва, у тому числі проекту міжнародної технічної допомоги, в конкурсному відборі є наявність співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших джерел, не заборонених законодавством, у розмірі не менше ніж 10 відсотків обсягу фінансування проекту, що повинен бути забезпечений Українською Стороною.

5. Конкурсний відбір проводиться Міжвідомчою комісією з питань підтримки транскордонного співробітництва (далі - Міжвідомча комісія), шляхом формування та схвалення переліку проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка, з урахуванням результатів оцінки проектів, які підлягають такій оцінці.

6. Оцінка проектів (програм) транскордонного співробітництва проводиться Експертною групою з питань оцінки проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка (далі - Експертна група), яка утворюється Мінрегіоном не пізніше ніж через п’ять календарних днів після закінчення строку подання проектів для участі у конкурсному відборі.

Положення про Експертну групу, а також її персональний склад затверджуються Мінрегіоном. Функції секретаріату Експертної групи виконує Мінрегіон.

7. Мінрегіон оголошує про початок проведення конкурсного відбору шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсного відбору, в якому зазначається інформація про форму (електронну та/або паперову), строк подання проектів (програм) транскордонного співробітництва, який становить не більше двох місяців з дати розміщення оголошення.

8. Для участі проекту (програми) транскордонного співробітництва у конкурсному відборі заявник у строк, зазначений в оголошенні про проведення конкурсного відбору, подає до Мінрегіону такі документи:

1) заявку на участь у конкурсному відборі (у довільній формі), яка повинна містити такі відомості про заявника проекту: найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, адресу електронної пошти, номер телефону відповідальної особи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника;

2) документи, що підтверджують співфінансування проекту за рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших джерел, не заборонених законодавством (гарантійний лист органу місцевого самоврядування та/або органу виконавчої влади, рішення сесії органу місцевого самоврядування);

3) інформаційну картку та опис проекту, оформлені відповідно до вимог, визначених Мінрегіоном;

4) висновок Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської або Севастопольської міських держадміністрацій щодо актуальності та доцільності реалізації проекту у відповідному регіоні. Висновок не подається у разі, коли заявником проекту є обласна чи міська держадміністрація).

9. Для участі проекту міжнародної технічної допомоги у конкурсному відборі заявник у строк, зазначений в оголошенні про проведення конкурсного відбору, подає до Мінрегіону, крім документів, зазначених у підпунктах 1 та 2 пункту 8 цього Порядку, копії таких документів:

1) укладеного грантового контракту та угоди про партнерство для реалізації проекту міжнародної технічної допомоги (завірені електронним або мокрим підписом з відбитком печатки (за наявності) заявника на конкурс) з перекладом на українську мову у випадках, коли грантовий контракт та угода про партнерство є іншомовними. Переклад завіряється електронним або мокрим підписом з відбитком печатки (за наявності) заявника на конкурс;

2) реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги, передбаченої Порядком залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 340).

Для проектів (програм) транскордонного співробітництва, які передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт), додатково подаються:

зведений кошторисний розрахунок;

звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674);

документи щодо форми власності для об’єктів будівництва.

10. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації у межах своїх повноважень надають відповідні висновки з урахуванням пунктів 3 і 4 цього Порядку не пізніше ніж у десятиденний строк з дня отримання опису проекту.

11. Заявник проекту (програми) транскордонного співробітництва несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься у документах, поданих для участі у конкурсному відборі, та має право додатково подавати інші документи, не передбачені цим Порядком.

12. Мінрегіон проводить перевірку поданих документів протягом 10 календарних днів з дати закінчення строку подачі проектів (програм) транскордонного співробітництва для участі у конкурсному відборі та у разі, коли документи подано з порушенням вимог, установлених пунктами 8 і 9 цього Порядку, повертає такі документи заявнику такого проекту із супроводжувальним листом, в якому зазначаються підстави повернення.

У разі усунення недоліків, які стали підставою для повернення документів, заявник проекту (програми) транскордонного співробітництва має право повторно подати такі документи до Мінрегіону протягом 15 календарних днів з дати їх повернення.

13. Мінрегіон не пізніше ніж за п’ять календарних днів до засідання Експертної групи розсилає її членам перелік проектів (програм) транскордонного співробітництва, які допущені до участі у конкурсному відборі та підлягають оцінці, а також копії поданих документів, визначених у пункті 8 цього Порядку.

Проекти міжнародної технічної допомоги не підлягають оцінці Експертною групою та подаються на розгляд Міжвідомчій комісії.

14. Засідання Експертної групи проводиться не пізніше ніж у місячний строк з дати закінчення строку подання проектів (програм) транскордонного співробітництва для участі у конкурсному відборі.

Експертна група на своєму засіданні розглядає проекти (програми) транскордонного співробітництва, які допущені до участі у конкурсному відборі та підлягають оцінці, проводить їх оцінку відповідно до порядку, визначеного Мінрегіоном та розміщеного на його офіційному веб-сайті не пізніше ніж за місяць до початку проведення конкурсного відбору.

15. За результатами засідання Експертної групи складається протокол, в якому зазначаються результати оцінки проектів (програм) транскордонного співробітництва.

Протокол підписується головуючим на засіданні та членами Експертної групи, які проводили оцінку зазначених проектів.

16. Мінрегіон не пізніше ніж за п’ять календарних днів до засідання Міжвідомчої комісії розсилає її членам перелік проектів (програм) транскордонного співробітництва (разом з результатами їх оцінки), у тому числі проектів міжнародної технічної допомоги, які допущені до участі у конкурсному відборі.

17. Міжвідомча комісія на своєму засіданні розглядає проекти (програми) транскордонного співробітництва, у тому числі проекти міжнародної технічної допомоги, які допущені до участі у конкурсному відборі, формує та схвалює перелік проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка.

Членство у Міжвідомчій комісії з питань підтримки транскордонного співробітництва не повинне створювати потенційного чи реального конфлікту інтересів у членів Міжвідомчої комісії, який може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва.

18. На основі сформованого та схваленого Міжвідомчою комісією переліку проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка, Мінрегіон розробляє і подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект акта про внесення змін до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 408, щодо переліку проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка.

19. Моніторинг реалізації проектів (програм) транскордонного співробітництва та цільового використання коштів державного бюджету під час реалізації таких проектів здійснюється в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. № 1009

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань підтримки транскордонного співробітництва

1. Міжвідомча комісія з питань підтримки транскордонного співробітництва (далі - Міжвідомча комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

сприяння забезпеченню координації діяльності органів виконавчої влади у сфері розвитку транскордонного співробітництва та підвищенню ефективності функціонування наявних організаційних форм та органів транскордонного співробітництва і створенню нових;

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають у сфері транскордонного співробітництва;

підготовка пропозицій щодо розподілу коштів державного бюджету на реалізацію проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка.

4. Міжвідомча комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики щодо транскордонного співробітництва;

розглядає пропозиції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення актуальних питань розвитку транскордонного співробітництва, у тому числі питань розвитку інших організаційних форм та органів транскордонного співробітництва;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань транскордонного співробітництва;

розглядає запити та готує пропозиції щодо надання державної бюджетної підтримки для реалізації проектів (програм) транскордонного співробітництва, у тому числі проектів, відібраних у рамках програм міжнародної технічної допомоги відповідно до правил та процедур, установлених міжнародними договорами України, з урахуванням їх пріоритетності та можливості державного фінансування на відповідний рік;

здійснює конкурсний відбір проектів (програм) транскордонного співробітництва, у тому числі проектів, відібраних у рамках програм міжнародної технічної допомоги відповідно до правил та процедур, установлених міжнародними договорами України;

готує пропозиції щодо внесення змін до переліку проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка, в частині виключення проектів у зв’язку з невиконанням зобов’язань за ними протягом трьох років з моменту включення таких проектів до зазначеного переліку, а також включення нових проектів на умовах конкурсного відбору, визначених Порядком проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 1009 “Деякі питання державної фінансової підтримки проектів (програм) транскордонного співробітництва”.

5. Міжвідомча комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх всеукраїнськими асоціаціями, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжвідомчої комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Міжвідомчої комісії входять голова, заступник голови, представники центральних органів виконавчої влади, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

Головою Міжвідомчої комісії є Міністр розвитку громад та територій.

Голова Міжвідомчої комісії затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Організаційною формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Міжвідомчої комісії можуть проводитися дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема відеоконференцзв’язку, за умови забезпечення надійної автентифікації всіх членів Міжвідомчої комісії.

Засідання Міжвідомчої комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Міжвідомчої комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої комісії забезпечує її виконавчий секретар.

9. Міжвідомча комісія на своїх засіданнях розглядає пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань розвитку транскордонного співробітництва та надання державної фінансової підтримки для реалізації проектів (програм) транскордонного співробітництва.

Рішення Міжвідомчої комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та виконавчим секретарем Міжвідомчої комісії і надсилається всім членам Міжвідомчої комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої комісії, який не підтримує рішення Міжвідомчої комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Рішення Міжвідомчої комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії здійснює Мінрегіон.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. № 1009

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. № 339 “Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 19, ст. 1000).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1819 “Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 52, ст. 3510).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1088 “Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3264).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 822 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1088” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2362).

5. Пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 491 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 42, ст. 1624).

6. Пункт 48 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 380 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1477).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 560 “Про внесення змін до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2321).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 586 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. № 339 і від 1 грудня 2010 р. № 1088” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2394).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 359 “Про внесення змін у додаток 3 до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1922).

10. Пункти 1 та 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 499 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 59, ст. 1939).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 554 “Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 69, ст. 2330).

12. Пункт 150 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 62).

13. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 206 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо передачі окремих повноважень від Міністерства соціальної політики до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у сфері зайнятості населення” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 891).

14. Пункт 129 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 826 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 76, ст. 2432).