Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 556
Прийняття: 07.05.2022
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 травня 2022 р. № 556
Київ

Деякі питання подання декларації про відходи

Відповідно до пункту “р” частини першої статті 18 Закону України “Про відходи” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок подання декларації про відходи;

форму декларації про відходи.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів наповнити до 1 липня 2022 р. Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема” відомостями з ліцензійного реєстру поводження з небезпечними відходами.

4. Міністерству юстиції забезпечити до 1 липня 2022 р. електронну інформаційну взаємодію між Єдиною екологічною платформою “ЕкоСистема” та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у режимі реального часу для отримання інформації, необхідної для надання електронної послуги із реєстрації декларації про відходи.

5. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерству цифрової трансформації забезпечити до 1 липня 2022 р. електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та Єдиною екологічною платформою “ЕкоСистема” у режимі реального часу для забезпечення можливості подання суб’єктами господарювання декларації про відходи в електронній формі.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2022 р. № 556

ПОРЯДОК
подання декларації про відходи

1. Цей Порядок визначає процедуру подання декларації про відходи (далі - декларація).

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць.

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

заявник - суб’єкт господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність якого призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць та який подає щороку декларацію про відходи через Єдиний державний вебпортал електронних послуг;

реєстр декларацій про відходи (далі - реєстр) - це електронна база даних, яка забезпечує збирання, накопичення, облік інформації щодо поданих декларацій про відходи.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про відходи”, “Про адміністративні послуги”.

4. Декларація подається заявником один раз на рік до 20 лютого року, що настає за звітним, в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг шляхом заповнення форми, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 556 “Деякі питання подання декларації про відходи”.

Декларація подається заявником, що пройшов автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

Заявник не може подати декларацію, якщо вона заповнена не у повному обсязі.

5. Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в декларації, покладається на заявника.

6. Подання декларації про відходи заявником завершується накладенням ним власного електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

7. Якщо заявник має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних адміністративно-територіальних одиницях України, такий заявник під час заповнення декларації зазначає код згідно з кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) або координати кутових точок в системі WGS-84 за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом та в графі “Найменування суб’єкта господарювання” після найменування юридичної особи зазначає найменування відповідної філії або іншого відокремленого підрозділу.

8. Відомості, які зазначаються заявником під час формування декларації, підлягають аналізу на їх повноту, відповідність формату, логічність та достовірність.

Аналіз повноти поданих/внесених даних проводиться шляхом перевірки заповнення всіх обов’язкових полів форми декларації.

Аналіз поданих/внесених даних на їх відповідність формату проводиться шляхом перевірки відповідності поданих/внесених даних вимогам до структури, встановленим для відповідного поля форми декларації.

Аналіз поданих/внесених даних на їх логічність проводиться шляхом перевірки поданих/внесених даних на правильність арифметичних розрахунків.

Відомості, які зазначаються заявником під час заповнення форми декларації, автоматично перевіряються на їх достовірність шляхом порівняння, встановлення відповідності та підтвердження поданих/внесених відомостей із даними, що надходять у порядку інформаційної взаємодії Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” (далі - ЕкоCистема) з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).

Структура та формат даних, що передаються та приймаються у порядку інформаційної взаємодії, визначаються Міндовкіллям та Мін’юстом шляхом прийняття спільних рішень, які оформляються договором про інформаційну взаємодію.

9. На підставі поданих заявником відомостей і даних, що надходять у порядку інформаційної взаємодії, здійснюється внесення декларації до реєстру в автоматичному режимі, без необхідності прийняття будь-яких організаційно-розпорядчих актів, з присвоєнням реєстраційного номера та оприлюдненням цієї інформації в ЕкоСистемі.

10. Під час автоматичного внесення декларації до реєстру засобами ЕкоСистеми на неї накладається кваліфікована електронна печатка Міндовкілля.

11. Інформування заявника про внесення декларації до реєстру здійснюється шляхом надсилання повідомлення програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

12. В ЕкоСистемі використовуються перелік операцій з видалення та утилізації відходів, що визначаються згідно з додатком 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217), та Класифікатор відходів ДК 005-96, затверджений наказом Держстандарту від 29 лютого 1996 р. № 89.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2022 р. № 556

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відходиЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2022 р. № 556

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 118 “Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 720).

2. Пункт 147 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 62).

3. Пункт 126 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 826 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 76, ст. 2432).