Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 931-р
Прийняття: 21.11.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 листопада 2012 р. № 931-р
Київ

Про здійснення продажу коштів в іноземній валюті, отриманих від продажу одиниць (частин) установленої кількості викидів парникових газів

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 594-р від 23.08.2016
Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

Державній казначейській службі:

забезпечувати продаж коштів в іноземній валюті, отриманих від продажу одиниць (частин) установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, на міжбанківському валютному ринку через публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України” за курсом не нижче офіційного курсу Національного банку, що склався на дату здійснення операції в обсягах, визначених головним розпорядником коштів, з урахуванням затвердженого в установленому порядку плану заходів щодо реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

{Абзац другий із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 594-р від 23.08.2016}

спрямовувати кошти, отримані від зазначеного продажу, на відкриття асигнувань Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів за бюджетною програмою 2701530 “Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату”.

{Абзац третій в редакції Розпорядження КМ № 594-р від 23.08.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70