Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 808
Прийняття: 27.07.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 27 липня 2011 р. N 808 Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для зміцнення матеріально-технічної бази і методологічного забезпечення Державної екологічної інспекції та її територіальних органів

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 804 ( 804-2013-п ) від 30.10.2013 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для зміцнення матеріально-технічної бази і методологічного забезпечення Державної екологічної інспекції та її територіальних органів, що додається.

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. N 808

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для зміцнення матеріально-технічної бази і методологічного забезпечення Державної екологічної інспекції та її територіальних органів

{ У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

{ У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для зміцнення матеріально-технічної бази і методологічного забезпечення Держекоінспекції та її територіальних органів (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міндовкілля, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - Держекоінспекція та її територіальні органи, а відповідальним виконавцем відповідної бюджетної програми - Держекоінспекція.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 804 ( 804-2013-п ) від 30.10.2013 }

3. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до затвердженого Держекоінспекцією за погодженням з Міндовкіллям та Мінфіном з урахуванням переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 505), плану природоохоронних заходів на:

зміцнення матеріально-технічної бази Держекоінспекції та її територіальних органів;

розроблення екологічних стандартів і нормативів;

проведення наукових досліджень;

проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з питань екології;

обслуговування функціонування автоматизованих геоінформаційних систем, приладів Держекоінспекції та її територіальних органів. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 804 ( 804-2013-п ) від 30.10.2013 }

4. Формування плану природоохоронних заходів здійснюється в установленому Міндовкіллям порядку із зазначенням відповідальних за їх виконання та з урахуванням необхідності погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років.

5. Держекоінспекція надсилає в установленому Міндовкіллям порядку в строки, визначені для затвердження кошторисів, територіальним органам витяги з плану природоохоронних заходів і відомості про обсяги бюджетних коштів.

6. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва та прийняттям їх в експлуатацію, здійснюються з урахуванням вимог Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 ( 461-2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359).

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 804 ( 804-2013-п ) від 30.10.2013 }

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Держекоінспекція подає щокварталу до 20 числа наступного місяця та щороку до 10 лютого наступного року Міндовкіллю і Мінфіну інформацію про виконання плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів.