Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 631
Прийняття: 26.04.2003
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 26 квітня 2003 р. N 631 Київ

Про затвердження Методики обчислення розміру збитків від забруднення нафтою

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 39 ( 39-2020-п ) від 29.01.2020 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

На виконання статті 3 Закону України "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою" ( 44-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Методику обчислення розміру збитків від забруднення нафтою, що додається.

Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 631

МЕТОДИКА обчислення розміру збитків від забруднення нафтою

I. Загальні положення

1. Ця Методика встановлює основні вимоги до обчислення розміру збитків, завданих державі внаслідок забруднення навколишнього природного середовища, що сталося у разі витоку або зливу нафти із суден, а також суб'єктам господарської діяльності, які зазнали збитків внаслідок витрат на попереджувальні заходи або заходи з відтворення природних ресурсів, які були фактично вжиті або мають бути вжиті, чи внаслідок неодержаних через порушення господарської діяльності доходів, відповідно до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1992 року ( 995_806 ).

Дія цієї Методики поширюється на територію України, її внутрішні морські води, територіальне море та виключну (морську) економічну зону.

2. Терміни, що використовуються у цій Методиці, вживаються у значеннях, наведених у Міжнародній конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1992 року ( 995_806 ).

3. Збитки від забруднення нафтою включають:

збитки від забруднення навколишнього природного середовища (у тому числі прямі збитки внаслідок погіршення стану навколишнього природного середовища, загибелі риби, гідробіонтів, кормових організмів, порушення нерестовищ) та втрачені внаслідок такого забруднення доходи (втрата потомства риби тощо);

витрати на заходи з відтворення природних ресурсів, які були фактично вжиті або мають бути вжиті;

витрати на попереджувальні заходи, а також подальші збитки або шкоду, заподіяну попереджувальними заходами;

неодержані внаслідок порушення господарської діяльності доходи.

4. За фактом скидання нафти із судна складається протокол про порушення природоохоронного законодавства, зразок якого затверджується Міндовкіллям у встановленому порядку.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

II. Розрахунок маси скинутої нафти

5. Маса скинутої нафти розраховується на підставі:

виявлення під час перевірки судна та суднових документів фактів втрати судном нафти;

заміру маси нафти, зібраної з водної поверхні та берегової смуги, з урахуванням маси нафти, що залишилася після проведення заходів з ліквідації наслідків забруднення;

результатів аерозйомки, візуальної оцінки площі забруднення та товщини нафтової плівки на водній поверхні.

6. Маса скинутої нафти розраховується за такою формулою:

Мі = Мз + Мо,

де Мі - маса скинутої нафти, тонн; 

Мз - маса нафти, зібраної з водної поверхні та берегової смуги, тонн;

Мо - маса нафти (тонн), яка залишилася на поверхні води після проведення заходів з ліквідації наслідків забруднення, що розраховується за такою формулою:

Мо = Мп х S х 10(в ступ.(-6)),

де Мп - маса нафти на 1 кв. метр водної поверхні, визначена на 
підставі результатів аерозйомки та візуальної товщини
нафтової плівки, г/кв. метр (візуальна товщина нафтової
плівки визначається згідно з додатком до Методики);

S - площа розливу нафти на поверхні води, кв. метрів.

7. У разі скидання нафти в суміші з водою її маса розраховується виходячи з концентрації нафти у суміші та маси скинутої суміші.

III. Обчислення розміру збитків від забруднення нафтою

8. Обчислення розміру збитків, завданих внаслідок забруднення навколишнього природного середовища, що сталося у разі витоку або зливу нафти із суден, проводиться у доларах США з урахуванням маси нафти, визначеної згідно з розділом II цієї Методики, та такс, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 р. N 484 ( 484-95-п ) "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України" (ЗП України, 1995 р., N 9, ст. 235; Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 743).

9. Обчислення розміру збитків, яких зазнали суб'єкти господарської діяльності внаслідок витрат на відтворення природних ресурсів, попереджувальні заходи та внаслідок неодержаних через порушення господарської діяльності доходів, здійснюється цими суб'єктами виходячи з фактичних витрат, що підтверджується відповідними документами.

10. Обчислення розміру збитків рибогосподарських підприємств (організацій) у разі нанесення шкоди рибним ресурсам здійснюється відповідно до законодавства.

11. Обчислення розміру збитків від шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, здійснюється Держекоінспекцією та її територіальними та міжрегіональними територіальними органами на підставі протоколів та інших матеріалів, що підтверджують факт забруднення.

{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013, N 39 ( 39-2020-п ) від 29.01.2020 }

12. Після обчислення розміру збитків оформляється та пред'являється претензія про їх відшкодування.


Додаток до Методики

ВИЗНАЧЕННЯ маси нафти на 1 кв. метр водної поверхні за зовнішнім виглядом нафтової плівки (середні дані)

------------------------------------------------------------------
     Зовнішні ознаки       |  Маса нафти на 1
                   |  кв. метр водної
                   |  поверхні, грамів
------------------------------------------------------------------
Чиста водна  поверхня  без  ознак        0 
забарвлення при різноманітних умовах
освітлення
Відсутність нафтової плівки і плям, 0,1
окремі райдужні смуги, які видно при
найбільш сприятливих умовах і
спокійному стані водної поверхні
Окремі плями та сіра плівка 0,2
сріблястого кольору на поверхні
води, яку видно при спокійному стані
водної поверхні, поява перших ознак
забарвлення
Плями і нафтова плівка з яскравими 0,4
кольоровими смугами, які видно при
незначному хвилюванні водної
поверхні
Нафта у вигляді плям і плівки, що 1,2
покриває значні ділянки поверхні
води, які не розриваються при
хвилюванні водної поверхні
Поверхня води покрита суцільним 2,4
шаром нафти, яку добре видно при
хвилюванні водної поверхні,
забарвлення нафтової плівки темне,
темно-коричневе