Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 347
Прийняття: 14.04.1997
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 квітня 1997 р. № 347
Київ

Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 72 від 24.01.2002
№ 214 від 15.02.2012
№ 668 від 22.09.2016
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

Відповідно до статей 81 і 92 Водного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок складання паспортів річок і Порядок установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними (додаються).

2. Державному комітетові по водному господарству, Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Міністерству транспорту привести у тримісячний термін відомчі нормативні акти у відповідність із Порядком складання паспортів річок і Порядком установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними.

Прем'єр-міністр України

П.ЛАЗАРЕНКО

Інд. 24

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. № 347

ПОРЯДОК
складання паспортів річок

1. Цей Порядок визначає механізм складання паспортів річок для оцінки їх екологічного стану і оперативного використання водогосподарськими та іншими заінтересованими організаціями під час вирішення питань комплексного використання водних ресурсів і охорони від забруднення, а також для розроблення прогнозу і заходів щодо оздоровлення річок.

Паспорт річки - це уніфіковане зведення основних даних про водний режим, фізико-географічні особливості, використання природних ресурсів і екологічну обстановку в її басейні, а також відпрацювання рекомендацій щодо підвищення стійкості екологічної системи.

2. Паспорти розробляються на річки, які мають площу водозбору до 50 тис. квадратних кілометрів, за замовленням водогосподарських організацій Держводагентства.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 214 від 15.02.2012}

3. Графіки розроблення паспортів річок складаються Держводагентством.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 72 від 24.01.2002; в редакції Постанови КМ № 214 від 15.02.2012}

Паспорти річок погоджуються Міндовкіллям та місцевими органами виконавчої влади, затверджуються відповідними водогосподарськими організаціями і постійно зберігаються у замовників.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 72 від 24.01.2002, № 214 від 15.02.2012, № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}

4. Основними джерелами вихідної інформації для складання паспортів річок є:

матеріали комплексних польових обстежень річок та їх басейнів;

дані багаторічних спостережень за режимом поверхневих і підземних вод;

відомості про природні умови регіону;

архівні матеріали про екстремальні показники гідрометеорологічних характеристик;

матеріали інженерно-гідрометеорологічних і спеціальних експедиційних досліджень;

топографічні та тематичні карти й плани, складені за матеріалами аерофотозйомок;

дані водообліку, Державний водний кадастр;

схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів;

Державний земельний кадастр та природно-сільськогосподарське районування території басейну річки;

фондові й оперативні дані наукових та проектних організацій.

5. У процесі складання паспорта певної річки визначаються розрахункові ділянки. Кількість ділянок встановлюється організацією, що складає паспорт, залежно від розмірів, фізико-географічних особливостей та ступеня антропогенного навантаження на природне середовище басейну річки, а також санітарного стану річки.

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 1065 від 04.12.2019}

7. Фінансування роботи із складання паспортів річок провадиться за рахунок Державного бюджету України.

8. Відповідальність за недостовірність чи несвоєчасне складення та видачу паспортів річок несуть керівники водогосподарських організацій, що виконують цю роботу, згідно із законодавством України.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. № 347

ПОРЯДОК
установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними

1. Цей Порядок визначає основні принципи і механізм установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними.

2. На судноплавних водних шляхах за межами міських поселень і в межах прибережних захисних смуг на окремих ділянках установлюються берегові смуги для проведення робіт, пов'язаних з судноплавством.

3. Берегові смуги водних шляхів відносяться до земель водного фонду, порядок надання яких у користування та припинення права користування ними визначається Земельним кодексом України.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 668 від 22.09.2016}

4. Розміри земельних ділянок у берегових смугах судноплавних водних шляхів для проведення робіт, пов’язаних із судноплавством, і розміщення необхідних споруд для річкового флоту визначаються за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок або за іншою документацією із землеустрою, на підставі якої здійснюється формування земельних ділянок, що погоджується та затверджується в порядку, встановленому статтею 186 Земельного кодексу України.

Відповідна документація із землеустрою складається з документів та матеріалів, що визначені Законом України “Про землеустрій”.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 668 від 22.09.2016}

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 668 від 22.09.2016}

6. У межах берегових смуг водних шляхів дозволяється:

влаштування причалів, установлення пристроїв для навантаження і розвантаження самохідних суден і барж, тимчасових пристроїв для швартування суден і наплавних споруд, а також тимчасове зберігання вантажів та механічної тяги суден;

установлення берегових навігаційних знаків;

установлення гідрометрологічних постів;

зберігання твердого палива для суден підприємств і організацій водного транспорту, а також тимчасове зберігання суднового обладнання;

влаштування тимчасових зимових приміщень і проведення інших робіт у разі випадкової зимівлі чи виходу з експлуатації судна.

7. Користувачі берегових смуг водних шляхів зобов'язані;

користуватися береговими смугами за призначенням;

суворо дотримувати встановленого режиму використання смуг відведення для водних шляхів;

вживати заходів для охорони земель берегових смуг водних шляхів від ерозії, зсувів, руйнування, підтоплення і забруднення;

забезпечувати непроникнення стічних вод, отрутохімікатів і мінеральних добрив через берегові смуги водних шляхів у річки та водойми.

8. На берегових смугах водних шляхів забороняється діяльність, що суперечить їх цільовому призначенню, а господарська діяльність обмежується відповідно до статті 89 Водного кодексу України.

9. Юридичні та фізичні особи, винні у порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством України.