Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 595
Прийняття: 08.07.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 липня 2020 р. № 595
Київ

Про утворення Міжгалузевої ради з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжгалузеву раду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжгалузеву раду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 49Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2020 р. № 595

СКЛАД
Міжгалузевої ради з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації, голова Міжгалузевої ради

Перший заступник Міністра цифрової трансформації, заступник голови Міжгалузевої ради

Заступник Міністра цифрової трансформації, секретар Міжгалузевої ради

Керівник Офісу Президента України (за згодою)

Голова Вищої ради правосуддя (за згодою)

Генеральний прокурор України (за згодою)

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації (за згодою)

Голова Національного банку (за згодою)

Голова Центральної виборчої комісії (за згодою)

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Міністр Кабінету Міністрів України

Міністр внутрішніх справ

Міністр енергетики

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Міністр закордонних справ

Міністр інфраструктури

Міністр культури та інформаційної політики

Міністр оборони

Міністр освіти і науки

Міністр охорони здоров’я

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Міністр розвитку громад та територій

Міністр соціальної політики

Міністр у справах ветеранів

Міністр фінансів

Міністр юстиції

Міністр молоді та спорту

Заступник Голови Антимонопольного комітету - державний уповноважений

Голова Фонду державного майна

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції

Голова АРМА

Голова ДРС

Голова НАДС

Директор Державного бюро розслідувань (за згодою)

Голова НКРЕКП

Голова НКРЗІ (за згодою)

Голова НКЦПФР (за згодою)

Голова Держстату

Голова Держатомрегулювання

Голова СБУ (за згодою)

Голова Державної судової адміністрації (за згодою)

Голова Національної комісії зі стандартів державної мови

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2020 р. № 595

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжгалузеву раду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

1. Міжгалузева рада з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (далі - Міжгалузева рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворений для вивчення проблемних питань з реалізації державної політики у сферах цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

2. Міжгалузева рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжгалузевої ради є:

1) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сферах цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

2) забезпечення розроблення проектів концепцій і програм з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

3) координація дій органів виконавчої влади під час виконання програм з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

4) сприяння впровадженню органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку відповідно до засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 56 “Деякі питання цифрового розвитку”(Офіційний вісник України, 2019 р., № 13, ст. 473);

5) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо цільового та ефективного використання державних фінансів та іншої фінансової допомоги під час виконання та реалізації програм з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4. Міжгалузева рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сферах цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

2) готує пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сферах цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

3) вивчає результати діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

4) організовує дослідження рівня цифровізації послуг, що надаються органами виконавчої влади для галузей/секторів економіки, ринків товарів і послуг;

5) заслуховує звіти експертних і тимчасових робочих груп про результати виконання та реалізації проектів цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, зокрема цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації органів місцевого самоврядування, та про заплановані заходи у відповідних проектах та програмах;

6) розглядає пропозиції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій щодо вдосконалення програм з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, аналізує результати їх діяльності, пов’язаної із забезпеченням таких програм, та подає Кабінетові Міністрів України відповідну інформацію;

7) визначає шляхи, механізми та способи вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сферах цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

8) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо усунення недоліків та розв’язання проблем, що сповільнюють реалізацію проектів цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

9) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань у відповідних сферах з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації;

10) забезпечує підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади щодо цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

11) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо удосконалення нормативно-правових актів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

12) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, розглядає проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

13) сприяє забезпеченню координації дій та взаємодії між органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, державними підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до її компетенції;

14) взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, зокрема суб’єктами господарювання, що здійснюють адміністрування державних інформаційних ресурсів;

15) розробляє пропозиції та рекомендації щодо заходів для забезпечення можливості користуватися новітніми досягненнями інформаційних технологій та отримувати державні послуги в режимі реального часу;

5. Міжгалузева рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань експертні та тимчасові робочі групи із залученням міжнародних і вітчизняних експертів (за згодою), науковців, представників підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників центральних і місцевих органів виконавчої влади про здійснення заходів із забезпечення цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації відповідних сфер;

4) залучати посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) до участі в засіданнях Міжгалузевої ради з правом дорадчого голосу;

5) проводити моніторинг стану цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації галузей в цілому та центральних і місцевих органів виконавчої влади, впровадження ними принципів державної політики цифрового розвитку, схвалювати відповідні пропозиції та рекомендації;

6) обговорювати питання, пов’язані з виконанням покладених на неї завдань, з представниками органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій та представництв іноземних держав в Україні, а також підприємств, установ та організацій і громадськістю;

7) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Міжгалузева рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжгалузевої ради затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Формою роботи Міжгалузевої ради є засідання, які скликаються її головою у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Міжгалузевої ради можуть проводитися дистанційно в режимі аудіо-, відеоконференції з використанням відповідних технічних засобів її членами та іншими учасниками засідання. Члени Міжгалузевої ради та інші учасники засідання можуть брати участь у її засіданнях дистанційно.

Засідання Міжгалузевої ради веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Міжгалузевої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) більш як половина її членів.

Пропозиції та рекомендації Міжгалузевої ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні (у тому числі дистанційно) членів Міжгалузевої ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Міжгалузевої ради фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжгалузевої ради та Кабінету Міністрів України.

Член Міжгалузевої ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації Міжгалузевої ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

10. Голова Міжгалузевої ради:

1) організовує роботу та здійснює керівництво діяльністю Міжгалузевої ради, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни;

3) приймає рішення щодо проведення дистанційного засідання Міжгалузевої ради або про дистанційну участь членів та інших учасників у засіданні Міжгалузевої ради;

4) бере участь у підготовці питань до розгляду на засіданнях експертних і тимчасових робочих груп, приймає рішення про їх винесення на обговорення Міжгалузевої ради;

5) затверджує плани робіт тимчасових робочих груп;

6) дає утвореним Міжгалузевою радою експертним і тимчасовим робочим групам доручення та контролює їх виконання.

11. Секретар Міжгалузевої ради відповідає за підготовку засідання, аналітичних матеріалів, ведення протоколу засідання Міжгалузевої ради, збирання та узагальнення інформації, що надходить від членів Міжгалузевої ради, експертних і тимчасових робочих груп, підготовку звіту про роботу Міжгалузевої ради для подання його на розгляд голови Міжгалузевої ради.

12. Організаційне забезпечення діяльності Міжгалузевої ради здійснює Мінцифри.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2020 р. № 595

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 4 “Про утворення Міжгалузевої ради з питань розвитку електронного урядування” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 3, ст. 77).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1053 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 4” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 87, ст. 3074).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. № 813 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 4” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, ст. 2326).

4. Пункт 12 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 230 “Питання діяльності деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 22, ст. 849).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 874 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 4” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2876).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 855 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 4” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 92, ст. 3399).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 352 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 4” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1397).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 356 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 4” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1397).

9. Пункт 87 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 62).

10. Пункт 7 змін, що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 123 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства цифрової трансформації” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 19, ст. 741).