Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 578
Прийняття: 13.07.2005
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 13 липня 2005 р. N 578 Київ

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, які виділяються на створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Відповідно до частини п'ятої статті 27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, що додається.

Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

Інд. 22


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 р. N 578

ПОРЯДОК використання коштів державного бюджету, які виділяються на створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

{ У тексті Порядку слово "Держкомлісгосп" в усіх відмінках замінено словом "Держлісагентство" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету, які виділяються Держлісагентству як їх головному розпоряднику за бюджетною програмою "Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг" (далі - бюджетна програма).

2. Держлісагентство формує і затверджує в межах коштів, що передбачаються щороку в державному бюджеті на виконання бюджетної програми, план заходів щодо створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (далі - план заходів) відповідно до переліку робіт згідно з додатком з урахуванням таких пріоритетних напрямів:

догляд за створеними в минулі роки захисними лісовими насадженнями та полезахисними лісовими смугами;

створення захисних лісових насаджень на ерозійно небезпечних землях;

створення захисних лісових насаджень уздовж річок;

створення захисних лісових насаджень на водозборах;

створення полезахисних лісових смуг.

3. Проект кошторису виконання робіт за бюджетною програмою розробляється виходячи з обсягів робіт та планової собівартості створення 1 гектара захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

4. Роботи із захисного лісорозведення виконуються на землях лісового фонду підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства.

Невідкладні заходи із захисного лісорозведення щодо захисту деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського та іншого призначення, господарське використання яких є екологічно небезпечним (зсуви, селі, еродовані та радіоактивно забруднені землі тощо), здійснюються на підставі звернень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування і висновків структурних підрозділів екології та природних ресурсів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Держкомзему. Для здійснення невідкладних заходів із захисного лісорозведення може бути спрямовано до 10 відсотків загальної суми коштів за бюджетною програмою. { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

5. Держлісагентство доводить в установленому порядку до розпорядників нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів) план заходів та обсяги його фінансування.

6. Для виконання бюджетної програми Державне казначейство за розподілом Держлісагентства здійснює перерахування коштів розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачам бюджетних коштів) згідно з кошторисом (для одержувачів бюджетних коштів - згідно з планом використання бюджетних коштів) та планом заходів.

7. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачі бюджетних коштів) спрямовують їх на виконання робіт відповідно до зазначеного у додатку переліку робіт в установленому законодавством порядку.

8. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання бюджетної програми, а також контроль за їх цільовим і ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.


Додаток до Порядку

ПЕРЕЛІК основних робіт із створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

1. Садіння і висівання лісу.

2. Реконструкція насаджень.

3. Догляд за лісовими культурами в переведенні на однократний.

4. Доповнення лісових культур.

5. Підготовка ґрунту під лісові культури.

6. Придбання насіння і садивного матеріалу.

7. Ремонт та утримання протиерозійних гідротехнічних споруд.

8. Рекультивація порушених земель.

9. Інші роботи (відведення земель, проектування об'єктів лісорозведення, ґрунтово-лісотипологічне обстеження).