Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 86-р
Прийняття: 20.02.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 лютого 2019 р. № 86-р
Київ

Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1065 від 04.12.2019}

1. Затвердити план заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2019 р. № 86-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності

Зміст основного завдання відповідно до Стратегії подолання бідності

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні виконавці

Індикатори виконання

Розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування для забезпечення умов гідної праці

Підвищення дієвості політики зайнятості

1. Перебудова системи державного сприяння працевлаштуванню на принципово нових засадах з урахуванням балансу інтересів роботодавців і громадян, які шукають роботу

впровадження нових форм надання державною службою зайнятості послуг населенню та роботодавцям

липень

Мінсоцполітики

впровадження інституту кар’єрного радника, профілювання безробітних та осіб, які шукають роботу

2. Активізація державного стимулювання впливу на зайнятість шляхом повного або часткового субсидування створення нових робочих місць на підприємствах, які наймають безробітних громадян із числа недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці

1) впровадження механізму повного або часткового субсидування створення нових робочих місць на підприємствах, які наймають безробітних громадян із числа недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, яким надаються додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

у шестимісячний строк після прийняття Закону України щодо сприяння продуктивній зайнятості

-"-

прийняття постанови Кабінету Міністрів України


2) стимулювання роботодавців, які працевлаштовують громадян із числа недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці на створені нові робочі місця, шляхом повного або часткового субсидування

у шести-місячний строк після внесення змін до законодавства

Мінсоцполітики

чисельність безробітних осіб з числа недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, які працевлаштовані на створені нові робочі місця, шляхом повного або часткового субсидування

3. Створення загальнодержавного реєстру вакансій з вільним онлайн-доступом та актуалізацією в режимі реального часу

1) забезпечення безперебійного функціонування / доступу до загальнодержавного реєстру вакансій

протягом року

-"-

функціонування онлайн-платформи загальнодержавного реєстру вакансій

збільшення кількості користувачів електронними послугами державної служби зайнятості


2) запровадження механізму подання роботодавцями інформації про потребу в робочій силі (вакансії) в електронному вигляді з підтвердженням кваліфікованим електронним підписом

-"-

-"-

збільшення кількості вакансій, поданих роботодавцями до державної служби зайнятості в електронному вигляді

4. Сприяння підвищенню конкурентоспроможності осіб на ринку праці шляхом підвищення ефективності професійного навчання зареєстрованих безробітних і представників вразливих груп працівників з низьким кваліфікаційним рівнем

1) забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням потреб ринку праці та результатів їх профілювання

протягом року

Мінсоцполітики

підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних шляхом їх професійного навчання

2) проведення державною службою зайнятості моніторингу тривалості зайнятості осіб, які пройшли навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та були працевлаштовані

-"-

-"-

проведення моніторингу та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

5. Проведення середньострокового прогнозування потреби у робочій силі в розрізі регіонів, видів економічної діяльності та професій

щорічне складення середньострокового прогнозу потреби у робочій силі

жовтень

Мінеконом-розвитку
Мінсоцполітики
Держстат
всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

складений прогноз

6. Запобігання довготривалому безробіттю в результаті залучення зареєстрованих безробітних до активних заходів на ринку праці, зокрема шляхом:

проведення заходів із психологічної підтримки найбільш вразливих категорій осіб для підвищення рівня інтеграції на ринку праці у результаті надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних послуг та соціальної реабілітації

1) забезпечення індивідуального супроводу окремих категорій безробітних, зокрема осіб з інвалідністю

протягом року

Мінсоцполітики
обласні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

забезпечення індивідуальним супроводом осіб з числа окремих категорій безробітних після їх працевлаштування

підтримки підприємницької ініціативи зареєстрованих безробітних шляхом надання допомоги по безробіттю одноразово для започаткування

2) надання безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності

-"-

Мінсоцполітики

надання консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності

власної справи та надання послуг із фахового консультування, а також допомоги у плануванні та провадженні підприємницької діяльності

3) впровадження активних програм підтримки самозайнятості та розвитку підприємницької діяльності

у шестимісячний строк після прийняття Закону України щодо сприяння продуктивній зайнятості

Мінсоцполітики

прийняття нормативно-правового акта

збільшення частки доходів від підприємницької та індивідуальної діяльності у доходах домогосподарств


4) посилення співпраці центрів зайнятості з об’єднаними територіальними громадами щодо сприяння організації та провадження підприємницької діяльності членами відповідної об’єднаної територіальної громади

протягом року

Мінсоцполітики
обласні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

збільшення кількості об’єднаних територіальних громад, з якими співпрацює державна служба зайнятості

надання компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та оплати праці роботодавцям, які працевлаштовують безробітних, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

5) проведення моніторингу закріпленості на робочому місці безробітних, працевлаштованих з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та витрат на оплату праці

-"-

Мінсоцполітики

проведення моніторингу та підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів

розвитку системи підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями

6) розширення переліку робітничих професій, за якими проводиться підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

протягом року

Мінсоцполітики
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

підготовка пропозицій щодо розширення переліку


7) популяризація системи підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями серед населення

-"-

-"-

забезпечення підготовки та поширення інформації про систему підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями серед населення, висвітлення зазначених питань на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики

розширення можливостей для працевлаштування осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, у тому числі шляхом надання ваучера на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації

8) здійснення індивідуального супроводу зареєстрованих безробітних з числа звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції

-"-

-"-

забезпечення індивідуальним супроводом

9) забезпечення видачі особам, звільненим з військової служби після участі в антитерористичній операції, ваучера на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації

протягом року

Мінсоцполітики

забезпечення видачі ваучерів відповідно до поданих заяв

вивчення можливостей запровадження та функціонування соціальних підприємств для працевлаштування вразливих категорій громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції, запровадження транзитних робочих місць для молоді з метою набуття досвіду, а також вивчення механізмів стимулювання сільськогосподарських виробників для працевлаштування сільського населення

10) вивчення можливостей запровадження та функціонування соціальних підприємств для працевлаштування вразливих категорій громадян

-"-

Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
Мінфін

підготовка пропозицій щодо можливості запровадження та функціонування соціальних підприємств для працевлаштування вразливих категорій громадян

забезпечення ефективності професійної реабілітації осіб з інвалідністю, проведення їх навчання за професіями та спеціальностями відповідно до потреб ринку праці

11) забезпечення ефективності професійної реабілітації осіб з інвалідністю, проведення їх навчання за професіями та спеціальностями відповідно до потреб ринку праці

у шестимісячний строк після внесення
змін до законодавства

Мінсоцполітики

збільшення чисельності осіб з інвалідністю, залучених до послуг з професійної реабілітації

Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці

7. Сприяння працевлаштуванню молоді

1) проведення профорієнтаційної роботи з молоддю з метою орієнтації на вибір професій, актуальних на ринку праці, в тому числі з використанням дистанційних методик

протягом року

-"-

забезпечення рівня охоплення профорієнтаційними послугами безробітних з числа молоді не менш як 80 відсотків за підсумками року

введення та поширення дистанційних методик


2) забезпечення реалізації ініціативи “Пакт заради молоді  - 2020”

-"-

Мінмолодьспорт

розроблення представниками бізнесу та освітнього сектору партнерських проектів забезпечення стажування та першого робочого місця молоді

8. Відновлення практики організаційного набору працівників і роботи за вахтовим методом

супроводження у Верховній Раді України проекту Трудового кодексу України

до прийняття Кодексу

Мінсоцполітики

прийняття Кодексу

9. Впровадження практики дистанційної та частково дистанційної зайнятості з відповідним законодавчим урегулюванням

супроводження у Верховній Раді України проекту Трудового кодексу України

до прийняття Кодексу

Мінсоцполітики

прийняття Кодексу

10. Застосування та активне просування гнучких форм зайнятості для осіб з інвалідністю, осіб, що доглядають за малолітніми дітьми чи хворими, молоді, яка навчається, жителів сільської місцевості та інших груп, що потребують особливих умов організації праці

забезпечення активної співпраці Фонду соціального захисту інвалідів, державної служби зайнятості з роботодавцями з метою створення ними робочих місць з особливими умовами праці, в тому числі за рахунок надання Фондом соціального захисту інвалідів цільової позики, фінансової допомоги, дотації

протягом року

-"-

проведення спільних заходів

створення робочих місць з особливими умовами організації праці за рахунок надання Фондом соціального захисту інвалідів цільової позики, фінансової допомоги, дотації

11. Запровадження додаткових стимулів для роботодавців щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку, осіб, що вперше виходять на ринок праці, осіб з малолітніми дітьми та осіб з інвалідністю

впровадження додаткових стимулів для роботодавців щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку, осіб, що вперше виходять на ринок праці, осіб з малолітніми дітьми та осіб з інвалідністю

у шестимісячний строк після прийняття Закону України щодо сприяння продуктивній зайнятості

-"-

прийняття постанови Кабінету Міністрів України

чисельність осіб, працевлаштованих шляхом запровадження додаткових стимулів для роботодавців щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку, осіб, що вперше виходять на ринок праці, осіб з малолітніми дітьми та осіб з інвалідністю

12. Запровадження ефективних стимулів зайнятості сільського населення у результаті створення гнучкої навчальної мережі з питань ведення малого бізнесу, запровадження державної підтримки розвитку сімейного бізнесу в сільській місцевості (фінансової, юридичної, адміністративно-консультаційної тощо)

1) надання за участю працівників органів державної влади, державної служби зайнятості інформаційних та консультаційних послуг сільському населенню, у тому числі в об’єднаних територіальних громадах, з питань організації підприємницької діяльності

протягом року

обласні держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики
Мінагрополітики

збільшення частки сільського населення, охопленого інформаційними та консультаційними послугами

підвищення рівня зайнятості населення у віці 15-70 років, яке проживає у сільській місцевості


2) проведення семінарів, тренінгів із залученням вітчизняних та іноземних експертів і фахівців для малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників з питань провадження підприємницької діяльності та нових механізмів компенсації сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

-"-

обласні держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінагрополітики
Мінсоцполітики

збільшення кількості малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників, охоплених проведенням семінарів, тренінгів з питань провадження підприємницької діяльності

13. Поліпшення економічних умов розвитку самозайнятості населення

розроблення та впровадження заходів з підтримки самозайнятості та розвитку підприємницької діяльності

липень

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики

підготовка пропозицій щодо впровадження заходів з підтримки самозайнятості та розвитку підприємницької діяльності

14. Створення на місцевому рівні мережі спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи

сприяння утворенню та ефективній діяльності спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи на базі обласних держадміністрацій

протягом року

обласні держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування, всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців (за згодою)

створення мережі спеціалізованих консультаційних центрів з питань організації та ведення власної справи на місцевому рівні, забезпечення вільного доступу до консультацій

Активне сприяння детінізації зайнятості та доходів населення

15. Підвищення ефективності та результативності соціального діалогу між державою, профспілками та організаціями роботодавців з питань формування та реалізації соціальної політики, регулювання трудових відносин

1) активізація роботи Національної тристоронньої соціально-економічної ради, сприяння утворенню та ефективній діяльності тристоронніх та двосторонніх соціально- економічних рад, зокрема в рамках реалізації проекту Міжнародної організації праці “Інклюзивний ринок праці для створення нових робочих місць в Україні”

-"-

Мінсоцполітики
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади в межах повноважень за участю профспілок, їх об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань відповідного рівня (за згодою)

прийняття сторонами соціального діалогу узгоджених рішень

підвищення ефективності діяльності та подальша розбудова органів соціального діалогу


2) підведення підсумків виконання положень Генеральної угоди щодо регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців

щопівроку

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців (за згодою)

підготовка звіту про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди

16. Популяризація укладення колективних договорів, удосконалення законодавства з питань соціального діалогу та колективно-договірного регулювання

впровадження нових підходів до проведення колективних переговорів на новій законодавчій базі

у шести-місячний строк після внесення змін до законодавства

Мінсоцполітики за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців (за згодою)

прийняття постанови Кабінету Міністрів України

17. Забезпечення дієвого контролю за дотриманням законодавства в частині укладення трудових договорів

здійснення постійного контролю за дотриманням законодавства про працю з метою запобігання використанню незадекларованої праці в Україні, у тому числі інспекторами праці з числа посадових осіб органів місцевого самоврядування

протягом року

Держпраці
органи місцевого самоврядування (за згодою)

збільшення кількості працевлаштованих громадян, з якими належним чином оформлені трудові відносини

18. Проведення на постійній основі інформування населення працездатного віку з метою стимулювання офіційного оформлення зайнятості

забезпечення підготовки та поширення інформації щодо переваг офіційного оформлення трудових відносин шляхом проведення серед населення та роботодавців інформаційно-роз’яснювальної роботи, сприяння висвітленню зазначених питань на телебаченні, радіо, у друкованих і електронних засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики, державної служби зайнятості та Держпраці

-"-

Мінсоцполітики
Держпраці

підготовка та поширення інформаційних матеріалів

19. Розроблення механізму залучення до системи державного соціального страхування, насамперед пенсійного, заінтересованих осіб, зайнятих в особистих селянських господарствах

проведення моніторингу реалізації механізму надання державної фінансової підтримки сімейним фермерським господарствам для компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

протягом року

Мінагрополітики
Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України
ДФС

проведення моніторингу та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

збільшення кількості малих та середніх сільськогосподарських виробників, залучених до системи державного соціального страхування

Зменшення економічно необґрунтованої нерівності та сприяння утвердженню принципу соціальної справедливості в системі розподілу доходів

20. Запровадження нових підходів до формування мінімальних державних соціальних стандартів і гарантій, зокрема прожиткового мінімуму, відповідно до міжнародної практики, зокрема практики країн Європейського Союзу

1) опрацювання пропозицій щодо внесення змін до методології визначення прожиткового мінімуму з урахуванням досвіду європейських країн

-"-

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
МОЗ
Мінфін
Держстат

підготовка пропозицій щодо внесення змін до методології визначення прожиткового мінімуму

2) організація роботи щодо проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму

-"-

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
МОЗ
Мінфін
Держстат
за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців (за згодою)

схвалення набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму відповідно до законодавства

21. Підвищення розміру мінімальної заробітної плати у результаті удосконалення механізму його визначення та гарантій забезпечення з урахуванням міжнародної практики і положень Конвенції Міжнародної організації праці 131 про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються

підготовка пропозицій щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати (не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) для врахування їх під час розроблення проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік шляхом проведення колективних переговорів сторін соціального діалогу

серпень

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку

збільшення розміру мінімальної заробітної плати

збільшення питомої ваги заробітної плати у структурі доходів населення

збільшення середньомісячної заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності, у тому числі серед чоловіків і жінок

збільшення реальної заробітної плати

збільшення наявних доходів у розрахунку на одну особу

22. Розроблення галузевих стандартів оплати праці

проведення консультацій із сторонами соціального діалогу щодо розроблення галузевих стандартів оплати праці

протягом року

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців (за згодою)

проведення консультацій

23. Поетапне підвищення рівня оплати праці в галузях економіки

1) проведення моніторингу розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності

щокварталу

Мінсоцполітики

проведення моніторингу та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів


2) проведення консультацій із соціальними партнерами щодо рівня оплати праці в галузях економіки

протягом року

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців (за згодою)

проведення консультацій


3) забезпечення публікації на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики мінімальних заробітних плат і тарифних ставок, які прийняті в галузевих угодах

щокварталу

Мінсоцполітики

опублікування інформації на офіційному веб-сайті

24. Удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери

удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери

протягом року

Мінсоцполітики
Мінфін за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців (за згодою)

збільшення заробітної плати працівників бюджетної сфери

25. Сприяння забезпеченню гендерної рівності оплати праці у всіх сферах економічної діяльності шляхом посилення державного та громадського контролю, поступового введення гендерних квот на державних підприємствах

проведення широкої рекламної кампанії щодо роз’яснення необхідності забезпечення гендерної рівності оплати праці у всіх сферах економічної діяльності шляхом посилення державного та громадського контролю, поступового введення гендерних квот на державних підприємствах

-"-

Мінсоцполітики

проведення заходів

26. Запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та дієвих механізмів зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки

забезпечення індексації пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії, на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески

-"-

Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України

перерахунок пенсій для 10 млн. пенсіонерів

збільшення середнього розміру пенсії

зменшення рівня бідності серед осіб пенсійного віку

27. Забезпечення реалізації підготовчого етапу для запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо накопичувальної професійної пенсійної програми”

до прийняття Закону

Мінсоцполітики

прийняття Закону

Забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізація ризиків соціального відчуження сільського населення

Забезпечення доступності послуг соціальної сфери для населення незалежно від місця проживання

28. Підвищення рівня доступу, якості та своєчасності надання медичних послуг для населення у сільській місцевості

1) проведення моніторингу рівня доступності послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг)

червень

МОЗ
обласні, Київська міська   держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)

підготовка аналітичних матеріалів на основі моніторингу рівня надання послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг)

зменшення частки домогосподарств, у складі яких є особи, що протягом останніх 12 місяців не змогли отримати необхідну медичну допомогу, придбати лікарські засоби


2) проведення моніторингу рівня відшкодування вартості лікарських засобів

грудень

обласні, Київська міська   держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
МОЗ

збільшення кількості відшкодованих лікарських засобів за рецептами

29. Підвищення рівня доступу до соціальних послуг у сільській місцевості, зокрема у результаті активізації роботи виїзних мультидисциплінарних команд із надання соціальних послуг, виїзних прийомів працівників органів соціального захисту населення, закладів та установ, що надають соціальні послуги

проведення постійної роботи мультидисциплінарних команд закладів та установ, що надають соціальні послуги, та мобільних бригад працівників соціального захисту населення

щопівроку

обласні, Київська міська   держадміністрації
Мінсоцполітики

збільшення кількості осіб, які охоплені послугами мультидисциплінарних команд

30. Створення та забезпечення стимулів і належних умов для роботи та проживання в селі молодих фахівців у галузі сільського господарства та інших сфер діяльності

визначення потреб в молодих фахівцях на рівні громад і оцінка можливостей громади щодо їх ресурсного забезпечення

протягом року

обласні, Київська міська   держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрегіон

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо потреб в молодих фахівцях

31. Відновлення та вдосконалення інженерних мереж, забезпечення розвитку соціальної інфраструктури

проведення ремонту та відновлення інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури

протягом року

обласні, Київська міська  держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)

виконання будівельних та ремонтних робіт

32. Розвиток соціальних послуг у сільській місцевості з урахуванням потреб територіальних громад

запровадження для мешканців громади інноваційних послуг, що є альтернативними інтернатному догляду

щопівроку

обласні, Київська міська  держадміністрації
Мінсоцполітики

збільшення кількості осіб, охоплених інноваційними послугами, що є  альтернативними інтернатному догляду

33. Розвиток профілактичних соціальних послуг для сімей з дітьми з метою профілактики соціального сирітства

розвиток у громадах патронату над дитиною як інноваційної послуги для сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

протягом року

обласні, Київська міська  держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики

створення не менше ніж 170 сімей патронатних вихователів

34. Розширення сучасної мережі зв’язку з метою забезпечення якісного телефонного сполучення, доступу до Інтернету та телевізійного ефіру

забезпечення модернізації сільських автоматизованих телефонних станцій, реконструкції та ремонту ліній зв’язку, прокладення волоконно-оптичних кабелів до сільських населених пунктів з потенційними користувачами

-"-

обласні, Київська міська  держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)

збільшення обсягу реалізованих інтернет-послуг для населення

35. Створення спеціалізованої інформаційно-комунікаційної мережі соціального захисту для забезпечення доступу сільського населення до участі у програмах соціальної підтримки та базових послуг, гарантованих державою

утворення центрів надання адміністративних послуг, у тому числі соціального характеру, в об’єднаних територіальних громадах, виконання старостами функцій з прийому документів

протягом року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики

утворення центрів надання адміністративних послуг, у тому числі соціального характеру, в об’єднаних територіальних громадах

покращення доступності до послуг соціального захисту

36. Поліпшення транспортної доступності населених пунктів шляхом будівництва, ремонту та утримання в належному стані доріг загального користування у сільській місцевості та під’їзних доріг із твердим покриттям, розширення транспортної мережі (збільшення кількості автобусних рейсів і зупинок)

проведення дорожніх робіт відповідно до державних будівельних норм і нормативів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

-"-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)

проведення дорожніх робіт

зменшення частки сільських домогосподарств, у яких немає регулярного щоденного транспортного сполучення з населеним пунктом із більш розвинутою інфраструктурою

37. Залучення інвестицій для розвитку фермерських, особистих селянських господарств і сільськогосподарської кооперації

забезпечення доступу сільськогосподарських товаровиробників до фінансових ресурсів, зокрема шляхом створення сприятливих умов для залучення інвестицій, формування стабільного правового поля, захисту прав власності, розвитку інформаційної інфраструктури ринку

-"-

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінфін

збільшення кількості сільських господарств, що отримали доступ до фінансових ресурсів

38. Сприяння в наданні послуг закладами культури у сільських населених пунктах

1) проведення досліджень щодо забезпечення доступу до культурних послуг в сільській місцевості та оцінки масштабу їх ненадання

протягом року

Мінкультури

проведення дослідження


2) проведення культурно-мистецьких заходів, виставок, лекцій, бесід

-"-

обласні держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою) Мінкультури

проведення культурно-мистецьких заходів

Сприяння ініціативності громад у розв’язанні найгостріших соціальних проблем та запобіганні бідності

39. Запровадження системи планування соціальних видатків органів місцевого самоврядування у частині задоволення потреб населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці

1) затвердження оновлених соціальних стандартів і нормативів надання гарантованих державою послуг в описовому та вартісному вигляді за кожним з делегованих повноважень

-"-

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
Мінфін

затвердження оновлених соціальних стандартів і нормативів відповідно до компетенції центральних органів виконавчої влади


2) збільшення кількості фахівців із соціальної роботи, які надають послуги у територіальних громадах

протягом року

обласні, Київська міська  держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики

збільшення кількості фахівців із соціальної роботи

40. Залучення соціальних інвестицій і власних ресурсів територіальних громад для створення комфортного середовища для населення, прийняття із зазначеною метою рішень щодо побутового його обслуговування та благоустрою сільських населених пунктів

сприяння залученню інвестицій для створення комфортного проживання населення у населених пунктах, об’єднаних територіальних громадах

-"-

обласні, Київська міська  держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою) Мінрегіон
Мінекономрозвитку

підвищення рівня забезпечення об’єктами соціальної інфраструктури

41. Налагодження соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснення нагляду та контролю за умовами життя, моральним, психічним і фізичним станом дітей із таких сімей

забезпечення надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до їх потреб

-"-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою) Мінсоцполітики

збільшення частки охоплених соціальними послугами

42. Організація дозвілля, оздоровлення та відпочинку дітей

1) забезпечення направлення дітей, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на оздоровлення та відпочинок

-"-

обласні, Київська міська  держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики

забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку не менш як 55 відсотків загальної чисельності дітей шкільного віку


2) удосконалення механізму забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю

протягом року

Мінсоцполітики
Мінфін

прийняття постанови Кабінету Міністрів України


3) сприяння максимальному охопленню дітей системою оздоровлення та відпочинку шляхом розширення мережі закладів

-"-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики

збільшення кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку


4) формування реєстру надавачів послуг оздоровлення та відпочинку

-"-

-"-

сформований реєстр надавачів послуг оздоровлення та відпочинку


5) активізація роботи закладів позашкільної освіти, закладів культури з метою розвитку здібностей та обдарувань дітей, організації їх змістовного дозвілля

-"-

обласні, Київська міська держадміністрації,
МОН
Мінкультури
Мінмолодьспорт

збільшення частки охоплення дітей позашкільною освітою та різними формами дозвілля

43. Обстеження будівель соціального призначення у сільській місцевості, придатних до використання, з метою створення на їх базі громадсько-культурних центрів для задоволення комплексу культурних, соціальних та інформаційних потреб населення

обстеження будівель соціального призначення у сільських населених пунктах, придатних до використання, з метою створення на їх базі громадсько-культурних центрів

протягом року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрегіон

проведення обстеження

44. Сприяння розвитку пересувної торгівлі для обслуговування населених пунктів без стаціонарної торговельної мережі, а також у разі необхідності торгівлі товарами складного асортименту в населених пунктах

розширення мережі магазинів споживчої кооперації та залучення засобів пересувної торгівлі (автолавки) для забезпечення сільського населення необхідним асортиментом товарів

-"-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)

забезпечення сільського населення необхідним асортиментом товарів

45. Відновлення, збереження та невиснажливе використання екосистем, зокрема у результаті впровадження механізму економічного стимулювання до використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів

1) залучення територіальних громад села, селища і суб’єктів господарювання до раціонального використання рекреаційних ресурсів територій та об’єктів природно-заповідного фонду для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в регіонах

-"-

Мінекоенерго
Мінрегіон
Мінагрополітики
обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)

збільшення кількості населення, зайнятого наданням туристичних та супутніх послуг у сільській місцевості, де розташовані території і об’єкти природно-заповідного фонду


2) підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду шляхом проведення роз’яснювальної роботи

протягом року

Мінекоенерго
Мінрегіон
Мінагрополітики
обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)

проведення роз’яснювальної роботи


3) опрацювання питання організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, спрямованих на поліпшення стану земельних та інших природних ресурсів, у межах планування та здійснення заходів щодо сприяння зайнятості населення

-"-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінекоенерго
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики

впровадження на місцевому рівні відповідних видів громадських робіт

Мінімізація ризиків бідності та соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення

Забезпечення подальшого реформування системи соціальної підтримки та зменшення масштабів бідності серед вразливих верств населення

46. Підвищення рівня охопленості бідного населення соціальною підтримкою, забезпечення адресної допомоги та підвищення ефективності програм соціальної підтримки

1) удосконалення порядку надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям шляхом встановлення обов’язкової умови щодо участі працездатних членів малозабезпечених сімей у період отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у громадських роботах, організованих за сприянням місцевих органів виконавчої влади, на строк, який визначатиметься залежно від розміру допомоги

грудень

Мінсоцполітики

прийняття постанови Кабінету Міністрів України

зменшення частки бідних серед багатодітних сімей


2) удосконалення механізму надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

протягом року

Мінсоцполітики

подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження

проведення моніторингу щодо:

кількості внутрішньо переміщених осіб, яких взято на облік

кількості сімей, які звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг


3) удосконалення механізму надання житлових субсидій шляхом перегляду видів житлово-комунальних послуг, відшкодування яких здійснюється з державного бюджету, на користь найбільш вартісних з них з одночасним збереженням порядку визначення диференційованого відсотка обов’язкового платежу за ці послуги з урахуванням доходів домогосподарств

протягом року

Мінсоцполітики за участю всеукраїнських об’єднань профспілок (за згодою)

прийняття постанови Кабінету Міністрів України

47. Запровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення для формування реєстру отримувачів допомоги та осіб, які потребують допомоги, а також для налагодження інформаційного обміну з іншими центральними органами виконавчої влади під час призначення адресних видів соціальної підтримки та пільг з метою спрощення процесу їх призначення, перевірки реальних доходів отримувачів соціальної підтримки та підтвердження права на отримання пільг

1) розроблення концепції щодо створення та функціонування єдиного інформаційного середовища соціальної сфери

-"-

Мінсоцполітики

прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України

2) розроблення технічного завдання на створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери

-"-

-"-

розроблення технічного завдання

48. Забезпечення комплексного розв’язання проблем найбільш вразливих верств населення у результаті розширення сфери застосування принципу “єдиного вікна” під час надання соціальної підтримки, що передбачає поєднання надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям із здійсненням заходів щодо соціальної інтеграції та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці

впровадження інтегрованої моделі соціального захисту через центри надання адміністративних послуг, що передбачає поєднання надання адміністративних послуг соціального спрямування (виплати) та соціальних послуг

протягом року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики

впровадження інтегрованої моделі соціального захисту у 40 пілотних громадах

49. Запровадження в системі соціальної допомоги механізмів, які стимулюють малозабезпечені сім’ї до самозабезпечення для виведення їх із стану нужденності

розроблення механізмів стимулювання малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб до самозабезпечення для виведення їх із стану нужденності за результатами проведення пілотного проекту (постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. 1154 “Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб”)

II квартал

-"-

прийняття постанови Кабінету Міністрів України

50. Проведення регулярного моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки у розв’язанні проблеми бідності та удосконалення таких програм на основі результатів їх моніторингу

1) удосконалення Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення

перше півріччя

Мінсоцполітики
Мінеконом-розвитку
Мінфін
Держстат Національна академія наук (за згодою)

прийняття відповідного нормативно-правового акта


2) проведення аналізу та оцінки ефективності програм соціальної підтримки населення та впливу їх на рівень бідності населення

жовтень

-"-

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України та оприлюднення на офіційному веб-сайті


3) проведення моніторингу показників бідності та оцінювання ефективності Стратегії подолання бідності

щокварталу

Мінсоцполітики
Держстат
Національна академія наук (за згодою)

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України та оприлюднення на офіційному веб-сайті


4) підготовка щорічного звіту про виконання плану заходів з реалізації Стратегії подолання бідності

квітень

Мінсоцполітики

підготовка щорічного звіту


5) технічне та програмне забезпечення системи моніторингу характеристик домогосподарств, які беруть участь у програмі житлових субсидій

листопад

-"-

забезпечення проведення моніторингу

51. Удосконалення системи забезпечення житлом найбільш вразливих верств населення із державного житлового фонду з урахуванням новітньої світової практики та вітчизняного досвіду, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

забезпечення виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

квітень

Мінсоцполітики
Мінрегіон
обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)

прийняття постанови Кабінету Міністрів України

Підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств населення

52. Забезпечення надання державної соціальної підтримки за принципом раннього виявлення сімей, що потрапили у складні життєві обставини, у результаті налагодження співпраці установ, що надають соціальну підтримку, з територіальною громадою, освітніми закладами, закладами охорони здоров’я, громадськими та волонтерськими організаціями

1) впровадження в міських, сільських та селищних об’єднаних територіальних громадах інтегрованої системи соціальної підтримки сімей

щопівроку

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики

збільшення частки об’єднаних територіальних громад, які впровадили інтегрований підхід соціальної підтримки сімей

2) забезпечення надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

протягом року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою), Мінсоцполітики
МОЗ

забезпечення одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка”

53. Залучення недержавних інституцій до надання соціальних послуг

забезпечення надання соціальних послуг із залученням громадських об’єднань через соціальне замовлення, конкурс соціальних проектів, державно-приватне партнерство

щопівроку

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації

збільшення кількості громадських об’єднань, що надають соціальні послуги

54. Забезпечення мінімального комплексу соціальних послуг у територіальній громаді (визначення потреб у послугах, оцінювання потреб у соціальних послугах, надання соціальних послуг консультування, посередництва, представництва інтересів, притулку, догляду)

1) створення у кожному регіоні відділень підтриманого проживання, у тому числі для осіб з психічними розладами та інтелектуальними порушеннями

протягом року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою)
Мінсоцполітики

створення у кожному регіоні не менше одного відділення підтриманого проживання

2) удосконалення порядку визначення потреб населення у соціальних послугах


Мінсоцполітики

прийняття відповідного нормативно-правового акта

55. Запровадження моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг, доступності таких послуг, прозорості їх надання, стимулювання надавачів соціальних послуг до підвищення їх якості

проведення моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг відповідно до методичних рекомендацій

щопівроку

обласні,
Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики

проведення моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг (внутрішній та зовнішній) та підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів

56. Підвищення рівня доступу осіб з інвалідністю до установ соціальної сфери, громадського транспорту шляхом обладнання їх пандусами, ліфтами

забезпечення обладнання установ соціальної сфери та громадського транспорту елементами доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення та підтримання існуючих

протягом року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)

збільшення кількості об’єктів соціальної сфери та транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю

57. Розроблення нової системи надання соціальних послуг, орієнтованої на комплексну підтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, багатодітних сімей з малолітніми дітьми, ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, хворих на туберкульоз

1) запровадження ефективної системи надання послуг з комплексної реабілітації (абілітації) особам (дітям) з інвалідністю

протягом року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики

збільшення чисельності осіб (дітей) з інвалідністю, яким надано комплексні реабілітаційні (абілітаційні) послуги

2) розроблення та затвердження примірного положення про центр надання інтегрованих соціальних послуг

перше півріччя

Мінсоцполітики

прийняття постанови Кабінету Міністрів України

58. Створення та забезпечення діяльності ефективної системи комплексної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, зокрема із числа осіб з інвалідністю

1) розроблення Державної цільової програми фізичної, медичної, психологічної реабілітації та соціальної і професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на період до 2022 року

I квартал

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийняття постанови Кабінету Міністрів України


2) забезпечення соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, зокрема із числа осіб з інвалідністю

протягом року

Мінсоцполітики Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції


3) забезпечення заходами з психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, зокрема із числа осіб з інвалідністю

-"-

-"-

-"-


4) забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції, зокрема із числа осіб з інвалідністю


-"-

-"-

придбання путівок до санаторно-курортних закладів для учасників антитерористичної операції, зокрема із числа осіб з інвалідністю

59. Задоволення потреб у соціальній допомозі членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та осіб, які отримали інвалідність внаслідок збройного конфлікту

вирішення питання проходження медико-соціальної експертизи особами, які отримали інвалідність внаслідок збройної агресії Російської Федерації

перше півріччя

Мінсоцполітики
МОЗ

прийняття постанови Кабінету Міністрів України

60. Надання бездомним особам консультативної та соціальної допомоги, спрямованої на їх реінтеграцію та соціальну адаптацію, створення закладів соціального захисту для таких осіб

забезпечення діяльності закладів / відділень соціального захисту бездомних осіб (центрів обліку, будинків нічного перебування, центрів реінтеграції, соціальних готелів)

протягом року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою)

збільшення кількості осіб, які отримали послуги в закладах/ відділеннях соціального захисту бездомних осіб (центрах обліку, будинках нічного перебування, центрах реінтеграції, соціальних готелях)

Розширення можливостей дітей, що вразливі до бідності та соціального відчуження, у частині отримання ними якісних послуг

61. Державне сприяння розвитку мережі приватних дошкільних закладів, насамперед у великих містах, де навантаження на діючі заклади є найбільшим

розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти

-"-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)

збільшення кількості приватних закладів дошкільної освіти

збільшення чисельності дітей у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах)

62. Забезпечення регулярного підвезення до місця навчання (роботи) і проживання учнів та педагогічних працівників сільських шкіл у разі відсутності навчального закладу в населеному пункті

1) визначення на рівні громади потреби у регулярному підвезенні до місця навчання (роботи) та необхідного обсягу фінансування

протягом року

обласні, Київська міська, районні держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
МОН

збільшення частки осіб, для яких організовано підвезення

2) забезпечення закупівлі шкільних автобусів

-"-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
МОН

здійснення закупівлі 400 шкільних автобусів

63. Забезпечення надання профільної загальної середньої освіти в сільській місцевості відповідно до державних стандартів якості освіти, зокрема через подальше об’єднання старших класів шкіл на базі більшого навчального закладу з кращим оснащенням, організації онлайн-курсів для поглибленого вивчення предметів та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, розвитку альтернативних моделей організації здобуття освіти

1) забезпечення розбудови мережі опорних закладів освіти

-"-

-"-

збільшення кількості опорних шкіл

2) затвердження положень про форми здобуття освіти

жовтень

МОН

прийняття відповідного нормативно-правового акта

64. Забезпечення доступності та своєчасного отримання реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю у результаті розвитку системи інклюзивного навчання та поступової оптимізації мережі спеціальних і спеціалізованих закладів та установ відповідно до потреб територіальної громади, розширення переліку послуг, поліпшення матеріально-технічного та кадрового забезпечення

проведення моніторингу та оцінки впровадження та розвитку інклюзивного навчання

грудень

МОН

проведення моніторингу та оцінки

65. Внесення до переліку обов’язкових стандартів вимог щодо обладнання навчальних закладів спеціальними засобами доступу для дітей з інвалідністю, в тому числі пандусами, ліфтами, підйомниками для доступу до всіх поверхів навчального закладу

1) проведення моніторингу щодо обладнання закладів освіти спеціальними засобами доступу для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі пандусами, ліфтами, підйомниками для доступу до всіх поверхів

протягом року

МОН
Мінрегіон

проведення моніторингу та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

збільшення кількості закладів освіти, обладнаних необхідними спеціальними засобами


2) забезпечення доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю

протягом року

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)

збільшення кількості закладів освіти, які є доступними для осіб з інвалідністю

66. Інтеграція дітей з інвалідністю до навчальних закладів шляхом залучення профільних спеціалістів і спеціально підготовлених педагогічних працівників, новітніх інформаційних технологій і практики, зокрема до роботи в реабілітаційних установах

створення мережі обласних, Київського та Севастопольського ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів з метою забезпечення супроводження дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти та підвищення фахової компетентності педагогічних працівників

-"-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики
МОН

збільшення кількості дітей, які здобувають освіту в інклюзивних групах та інклюзивних класах

підвищення фахової компетентності педагогічних працівників

зменшення чисельності дітей з особливими освітніми потребами, які не відвідують заклади освіти

67. Створення на базі діючих соціальних установ відділень денного догляду за особами з інвалідністю (насамперед дітьми), що дасть змогу працездатним членам сім’ї реалізуватися на ринку праці, отже, розширити можливості сім’ї до самозабезпечення

забезпечення створення відділень денного догляду за особами з інвалідністю згідно з потребами у таких соціальних послугах, у тому числі на базі діючих соціальних установ

-"-

обласні, Київська міська держадміністрації

створення системи відділень денного догляду за особами з інвалідністю

68. Розвиток системи послуг, спрямованих на забезпечення сімейними формами виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальну інтеграцію та адаптацію зазначених дітей та осіб з їх числа

1) забезпечення надання послуг, спрямованих на розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

протягом року

Мінсоцполітики

збільшення частки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, переданих на усиновлення або влаштованих на виховання в сім’ї громадян (під опіку чи піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу)


2) забезпечення адаптації вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей до самостійного життя

-"-

-"-

підвищення рівня соціалізації вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей, в тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа


3) впровадження міжнародної ініціативи “Громада, дружня до дітей та молоді”

-"-

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики
ЮНІСЕФ (за згодою)

збільшення частки міст, об’єднаних територіальних громад, які здійснюють заходи щодо розвитку послуг для дітей та сімей

69. Підвищення ефективності профілактичних медичних оглядів дітей

1) продовження роботи з проведення профілактичних медичних оглядів (насамперед дітей) у віддалених населених пунктах мобільними медичними бригадами у складі вузькопрофільних фахівців та їх забезпечення необхідним мінімальним набором діагностичної апаратури та приладів

грудень

обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування (за згодою)
МОЗ

збільшення чисельності оглянутих дітей


2) продовження впровадження розширеної ініціативи щодо підтримки грудного вигодовування (Розширена Ініціатива ВООЗ/ЮНІСЕФ “Лікарня доброзичлива до дитини”)

-"-

-"-

збільшення чисельності дітей, що перебувають на грудному вигодовуванні

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}