Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 953
Прийняття: 25.07.2007
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 25 липня 2007 р. N 953 Київ

Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1221 ( 1221-2011-п ) від 30.11.2011 N 98 ( 98-2013-п ) від 30.01.2013 N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 N 113 ( 113-2019-п ) від 20.02.2019 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення ( 995_129 ), в частині осетрових риб і виробленої з них продукції (додається).

{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 953

ПОРЯДОК видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення ( 995_129 ), в частині осетрових риб і виробленої з них продукції

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

{ У тексті Порядку слово "Держкомрибгосп" в усіх відмінках замінено словом "Держрибагентство" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1221 ( 1221-2011-п ) від 30.11.2011 }

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених, зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення ( 995_129 ), в частині осетрових риб і виробленої з них продукції (далі - зразки).

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

2. У цьому Порядку терміни "вид", "зразок", "торгівля", "реекспорт" та "інтродукція з моря" вживаються у значенні, наведеному у статті 1 Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення ( 995_129 ) (далі - Конвенція).

Під термінами "імпорт зразків в Україну" та "експорт зразків з України" слід відповідно розуміти "ввезення зразків на територію України (крім транзиту через територію України зразків, які перебувають під митним контролем)" та "вивезення зразків за її межі".

3. Дозволи на імпорт та експорт зразків, а також сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків ( z0990-12 ) видає Адміністративний орган України, яким є Міндовкілля - щодо всіх зразків, за винятком осетрових риб і виробленої з них продукції, та Держрибагентство - щодо осетрових риб і виробленої з них продукції. { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволів та сертифікатів здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) з урахуванням особливостей, визначених Конвенцією ( 995_129 ). { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

4. Дозвіл ( z0990-12 ) видається на імпорт чи експорт зразків, включених до додатка I Конвенції ( 995_129 ), а також на експорт зразків, види яких включено до додатків II і III Конвенції ( 995_129 ).

Сертифікат ( z0990-12 ) видається на реекспорт чи інтродукцію з моря зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції ( 995_129 ).

Сертифікат на пересувну виставку ( z0990-12 ) видається для багаторазового переміщення через митний кордон України зразків, які є частиною цирку, пересувної виставки та об'єктом регулювання Конвенції ( 995_129 ).

Дозвіл на імпорт чи експорт зразків, а також сертифікат на реекспорт чи інтродукцію з моря зразків ( z0990-12 ) видаються окремо на кожний зразок або партію зразків.

Сертифікат на пересувну виставку ( z0990-12 ) видається окремо на кожний живий зразок, який є частиною цирку, пересувної виставки та об'єктом регулювання Конвенції ( 995_129 ).

5. Строк дії дозволу на імпорт чи експорт зразків (далі - дозвіл) або сертифіката на реекспорт, інтродукцію з моря зразків чи сертифіката на пересувну виставку (далі - сертифікат) ( z0990-12 ) обчислюється з дня його видачі та становить для:

зразків, які є частиною цирку або пересувної виставки, - 12 місяців (у разі, коли здійснюється одноразовий імпорт чи експорт, а також у разі реекспорту зразка) або три роки (для зразків, зареєстрованих в Адміністративному органі України відповідно до пункту 16 цього Порядку);

осетрових риб та виробленої з них продукції - не більше ніж до кінця поточного року;

інших зразків на експорт або реекспорт - не більше 6, а на імпорт - не більше 12 місяців.

6. У дозволі або сертифікаті ( z0990-12 ) зазначається:

назва Конвенції ( 995_129 );

найменування Адміністративного органу України, що його видав;

мета імпорту чи експорту зразка (для дозволу);

мета реекспорту чи інтродукції з моря зразка (для сертифіката);

інформація про місцезнаходження імпортера, експортера українською та англійською або французькою чи іспанською мовами (для фізичної особи зазначається адреса її постійного місця проживання);

назва виду і роду тварини або рослини, до якого належить зразок, латинською (у разі, коли його латинська назва має синоніми, зазначається назва, за якою вид включений до додатків Конвенції) ( 995_129 ) та українською мовами;

номер додатка Конвенції ( 995_129 ) (I, II і III), до якого включений вид тварини чи рослини;

опис зразка (живі тварини із зазначенням у міру можливості статі, віку, номера мітки (у разі наявності) або рослини, шкури, опудала, тушки, черепи, роги, ікла, ікра осетрових риб, насіння, корені, бульби, цибулини, бульбоцибулини, кореневища, інші частини, а також вироби з тварин чи рослин) із зазначенням його кількості або ваги;

строк дії дозволу або сертифіката ( z0990-12 );

місце і дата видачі;

інші відомості відповідно до вимог Конвенції ( 995_129 ).

Дозвіл або сертифікат підписується уповноваженою посадовою особою Адміністративного органу України, що його видав, і скріплюється печаткою.

Форма дозволу або сертифіката, а також зразки заяв про їх отримання ( z0990-12 ) затверджуються Міндовкіллям за погодженням з Держрибагентством. { Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

7. Для отримання дозволу або сертифіката ( z0990-12 ) заявник подає до Адміністративного органу України відповідну заяву, в якій зазначається:

прізвище, ім'я та по батькові, місце постійного проживання, номер телефону або факсу заявника - фізичної особи;

повне найменування, місцезнаходження, номер телефону або факсу заявника - юридичної особи;

прізвище, ім'я та по батькові, місце постійного проживання, номер телефону або факсу експортера, імпортера зразка українською та англійською або французькою чи іспанською мовами - для фізичної особи;

повне найменування, місцезнаходження, номер телефону або факсу експортера, імпортера зразка українською та англійською або французькою чи іспанською мовами - для юридичної особи;

мета експорту, імпорту, реекспорту чи інтродукції з моря зразка (комерційне використання, наукові дослідження, циркові гастролі, поповнення колекції зоопарків, ботанічних садів, музеїв чи приватних осіб, мисливські трофеї тощо);

назва виду і роду тварини або рослини, до якого належить зразок, латинською (у разі, коли його латинська назва має синоніми, зазначається назва, за якою вид включений до додатків Конвенції) ( 995_129 ) та українською мовами;

опис зразка (живі тварини із зазначенням у міру можливості статі, віку, номера мітки (у разі наявності) або рослини, шкури, опудала, тушки, черепи, роги, ікла, ікра осетрових риб, насіння, корені, бульби, цибулини, бульбоцибулини, кореневища, інші частини, а також вироби з тварин чи рослин) із зазначенням його кількості або ваги;

походження зразка (вилучення з природного середовища, народження в неволі або розведення чи вирощування в штучних умовах, імпорт з іншої країни, інтродукція з моря тощо);

спосіб набуття зразка у власність або володіння та користування;

строк здійснення імпорту, експорту, реекспорту чи інтродукції з моря зразка.

До заяви додаються документи, що підтверджують походження зразка та законність набуття його у власність або володіння та користування. Залежно від способу набуття зразка у власність або володіння та користування подаються такі документи:

витяг з державної книги племінних тварин або журналу реєстрації штучного розведення тварин, вирощування рослин із зазначенням дати і місця розведення чи вирощування, племінних номерів та власних кличок тварин (у разі наявності), а у разі, коли зразок належить до виду, який включено до додатка I Конвенції ( 995_129 ), - дані про його батьківські особини до другого покоління;

засвідчені в установленому порядку копії цивільно-правових договорів, інших правочинів, за якими зразок набутий у власність або володіння та користування;

{ Абзац п'ятнадцятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

копія дозволу Адміністративного органу країни, до якої експортується або реекспортується зразок, якщо він належить до виду, включеного до додатка I Конвенції ( 995_129 ).

{ Абзац сімнадцятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 98 ( 98-2013-п ) від 30.01.2013 }

8. У разі експорту особливо цінних живих зразків (як правило, видів, включених до додатка I Конвенції) ( 995_129 ) або видів, які чутливі до умов транспортування та зміни умов утримання, Адміністративний орган України може додатково вимагати від заявника подати документи, що підтверджують згоду імпортера на імпорт таких зразків та наявності у нього належних умов для їх утримання.

9. У разі існування потенційної загрози виживанню виду внаслідок міжнародної торгівлі його зразками дозвіл або сертифікат видається за наявності позитивного висновку відповідного наукового органу України з питань виконання Конвенції ( 995_129 ) (далі - науковий орган). Висновок готується після одержання звернення Адміністративного органу України або заявника.

У висновку наукового органу зазначається:

оцінка рівня загрози виживанню відповідного виду внаслідок запланованого експорту чи імпорту зразка;

оцінка спроможності імпортера чи експортера забезпечити належні умови утримання живого зразка в Україні (особливо тих, що належать до видів, включених до додатка I Конвенції) ( 995_129 );

пропозиція щодо доцільності обмеження імпорту чи експорту живого зразка;

інша інформація, необхідна для прийняття рішення про видачу дозволу або сертифіката.

10. Адміністративний орган України протягом 30 днів розглядає подані заявником документи та видає йому відповідний дозвіл або сертифікат ( z0990-12 ) чи надсилає обгрунтовану відмову.

Для підготовки висновку наукового органу щодо існування потенційної загрози виживанню виду внаслідок міжнародної торгівлі його зразками строк розгляду поданих документів продовжується на 30 днів.

З метою зменшення можливого негативного впливу на живі зразки Адміністративний орган України вживає заходів до скорочення строку розгляду документів, поданих заявником для видачі дозволу або сертифіката.

11. У разі подання заявником документів з порушенням вимог цього Порядку його заява про видачу дозволу або сертифіката ( z0990-12 ) залишається без розгляду, про що він повідомляється у тижневий строк з дня реєстрації відповідної заяви.

12. Для отримання сертифіката на реекспорт зразка ( z0990-12 ) заявник подає заяву відповідно до вимог пункту 7 цього Порядку, до якої додається копія дозволу на експорт зразка в Україну або сертифіката на реекспорт, що видані Адміністративним органом країни, звідки зразок експортується в Україну.

У разі реекспорту зразка, який експортований в Україну з країни, що не є стороною Конвенції ( 995_129 ), заявник подає також копію дозволу на його експорт ( z0990-12 ) , виданого компетентним органом цієї країни.

13. Для експорту або реекспорту зразка, що належить до виду, включеного до додатків I, II і III Конвенції ( 995_129 ), Адміністративний орган України видає заявнику оригінал та дві копії відповідного дозволу на експорт або сертифіката на реекспорт ( z0990-12 ).

14. Для імпорту або експорту зразка, що належить до виду, включеного до додатка I Конвенції ( 995_129 ), Адміністративний орган України видає заявнику оригінал відповідного дозволу для представлення в Адміністративний орган країни, звідки зразок експортується в Україну, а також копію зазначеного дозволу.

15. Невикористаний дозвіл або сертифікат підлягає поверненню заявником до Адміністративного органу України, який його видав, не пізніше 30 днів з дати закінчення строку його дії з поясненнями причин його невикористання.

У разі потреби замість повернутого невикористаного дозволу або сертифіката заявнику видається новий дозвіл або сертифікат на підставі відповідної заяви.

У разі коли заявник після повернення невикористаного дозволу або сертифіката, строк дії якого закінчився, подає заяву про видачу йому такого самого дозволу або сертифіката на новий строк, до зазначеної заяви ним додається документ, що підтверджує згоду імпортера на отримання зразка, на експорт або реекспорт якого видається відповідний дозвіл або сертифікат.

16. Для експорту, імпорту, реекспорту зразків, які є частиною цирку, пересувної виставки, що передбачають багаторазові переміщення через митний кордон України, видається сертифікат на пересувну виставку ( z0990-12 ).

Заява про видачу сертифіката на пересувну виставку ( z0990-12 ) подається після реєстрації зразків, які є частиною цирку, пересувної виставки та об'єктом регулювання Конвенції ( 995_129 ), в Адміністративному органі України.

Зразок, що реєструється, повинен відповідати таким вимогам:

набутий у власність або володіння та користування з дотриманням вимог законодавства;

набутий у власність або володіння та користування до 1 липня 1975 р. або до включення виду, до якого належить такий зразок, до додатків Конвенції ( 995_129 );

народжений в неволі або виведений чи вирощений в штучних умовах.

Заява про видачу сертифіката на пересувну виставку ( z0990-12 ) та документи, що додаються до неї, подаються відповідно до вимог пункту 7 цього Порядку.

Адміністративний орган України розглядає заяву про видачу сертифіката на пересувну виставку ( z0990-12 ) та документи, що додаються до неї, відповідно до вимог пунктів 8-11 цього Порядку.

Під час видачі заявнику сертифіката на пересувну виставку ( z0990-12 ) оформляється його копія, яка залишається в Адміністративному органі України.

У разі втрати або пошкодження сертифіката на пересувну виставку ( z0990-12 ) Адміністративний орган України видає заявнику дублікат втраченого або пошкодженого сертифіката на підставі відповідної заяви.

Після використання сертифікат на пересувну виставку ( z0990-12 ) підлягає поверненню Адміністративному органу України, що його видав.

17. Адміністративний орган України веде облік виданих дозволів та сертифікатів відповідно до пункту 6 статті 8 Конвенції ( 995_129 ).

{ Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ N 113 ( 113-2019-п ) від 20.02.2019 }