Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 423
Прийняття: 28.04.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 28 квітня 2009 р. N 423 Київ

Про затвердження Порядку видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Відповідно до статті 16 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" ( 1103-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести в тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2009 року.

Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 423

ПОРЯДОК видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

{ У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

{ У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

1. Цей Порядок визначає умови видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів (далі - дозвіл).

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" ( 1103-16 ).

2. Дозвіл видається безоплатно юридичним та фізичним особам, діяльність яких пов'язана з транзитним переміщенням генетично модифікованих організмів через територію України (далі - суб'єкти регулювання), на кожну партію - вантаж, який містить один або кілька генетично модифікованих організмів та призначений для одночасного транзитного переміщення одним і тим самим транспортним засобом, за формою згідно з додатком 1.

3. Строк дії дозволу не повинен перевищувати строку дії дозволу на ввезення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів, виданого в державі імпорту, або дозволу на транзитне переміщення таких організмів, виданого в іншій державі (у разі транзитного переміщення не лише територією України).

4. Для отримання дозволу суб'єкт регулювання подає Міндовкіллю особисто або надсилає рекомендованим листом клопотання за формою згідно з додатком 2.

У разі коли клопотання надсилається рекомендованим листом, підпис суб'єкта регулювання підлягає нотаріальному посвідченню.

Суб'єкт регулювання для отримання дозволу на транзитне переміщення вантажу, що містить кілька генетично модифікованих організмів, подає разом з клопотанням інформаційні матеріали про кожний з таких організмів.

5. Суб'єкт регулювання під час подання клопотання може внести обґрунтовану пропозицію щодо віднесення окремих відомостей до конфіденційних.

Відомості про потенційний вплив генетично модифікованих організмів на здоров'я людини або навколишнє природне середовище не визнаються конфіденційними.

6. Для проведення перевірки відомостей про безпеку генетично модифікованих організмів, що містяться у поданих суб'єктом регулювання документах, Міндовкілля може утворити робочу групу із залученням представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади та наукових установ.

7. Міндовкілля видає дозвіл протягом 45 днів після надходження клопотання.

Дозвіл видається у двох примірниках, у кожному з яких проставляються відмітки органу екологічного контролю про перетинання вантажем з генетично модифікованими організмами митного кордону України.

Один примірник дозволу залишається в суб'єкта регулювання, а другий - у пункті пропуску через державний кордон під час виїзду перевізника з вантажем з митної території України.

8. Міндовкілля веде облік поданих клопотань та формує базу даних про видані і скасовані дозволи, до якої вноситься інформація про перетинання вантажем з генетично модифікованими організмами митного кордону України, подана постом екологічного контролю.

9. Суб'єктові регулювання може бути відмовлено у видачі дозволу в разі:

надходження науково обґрунтованої інформації про небезпеку генетично модифікованих організмів для здоров'я людини або навколишнього природного середовища під час їх використання за призначенням;

виявлення у клопотанні та документах, які подаються разом з ним, недостовірних відомостей;

порушення вимог до оформлення і змісту клопотання та/або подання необхідних документів у неповному обсязі.

Документи, подані суб'єктом регулювання для отримання дозволу, не повертаються.

10. Міндовкілля може скасувати дозвіл у разі надходження науково обґрунтованої інформації, яка може призвести до переоцінки ризику щодо впливу генетично модифікованих організмів на здоров'я людини або навколишнє природне середовище у бік його підвищення, порушення умов, зазначених у дозволі.

11. Інформація про видачу, відмову у видачі та скасування дозволу надсилається протягом 10 робочих днів після прийняття Міндовкіллям відповідного рішення суб'єктові регулювання, Мінінфраструктури і оприлюднюється на веб-сайті Міндовкілля.

{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 }

12. Рішення про відмову у видачі дозволу або його скасування може бути оскаржене суб'єктом регулювання протягом 30 робочих днів у встановленому порядку.

13. Передача дозволу іншій юридичній чи фізичній особі забороняється.


Додаток 1 до Порядку
Лицьовий бік 
Державний Герб України
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

ДОЗВІЛ на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

_______________________           ______________________ 
(реєстраційний номер) (число, місяць, рік)
Виданий _____________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи) __________________________________________________________________
(телефон, телефакс, електронна адреса)
на період до _________________________ для транзитного переміщення
(число, місяць, рік) вантажу, який містить ____________________________________________
(кількість генетично модифікованих __________________________________________________________________
організмів, наукова назва кожного __________________________________________________________________
українською та латинською мовами __________________________________________________________________
із зазначенням генетичної модифікації
і коду унікальної ідентифікації) __________________________________________________________________
(об'єм та/або вага генетично
модифікованого організму в одиницях СІ)
Перевізник _______________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи) __________________________________________________________________
(телефон, телефакс, електронна адреса) __________________________________________________________________
(реєстраційний номер, дата видачі та строк дії ліцензії
на здійснення вантажних перевезень) __________________________________________________________________
(вид транспортного засобу, що застосовується для транзитного
переміщення генетично модифікованих організмів) __________________________________________________________________
(число, місяць, рік та маршрут транзитного переміщення)
М.П.
____________________________ ______________________
(підпис уповноваженої (ініціали та прізвище)
особи Міністерства)
Зворотний бік

Відмітка органу екологічного контролю, що проставляється в пунктах пропуску через державний кордон

під час ввезення ______________   під час вивезення ____________ 
(число, місяць, рік) (число, місяць, рік)

_______________ _______________ ________________ ______________
(ініціали (підпис (ініціали (підпис
та прізвище) керівника) та прізвище) керівника)
М.П. М.П.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }


Додаток 2 до Порядку

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

КЛОПОТАННЯ про видачу дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

_____________________                N ___________ 
(число, місяць, рік) __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи, __________________________________________________________________
телефон, телефакс, електронна адреса)
просить видати дозвіл на транзитне переміщення вантажу, який
містить __________________________________________________________
(наукова назва кожного генетично модифікованого організму __________________________________________________________________
українською та латинською мовами із зазначенням генетичної __________________________________________________________________
модифікації і коду унікальної ідентифікації) __________________________________________________________________
(об'єм та/або вага генетично модифікованого
організму в одиницях СІ)
Місце і дата реєстрації генетично модифікованих організмів в
державі експорту _________________________________________________
Запланований час та маршрут транзитного переміщення генетично
модифікованих організмів _________________________________________
(із зазначенням початкового,
проміжного і кінцевого пунктів)
Перевізник __________________________________________________
(найменування юридичної особи __________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи) __________________________________________________________________
(телефон, телефакс, електронна адреса) __________________________________________________________________
(реєстраційний номер, дата видачі та строк дії ліцензії
на здійснення вантажних перевезень)
Вид транспортного засобу, що застосовується для транзитного
переміщення генетично модифікованих організмів, __________________

Разом з клопотанням подаються (щодо кожного генетично модифікованого організму):

1) копії:

технічного опису генетично модифікованого організму;

дозволу на ввезення генетично модифікованого організму, виданого в державі імпорту, або дозволу на транзитне переміщення такого організму, виданого в іншій державі (у разі транзитного переміщення не лише територію України);

документів, що підтверджують реєстрацію генетично модифікованого організму в державі експорту;

договору з перевізником;

договору страхування діяльності, пов'язаної з транзитним переміщенням генетично модифікованих організмів;

2) відомості про назву, ідентифікаційні дані, в тому числі код унікальної ідентифікації, та національну класифікацію рівня біобезпеки генетично модифікованого організму;

3) відомості про центри походження та центри генетичного різноманіття, якщо такі існують, організму-реципієнта та/або батьківських організмів;

4) результати оцінки ризику, проведеної в державі експорту/імпорту із зазначенням рівня ризику для навколишнього природного середовища, якщо такий існує;

5) план заходів із запобігання та ліквідації наслідків неконтрольованого вивільнення генетично модифікованих організмів у навколишнє природне середовище, надзвичайної ситуації, а також перелік і опис методів обмеження контактів з генетично модифікованими організмами, забезпечення високого рівня екологічної безпеки під час їх транзитного переміщення;

6) інструкція із застосування методів виявлення і знищення генетично модифікованих організмів і тари, в якій вони транспортуються, а також методів, що забезпечують біологічну і генетичну безпеку в процесі транспортування таких організмів;

7) письмове підтвердження достовірності відомостей, що містяться у поданих документах (матеріалах), засвідчене підписом суб'єкта регулювання та скріплене його печаткою.

______________ _________________
(дата) (підпис)
М.П.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }