Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 877
Прийняття: 17.08.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 17 серпня 2011 р. N 877 Київ

Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України"

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 366 ( 366-2016-п ) від 08.06.2016 N 474 ( 474-2017-п ) від 04.07.2017 N 1031 ( 1031-2018-п ) від 07.11.2018 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 N 1170 ( 1170-2020-п ) від 25.11.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Покласти на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України".

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

2. Передати відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) бюджетні призначення, передбачені у 2011 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету ( 2857-17 ) за програмою 3511650 "Реалізація програм допомоги Європейського Союзу", у сумі 157500 тис. гривень Міністерству екології та природних ресурсів для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища.

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку.

3. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища, що додається.

4. Забезпечити:

1) Міністерству екології та природних ресурсів - погодження передачі бюджетних призначень, передбачених пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) Міністерству фінансів після зазначеного погодження - визначення бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. N 877

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" (далі - бюджетні кошти).

{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 366 ( 366-2016-п ) від 08.06.2016 }

2. Ціллю використання бюджетних коштів є збереження природних екосистем, підтримання їх цілісності, забезпечення екологічної безпеки та впровадження збалансованої системи природокористування для сталого розвитку суспільства.

3. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів, визначених переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 505), з урахуванням завдань, визначених Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2030 року, затвердженими Законом України від 28 лютого 2019 р. N 2697-VIII ( 2697-19 ), зокрема заходів у сфері: { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1170 ( 1170-2020-п ) від 25.11.2020 }

охорони і раціонального використання водних ресурсів;

охорони атмосферного повітря;

охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів;

охорони і раціонального використання ресурсів тваринного світу;

збереження природно-заповідного фонду;

раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

науки, інформації і освіти, підготовки кадрів, оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища. { Абзац восьмий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1170 ( 1170-2020-п ) від 25.11.2020 }

{ Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 366 ( 366-2016-п ) від 08.06.2016 }

4. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міндовкілля.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

4-1. Розподіл бюджетних коштів за напрямами (заходами) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

{ Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 474 ( 474-2017-п ) від 04.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1031 ( 1031-2018-п ) від 07.11.2018 }

5. План заходів, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів, із зазначенням обсягу бюджетних асигнувань затверджується головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Мінфіном та Кабінетом Міністрів України.

Формування плану заходів здійснюється в порядку, установленому Міндовкілля, з урахуванням необхідності погашення заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, узятих на облік органами Казначейства. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 366 ( 366-2016-п ) від 08.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 366 ( 366-2016-п ) від 08.06.2016 }

6. Юридичні особи, що є безпосередніми замовниками природоохоронних заходів, зокрема такі, на балансі яких обліковуються об'єкти (у тому числі незавершеного будівництва), на яких планується здійснити зазначені заходи, можуть визначатися розпорядниками бюджетних коштів (бюджетні установи) або одержувачами бюджетних коштів (суб'єкти господарювання, які не мають статусу бюджетної установи).

Для підприємств, установ та організацій, що не належать до сфери управління Міндовкілля, обов'язковою умовою визначення розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів є наявність рішення місцевого органу виконавчої влади про покладення відповідних повноважень замовника природоохоронного заходу. { Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

7. Закупівля товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступного місяця головному розпорядникові бюджетних коштів звіт про закупівлю товарів, виконання робіт та надання послуг у натуральних та вартісних показниках.

Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну та Кабінету Міністрів України звіти про виконання плану заходів з аналізом та пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань у разі їх наявності. { Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 366 ( 366-2016-п ) від 08.06.2016 }

9. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому порядку.

{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 366 ( 366-2016-п ) від 08.06.2016 }

{ Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 366 ( 366-2016-п ) від 08.06.2016 }

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 366 ( 366-2016-п ) від 08.06.2016 }

12. Казначейство відкриває асигнування в межах фактичних надходжень та відповідно до бюджетних призначень, встановлених головному розпорядникові бюджетних коштів.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи проводиться в установленому законодавством порядку.

14. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.