Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 772
Прийняття: 15.11.1994
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 15 листопада 1994 р. N 772 Київ

Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Відповідно до статті 51 Закону України "Про тваринний світ" ( 3041-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок ведення державного кадастру тваринного світу (додається).

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища за участю Міністерства лісового господарства, Державного комітету по рибному господарству і рибній промисловості разом з Національною академією наук розробити і затвердити до 1 січня 1996 р. інструкції щодо ведення державного кадастру тваринного світу.

3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Міністерству лісового господарства, Державному комітету по рибному господарству і рибній промисловості разом із заінтересованими міністерствами і відомствами до 1 червня 1995 р. розробити і затвердити правила державного обліку мисливських тварин і рибних запасів та обсягів їх добування.

Прем'єр-міністр України            В.МАСОЛ 
Міністр В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Кабінету Міністрів України

Інд.19


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 р. N 772

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ведення державного кадастру тваринного світу

{ У тексті Положення слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

{ У тексті Положення слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

1. Державний кадастр тваринного світу - систематизована сукупність відомостей про географічне поширення видів (груп видів) тварин, їх чисельність і стан, характеристики середовища їх перебування і сучасного господарського використання, а також інших даних, необхідних для забезпечення охорони і раціонального використання тваринного світу.

2. Державний кадастр тваринного світу ведеться на всій території України, її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні. Ведення кадастрових робіт на територіях, що не перебувають під її юрисдикцією, Україна здійснює відповідно до укладених міжнародних договорів.

3. Державний кадастр тваринного світу ведеться за окремими видами (групами видів) тварин із застосуванням єдиних, установлених для кожної конкретної групи методології та уніфікованих форм звітної кадастрової документації. Інструкції щодо ведення державного кадастру тваринного світу, які встановлюють вимоги до виконання кадастрових робіт, склад кадастрової документації та даних, які вона повинна містити, розробляються і затверджуються Міндовкіллям за участю Держлісагентства, Держрибагентства і Національної академії наук. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

4. Ведення державного кадастру тваринного світу передбачає виконання таких кадастрових робіт:

визначення конкретних територій (акваторій), де будуть проводитись кадастрові роботи;

проведення експедиційних робіт (спостереження і вивчення чисельності, стану та інших характеристик тваринного світу безпосередьо у природному середовищі);

аналіз даних, одержаних під час проведення експедиційних робіт, а також даних, що містять у матеріалах державного лісовпрорядкування, впорядкування мисливських угідь, державному лісовому, водному та земельному кадастрах, державній та відомчій статистичній звітності, про стан тваринного світу, чисельність і обсяги господарського використання диких тварин;

оброблення, аналіз і узагальнення отриманої інформації, її підготовка до розгляду в Міндовкіллі і видання державного кадастру тваринного світу.

5. Організація ведення державного кадастру тваринного світу, координація діяльності, пов'язаної з виконанням кадастрових робіт, здійснюється Міндовкіллям, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями. Державний контроль за якістю і вірогідністю даних, що включаються до зазначеного кадастру, здійснюється Держекоінспекцією та її територіальними органами.

{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

6. Міндовкілля, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації визначають головні і базові наукові організації та установи, на які покладається ведення державного кадастру тваринного світу і які відповідають за виконання кадастрових робіт за окремими видами (групами видів) тварин. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

Визначення головних наукових організацій та установ, на які покладається ведення державного кадастру тваринного світу, здійснюється за погодженням з Національною академією наук та міністерствами і відомствами, у віданні яких вони перебувають.

Головні наукові організації та установи розробляють інструкції щодо ведення державного кадастру тваринного світу, координують роботи базових організацій та установ, обробляють і узагальнюють одержану інформацію, готують її до розгляду в Міндовкіллі.

Базові наукові організації та установи здійснюють поточне проведення кадастрових робіт, збір і оброблення первинних даних на закріплених за ними теріторіях за певними видами (групами видів) тварин і передають ці дані для узагальнення відповідним головним науковим організаціям чи установам.

7. Наукові організації та установи, які не залучені до ведення кадастрових робіт, але не виконують наукові дослідження, що фінансуються з державного бюджету, зобов'язані надавати одержану під час виконання цих досліджень інформацію науковим організаціям і установам, які ведуть державний кадастр тваринного світу. Користувачі об'єктами тваринного світу відповідно до статті 34 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) зобов'язані проводити первинний облік чисельності і використання диких тварин, вивчати їх стан, характеристики угідь, де перебувають дикі тварини, і подавати цю інформацію базовим організаціям та установам, які ведуть державний кадастр тваринного світу.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

8. Державний кадастр тваринного світу видається один раз на п'ять років. За рішенням Міндовкілля дані про зміну кадастрових показників окремих видів тварин можуть видаватись через коротші проміжки часу.

9. Ведення державного кадастру тваринного світу фінансується за рахунок державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, республіканського та місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища.