Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 453
Прийняття: 27.04.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 27 квітня 2011 р. N 453 Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо очищення стічних вод в м. Одесі

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 716 ( 716-2011-п ) від 29.06.2011 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо очищення стічних вод в м. Одесі, що додається.

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 453

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо очищення стічних вод в м. Одесі

{ У тексті Порядку слово "Міністерство" у всіх відмінках замінено словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 716 ( 716-2011-п ) від 29.06.2011 }

{ У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів у державному бюджеті за програмою "Заходи щодо очистки стічних вод в місті Одесі" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінекоенерго, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - управління дорожнього господарства Одеської міської ради.

{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 716 ( 716-2011-п ) від 29.06.2011 }

3. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до переліку робіт та заходів, який формується управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради та затверджується Мінекоенерго, за напрямами будівництва, розширення та реконструкції: { Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 716 ( 716-2011-п ) від 29.06.2011 }

споруд для очищення стічних вод, що утворюються в комунальному господарстві;

каналізаційних мереж, що забезпечують відведення стічних вод, які утворилися в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності;

каналізаційних мереж, що забезпечують відведення стічних вод із забудованої території, на якій вони утворилися внаслідок випадання атмосферних опадів;

розсіювальних випусків очищених стічних вод та проведення заходів щодо запобігання тепловому забрудненню водойм.

Головним завданням бюджетної програми є забезпечення очищення стічних вод шляхом будівництва, розширення та реконструкції споруд систем водовідведення, поліпшення екологічного стану та ліквідації забруднень поверхневих та підземних вод центральної частини м. Одеси.

Обов'язковими умовами виділення бюджетних коштів є:

наявність затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, позитивного висновку комплексної державної експертизи робочого проекту та титулу будови;

{ Абзац дев'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 716 ( 716-2011-п ) від 29.06.2011 }

4. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва та прийняттям їх в експлуатацію, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 ( 923-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694; 2009 р., N 41, ст. 1370).

5. У разі наявності бюджетної заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби на початок бюджетного періоду, її погашення здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

7. Відповідальний виконавець бюджетної програми відображає у первинному та бухгалтерському обліку отримані (створені) оборотні і необоротні активи відповідно до законодавства.

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

9. Інформація про виконання зазначеного у пункті 3 цього Порядку переліку робіт та заходів подається щокварталу до 15 числа наступного місяця управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради до Мінекоенерго за формою, встановленою Мінекоенерго. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 716 ( 716-2011-п ) від 29.06.2011 }

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.