Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 321
Прийняття: 13.03.2002
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 13 березня 2002 р. N 321 Київ

Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 991 ( 991-2012-п ) від 17.10.2012 N 1203 ( 1203-2012-п ) від 19.11.2012 N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Відповідно до частини четвертої статті 49 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування (додається).

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 217; 1994 р., N 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1612, N 50, ст. 2440; 2000 р., N 49, ст. 2119) зміни, що додаються.

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

4. Установити, що до 17 травня 2013 р. (включно) видача дозволів на спеціальне водокористування у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення та погодження дозволів на спеціальне водокористування у разі використання води водних об’єктів місцевого значення здійснюються територіальними органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

{ Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1203 ( 1203-2012-п ) від 19.11.2012 }

5. Установити, що:

дозволи на спеціальне водокористування, видані до 3 червня 2017 р. (включно), діють до моменту закінчення строку їх дії, а їх анулювання з підстав, передбачених законом, здійснюється Державним агентством водних ресурсів;

відомості про видачу дозволу на спеціальне водокористування з 1 січня 2019 р. вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" ( 755-15 ).

{ Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 321

ПОРЯДОК видачі дозволів на спеціальне водокористування

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі юридичним і фізичним особам (далі - водокористувачі) дозволів на спеціальне водокористування (забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів).

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

2. Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами Держводагентства, а у разі використання води водних об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, - Держводагентством (далі - дозвільні органи).

{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

3. Видача (відмова у видачі) та анулювання дозволу на спеціальне водокористування здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).

Дозволи видаються на підставі заяви ( z0567-18 ) водокористувача, в якій зазначаються:

найменування органу, що видає дозвіл;

дані водокористувача (фізичної або юридичної особи);

мета отримання дозволу або реквізити дозволу, який анулюється;

місце здійснення спеціального водокористування (назва басейну річки, водного об’єкта і його місцезнаходження);

згода на оброблення персональних даних;

підпис та печатка (за наявності) замовника.

До заяви додаються такі документи:

обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;

опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод;

нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);

копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

У разі коли показники нормативних розрахунків водокористування і водовідведення, гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами, нормативи екологічної безпеки водокористування є незмінними, новий дозвіл на спеціальне водокористування видається на підставі заяви та документів, які подавалися водокористувачем для отримання попереднього дозволу.

{ Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

4. Видача або відмова у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Дозвільні органи зобов’язані протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви надіслати в електронній формі копії документів щодо обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення, а також опису та схем місць забору води та скидання зворотних вод до:

Держгеонадр - у разі використання підземних вод;

МОЗ - у разі використання вод водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних.

Держгеонадра і МОЗ зобов’язані протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня одержання в електронній формі копій документів надати безоплатно органу, що приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, висновки в електронній формі щодо можливості його видачі.

Порядок обміну документами в електронній формі встановлюється Міндовкіллям. { Абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Дозвільні органи під час прийняття рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі враховують відповідні висновки Держгеонадр та МОЗ.

У разі ненадання протягом встановленого строку висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування вважається, що Держгеонадра або МОЗ не заперечує проти видачі такого дозволу.

У разі відмови у видачі дозволу водокористувачу надається відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

Подання водокористувачем заяви та відповідних документів, видача або відмова у видачі дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

5. У дозволі зазначаються:

1) найменування органу, що його видав;

2) найменування та реквізити водокористувача;

3) назва та код водного об’єкта (джерело водопостачання, приймач зворотних вод), водогосподарської ділянки;

4) ліміти забору води, використання води та скидання забруднюючих речовин у складі зворотних вод;

5) інші характеристики водокористування (передача води, скидання зворотних (стічних) вод, використання води в системах оборотного та повторного водопостачання);

6) умови спеціального водокористування;

7) відомості щодо природоохоронних заходів та строки їх реалізації;

8) строк, на який видано дозвіл.

Дозвіл скріплюється печаткою та підписом керівника органу, що його видав.

Форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджуються Міндовкіллям. { Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

6. Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (на три роки) та довгостроковим (від трьох до двадцяти п’яти років).

Короткострокове (на три роки) спеціальне водокористування встановлюється у разі:

одержання водокористувачем дозволу на спеціальне водокористування вперше;

скидання стічних вод у водні об’єкти;

введення в експлуатацію після будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення або капітального ремонту об’єктів, на яких провадиться діяльність із забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;

наявності умов спеціального водокористування, визначених попереднім дозволом, не виконаних у повному обсязі, проте які можуть бути виконані протягом наступних трьох років;

необхідності досягнення екологічних цілей, визначених планом управління річковим басейном в межах масиву поверхневих вод та/або масиву підземних вод конкретного району річкового басейну, в установлені строки;

дефіциту водних ресурсів у межах відповідної водогосподарської ділянки для року (за даними водогосподарського балансу).

Довгострокове (від трьох до двадцяти п’яти років) - в усіх інших випадках у разі непорушення умов спеціального водокористування, визначених у попередньому дозволі на спецводокористування.

{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

7. Видача дозволів здійснюється безоплатно.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

9. Припинення права спеціального водокористування здійснюється органом, що видав дозвіл на спеціальне водокористування.

10. У разі здійснення спеціального водокористування на прикордонних водах дозволи видаються з урахуванням вимог міжнародних договорів.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 321

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459 ( 459-92-п )

1. У Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1 слова "крім лісових" замінити словами "крім лісових і водних";

2) абзаци другий, четвертий і п'ятий пункту 2 виключити;

3) в абзаці другому пункту 4 слова "територіальних і внутрішніх морських та підземних вод" і "поверхневих вод, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області" виключити;

4) абзац п'ятий пункту 5 виключити.

2. У Положенні про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1:

абзац перший доповнити словами "(крім водних)";

абзаци третій і четвертий виключити;

2) пункти 5 і 6 виключити.