Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 83
Прийняття: 25.01.1999
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 25 січня 1999 р. N 83 Київ

Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 N 179 ( 179-2009-п ) від 05.03.2009 N 301 ( 301-2011-п ) від 28.02.2011 N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 N 44 ( 44-2017-п ) від 01.02.2017 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 N 1293 ( 1293-2020-п ) від 23.12.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету (додається).

2. Державній службі геології та надр давати роз'яснення щодо застосування зазначеного Порядку.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний термін власні рішення у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд.33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 1999 р. N 83

ПОРЯДОК проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету

{ У тексті Порядку назви розділів виключено; слова "геологічні завдання" та "державний контракт (договір)" у всіх відмінках замінено відповідно словами "геологічне (технічне) завдання" та "договір" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }

1. Цей Порядок визначає процедуру доведення геологічних (технічних) завдань, складання проектно-кошторисної документації, планування, виконання, прийняття та оцінки результатів геологорозвідувальних робіт, що проводяться за рахунок державного бюджету на території України, її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні згідно з додатком 1. { Пункт 1 в редакції Постанов КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006, N 301 ( 301-2011-п ) від 28.02.2011 }

2. Геологорозвідувальні роботи проводяться на виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 21 квітня 2011 р. N 3268-VI ( 3268-17 ). З цією метою щороку в державному бюджеті передбачається обсяг видатків, який в установленому порядку доводиться до розпорядника бюджетних коштів (далі - замовник).

{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1293 ( 1293-2020-п ) від 23.12.2020 }

3. Проведення геологорозвідувальних робіт забезпечується замовником шляхом здійснення їх закупівлі відповідно до законодавства з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

{ Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006, N 179 ( 179-2009-п ) від 05.03.2009 }

4. Після здійснення закупівлі геологорозвідувальних робіт замовник на підставі обсягів видатків складає та затверджує геологічні (технічні) завдання і доводить їх до виконавців робіт. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1293 ( 1293-2020-п ) від 23.12.2020 }

5. Виконавці робіт на підставі геологічних (технічних) завдань і з урахуванням обсягу видатків розробляють проекти пооб'єктних планів проведення геологорозвідувальних робіт, які затверджуються замовником. До пооб'єктних планів включаються всі перехідні та нові об'єкти, а також об'єкти, що забезпечують проведення геологорозвідувальних робіт і розвиток галузі, які виконуються за окремою проектно-кошторисною документацією. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }

6. Сума видатків на геологорозвідувальні роботи у пооб'єктних планах їх проведення визначається виконавцем цих робіт виходячи з повної кошторисної вартості геологічних (технічних) завдань, обсягів очікуваного виконання на початок планового року, залишку кошторисної вартості та умов проведення робіт на об'єктах.

Повна кошторисна вартість геологорозвідувальних робіт розраховується на основі збірників укрупнених кошторисних норм, переліку назв посад і професій виконавців геологорозвідувальних робіт та їх посадових окладів і тарифних ставок та каталогу базових цін на матеріальні ресурси, які використовуються під час геологорозвідувальних робіт, відповідно до Інструкції із складання проектів та кошторисів, які затверджуються Міндовкіллям за погодженням з Мінфіном. { Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 179 ( 179-2009-п ) від 05.03.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

До розрахунку повної кошторисної вартості включаються витрати на роботи, що проводяться власними силами (в тому числі розрахована згідно із затвердженим нормативом сума прибутку), підрядні роботи, резерв на непередбачувані роботи, а також (з дозволу замовника) витрати на виготовлення та придбання верстатів, пристроїв, інструментів, приладів, стандартних зразків, стендів, апаратів, механізмів, іншого спеціального обладнання, необхідного для високоякісного проведення геологорозвідувальних робіт на об'єкті, включаючи витрати, пов'язані з їх проектуванням, транспортуванням, монтажем, встановленням та впровадженням, але не більш як 10 відсотків кошторисної вартості об'єкта. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }

Вартість геологічного (технічного) завдання підлягає експертизі, після якої не переглядається протягом терміну проведення робіт, якщо контрактом (договором) не передбачено інше.

У разі відсутності проектно-кошторисної документації на момент затвердження пооб'єктних планів вартість геологорозвідувальних робіт визначається на підставі аналогічних показників нормативної вартості, а в разі відсутності таких - прямим (укрупненим) розрахунком і оформляється протоколом узгодження вартості геологічного (технічного) завдання. Під час затвердження проектно-кошторисної документації вартість геологічних (технічних) завдань і пооб'єктні плани підлягають коригуванню. { Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }

7. У разі виникнення непередбачуваних обставин (зміна податкової політики та офіційно встановленого індексу інфляції, зміна гірничо-геологічних умов тощо), а також необхідності у проведенні додаткових геологорозвідувальних робіт вартість може бути переглянута замовником.

8. Геологорозвідувальні роботи проводяться на підставі договору та показників геологічного (технічного) завдання (додаток 3), обсягу видатків на геологорозвідувальні роботи (додаток 4), пооб'єктного плану геологорозвідувальних робіт (додаток 5), протоколу узгодження вартості геологічного (технічного) завдання на нові об'єкти і проекту переліку робіт з геологічного вивчення надр.

{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 44 ( 44-2017-п ) від 01.02.2017 }

9. У разі визначення в геологічному (технічному) завданні окремих етапів його виконання до договору додається календарний план їх проведення, у якому зазначається:

найменування етапів;

кінцеві результати проведення робіт за етапами і терміни їх виконання;

вартість проведення робіт на кожному етапі.

10. Фінансування геологорозвідувальних робіт здійснюється протягом фінансового року відповідно до затверджених державним бюджетом видатків на цю мету.

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }

{ Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ N 301 ( 301-2011-п ) від 28.02.2011 }

13. Облік виконаних геологорозвідувальних робіт (крім наукового супроводження всіх видів геологорозвідувальних робіт) ведеться їх виконавцем у журналі (додаток 7) на підставі актів обміру проведених робіт із зазначенням об'єктів, номенклатури видів робіт і витрат, передбачених зведеним розрахунком кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт і витрат або зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва свердловин на нафту (газ). { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }

14. Оплата завершених геологорозвідувальних робіт провадиться за наявності акта про прийняття виконаного геологічного (технічного) завдання та дотримання вимог щодо якості геологічної інформації за встановленою розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня формою.

{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1293 ( 1293-2020-п ) від 23.12.2020 }

{ Абзац другий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }

15. Закінченими за геологічним (технічним) завданням вважаються роботи, звіт про проведення яких затверджено в установленому порядку і прийнято на зберігання до Державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України" (далі - Геоінформ) або на підставі протоколу засідання науково-технічної ради виконавця геологорозвідувальних робіт прийнято та передано замовнику для використання - стосовно робіт, звіт про які на зберігання до Геоінформу не передаються, а витрати, пов'язані з їх проведенням, списуються.

Витрати, пов'язані з проведенням геологорозвідувальних робіт, списуються з балансу виконавця:

по об'єктах, роботи на яких закінчені і відповідний звіт передається на зберігання до Геоінформу, - після повідомлення про прийняття звіту та довідки про вартість проведених робіт на об'єкті;

по об'єктах, роботи на яких закінчені (розроблення методичних документів, інструкцій, нормативних довідників, конструювання приладів і устатковання для проведення випробувань та обробки результатів геологорозвідувальних робіт, здійснення державного геологічного контролю тощо) і відповідний звіт на зберігання до Геоінформу не передається, - на підставі протоколу науково-технічної ради замовника або виконавця про прийняття звіту та довідки про вартість виконаних робіт;

по об'єктах, роботи на яких достроково припинені за погодженням із замовником геологорозвідувальних робіт внаслідок їх безперспективності, - в порядку, передбаченому для закінчених геологорозвідувальних робіт;

по закінченні спорудження нафтогазових бурових свердловин або у разі, коли спорудження таких свердловин припинено з геологічних і технічних причин, - після одержання позитивного висновку Держпромгірнагляду про ліквідацію свердловин та на підставі наказу спеціально уповноваженого органу з геологічного вивчення та використання надр.

Витрати, пов'язані з облаштуванням нафто-, газоперспективних ділянок і баз геологічних підприємств, яке виконується за окремими проектами та кошторисами, після введення в експлуатацію об'єктів будівництва відображаються в обліку і звітності про проведення геологорозвідувальних робіт згідно з правилами, що діють у будівництві.

{ Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }

16. Закінчені геологорозвідувальні роботи чи їх етапи приймаються:

1) ДКЗ - щодо підрахунку запасів корисних копалин на родовищах з розвіданими (доведеними) запасами та з попередньо розвіданими (ймовірними) запасами, що передаються для промислового освоєння до завершення розвідки (на умовах ризику);

2) науково-технічною радою замовника - щодо:

об'єктів надр, підготовлених з метою подальшого їх вивчення (розвідувальні площі, відкриті та попередньо розвідані родовища, роботи з моніторингу тощо);

структур (об'єктів), підготовлених для пошукового буріння на нафту (газ);

приросту попередньо оцінених запасів корисних копалин на об'єктах, де проводиться розвідка;

наукового супроводження всіх видів геологорозвідувальних робіт;

робіт, що забезпечують проведення геологорозвідувальних робіт та розвиток галузі;

3) науково-редакційною радою замовника - щодо об'єктів геологічного картування та регіонального вивчення надр на території України (на суші та шельфі морів);

4) науково-технічною радою виконавця- щодо закінчених етапів виконання геологічного (технічного) завдання.

{ Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }

17. Виконавці наприкінці поточного кварталу надсилають замовнику інформаційний звіт про виконані роботи, очікувані результати та витрачені кошти щодо кожного об'єкта за квартал та з початку року.


Додаток 1 до Порядку

ПЕРЕЛІК геологорозвідувальних робіт, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету, які спрямовуються на проведення робіт з геологічного вивчення, геолого-екологічних досліджень та заходів і забезпечення раціонального використання надр

1. Геологорозвідувальні роботи, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1116 ( 1116-2004-п ) як специфічні

Буріння артезіанських свердловин.

Регіональне геологічне або спеціальне вивчення надр та інші геологічні роботи, пов'язані із загальним вивченням надр, у тому числі геологічна зйомка та інші види картування.

Вивчення сейсмоактивних регіонів і прогноз землетрусів.

Підготовка до видання карт геологічного і спеціального призначення та видавничі роботи.

Пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на всі види корисних копалин.

Переоцінка родовищ у зв'язку з новими вимогами до якості сировини або виявлення у ній інших, більш цінних, корисних компонентів.

Пошуки та розвідка надр, які за структурою придатні для влаштування підземних сховищ нафти і газу, а також захоронення забруднюючих речовин, стічних вод, відходів (у тому числі радіоактивних), що виникають унаслідок господарської діяльності.

Складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин.

Проведення моніторингу геологічного середовища і моніторингу мінерально-сировинної бази.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр.

Еколого-геологічні дослідження, в тому числі:

проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторинг) та вимірювання параметрів фізичних і геохімічних полів та інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних і ендогенних геологічних процесів;

влаштування (будівництво) нових станцій, полігонів та дослідних ділянок з метою розширення мережі спостережень;

створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації;

вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінка стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод і їх переоцінка.

Забезпечення проведення геологорозвідувальних робіт і здійснення державного геологічного контролю, в тому числі:

проведення акредитації лабораторій геологічних підприємств та організацій;

утримання базових керносховищ та еталонних колекцій;

виявлення, вивчення впливу та ліквідація свердловин, використаних за призначенням, з метою запобігання забрудненню та виснаженню водоносних горизонтів;

будівництво, облаштування та реконструкція будівель і споруд, пов'язаних з проведенням геологорозвідувальних робіт.

2. Інші роботи, що проводяться за кошти державного бюджету

Збір матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр, необхідних для контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами.

Відновлення класу Регістру морських суден, що виконують дослідно-геологорозвідувальні роботи, відповідно до вимог Міжнародної морської організації та їх періодичний класифікаційний огляд з ліквідацією виявлених недоліків.

{ Розділ 2 додатка 1 в редакції Постанови КМ N 179 ( 179-2009-п ) від 05.03.2009 } { Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }

{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 44 ( 44-2017-п ) від 01.02.2017 }


Додаток 3 до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ __________________________________________ (найменування посади керівника спеціально уповноваженого органу з геологічного вивчення надр та раціонального використання природних ресурсів) ____________ ___________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) ___ ______________ 200__р. ______________________________ (найменування замовника робіт) ______________________________ (найменування виконавця робіт) ______________________________ ______________________________ (розділ плану, назва корисної копалини, найменування об'єкта) ______________________________ (місцезнаходження об'єкта)

ГЕОЛОГІЧНЕ (ТЕХНІЧНЕ) ЗАВДАННЯ

на _______________________________________________________________ 
(найменування об'єкта і виду робіт) Підстава для видачі геологічного завдання ________________________
(назва, дата і номер
документа)
1. Цільове призначення робіт, просторові межі об'єкта,
основні оціночні параметри _______________________________________
2. Основні геологічні (технічні) завдання, послідовність і
методи їх виконання ______________________________________________
3. Очікувані результати та строки виконання робіт, форми
звітної документації, найменування органу, який їх розглядає і
затверджує _______________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Додаткові умови __________________________________________

_____________________ __________ ________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

{ Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }


Додаток 4 до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________________________ (найменування посади керівника спеціально уповноваженого органу з геологічного вивчення надр та раціонального використання природних ресурсів) _____________ ________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) ___ _______________ 200__ р. ОБСЯГ видатків на проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету по ____________________________________ на 200__ рік (найменування виконавця)

(тис. гривень)

------------------------------------------------------------------
         Видатки,       |На рік| У тому числі за
  передбачені в державному бюджеті  |   |   кварталами
                   |   |--------------------
                   |   | I | II | III | IV
------------------------------------------------------------------
 На розвиток мінерально-сировинної 
бази, всього
у тому числі:
На геолого-екологічні дослідження
та заходи, всього
у тому числі:
Інші видатки, всього
у тому числі: ____________
Усього

_____________________ __________ ________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

{ Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }


Додаток 5 до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________________________ (найменування посади керівника спеціально уповноваженого органу з геологічного вивчення надр та раціонального використання природних ресурсів) _____________ ________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) ___ _______________ 200__ р.

ПООБ'ЄКТНИЙ ПЛАН геологорозвідувальних робіт

______________________________________ на 200__ рік 
(найменування виконавця)
------------------------------------------------------------------ |Шифр |Розділ|Орган, |Строк |Повна |Зали- |Обсяг|Орган,|Геоло-| |об'єк-|плану,|що |прове- |кошто-|шок |вида-|що |гічне | |та |назва |затвер-|дення |рисна |кошто-|тків |прий- |завда-| |робіт |корис-|джує |робіт |вар- |рисної|на |має |ння на| | |ної |проек |(рік, |тість |вар- |рік, |закін-|рік, | | |копа- |тно- |квартал)|(дого-|тості |тис. |чені |строки| | |лини, |кошто- |--------|вірна |на |гри- |роботи|подан-| | |стадії|рисну |по-|за- |ціна),|поча- |вень | |ня | | | |доку- |ча-|вер-|тис. |ток | | |звіт- | | | |мента- |ток|шен-|гри- |року | | |них | | | |цію, | |ня |вень |тис. | | |мате- | | | |дата | | | |гри- | | |ріалів| | | |затвер-| | | |вень | | | | | | |дження | | | | | | | | |------+------+-------+---+----+------+------+-----+------+------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Геологорозвідувальні роботи, всього
у тому числі:

_____________________ __________ ________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

{ Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }


Додаток 6 до Порядку

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР актів обміру проведених геологорозвідувальних робіт за ____ квартал 200__ року

Ми, що нижче підписалися, _______________________________________, 
(найменування посади, прізвище,
ім'я та по батькові керівника)
головний бухгалтер ____________________________________, начальник
(прізвище, ім'я та по батькові)
планово-економічного (фінансового) відділу _______________________
(прізвище, ім'я та по
батькові)
склали цей реєстр на оплату проведених геологорозвідувальних
робіт:
------------------------------------------------------------------ |N |Най- |Повна |Проведено |Оплачено |Сума| |п/п|мену-|кошто-|геологорозвідувальних робіт |(авансовано)|до | | |вання|рисна |по об'єктах за кошторисною | |оп- | | |об'є-|вар- |вартістю (договірною ціною) | |лати| | |кта |тість |-----------------------------+------------| | | |робіт|(дого-|за звіт- |з початку|з початку|за |з | | | | |вірна |ний |року |ведення |звіт-|почат-| | | | |ціна),|квартал | |робіт |ний |тку | | | | |тис. |---------+---------+---------|квар-|року | | | | |гри- |кі-|сума,|кі-|сума,|кі-|сума,|тал | | | | | |вень |ль-|тис. |ль-|тис. |ль-|тис. | | | | | | | |кі |гри- |кі |гри- |кі |гри- | | | | | | | |сть|вень |сть|вень |сть|вень | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+------+---+-----+---+-----+---+-----+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Дані відповідають відомостям журналу обліку обсягів проведених геологорозвідувальних робіт по об'єктах

Керівник геологічного Начальник Головний підприємства (структурної планово-економічного бухгалтер одиниці) (фінансового) відділу

_________________     _________________   _______________ 
(підпис) (підпис) (підпис)
___ _________________ 200__ р.

{ Додаток 6 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }


Додаток 7 до Порядку
Найменування підприємства ________________________________________ 
Структурний підрозділ (експедиція, партія тощо) __________________
Об'єкт (площа), номер свердловини ________________________________

ЖУРНАЛ обліку обсягів проведених геологорозвідувальних робіт

-----------------------------------------------------------------------
|Вид |Оди-|Вар- |Кіль-|Кошто-|Виконано |Залишок |Обсяг та сума   |
|робіт|ниця|тість|кість|рисна |на    |кошторис-|виконаних     |
|і  |ви- |оди- |   |вар- |1 січня |ної   |-------------------|
|вит- |міру|ниці |   |тість,|200__ р. |вартості |січень  |лютий  |
|рат |  |вимі-|   |тис. |     |на    |     |     |
|   |  |ру  |   |гри- |     |1 січня |     |     |
|   |  |   |   |вень |     |200__ р. |     |     |
|   |  |   |   |   |---------+---------+---------+---------|
|   |  |   |   |   |кі-|сума,|кі-|сума,|кі-|сума,|кі-|сума,|
|   |  |   |   |   |ль-|тис. |ль-|тис. |ль-|тис. |ль-|тис. |
|   |  |   |   |   |кі-|гри- |кі-|гри- |кі-|гри- |кі-|гри- |
|   |  |   |   |   |сть|вень |сть|вень |сть|вень |сть|вень |
|-----+----+-----+-----+------+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----|
|   |  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
|            робіт наростаючим підсумком         |
|---------------------------------------------------------------------|
|березень |за    |з початку|з початку|з початку|квітень |далі до |
|     |I квартал|року   |робіт  |року   |     |закінчен-|
|     |     |     |     |     |     |ня    |
|---------+---------+---------+---------+---------+---------|робіт  |
|кі-|сума,|кі-|сума,|кі-|сума,|кі-|сума,|кі-|сума,|кі-|сума,|     |
|ль-|тис. |ль-|тис. |ль-|тис. |ль-|тис. |ль-|тис. |ль-|тис. |     |
|кі-|гри- |кі-|гри- |кі-|гри- |кі-|гри- |кі-|гри- |кі-|гри- |     |
|сть|вень |сть|вень |сть|вень |сть|вень |сть|вень |сть|вень |     |
|---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---------|
|  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |     |
----------------------------------------------------------------------- 

Керівник геологічного Начальник Головний підприємства (структурної планово-економічного бухгалтер одиниці) (фінансового) відділу

_________________     _________________   _______________ 
(підпис) (підпис) (підпис)
_______________
Примітки: 1. Підписами засвідчуються дані за кожний місяць.
2. Журнал заповнюється наростаючим підсумком (за
квартал, з початку року, з початку робіт).
3. Допускається ведення одного журналу на кілька
об'єктів (свердловин).

{ Додаток 7 в редакції Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }

{ Додаток 8 виключено на підставі Постанови КМ N 279 ( 279-2006-п ) від 14.03.2006 }