Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 775
Прийняття: 30.09.2015
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2015 р. № 775
Київ

Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Відповідно до частини третьої статті 98 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. № 775

ПОРЯДОК
створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

1. Цей Порядок визначає механізм створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Дія цього Порядку не поширюється на державний матеріальний резерв, створення та використання якого здійснюється відповідно до Закону України “Про державний матеріальний резерв”.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

матеріальний резерв - запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей (далі - матеріальні цінності), призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

номенклатура матеріальних резервів (далі - номенклатура) - обґрунтований і затверджений у встановленому порядку перелік матеріальних цінностей;

освіження матеріальних цінностей матеріального резерву - відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву у зв’язку із закінченням встановленого строку зберігання матеріальних цінностей, тари, упаковки, а також унаслідок виникнення обставин, які можуть призвести до псування або погіршення якості продукції до закінчення строку її зберігання, за умови одночасної або наступної обов’язкової поставки і закладення до матеріального резерву такої самої кількості аналогічних матеріальних цінностей;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 657 від 24.07.2019}

заміна матеріальних цінностей матеріального резерву - відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву у зв’язку із зміною стандартів і технології виготовлення виробів за умови одночасного закладення до матеріального резерву такої самої кількості аналогічних або інших однотипних матеріальних цінностей.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 657 від 24.07.2019}

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України.

3. Матеріальні резерви створюються:

ДСНС - оперативний матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової невідкладної допомоги постраждалому населенню;

Міненерго, Мінстратегпромом, МОЗ, Мін’юстом (для установ виконання покарань та слідчих ізоляторів), Держводагентством, Держлісагентством та ДАЗВ - відомчий матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у відповідній галузі економіки;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 712 від 20.09.2017, № 309 від 25.04.2018, № 916 від 06.11.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020; в редакції Постанови КМ № 424 від 28.04.2021}

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими, районними держадміністраціями та органами місцевого самоврядування - регіональний та місцевий матеріальні резерви для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

суб’єктами господарювання, у власності або користуванні яких є об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки або потенційно небезпечний об’єкт (об’єкти) (далі - підприємства), - об’єктовий матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення невідкладних відновлювальних робіт.

4. Номенклатура та обсяги матеріальних резервів визначаються та затверджуються відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та керівниками підприємств.

Номенклатура та обсяги матеріальних резервів визначаються з урахуванням прогнозованих для конкретної території, галузі, об’єкта підприємства видів та рівня надзвичайних ситуацій, обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.

5. Створення, утримання та поповнення матеріальних резервів здійснюється:

оперативного - за рахунок коштів державного бюджету через ДСНС;

відомчого - за рахунок коштів державного бюджету через відповідні центральні органи виконавчої влади;

регіонального та місцевого - за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів;

об’єктового - за рахунок власних коштів підприємств.

Створення, утримання та поповнення матеріальних резервів може здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

6. Місця розміщення матеріальних резервів визначаються і затверджуються рішеннями відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівників підприємств.

Матеріальні резерви розміщуються на об’єктах, призначених або пристосованих для їх зберігання, за рішенням керівників відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств з урахуванням оперативної доставки таких резервів до можливих зон надзвичайних ситуацій.

7. Матеріальні цінності, що поставляються до матеріальних резервів, повинні мати сертифікати відповідності на весь нормативний строк їх зберігання.

8. Керівники підприємств, на балансі яких перебувають матеріальні резерви, повинні щороку проводити перевірку наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей.

9. Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до оперативного, відомчого, регіонального та місцевого матеріальних резервів, здійснюється у встановленому законом порядку.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 657 від 24.07.2019}

10. Зберігання та облік матеріальних резервів здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 657 від 24.07.2019}

12. Матеріальні резерви використовуються виключно для:

здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності;

розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення;

забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження;

забезпечення електроенергією, природним газом, хімічними реагентами та товарно-матеріальними цінностями підприємств для безперебійного надання житлово-комунальних послуг на території, де оголошено воєнний стан.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 301 від 17.03.2022}

13. Матеріальні резерви використовуються відповідно до рівня надзвичайної ситуації, зокрема:

оперативний - для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території держави за рішенням Голови ДСНС;

відомчий - для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах відповідних галузей економіки;

регіональний, місцевий та об’єктовий - для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідних територіях та об’єктах.

У разі недостатності матеріального резерву (регіонального, місцевого та об’єктового) чи його використання у повному обсязі залучається матеріальний резерв вищого рівня.

Залучення матеріальних резервів вищого рівня здійснюється за рішенням відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівників підприємств.

14. Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву може здійснюватися:

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

у зв’язку з їх освіженням або заміною.

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється за рішенням відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівників підприємств.

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву у зв’язку з їх освіженням або заміною здійснюється за рішенням зазначених керівників відповідно до вимог законодавства. Кошти, отримані в результаті реалізації матеріальних цінностей у зв’язку з їх освіженням або заміною, спрямовуються на придбання і закладення до матеріального резерву аналогічних матеріальних цінностей.

Матеріальні цінності, що підлягають освіженню або заміні, можуть також використовуватися для потреб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств за рішенням відповідних керівників за умови одночасної або наступної обов’язкової поставки і закладення до матеріального резерву таких матеріальних цінностей у відповідній кількості за рахунок коштів, призначених на відповідні цілі для потреб зазначених органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 657 від 24.07.2019}

15. Відповідальність за створення та використання матеріальних резервів, здійснення контролю за їх наявністю несуть посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств відповідно до закону.

16. ДСНС здійснює методичне керівництво та контроль за створенням та використанням матеріальних резервів.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. № 775

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 р. № 308 “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 597).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. № 1591 “Про внесення зміни до Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2018).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 581 “Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2389).