Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 993
Прийняття: 23.09.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2020 р. № 993
Київ

Про затвердження Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 749 від 04.07.2023}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 836 від 26.07.2022
№ 247 від 21.03.2023
№ 749 від 04.07.2023}

Відповідно до частини шостої статті 16 Кодексу України про надра Кабінет Міністрів України постановляє:

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 749 від 04.07.2023}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу другого пункту 33 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності одночасно з Порядком функціонування електронного кабінету надрокористувача.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 993

ПОРЯДОК
проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 749 від 04.07.2023}

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу на аукціоні шляхом проведення електронних торгів спеціального дозволу на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони (далі - дозвіл).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) адміністратор системи електронних торгів з продажу дозволів (далі - адміністратор) - юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством порядку, що відповідно до укладеного з Держгеонадрами договору забезпечує функціонування бази даних системи електронних торгів з продажу дозволів;

2) аукціон - спосіб продажу дозволів шляхом проведення електронних торгів (аукціону);

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

3) гарантійний внесок - платіж, що здійснюється заявником для набуття статусу учасника аукціону шляхом перерахування коштів на рахунок організатора (оператора) електронного майданчика, що зазначається в оголошенні про проведення аукціону;

4) договір купівлі-продажу дозволу - договір, який укладається між Держгеонадрами і переможцем аукціону;

5) договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною - договір, який укладається між Держгеонадрами та переможцем аукціону в разі визначення переможцем аукціону іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва;

6) електронний майданчик - підключений до системи електронних торгів з продажу дозволів апаратно-програмний комплекс, що функціонує в Інтернеті та забезпечує заявникам, учасникам і організатору аукціону (оператору), Держгеонадрам та/або Раді міністрів Автономної Республіки Крим можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процедур проведення аукціону;

7) закрита цінова пропозиція - сума коштів, намір та можливість сплати якої повідомляється учасником аукціону в його особистому кабінеті та подається через організатора аукціону або оператора електронного майданчика до системи електронних торгів з продажу дозволів. Право на подання такої цінової пропозиції виникає в учасника аукціону після отримання ним підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок організатора (оператора) аукціону до закінчення строку прийняття заявок на участь в аукціоні та забезпечує можливість участі в ньому. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну лота;

8) заявник - фізична особа - підприємець або юридична особа (в тому числі іноземна юридична особа), які подали заявку для участі в аукціоні засобами системи електронних торгів з продажу дозволів;

9) крок аукціону - фіксована мінімальна надбавка, на яку під час аукціону здійснюється підвищення початкової та кожної наступної ціни лота. Крок аукціону визначається за такою шкалою:

гривень

Початкова ціна лота

Крок аукціону

До 4999

1000

Від 5000 до 9999

2000

Від 10000 до 99999

5000

Від 100000 до 999999

10000

Від 1000000 до 2999999

20000

Від 3000000 до 4999999

30000

Від 5000000 до 9999999

50000

Від 10 000 000 до 19 999 999

100 000

Від 20 000 000 до 29 999 999

200 000

Від 30 000 000 до 39 999 999

300 000

Від 40 000 000 до 49 999 999

400 000

Від 50 000 000 і більше

500 000;

{Абзац одинадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 836 від 26.07.2022}

11) лот - дозвіл, що є предметом проведення аукціону;

12) оператор електронного майданчика (далі - оператор) - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа, що відповідно до укладеного з адміністратором договору забезпечує функціонування електронного майданчика, який підключено до системи електронних торгів з продажу дозволів. Будь-який оператор має право бути організатором аукціону за умови укладення з Держгеонадрами договору про проведення аукціону;

13) організатор аукціону (далі - організатор) - оператор електронного майданчика, який уклав з Держгеонадрами договір про проведення аукціону. Організатор крім прав та обов’язків за таким договором має усі права та обов’язки оператора електронного майданчика під час проведення електронного аукціону;

14) особистий кабінет заявника та/або учасника, та/або Держгеонадр - розділ системи електронних торгів з продажу дозволів, в якому розміщуються оголошення про проведення аукціону, повідомлення про результати його проведення та інша інформація про аукціон, доступ до якого має заявник та/або учасник, та/або Держгеонадра, що авторизуються за допомогою особистих ідентифікаторів (логіну та пароля);

15) пакет аукціонної документації - документи, що готуються Держгеонадрами та містять відомості про ділянку надр, дозвіл у межах якої виставляється на аукціон (назва та координати, місцезнаходження, загальна інформація про геологічну будову, початкова ціна лота, програма робіт), проект угоди про умови користування надрами. Вартість пакета аукціонної документації становить 3,12 відсотка початкової ціни лота, але не менш як 4500 гривень і не більш як 72550 гривень;

16) переможець аукціону (далі - переможець) - учасник аукціону, що запропонував найвищу цінову пропозицію за результатами його проведення;

17) початкова ціна лота - вартість лота, розрахована Держгеонадрами відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 2772; 2006 р., № 45, ст. 3014), та зазначена в оголошенні про проведення аукціону.

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 749 від 04.07.2023}

Початкова ціна лота повторного аукціону становить 75 відсотків початкової ціни цього лота.

{Абзац двадцятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 836 від 26.07.2022}

Початкова ціна лота повторних аукціонів, якщо вони не відбулися з підстав позбавлення переможця права на отримання дозволу згідно з пунктом 30 цього Порядку, становить 100 відсотків початкової ціни цього лота.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

Початкова ціна лота другого повторного аукціону становить 50 відсотків початкової ціни цього лота.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

Початкова ціна лота повторних аукціонів з продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, видобування підземних вод (у тому числі мінеральних), для всіх потреб, та дозволу становить 100 відсотків початкової ціни цього лота.

Початкова ціна лота кожного аукціону зазначається в оголошенні про проведення відповідного аукціону;

{Абзац двадцять п'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 836 від 26.07.2022}

19) реєстраційний номер лота - номер лота, який визначається Держгеонадрами, вноситься до системи електронних торгів з продажу дозволів та зазначається в оголошенні про проведення аукціону;

20) система електронних торгів з продажу дозволів - дворівнева автоматизована інформаційно-комунікаційна система, яка забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, що необхідні для проведення аукціонів, запобігання корупційним правопорушенням, та складається з бази даних системи електронних торгів з продажу дозволів та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, що надається як код з відкритим доступом та визначає функціональність системи.

{Абзац двадцять сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

Інформація в системі електронних торгів з продажу дозволів зазначається державною мовою, крім випадків, коли використання літер та символів державною мовою призводить до викривлення розміщеної інформації (зокрема, під час написання адрес веб-сайтів в Інтернеті, зазначення реєстраційних номерів лотів);

21) спостерігач аукціону (далі - спостерігач) - будь-який користувач Інтернету, який безоплатно спостерігає за проведенням аукціону через веб-сайт системи електронних торгів з продажу дозволів без можливості подавати свої цінові пропозиції та який не є учасником аукціону;

22) угода про умови користування ділянкою надр - угода між Держгеонадрами та переможцем, яка є невід’ємною частиною дозволу і визначає умови користування ділянкою надр;

23) учасник аукціону (далі - учасник) - фізична особа - підприємець або юридична особа (в тому числі іноземна юридична особа), допущені організатором (оператором) до участі в аукціоні відповідно до вимог цього Порядку;

24) ціна реалізації лота - фактична сума коштів, за яку продано лот на аукціоні;

25) цінова пропозиція - сума коштів, про сплату якої повідомляється учасником у ході аукціону.

Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціонів з продажу дозволів, затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням переліку металічних руд та неметалічних корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, схваленого рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 р. “Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави”, введеного в дію Указом Президента України від 23 липня 2021 р. № 306.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

Термін “кінцевий бенефіціарний власник” вживається у значенні, наведеному у Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі України про надра, Законі України “Про нафту і газ”.

3. Організатор (оператор) забезпечує Держгеонадрам, заявникам, учасникам та спостерігачам постійний доступ до системи електронних торгів з продажу дозволів з метою отримання відомостей про хід аукціону.

4. Використання системи електронних торгів з продажу дозволів здійснюється:

Держгеонадрами - відповідно до договору, укладеного між Держгеонадрами та адміністратором;

Радою міністрів Автономної Республіки Крим - відповідно до договору, укладеного між Радою міністрів Автономної Республіки Крим та адміністратором, щодо надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;

організатором (оператором) - відповідно до договору, укладеного між організатором (оператором) та адміністратором.

5. У системі електронних торгів з продажу дозволів повинна бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю вимогам законодавства у сфері захисту інформації.

Вимоги щодо захисту інформації в системі електронних торгів з продажу дозволів визначаються відповідно до положень статті 8 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

Створення та опрацювання електронних документів у системі електронних торгів з продажу дозволів здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу з накладенням на них кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

6. Рішення про проведення аукціону приймається Держгеонадрами з урахуванням вимог та строків, передбачених Кодексом України про надра.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 749 від 04.07.2023}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 749 від 04.07.2023}

8. Продаж лота здійснюється після визначення його початкової ціни.

9. Витрати на підготовку лотів до проведення аукціону, здійснені Держгеонадрами, відшкодовуються переможцем за кожним лотом шляхом придбання останнім пакета аукціонної документації.

Винагорода оператора, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні, за організацію та проведення аукціону встановлюється у таких розмірах:

1 відсоток ціни реалізації лота у разі, коли вона є меншою, ніж 15000000 гривень;

0,5 відсотка ціни реалізації лота у разі, коли вона становить 15000000 гривень або більше.

10. Оголошення про проведення аукціону розміщується Держгеонадрами у системі електронних торгів з продажу дозволів та на офіційному веб-сайті Держгеонадр протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про проведення аукціону.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

Ділянки надр (родовища корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, виставляються на аукціон лише у межах переліку таких ділянок надр (родовищ корисних копалин), що затверджені Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

11. Оголошення про проведення аукціону повинно містити:

1) загальну інформацію про аукціон, зокрема:

відомості про Держгеонадра (найменування, контактні номери телефонів, адреса електронної пошти);

порядок подання заявок для участі в аукціоні;

вимоги до заявників (непоширення на заявника - фізичну особу - підприємця, заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб), а також на заявника - іноземну юридичну особу чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону);

перелік даних, які надаються заявниками;

строк приймання заявок для участі в аукціоні;

дату і час початку аукціону;

розмір гарантійного внеску;

інформацію про рахунок організатора (оператора), на який повинен бути перерахований гарантійний внесок;

строк підписання протоколу проведення аукціону;

строки підписання договору купівлі-продажу дозволу (договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною);

порядок та строки сплати винагороди оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні;

2) інформацію про лот, зокрема:

реєстраційний номер лота;

назву, місцезнаходження та координати ділянки надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон;

назву корисної копалини (у разі видобування - категорію та розмір запасів корисних копалин, а також дату проведення їх державної експертизи);

вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл;

вартість геологічної інформації;

початкову ціну лота;

крок аукціону;

вартість пакета аукціонної документації, що сплачується переможцем.

Інформація, що міститься в оголошенні про проведення аукціону (крім реєстраційного номера лота), формується Держгеонадрами.

Одне оголошення про проведення аукціону містить інформацію тільки про один лот.

Інформація про ділянку надр, включену до лота, виставленого на аукціон, зазначається з урахуванням інформації, наведеної в документах, визначених Кодексом України про надра, та пакеті аукціонної документації.

{Абзац пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

12. Оголошення про проведення аукціону може включати інші додаткові відомості, необхідні для проведення аукціону, які стосуються ділянки надр, що виставляється на аукціон.

13. Аукціон проводиться системою електронних торгів з продажу дозволів:

через 90 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення аукціону (для нафти, природного газу, конденсату), включаючи день розміщення оголошення про аукціон в системі електронних торгів з продажу дозволів та на офіційному веб-сайті Держгеонадр;

через 60 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення аукціону (для ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави), включаючи день розміщення оголошення про аукціон в системі електронних торгів з продажу дозволів та на офіційному веб-сайті Держгеонадр;

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

через 20 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення аукціону (для всіх інших корисних копалин), включаючи день розміщення оголошення про аукціон в системі електронних торгів з продажу дозволів та на офіційному веб-сайті Держгеонадр.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

Повторний аукціон оголошується протягом трьох робочих днів після визнання першого аукціону таким, що не відбувся, та проводиться через 15 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення повторного аукціону, включаючи день розміщення оголошення про аукціон в системі електронних торгів з продажу дозволів та на офіційному веб-сайті Держгеонадр.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

Другий повторний аукціон оголошується протягом трьох робочих днів після визнання повторного аукціону таким, що не відбувся, та проводиться через 15 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення другого повторного аукціону, включаючи день розміщення оголошення про аукціон в системі електронних торгів з продажу дозволів та на офіційному веб-сайті Держгеонадр.

{Абзац пункту 13 в редації Постанови КМ № 836 від 26.07.2022}

{Абзац пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 836 від 26.07.2022}

У разі коли останній день строків, зазначених у цьому пункті, припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

14. Система електронних торгів з продажу дозволів функціонує у цілодобовому режимі, крім періодів проведення планових та позапланових профілактичних робіт, інформація про проведення яких оприлюднюється нею автоматично.

15. З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів заявник надає такі дані:

1) фізична особа - підприємець:

в електронній формі копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку у паспорті, - копію паспорта із серією (за наявності), номером та відміткою) або даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесених до паспорта громадянина України;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора);

контактний номер телефону;

реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;

заяву в довільній формі про непоширення на заявника - фізичну особу - підприємця спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;

заяву в довільній формі про те, що заявник не є пов’язаною особою з іншими учасниками аукціону;

{Підпункт 1 пункту 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

2) юридична особа:

найменування;

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 15 в редації Постанови КМ № 836 від 26.07.2022}

актуальну інформацію (дані) на дату подання заяви, що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі коли кінцевий бенефіціарний власник іноземець є громадянином (підданим) декількох країн - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно паспорта громадянина України для виїзду за кордон, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) або обґрунтована причина його (їх) відсутності, а також актуальну інформацію (дані) щодо структури власності юридичної особи;

{Підпункт 2 пункту 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) представника юридичної особи, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує його особу;

реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора);

контактний номер телефону;

реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;

заяву в довільній формі про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;

заяву в довільній формі про те, що заявник не є пов’язаною особою з іншими учасниками аукціону;

{Підпункт 2 пункту 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

3) іноземна юридична особа:

найменування іноземної юридичної особи, зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи (за наявності);

місцезнаходження юридичної особи;

реєстраційний номер представництва іноземної юридичної особи, зареєстрованої в установленому законодавством порядку на території України (за наявності);

{Абзац четвертий підпункту 3 пункту 15 в редації Постанови КМ № 836 від 26.07.2022}

актуальну інформацію (дані) на дату подання заяви, що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі коли кінцевий бенефіціарний власник іноземець є громадянином (підданим) декількох країн - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно паспорта громадянина України для виїзду за кордон, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) або обґрунтована причина його (їх) відсутності, а також актуальну інформацію (дані) щодо структури власності юридичної особи;

{Підпункт 3 пункту 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) представника юридичної особи, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує його особу;

заяву в довільній формі про непоширення на заявника - іноземну юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;

реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора);

контактний номер телефону;

реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;

заяву в довільній формі про те, що заявник не є пов’язаною особою з іншими учасниками аукціону.

{Підпункт 3 пункту 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

16. Для участі в аукціоні заявник проходить процедуру реєстрації та подає заявку для участі в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в його особистому кабінеті.

У заявці для участі в аукціоні обов’язково зазначається реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

Після проходження процедури реєстрації та подання заявки заявник сплачує гарантійний внесок у будь-якій установі банку на підставі сформованого організатором (оператором) в особистому кабінеті заявника рахунка або безпосередньо на електронному майданчику за допомогою платіжних систем, якщо функціонал електронного майданчика забезпечує таку можливість.

Розмір гарантійного внеску становить 20 відсотків початкової ціни лота, але не менше 10000000 (десяти мільйонів) гривень для корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, 20000000 (двадцяти мільйонів) гривень для вуглеводнів, 2000000 (двох мільйонів) гривень для родовищ та/або ділянок надр, що містять пісок, та 1000000 (одного мільйона) гривень для інших корисних копалин (крім лота з продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, видобування підземних вод (у тому числі мінеральних) для всіх потреб).

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022; в редакції Постанови КМ № 247 від 21.03.2023}

Для кожного повторного аукціону суми, визначені в абзаці четвертому цього пункту, збільшуються в два рази для повторного аукціону, в п’ять разів для другого повторного аукціону, в 15 разів для кожного подальшого повторного аукціону.

{Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 247 від 21.03.2023}

Якщо розмір гарантійного внеску більший за ціну реалізації лота, то виплата різниці здійснюється згідно з пунктом 32 цього Порядку.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

Якщо повторні аукціони проводяться у зв’язку з визнанням аукціону таким, що не відбувся, з підстав позбавлення переможця права на отримання дозволу у випадках, передбачених пунктом 30 цього Порядку, розмір гарантійного внеску для цього лота на повторних аукціонах становить 40 відсотків початкової ціни лота, але не менше відповідних сум, зазначених в абзаці п’ятому цього пункту.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 247 від 21.03.2023}

{Абзац восьмий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 247 від 21.03.2023}

У разі позбавлення переможців, визначених згідно з пунктом 22 цього Порядку, права на отримання дозволу у випадках, передбачених пунктом 30 та абзацом третім пункту 33 цього Порядку, розмір гарантійного внеску для цього лота на повторних аукціонах становить 40 відсотків початкової ціни лота, при цьому початкова ціна лота повторних аукціонів становить 100 відсотків першої початкової ціни такого лота.

Сплата гарантійного внеску повинна бути підтверджена до завершення строку приймання заявок для участі в аукціоні.

17. Приймання заявок для участі в аукціоні починається з дня розміщення оголошення про проведення аукціону і завершується о 20-й годині дня, що передує дню проведення аукціону. Заявки, подані після завершення зазначеного строку, організатором (оператором) не приймаються.

Подання заявки для участі в аукціоні підтверджує згоду заявника з умовами проведення аукціону.

Заявка для участі в аукціоні повинна бути засвідчена заявником під час проходження процедури реєстрації відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу з накладенням на неї кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Організатор (оператор) забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних заявників, зокрема шляхом проставлення заявником відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що система електронних торгів з продажу дозволів не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки. Організатор (оператор) несе відповідальність, встановлену законом, за дотримання вимог законодавства про захист персональних даних.

18. Заявка для участі в аукціоні подається виключно за обраним лотом. Зазначена заявка не є підставою для участі в аукціоні за іншими лотами.

Заявка для участі в аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію.

Організатор (оператор) забезпечує проведення перевірки відповідності заявки для участі в аукціоні вимогам цього Порядку та у разі її відповідності автоматично присвоює заявці реєстраційний номер, фіксує дату і час її подання.

Організатор (оператор) до початку аукціону перевіряє надходження гарантійного внеску на зазначений в оголошенні про проведення аукціону рахунок організатора (оператора) та за умови підтвердження факту такого надходження реєструє заявника як учасника та забезпечує його допуск до участі в аукціоні.

Організатор (оператор) не допускає до участі в аукціоні заявника та надсилає через його особистий кабінет повідомлення із зазначенням підстави для недопуску у разі:

зазначення під час реєстрації недостовірних даних;

зазначення даних не в повному обсязі;

відсутності в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або інформації про його відсутність та/або наявності розбіжностей між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника, які містяться в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з інформацією (даними), що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, поданою заявником, а у випадку зареєстрованого іноземного представництва - інформації про кінцевого бенефіціарного власника відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”;

{Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

ненадходження гарантійного внеску на зазначений в оголошенні про проведення аукціону рахунок організатора (оператора).

19. Аукціон проходить в системі електронних торгів з продажу дозволів та полягає в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу.

Для проведення першого раунду аукціону закриті цінові пропозиції всіх учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без ідентифікації учасників. Якщо учасники подали однакові закриті цінові пропозиції, першим в електронному аукціоні вносить цінову пропозицію учасник, який подав свою закриту цінову пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням закритої цінової пропозиції. Початковою ціною аукціону визначається найнижча запропонована учасниками закрита цінова пропозиція.

Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію/цінову пропозицію не менш як на один крок аукціону (зробити цінову пропозицію).

У кожному раунді аукціону учасники протягом трьох хвилин у порядку від найнижчої цінової пропозиції до найвищої, а у разі збігу цінових пропозицій - від тих, що подані пізніше ніж з аналогічним значенням цінові пропозиції, до тих, що подані раніше, мають право зробити цінову пропозицію.

Перед початком кожного наступного раунду аукціону визначається нова початкова ціна раунду аукціону за результатами попереднього раунду аукціону. Початковою ціною кожного наступного раунду визначається найнижча запропонована учасниками цінова пропозиція у відповідному раунді.

Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.

Невнесення учасником цінової пропозиції протягом трьох хвилин вважається внесенням ним у поточному раунді аукціону попередньої цінової пропозиції. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді аукціону за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.

{Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ № 836 від 26.07.2022}

21. Протягом кожного раунду аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до інформації про перебіг аукціону, зокрема про місця розташування їх цінових пропозицій в системі електронних торгів з продажу дозволів від найнижчої до найвищої у кожному раунді аукціону та про кількість учасників у даному раунді аукціону без їх ідентифікації.

22. Переможцем вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону, у випадках, передбачених пунктом 31 цього Порядку, - учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій - учасник, що подав її раніше.

Учасник з наступною після найвищої ціни ціновою пропозицією не може відмовитися від очікування до повного завершення аукціону.

{Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

23. Якщо до завершення строку проведення кожного із аукціонів не надійшла жодна закрита цінова пропозиція/цінова пропозиція, аукціон вважається таким, що не відбувся.

24. Система електронних торгів з продажу дозволів забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів для спостереження за проведенням аукціону.

25. Після закінчення аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів відображається інформація про завершення аукціону та автоматично формується протокол аукціону щодо кожного лота.

26. До протоколу вноситься така інформація:

дата і час початку та завершення аукціону;

реєстраційний номер лота;

назва лота (назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, назва корисної копалини);

строк, на який надається дозвіл;

початкова ціна та ціна реалізації лота, цінові пропозиції учасників;

сума сплаченого гарантійного внеску;

розмір винагороди оператора, через якого переможець набув право на участь в аукціоні;

вартість пакета аукціонної документації, що повинна бути компенсована переможцем Держгеонадрам, та реквізити рахунка, на який її необхідно перерахувати;

відомості про переможця (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця - переможця аукціону, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу (щодо фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку у паспорті, - серія (за наявності) та номер паспорта з відміткою), контактний номер телефону; найменування юридичної особи - переможця аукціону, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; найменування іноземної юридичної особи (щодо іноземної юридичної особи, яка на момент проведення аукціону має зареєстроване в Україні представництво, - реєстраційний номер представництва іноземної юридичної особи, зареєстрованої в установленому законодавством порядку на території України);

{Абзац десятий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи/іноземної юридичної особи або інформація про причину його відсутності.

{Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

27. Протокол аукціону формується системою електронних торгів з продажу дозволів в день закінчення аукціону та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня розміщується в такій системі.

Протокол аукціону підписується протягом шести робочих днів після завершення аукціону переможцем, організатором та/або оператором, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні. Протокол надсилається організатором (оператором) Держгеонадрам для підписання та опублікування в системі електронних торгів з продажу дозволів не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його отримання.

Протокол підписується відповідно до законодавства про електронний документообіг з накладенням на нього кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

{Абзац третій пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 836 від 26.07.2022, № 749 від 04.07.2023}

28. Переможець на підставі підписаного протоколу аукціону звертається до Держгеонадр з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною за результатами проведення аукціону. Такий договір укладається між Держгеонадрами та переможцем не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону та опубліковується Держгеонадрами у системі.

Договір підписується відповідно до законодавства про електронний документообіг з накладенням на нього кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

{Пункт 28 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

Примірні договори купівлі-продажу дозволів та примірні договори купівлі-продажу дозволів з відкладальною обставиною затверджуються Держгеонадрами та підлягають опублікуванню на її офіційному веб-сайті.

Якщо переможцем аукціону є іноземна юридична особа, договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною укладається українською та англійською мовами, які мають однакову юридичну силу. У разі наявності розбіжностей та спорів перевагу має версія договору, укладена українською мовою.

У разі продажу дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин та укладення договору купівлі-продажу дозволу до особливих умов дозволу включається заборона на провадження діяльності, визначеної частинами четвертою та шостою статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, без отримання висновку з оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог зазначеного Закону та обов’язок Держгеонадр внести зміни до особливих умов дозволу з урахуванням результатів оцінки впливу на довкілля.

Держгеонадра забезпечує внесення змін до особливих умов дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин на підставі результатів висновку щодо оцінки впливу на довкілля у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання від надрокористувача інформації про його ухвалення.

У разі перемоги на аукціоні іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва, така іноземна юридична особа зобов’язана зареєструвати власне представництво на території України протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.

У такому разі відповідний договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною повинен бути переоформлений на постійне представництво переможця аукціону - іноземної юридичної особи протягом десяти днів з дня надсилання переможцем аукціону - іноземною юридичною особою відповідного запиту Держгеонадрам.

29. Переможець протягом 30 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною сплачує до державного бюджету кошти в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском.

Після сплати до державного бюджету коштів в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском, Держгеонадра через особистий кабінет підтверджує факт здійснення переможцем оплати за цим договором та завершує торги.

Придбання геологічної інформації про ділянку надр, на яку надається переможцю дозвіл, здійснюється відповідно до Порядку розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 939 “Питання розпорядження геологічною інформацією” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 91, ст. 3019).

Компенсація вартості геологічної інформації здійснюється згідно з реквізитами Держгеонадр, зазначеними в протоколі електронного аукціону, переможцем аукціону протягом 30 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.

{Абзац четвертий пункту 29 в редакції Постанови КМ № 836 від 26.07.2022}

Сплата винагороди оператору, через якого переможець набув право на участь в аукціоні, здійснюється переможцем у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати опублікування Держгеонадрами протоколу аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів.

Сплата вартості пакета аукціонної документації здійснюється переможцем у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати опублікування Держгеонадрами протоколу аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів.

Винагорода оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь у аукціоні, сплачується таким переможцем аукціону до дати укладення між Держгеонадрами та переможцем аукціону договору купівлі-продажу дозволу або купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.

30. Переможець позбавляється права на отримання дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається) у разі:

невнесення в установлений строк належної до сплати різниці між ціною реалізації лота та гарантійним внеском та/або вартості геологічної інформації, та/або вартості пакета аукціонної документації, та/або винагороди оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні;

якщо переможець відмовився від підписання протоколу або договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, чи не підписав їх в установлений строк;

коли на заявника - фізичну особу - підприємця, заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) або на заявника - іноземну юридичну особу поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;

непроведення реєстрації свого представництва протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною у разі визначення переможцем аукціону іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва;

надходження інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму в Україні;

відсутності в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або інформації про його відсутність та/або наявності розбіжностей між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника, які містяться в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з інформацією (даними), що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, поданою заявником, а у випадку зареєстрованого іноземного представництва - інформації про кінцевого бенефіціарного власника відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”;

{Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

коли стосовно переможця наявні обмеження щодо можливості набувати права користування надрами, визначені частинами третьою - п’ятою статті 13 Кодексу України про надра.

{Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

31. У разі коли переможець позбавляється права на отримання дозволу у випадку, передбаченому абзацами другим, четвертим - восьмим пункту 30 цього Порядку, або на підставі письмового повідомлення переможця аукціону про відмову від отримання дозволу, Держгеонадра розриває договір купівлі-продажу дозволу або договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною в односторонньому порядку, про що завантажує наказ в систему електронних торгів з продажу дозволів.

{Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

У разі коли переможець позбавляється права на отримання дозволу у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 30 цього Порядку, Держгеонадра завантажує наказ про відмову у підписанні протоколу в систему електронних торгів з продажу дозволів.

Якщо переможець відмовився від підписання договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, чи не підписав такий договір в установлені строки, Держгеонадра завантажує відповідне рішення в систему електронних торгів з продажу дозволів.

У такому разі автоматично формується новий протокол, в якому переможцем визначається учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових цінових пропозицій кількох учасників - той, що подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє система електронних торгів з продажу дозволів.

{Абзац четвертий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

У разі відсутності такого учасника вважається, що аукціон не відбувся, про що зазначається в системі електронних торгів з продажу дозволів.

Переможець, визначений відповідно до абзацу третього цього пункту, позбавляється права на отримання дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається) у випадках, визначених пунктом 30 цього Порядку.

Переможець, який відмовився від підписання протоколу або договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого лота.

32. Гарантійний внесок або його частина, що дорівнює ціні реалізації лота (якщо розмір гарантійного внеску більший за ціну реалізації лота), сплачений (сплачена) переможцем, перераховується організатором (оператором) до державного бюджету протягом п’яти робочих днів після опублікування протоколу. Якщо розмір гарантійного внеску більший за ціну реалізації лота, то різниця між частиною, перерахованою до державного бюджету, та сплаченим гарантійним внеском повертається переможцю протягом п’яти робочих днів з дня отримання ним дозволу.

{Абзац перший пункту 32 в редакції Постанови КМ № 836 від 26.07.2022}

Гарантійний внесок переможця зараховується до ціни реалізації лота. Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається організатором (оператором) протягом п’яти робочих днів після завершення аукціону, крім учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією після переможця, а у разі однакових цінових пропозицій учасників - тому, хто подав цінову пропозицію раніше. Такому учаснику гарантійний внесок повертається протягом п’яти робочих днів з дня отримання переможцем дозволу.

Якщо аукціон не відбувся або лот знято з продажу відповідно до цього Порядку, гарантійний внесок підлягає поверненню учасникам протягом п’яти робочих днів з наступного дня після визнання аукціону таким, що не відбувся, або зняття лота з продажу, крім випадків, передбачених пунктом 30 та абзацом четвертим пункту 34 цього Порядку. У випадках, передбачених пунктом 30 та абзацом четвертим пункту 34 цього Порядку, гарантійні внески учасників перераховуються організатором (оператором) до державного бюджету.

{Абзац третій пункту 32 в редакції Постанови КМ № 836 від 26.07.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

{Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ № 749 від 04.07.2023}

34. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників;

коли до завершення строку прийняття заявок для участі в аукціоні подано менш як дві заявки, крім випадків, передбачених пунктом 20 цього Порядку;

коли за результатами аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону;

коли до завершення аукціону не надійшла жодна цінова пропозиція, а також у випадках, передбачених пунктом 30 цього Порядку, з дотриманням положень, визначених пунктом 31 цього Порядку;

коли переможець не має права бути користувачем надр відповідно до частин третьої - п’ятої статті 13 Кодексу України про надра;

{Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

коли учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією, який був визнаний переможцем, позбавляється права на отримання дозволу або відмовився від підписання договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, або не підписав такий договір в установлені строки.

{Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 749 від 04.07.2023}

35. Підставою для зняття лота з продажу Держгеонадрами є:

наявність рішення суду, яке набрало законної сили;

визнання в установленому законодавством порядку протиправними дій та/або скасування рішень Міндовкілля стосовно погоджень щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон для надання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислову розробку родовищ);

{Абзац третій пункту 35 в редакції Постанови КМ № 749 від 04.07.2023}

зміна виду користування надрами, визначеного законодавчими актами.

{Абзац пункту 35 в редакції Постанови КМ № 749 від 04.07.2023}

36. У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, з підстав, визначених пунктом 34 цього Порядку, в системі електронних торгів з продажу дозволів аукціону автоматично присвоюється статус такого, що не відбувся, а дозвіл підлягає виставленню на повторний аукціон згідно з цим Порядком.

У разі визнання повторного аукціону таким, що не відбувся, з підстав, визначених пунктом 34 цього Порядку, в системі електронних торгів з продажу дозволів аукціону автоматично присвоюється статус такого, що не відбувся, а дозвіл підлягає виставленню на другий повторний аукціон згідно з цим Порядком.

{Абзац другий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 26.07.2022}

37. У разі зняття лота з продажу з підстав, передбачених пунктом 35 цього Порядку, в системі електронних торгів з продажу дозволів аукціону автоматично присвоюється статус такого, що відмінений.

38. Спори, пов’язані з проведенням аукціону, вирішуються в судовому порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 993

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 “Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 1783).

2. Пункт 1 змін, що вносяться до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 307 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1116).

3. Пункт 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 991 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3283).

4. Пункт 19 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 76 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 644).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р.  № 594 і 615, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 277 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1208).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і 615, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 р. № 775 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 89, ст. 2919).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і 615, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 518 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 60, ст. 1827).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і 615, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 333 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 49, ст. 1706).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 848 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 86, ст. 2826).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 960 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 848” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 97, ст. 3200).

11. Пункт 109 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 62).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 63 “Про внесення змін до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 14, ст. 577).

13. Пункти 94 і 155 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 826.